Algemene voorwaarden B2B

Bij HelloLaw vinden wij dat er nogal wat anders kan in het juridisch vak en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn. 

Bij HelloLaw kun je inzichtelijke processen, lage kosten en vooral duidelijkheid verwachten. Als ondernemer heb je natuurlijk al genoeg te doen. Daarom houden we onze algemene voorwaarden to the point. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. De meest actuele versie van onze algemene voorwaarden vind je op nl.hellolaw.com.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn HelloLaw, handelsnaam van Jurofoon B.V., gevestigd aan de Boschstraat no. 21 6211 AS te Maastricht.

Ons KvK nummer is 14064146

Ons btw-identificatienummer is NL808599823B01

Hoe kun je ons bereiken?

 • Bellen:              088 - 14 11 0 11
 • E-mailen:          info-nl@hellolaw.com
 • Schrijven:         Postbus 568, 6200 AN Maastricht
 • Bekijk ons op:  nl.hellolaw.com
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Voor meer info ga naar onze website.

 

Algemeen

 1. Door onze website te gebruiken of een dienst of product van ons af te nemen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat je instemt met alle rechten en plichten zoals deze op onze website staan vermeld.
   
 2. Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten. Deze zijn dus niet geldig voor klanten die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie. Hiervoor hebben we andere algemene voorwaarden.
   
 3. HelloLaw mag op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Natuurlijk laten we jou dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum dat wij dat aangeven.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HelloLaw en op elke overeenkomst tussen jou en ons. Onze algemene voorwaarden zijn exclusief, maar er kunnen naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mocht dit zo zijn, dan geven we dit natuurlijk wel netjes aan.
 1. Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of in strijd is met een wettelijke bepaling, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden wel van toepassing.  Mochten de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen, dan kun je ervan uitgaan dat de aanvullende voorwaarden voorrang hebben. Tenzij we dit anders aangeven natuurlijk.
 1. Als ondernemer kun je alleen van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken indien wij dit samen overeenkomen. In dat geval zetten we dat natuurlijk vooraf zwart op wit.
 1. Jouw eigen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Tenzij we overeenkomen dat dit wel het geval is. Ook dan zetten we dit vooraf zwart op wit.
   

Ons aanbod

HelloLaw werkt op basis van een lidmaatschap. Met dit lidmaatschap heb jij toegang tot onze juristen die jou helpen met het beantwoorden van al jouw algemene, juridische vragen. Op onze website kun je meer informatie vinden ons lidmaatschap.

Blijkt in jouw specifieke geval het geven van een algemeen advies niet voldoende is en is het noodzakelijk dat jouw zaak nader bestudeerd wordt door een van onze (Legal) Experts, dan zal HelloLaw jouw zaak doorverwijzen naar de aangesloten (Legal) Experts. Uiteraard wordt jouw zaak alleen doorgezet met jouw goedkeuring.

HelloLaw vertelt je altijd eerlijk wat je van onze dienstverlening kunt verwachten zowel telefonisch als op onze website. Staat er een fout op onze website? Als je niet van tevoren had kunnen weten dat hier sprake was van een fout, dan mag je ons hieraan houden. 

Om het voor jou als zakelijke klant makkelijker te maken, zijn alle vermelde B2B prijzen exclusief btw.


De overeenkomst

Je kunt bij HelloLaw zowel telefonisch als via onze website een lidmaatschap afsluiten. Sluit je een lidmaatschap af via onze website, dan vindt dit plaats via een veilige webomgeving. Ons internationaal ICT-team maakt dit voor jou mogelijk.

Sluit je een lidmaatschap af via de telefoon, dan zal een van onze medewerkers jou persoonlijk door het aanmeldproces begeleiden. Als je een lidmaatschap bij ons afsluit, krijg je hiervan altijd een bevestiging per e-mail.

Jouw lidmaatschap begint op het moment dat jij ons schriftelijke of mondelinge aanbod accepteert. Slechts in uitzonderingsgevallen zullen wij een lidmaatschap of een verzoek om doorverwijzing naar een (Legal) Expert weigeren, omdat de wet ons dit verplicht. Denk hierbij aan een conflicterend belang.


Inhoud van het lidmaatschap

Ons lidmaatschap bestaat uit de volgende diensten:

 • Onbeperkt eerstelijns juridisch advies via telefoon of sociale media;
 • Lage prijzen voor aanvullende juridische hulp;
 • Korting tot wel 50% op het uurtarief van advocaten;
 • Onbeperkt toegang tot voorbeeldbrieven en juridische documenten;
 • Leuke (wisselende) lidmaatschapsvoordelen;
 • Een persoonlijk dossier waarin ieder gesprek wordt geregistreerd.


Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

Jouw lidmaatschap duurt twaalf maanden vanaf de dag dat jij ons aanbod accepteert. Je hebt geen herroepingstermijn. Na deze twaalf maanden wordt het lidmaatschap automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden met nogmaals twaalf maanden. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Je kunt je lidmaatschap uiterlijk een maand voor de jaarlijkse verlenging opzeggen.

Vanuit HelloLaw mogen we altijd onze dienstverlening uitstellen of de overeenkomst ontbinden op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Natuurlijk doen we dit niet zomaar. Dit kan voorkomen als:

 1. Je de verplichtingen uit onze overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
 2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat je verplichtingen niet na kunt komen.
 3. Gevraagd is om aan te tonen dat je aan je verplichtingen kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs krijgen.
 4. Door vertraging van jouw kant de gemaakte afspraken niet meer nagekomen kunnen worden.

Wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze afspraken zoals die in de wet en in onze overeenkomst staan. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, zal overleg plaatsvinden over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jou toe te rekenen? Dan zullen de hiermee gepaarde kosten voor jouw rekening zijn.

Natuurlijk hopen we dat je tijdens de looptijd van de overeenkomst niet in zwaar weer terecht komt (denk hierbij aan liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere mogelijkheid waarbij je niet langer vrij over je vermogen kunt beschikken). Helaas kan dit wel gebeuren. In deze gevallen mag HelloLaw de overeenkomst per direct opzeggen. Hierbij zijn wij niet verplicht om een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.


Herroeping Quick Check

Een Quick Check is een haalbaarheidsonderzoek waarbij jouw kwestie bekeken wordt door een specialist. Na deze check weet jij meteen waar je aan toe bent, wat jouw rechtspositie is en welke juridische mogelijkheden er zijn. Om een goede Quick Check uit te voeren, is vaak inzage in (juridische) stukken vereist (bijv. het arbeidscontract of huurcontract in kwestie). Zo weten we zeker dat wij beschikken over alle relevante (juridische) informatie. 

De Quick Check en vergelijkbare producten zijn eenmalige diensten. Deze eenmalige diensten worden uitgevoerd door één van de bij ons aangesloten specialisten. Zodra jij een eenmalige dienst bij ons afneemt, ga je daarmee en op dat moment een overeenkomst met ons aan.

Annuleer jij deze bestelling? Dan zijn wij genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen. Zodra jij een bestelling plaatst, verwerken wij deze namelijk administratief, maken wij afspraken met leveranciers en specialisten, etc. De annuleringskosten bedragen 70 euro.

 

Uitvoering van onze dienstverlening

Hoewel HelloLaw gespecialiseerd is in de meest voorkomende rechtsgebieden is het onmogelijk om op elk gebied de beste te zijn. Omdat we je van het beste juridische advies willen voorzien, is het belangrijk om je te laten weten dat we onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk kunnen laten uitvoeren door onze (Legal) Experts. Uiteraard willen we hiervoor wel eerst jouw goedkeuring ontvangen en zullen zaken niet aan (Legal) Experts worden uitbesteed zonder dat jij hiermee akkoord bent gegaan. Daarnaast zijn wij enkel gespecialiseerd in Nederlands recht, waardoor wij niet kunnen adviseren bij internationaal recht. 

Verstrekken van gegevens

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van jou nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat je ons de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk geeft. Mocht de informatie die we van jou ontvangen onvolledig, onjuist en/of niet tijdig gegeven zijn dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht je problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers je graag.

Opname van gesprekken

Omdat service ons paradepaardje is nemen wij de telefoongesprekken die we met jou voeren op. Dit in het kader van trainingsdoeleinden.

Prijs en betaling

Voor het lidmaatschap ben je een lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. De lidmaatschapsbijdrage dient binnen veertien dagen te worden betaald. De actuele prijs van het lidmaatschap kun je altijd op onze website vinden.

HelloLaw kan per dienst factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat wij een betaling vooraf instellen. Onze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Bij het vaststellen van de bedragen die je aan ons moet betalen, zijn onze gegevens beslissend, tenzij je aantoont dat onze gegevens niet kloppen. 

Zeg je jouw lidmaatschap op en wil je later weer lid worden? Daar zijn we uiteraard heel blij mee. In dat geval geldt wel de actuele lidmaatschapsbijdrage die op onze website staat.

Heb je het lidmaatschap via onze website afgesloten? Dan ontvang je de factuur per e-mail nadat de betaling van de lidmaatschapsbijdrage is voldaan. Heb je het lidmaatschap op een andere manier afgesloten? Dan ontvang je de factuur onmiddellijk na het afsluiten van het lidmaatschap.

Natuurlijk kan het voorkomen dat je de lidmaatschapsbijdrage te laat betaalt. Gebeurt dit? Dan sturen wij jou eerst een betalingsherinnering. Betaal je dan nog niet? Dan zullen wij jou een aanmaning sturen. In dat geval kunnen wij ook (buiten)gerechtelijke kosten, zoals incassokosten, en de wettelijke rente over het openstaande bedrag vorderen. (Buiten)gerechtelijke kosten zijn alle kosten die wij moeten maken om het openstaande bedrag te kunnen innen. 

Bij het uitblijven van betaling mag HelloLaw iedere vorm van dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling is ontvangen. HelloLaw heeft tevens de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Zijn wij een bedrag aan jou verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet. Heb je bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Zolang we er nog niet uit zijn, dien je deze alsnog te betalen.

 

Administratiekosten

Onze administratiekosten voor lidmaatschappen bedragen eenmalig € 99,-. Ben je nieuw bij HelloLaw? Dan nemen wij deze kosten voor onze rekening. Je hoeft dan alleen de lidmaatschapskosten te betalen. De administratiekosten worden dan niet in rekening gebracht.

Ben je eerder lid geweest, maar heb je spijt van je opzegging? Dan zijn wij natuurlijk blij dat je terugkomt. Als je binnen dertig dagen na je opzegging aangeeft dat je lid wilt blijven, dan activeren wij je lidmaatschap en zorgen wij ervoor dat jouw dossier eruit ziet alsof je nooit weg bent geweest. Ook in dat geval hoef je de administratiekosten niet te betalen.

Is je lidmaatschap langer dan dertig dagen geleden beëindigd? Ook dan zijn we blij dat je weer lid wilt worden! In dat geval worden de administratiekosten van € 99,- in rekening gebracht bovenop het lidmaatschapsgeld. Zo zorgen wij ervoor dat alle belangrijke informatie netjes bij ons wordt opgeslagen, zodat we jou in de toekomst weer volledig van dienst kunnen zijn.

Privacy Policy

Omdat we veel waarde hechten aan de privacy van onze cliënten hebben we gekozen voor een transparant privacybeleid. Dit privacy statement betreffende het privacybeleid kan je raadplegen op de website nl.hellolaw.com.

Fair Use Policy

HelloLaw hanteert een Fair Use Policy om misbruik van haar diensten en overlast voor andere cliënten te voorkomen. In deze bepaling hebben we het over bellen. Maar uiteraard is ons Legal Service Center ook op andere manieren te bereiken, zoals via WhatsApp en Facebook. 

Wij verwachten dat je op een redelijke manier gebruikt maakt van onze diensten. HelloLaw hanteert daarom geen maandelijks vastgestelde bellimiet. We gaan ervan uit dat je ons niet hindert bij het uitvoeren van onze dienstverlening.

Om het voor iedereen leuk te houden mag je ons altijd bellen of contacteren zolang het noodzakelijk is en niet excessief. Met excessief bedoelen we veel meer dan gemiddeld gebruik maken van onze diensten, door bijvoorbeeld het open laten staan van de telefoonverbinding en/of het voeren van grote aantallen zeer korte gesprekken in een zeer korte periode. Gebeurt dit toch? Dan zullen we contact met je opnemen om het op te lossen. Als we er samen toch niet uitkomen dan zullen we:

 • eventueel met terugwerkende kracht het gebruik van de telefoniedienst in rekening brengen tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt om overlast te constateren en te herstellen.
 • de telefoniedienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor jou.
 • de overeenkomst voor gebruik van telefonie beëindigen zonder recht op restitutie, van door de jou gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder eventuele ingebrekestelling.
    

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, uitvindingen, technieken etcetera blijven bij HelloLaw berusten. Het is niet de bedoeling dat stukken die wij aan jou geven in het kader van onze werkzaamheden (zoals adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder onze toestemming door jou worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere partijen. Natuurlijk mag jij deze stukken wel zelf gebruiken, bijvoorbeeld als je een voorbeeldbrief gaat opstellen.

Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van onze werkzaamheden voor jou, dan kunnen wij deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zullen wij vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen.

Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan willen we er alles aan doen om dit op te lossen. Uiteraard hebben we hier een klachtenprocedure voor. 

 • Als je een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten via klacht-nl@hellolaw.com.
 • Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk.
 • We zullen binnen 5 werkdagen op jouw klacht reageren. We helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd we ongeveer nodig hebben om jouw klacht te behandelen.
 • Nadat jij een klacht hebt gestuurd over een factuur wordt de betalingsverplichting aan ons niet uitgesteld. Uiteraard kunnen we hierover wel in overleg treden.


Aansprakelijkheid en schade

Als wij onze verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap niet nakomen of ons onrechtmatig gedragen, dan vergoeden wij de schade die daaruit volgt. De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert plus ons eigen risico onder die verzekering. Als wij, om welke reden dan ook, geen bedrag krijgen uitgekeerd van onze verzekering, dan vergoeden wij slechts het bedrag dat jij hebt uitgegeven aan ons juridisch advies in het betreffende kalenderjaar.

In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade:

 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet kwalijk kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor onze rekening hoort te komen.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoer belemmeringen en in het geval HelloLaw door zijn eigen leveranciers- ongeacht de reden hiervan- niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe partijen.
 • Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten advocaat of externe partij
 • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website.
 • Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Als de schade is ontstaan als gevolg van een advies dat is gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie die door of namens jou is verstrekt.

Om schade te voorkomen beloof jij ons dat alle door jou aan ons gegeven informatiedragers (zoals dvd’s en cd’s), elektronische bestanden of software et cetera vrij zijn van virussen en defecten.

Iedere aanspraak op de vergoeding van jouw schade vervalt na zes maanden nadat de schade bij jou bekend is geworden of nadat je redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze schade.

Geheimhouding

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die jij aan ons geeft, maar wij verwachten dit ook van jou. Omdat het niet altijd duidelijk is of het om vertrouwelijke informatie gaat, is het belangrijk om de informatie die jij ons geeft als vertrouwelijk te bestempelen. Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan begrijpen wij ook zonder de extra aanwijzing dat wij vertrouwelijk met jouw informatie om moeten gaan. Het kan soms zo zijn dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Mocht een geschil tussen ons ontstaan, zullen wij ons inzetten om het geschil in goed overleg op te lossen en hopen wij dat jij dit ook zult doen. Als we er in overleg niet uit kunnen komen, kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Is sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter wordt aangewezen? Dan zal het geschil aan die aangewezen rechter worden voorgelegd.


 

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur