Algemene voorwaarden B2C

Algemene voorwaarden - Particulieren

Bij HelloLaw geloven wij dat er nogal wat anders kan in de juridische wereld en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn. Onze voorwaarden zijn in simpele taal opgesteld zodat ze voor iedereen goed te begrijpen zijn.

Bij HelloLaw kun je inzichtelijke processen, lage kosten en vooral duidelijkheid verwachten. Met die gedachten hebben we ook deze voorwaarden opgesteld. De meest actuele versie van onze algemene voorwaarden vind je op nl.hellolaw.com.

Wie zijn wij?
Wij zijn HelloLaw, handelsnaam van Jurofoon B.V., gevestigd aan de Boschstraat no. 21 6211 AS te Maastricht.

Ons KvK nummer is 14064146.

Ons btw-identificatienummer is NL808599823B01.

 Hoe kun je ons bereiken?

 • Bellen:              088 - 14 11 0 11
 • E-mailen:          info-nl@hellolaw.com
 • Schrijven:         Postbus 568, 6200 AN Maastricht
 • Bekijk ons op:  nl.hellolaw.com
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Voor meer info ga naar onze website.

Algemeen
1. We willen onze algemene voorwaarden graag onder jouw aandacht brengen omdat in deze voorwaarden vermeld staat wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap dat je bij ons afsluit en op al onze verdere juridische dienstverlening en adviezen. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mocht dit zo zijn, dan geven we dit natuurlijk wel netjes aan.

2. Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of in strijd is met een wettelijke bepaling, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden wel van toepassing.  Mochten de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen, dan kun je ervan uitgaan dat de aanvullende voorwaarden voorrang hebben. Tenzij we dit anders aangeven natuurlijk.

3. HelloLaw mag op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Natuurlijk laten we jou dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum dat wij dat aangeven.

4. Door een dienst of product van ons af te nemen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat je ook instemt met alle rechten en plichten zoals deze op onze website staan vermeld.

5. Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor particuliere klanten. Dus niet voor klanten die handelen vanuit hun bedrijf of functie. Hiervoor hebben we andere algemene voorwaarden.

Ons aanbod
HelloLaw vertelt je altijd eerlijk wat je van onze dienstverlening kunt verwachten zowel telefonisch als op onze website. Staat er een fout op onze website? Als je niet van tevoren had kunnen weten dat hier sprake was van een fout, dan mag je ons hieraan houden.

HelloLaw werkt op basis van een lidmaatschap. Met dit lidmaatschap heb jij toegang tot onze juristen, die jou helpen met het beantwoorden van al jouw algemene, juridische vragen. Op onze website kun je meer informatie vinden over ons lidmaatschap.

Blijkt dat in jouw specifieke geval het geven van een algemeen advies niet voldoende en is het noodzakelijk dat jouw zaak nader bestudeerd wordt door een van onze (Legal) Experts, dan zal HelloLaw jouw zaak doorverwijzen naar een van onze aangesloten (Legal) Experts. Uiteraard wordt jouw zaak alleen doorgezet met jouw goedkeuring.

De overeenkomst
Je kunt bij HelloLaw zowel telefonisch als via onze website een lidmaatschap afsluiten. Sluit je een lidmaatschap af via onze website, dan vindt dit plaats via een veilige webomgeving. Ons internationaal ICT-team maakt dit voor jou mogelijk.

Sluit je een lidmaatschap af via de telefoon, dan zal een van onze medewerkers jou persoonlijk door het aanmeldproces begeleiden. Als je een lidmaatschap bij ons afsluit, krijg je hiervan altijd een bevestiging per e-mail.

Jouw lidmaatschap begint op het moment dat jij ons schriftelijke of mondelinge aanbod accepteert. In uitzonderingsgevallen kunnen wij een lidmaatschap of een verzoek om doorverwijzing naar een (Legal) Expert weigeren, omdat in sommige gevallen de wet ons dit verplicht. Denk hierbij aan een conflicterend belang.

Inhoud van het lidmaatschap

 • Onbeperkt eerstelijns juridisch advies via telefoon of sociale media;
 • Lage prijzen voor aanvullende juridische hulp;
 • Korting tot wel 50% op het uurtarief van advocaten;
 • Onbeperkt toegang tot voorbeeldbrieven en juridische documenten;
 • Leuke (wisselende) lidmaatschapsvoordelen;
 • Een persoonlijk dossier waarin ieder gesprek wordt geregistreerd.
   

Duur en opzegging van het lidmaatschap
Jouw lidmaatschap duurt twaalf maanden vanaf de dag dat jij ons aanbod accepteert. Na deze twaalf maanden wordt het lidmaatschap automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden met nogmaals twaalf maanden. Na afloop van het eerste jaar kun je het lidmaatschap maandelijks opzeggen. Als je het lidmaatschap op tijd opzegt, wordt je lidmaatschap niet verlengd. Uiteraard betalen we het teveel betaalde bedrag naar rato terug indien je opzegt na je eerste jaar.

Quick Check en andere producten
Naast advies per telefoon en webcare biedt HelloLaw verdere dienstverlening aan. Dit is bijvoorbeeld de Quick Check: een scan van jouw situatie, vragen en eventueel onderliggende documenten, aan de hand waarvan jouw rechtspositie wordt bepaald. De Quick Check en vergelijkbare producten zijn eenmalige diensten. Deze eenmalige diensten worden uitgevoerd door één van de bij ons aangesloten specialisten. Zodra jij een eenmalige dienst bij ons afneemt, ga je daarmee en op dat moment een overeenkomst met ons aan. Hierop zijn dus de regels m.b.t. de herroepingstermijn van toepassing (zie hierna).

Annuleer jij buiten deze termijn jouw bestelling? Dan zijn wij genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen. Zodra jij een bestelling plaatst, verwerken wij deze namelijk administratief, maken wij afspraken met leveranciers en specialisten, etc. De annuleringskosten bedragen 70 euro.

Herroepingstermijn
Je kunt binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos annuleren. Om deze veertien dagen termijn te berekenen, tel je veertien dagen op bij de datum waarop je de overeenkomst met ons bent aangegaan. Valt deze veertiende dag in het weekend of op een feestdag, dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag. Indien je overeenkomst wilt herroepen, dan kan dit via het ontbindingsformulier (onderaan als bijlage terug te vinden), maar ook telefonisch, per mail of per brief. Een van onze medewerkers zal je helpen met het annulerings proces.

Maak je in de herroepingstermijn van veertien dagen al gebruik van onze dienstverlening? Ontvang je bijvoorbeeld advies, of ontvang je van ons de gegevens van een advocaat uit ons netwerk? Of helpen we jou op een andere manier verder met jouw zaak? In dat geval doe je afstand van jouw herroepingsrecht. Je kunt dan dus niet meer herroepen, ook al zijn de veertien dagen nog niet voorbij. 

Uitvoering van onze dienstverlening
Hoewel HelloLaw gespecialiseerd is in de meest voorkomende rechtsgebieden is het onmogelijk om op elk gebied de beste te zijn. Omdat we jou wel van het beste juridische advies willen voorzien, is het belangrijk om te weten dat we onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk kunnen laten uitvoeren door onze (Legal) Experts. Uiteraard willen we hiervoor wel eerst jouw goedkeuring ontvangen en zullen zaken niet aan (Legal) Experts worden uitbesteed zonder dat jij hiermee akkoord bent gegaan.

Verstrekken van gegevens
Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van jou nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat je ons de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk geeft. Mocht de informatie die we van jou ontvangen onvolledig, onjuist en/of niet tijdig gegeven zijn, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht je problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, dan helpen onze medewerkers je graag.

Opname van gesprekken
Omdat service ons paradepaardje is, nemen wij de telefoongesprekken die we met jou voeren op. Dit in het kader van trainingsdoeleinden.

Prijs en betaling
Voor het lidmaatschap ben je een lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. De lidmaatschapsbijdrage dient binnen veertien dagen te worden betaald. De actuele prijs van het lidmaatschap kun je altijd op onze website vinden.

Bij het vaststellen van de bedragen die je aan ons moet betalen, zijn onze gegevens beslissend, tenzij je aantoont dat onze gegevens niet kloppen.

Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen.

Heb je het lidmaatschap via onze website afgesloten? Dan ontvang je de factuur per e-mail nadat de betaling van de lidmaatschapsbijdrage is voldaan. Heb je het lidmaatschap op een andere manier afgesloten? Dan ontvang je de factuur onmiddellijk na het afsluiten van het lidmaatschap.

Natuurlijk kan het voorkomen dat je de lidmaatschapsbijdrage te laat betaalt. Gebeurt dit? Dan sturen wij jou eerst een betalingsherinnering. Betaal je dan nog niet? Dan zullen wij jou een aanmaning sturen. In dat geval moet je ook de wettelijke rente betalen over het openstaande bedrag. Ook ben je in geval van een onbetaalde factuur verplicht de (buiten)gerechtelijke kosten aan ons terug te betalen. Dit zijn alle kosten die wij moeten maken om het openstaande bedrag te kunnen innen. HelloLaw heeft in dat geval tevens de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Zijn wij een bedrag aan jou verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet. Heb je bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Zolang we er nog niet uit zijn, dien je deze alsnog te betalen.

Administratiekosten
Onze administratiekosten voor lidmaatschappen bedragen eenmalig € 99,-. Ben je nieuw bij HelloLaw? Dan nemen wij deze kosten voor onze rekening. Je hoeft dan alleen de lidmaatschapskosten te betalen. De administratiekosten worden dan niet in rekening gebracht.

Ben je eerder lid geweest, maar heb je spijt van je opzegging? Dan zijn wij natuurlijk blij dat je terugkomt. Als je binnen dertig dagen na je opzegging aangeeft dat je lid wilt blijven, dan activeren wij je lidmaatschap en zorgen wij ervoor dat jouw dossier eruit ziet alsof je nooit weg bent geweest. In dat geval hoef je de administratiekosten niet te betalen.

Is je lidmaatschap langer dan dertig dagen geleden beëindigd? Ook dan zijn we blij dat je weer lid wilt worden! In dat geval worden de administratiekosten van € 99,- in rekening gebracht bovenop het lidmaatschapsgeld. Zo zorgen wij ervoor dat alle belangrijke informatie netjes bij ons wordt opgeslagen, zodat we jou in de toekomst weer volledig van dienst kunnen zijn.

Privacy Policy
Omdat we veel waarde hechten aan de privacy van onze cliënten hebben we gekozen voor een transparant privacybeleid. Dit privacy statement betreffende het privacybeleid kan je raadplegen op de website nl.hellolaw.com.

Fair Use Policy

HelloLaw hanteert een Fair Use Policy om misbruik van haar diensten en overlast voor andere cliënten te voorkomen. In deze bepaling hebben we het over bellen. Maar uiteraard is ons Legal Service Center ook op andere manieren te bereiken, zoals via WhatsApp en Facebook.

Wij verwachten dat je op een redelijke manier gebruikt maakt van onze diensten. HelloLaw hanteert daarom geen maandelijks vastgestelde bellimiet. We gaan ervan uit dat je ons niet hindert bij het uitvoeren van onze dienstverlening.

Om het voor iedereen leuk te houden mag je ons altijd bellen of contacteren zolang het noodzakelijk is en niet excessief. Met excessief bedoelen we veel meer dan gemiddeld gebruik maken van onze diensten, door bijvoorbeeld het open laten staan van de telefoonverbinding en/of het voeren van grote aantallen zeer korte gesprekken in een zeer korte periode. Gebeurt dit toch? Dan zullen we contact met je opnemen om het op te lossen. Als we er samen toch niet uitkomen, dan zullen we:

 • eventueel met terugwerkende kracht het gebruik van de telefoniedienst in rekening brengen tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt om overlast te constateren en te herstellen.
 • de telefoniedienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor jou.
 • de overeenkomst voor gebruik van telefonie beëindigen zonder recht op restitutie, van door de cliënt gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder eventuele ingebrekestelling.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, uitvindingen, technieken et cetera blijven bij HelloLaw berusten. Het is niet de bedoeling dat stukken die wij aan jou geven in het kader van onze werkzaamheden (zoals adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder onze toestemming door jou worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere partijen. Natuurlijk mag jij deze stukken wel zelf gebruiken, bijvoorbeeld als je een voorbeeldbrief gaat opstellen.

Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van onze werkzaamheden voor jou, dan kunnen wij deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zullen wij vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen.

Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening, dan willen we er alles aan doen om dit op te lossen. Uiteraard hebben we hier een klachtenprocedure voor.

 • Als je een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten via klacht-nl@hellolaw.com
 • Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk.
 • We zullen binnen 5 werkdagen op jouw klacht reageren. We helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd we ongeveer nodig hebben om jouw klacht te behandelen.
 • Als jij een klacht hebt gestuurd omtrent een factuur, dan wil dit niet zeggen dat jouw betalingsverplichting aan ons wordt uitgesteld. Uiteraard kunnen we hierover wel in overleg treden.

Aansprakelijkheid en schade

Als wij onze verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap niet nakomen of ons onrechtmatig gedragen, dan vergoeden wij de schade die daaruit volgt. De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert plus ons eigen risico onder die verzekering. Als wij, om welke reden dan ook, geen bedrag krijgen uitgekeerd van onze verzekering, dan vergoeden wij slechts het bedrag dat jij hebt uitgegeven aan ons juridisch advies in het betreffende kalenderjaar.

In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade:

 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet kwalijk kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor onze rekening hoort te komen.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoer belemmeringen en in het geval HelloLaw door zijn eigen leveranciers- ongeacht de reden hiervan- niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe partijen.
 • Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten advocaat of externe partij.
 • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website.
 • Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Als de schade is ontstaan als gevolg van een advies dat is gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie die door of namens jou is verstrekt.

Om schade te voorkomen, beloof jij ons dat alle door jou aan ons gegeven informatiedragers (zoals dvd’s en cd’s), elektronische bestanden of software et cetera vrij zijn van virussen en defecten.

Iedere aanspraak op de vergoeding van jouw schade vervalt na zes maanden nadat de schade bij jou bekend is geworden of nadat je redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze schade.

Geheimhouding 

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die jij aan ons geeft en verwachten dit ook van jou. Omdat het niet altijd duidelijk is of het om vertrouwelijke informatie gaat, is het belangrijk om de informatie die jij ons geeft als vertrouwelijk te bestempelen.  Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan begrijpen wij ook zonder de extra aanwijzing dat wij vertrouwelijk met jouw informatie om moeten gaan. Het kan soms zo zijn dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Mocht er een geschil tussen ons ontstaan, dan zullen wij ons inzetten om het geschil in goed overleg op te lossen en wij hopen dat jij dit ook zult doen. Als we er in overleg niet uit kunnen komen, dan kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Is sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter wordt aangewezen? Dan zal het geschil aan die aangewezen rechter worden voorgelegd.

 

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur