Algemene voorwaarden B2C

Algemene voorwaarden - particulier

Bij HelloLaw geloven wij dat er nogal wat anders kan in het juridisch vak en daarom werken wij ook net even wat anders. Wij bieden juridische dienstverlening van nu, makkelijk, snel en begrijpelijk. Vandaar dat onze algemene voorwaarden ook net even iets anders zijn. We hebben ze in simpele taal opgesteld zodat ze voor iedereen goed te begrijpen zijn.

Bij HelloLaw kun je inzichtelijke processen, lagere kosten en vooral duidelijkheid verwachten. Met die gedachten hebben we ook deze voorwaarden opgesteld. De meest actuele versie van onze algemene voorwaarden vind je op nl.hellolaw.com.

Definities

We zullen je niet onnodig vermoeien met moeilijk leesbare definities, maar deze uitleg willen we je niet onthouden:

 • Client - Koning
 • HelloLaw - De juridische dienstverlener die het net even anders doet, het liefst ook beter
 • Kennis - Onze specialiteit
 • Service - Ons paradepaardje
   

Wie zijn wij?

Wij zijn HelloLaw, handelsnaam van JuroFoon B.V. gevestigd aan de
Batterijstraat no. 47
6211 SG te Maastricht.

En als je van cijfertjes houdt vind je hier nog wat belangrijke nummers:

 • Ons KvK nummer is 14064146
 • Ons btw-identificatienummer is  NL808599823B01
   

Hoe kun je ons bereiken?

 • Bellen:              088 - 14 11 0 11
 • E-mailen:          info-nl@hellolaw.com
 • Schrijven:         Postbus 568, 6200 AN Maastricht
 • Bekijk ons op:   nl.hellolaw.com
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
   

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:

 • Maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur.
 • Vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Algemeen

We willen deze algemene voorwaarden graag onder jouw aandacht brengen omdat in deze voorwaarden staat vermeld wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap dat je bij ons afsluit en op al onze verdere juridische dienstverlening en adviezen.

Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of in strijd is met een wettelijke bepaling, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden wel van toepassing.   

Ons aanbod

HelloLaw vertelt je altijd eerlijk wat je van onze dienstverlening kunt verwachten zowel telefonisch als op onze website. Staat er een fout op onze website? Dan mag je ons hieraan houden. Natuurlijk alleen als je niet van tevoren had kunnen weten dat hier sprake was van een fout.

HelloLaw biedt verschillende soorten lidmaatschappen aan die jou kunnen helpen met het beantwoorden van al jouw  algemene, juridische vragen. Onze medewerkers kunnen jou goed begeleiden in de uiteindelijke keuze voor een bepaald lidmaatschap. Op onze website kun je meer informatie vinden over de verschillende soorten lidmaatschappen.

Blijkt in jouw specifieke geval het geven van een algemeen advies niet voldoende en is het in jouw specifieke geval noodzakelijk dat jouw zaak nader bestudeerd dient te worden door een van onze juristen, dan zal HelloLaw jouw zaak in behandeling nemen tegen een vooraf met jou besproken tarief.

HelloLaw zal, als dit noodzakelijk is voor jouw specifieke zaak, dit natuurlijk eerst met jou bespreken. Pas nadat jij toestemming hebt gegeven voor een verdere zaaksbehandeling zullen wij verder met jouw zaak aan de slag gaan. Met jou zal in dat geval een overeenkomst van opdracht worden gesloten. Zodoende weet je vooraf waar je aan toe bent en zal je later niet met ongewenste of onverwachte kosten worden geconfronteerd.

De overeenkomst

Je kunt bij HelloLaw zowel telefonisch als via onze website lidmaatschappen afsluiten. Sluit je een lidmaatschap af via onze website dan vindt dit plaats via een veilige webomgeving. Ons internationaal ict-team maakt dit voor jou mogelijk.

Sluit je een lidmaatschap af via de telefoon zal een van onze medewerkers jou persoonlijk door het hele proces begeleiden. Als je een lidmaatschap bij ons afsluit krijg je hiervan altijd een bevestiging per e-mail.

Jouw lidmaatschap bij ons begint op het moment dat jij ons schriftelijke of mondelinge aanbod accepteert.  

Een eventuele verdere behandeling van jouw zaak tegen nacalculatie tarief kan niet via onze website worden afgesloten. Een opdracht tot verdere zaaksbehandeling zal altijd telefonisch met jou worden besproken.

Slechts in uitzonderingsgevallen zullen wij een lidmaatschap of een verzoek tot verdere zaaksbehandeling weigeren omdat in sommige gevallen de wet ons dit verplicht. Zo staan we bijvoorbeeld niet beide partijen bij in een conflicterend belang. Uiteraard helpen we de partij die het kortst bij ons is aangesloten om een andere juridische dienstverlener te zoeken, bijvoorbeeld uit ons eigen netwerk.

Inhoud van het lidmaatschap

 • Onbeperkt eerstelijns, juridisch advies via telefoon of sociale media;
 • Lage prijzen voor aanvullende juridische hulp, wij hebben hierbij geen winstoogmerk;
 • Korting tot wel 50% op het uurtarief van advocaten;
 • Onbeperkt toegang tot voorbeeldbrieven en juridische documenten;
 • Leuke (wisselende) lidmaatschapsvoordelen;
 • Een persoonlijk dossier waarin ieder gesprek wordt geregistreerd.
   

Offertes

In sommige gevallen zullen we jou een prijsopgave van onze diensten geven.

Als wij jou een offerte van onze diensten geven, ben je nog nergens aan gebonden. Onze offerte blijft 14 dagen geldig tenzij wij een andere datum aan jou hebben doorgegeven. Soms kan het gebeuren dat wij onverwacht onze werkzaamheden moeten veranderen. In zo’n geval kunnen wij de offerte of prijsopgave daarop aanpassen.  

Als er fouten in de offerte staan als gevolg van een vergissing of een verschrijving dan zijn wij hier niet aan gebonden.

Als wij jou een samengestelde prijsopgave geven, dan geldt deze prijsopgave voor alle genoemde diensten. Stel dat je maar een deel wil afnemen, dan zullen wij een nieuwe offerte maken.

Duur en opzegging van het lidmaatschap

Jouw lidmaatschap duurt 12 maanden vanaf de dag dat jij ons aanbod accepteert. Na deze 12 maanden wordt het lidmaatschap automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden met nogmaals 12 maanden. Wel kun je het lidmaatschap na afloop van het eerste jaar maandelijks opzeggen. Als je het lidmaatschap op tijd opzegt, wordt je lidmaatschap niet verlengd. Uiteraard betalen we je indien je opzegt na je eerste jaar het teveel betaalde bedrag naar rato terug.

Herroepingstermijn

Je kunt binnen 14 dagen nadat jij het lidmaatschap hebt afgesloten, dit kosteloos annuleren. Om deze 14 dagen termijn te berekenen, tel je 14 dagen op bij de datum waarop je het lidmaatschap bevestigd hebt. Valt deze 14de dag in het weekend of op een feestdag, dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag. Indien je het lidmaatschap wilt annuleren dan kan dit via het ontbindingsformulier (onderaan als bijlage terug te vinden), maar ook telefonisch, per mail of per brief.  Een medewerker zal je helpen met het annulering proces.

Indien je kiest om een zaak door ons te laten uitvoeren of indien je wilt worden doorverwezen naar een van onze aangesloten advocaten binnen 14 dagen dan moet je dit uitdrukkelijk bevestigen, dit kan via de bevestigingsmail. Hierbij doe je dan ook afstand van jouw herroepingsrecht. Je hebt gebruik gemaakt van onze diensten indien we zijn begonnen aan je zaak of indien een doorverwijzing heeft plaatsgevonden naar een van onze aangesloten advocaten.

Uitvoering van onze dienstverlening

Hoewel HelloLaw gespecialiseerd is in de meest voorkomende rechtsgebieden is het onmogelijk om op elk gebied de beste te zijn. Omdat we je van het beste juridische advies willen voorzien, is het belangrijk om je te laten weten dat we onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk kunnen laten uitvoeren door onze externe partijen. Uiteraard willen we hiervoor wel eerst jouw goedkeuring ontvangen en zullen zaken niet aan externe partijen worden uitbesteed zonder dat jij hiermee akkoord bent gegaan. Uiteraard hoef je niet te twijfelen aan de deskundigheid van deze partijen. Wij houden hier streng toezicht op en blijven altijd jouw eerste aanspreekpunt.

Verstrekken van gegevens

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zullen wij bepaalde gegevens van jou nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat je ons de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk geeft. Mocht de informatie die we van jou ontvangen onvolledig, onjuist en/of niet-tijdig gegeven zijn dan zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. Mocht je problemen ondervinden met het toesturen van volledige informatie of hierover vragen hebben, helpen onze medewerkers je uiteraard graag.

Opname van gesprekken

Omdat service ons paradepaardje is nemen wij de telefoongesprekken die we met jou voeren op. Dit in het kader van trainingsdoeleinden.

Prijs en betaling

Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient een lidmaatschapsbijdrage binnen veertien dagen voldaan te worden. De actuele prijs van het lidmaatschap kun je altijd op onze website vinden.

Bij het vaststellen van de bedragen die je aan ons moet betalen, zijn onze gegevens beslissend, tenzij je aantoont dat onze gegevens niet kloppen. Bij het vaststellen van deze gegevens zijn we zo zorgvuldig als je van ons kunt verwachten.

Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen.

Nadat de betaling van de lidmaatschapsbijdrage is voldaan ontvang je van ons een factuur per e-mail.

Natuurlijk kan het eens voorkomen dat je de lidmaatschapsbijdrage te laat betaalt. Betaal je te laat? Dan sturen wij jou eerst een betalingsherinnering. Blijft dan nog de betaling uit dan zullen wij jou een aanmaning sturen. In dit geval ben je verplicht om de wettelijke rente te betalen over het openstaande bedrag. Ook ben je in geval van het niet betalen van je factuur verplicht om de buitengerechtelijke (de kosten die wij moeten maken om het bedrag te innen) en gerechtelijke incassokosten aan ons terug te betalen, net zoals de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, mocht dat op dat moment noodzakelijk zijn om onze vordering te innen.

Administratiekosten

Onze administratiekosten voor lidmaatschappen bedragen eenmalig € 99. Ben je nieuw bij HelloLaw - een kersvers lid - dan nemen wij deze kosten voor onze rekening. Je hoeft dan alleen de lidmaatschapskosten te betalen, de administratiekosten worden niet bij jou in rekening gebracht.

Ben je eerder lid geweest, maar heb je spijt van je opzegging? Dan zijn wij natuurlijk blij dat je terug komt. Als je binnen 30 dagen na je opzegging aangeeft dat je lid wilt blijven, dan activeren wij je lidmaatschap en zorgen wij ervoor dat jouw dossier eruit ziet alsof je nooit weg bent geweest. In dat geval hoef je de administratiekosten niet te betalen.

Is je lidmaatschap langer dan 30 dagen geleden beëindigd? Ook dan zijn we blij dat je weer lid wilt worden! In dat geval worden de administratiekosten van € 99 in rekening gebracht bovenop het lidmaatschapsgeld. Zo zorgen wij ervoor dat alle belangrijke informatie netjes bij ons wordt opgeslagen, zodat we jou in de toekomst weer volledig van dienst kunnen zijn.

Privacy Policy

Omdat we veel waarde hechten aan de privacy van onze cliënten hebben we gekozen voor een transparant privacybeleid. Dit privacy statement betreffende het privacybeleid kan je raadplegen op de website nl.hellolaw.com.

Fair Use Policy

HelloLaw hanteert een Fair Use Policy om misbruik van haar diensten en overlast voor andere cliënten te voorkomen. In dit artikelen hebben we het over bellen. Maar uiteraard is ons Legal Service Center ook op andere manieren te bereiken, zoals WhatsApp. Die manieren bedoelen we ook waar we hier alleen bellen benoemen.

HelloLaw hanteert geen maandelijks vastgestelde bellimiet, echter gaan we ervan uit dat je ons niet hindert bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Uiteraard hebben we liever niet dat jij zelf iets doet, of laat doen waardoor wij of onze andere cliënten schade of overlast ondervinden.

Om het voor iedereen leuk te houden mag je ons best vaak bellen of contacteren zolang het maar noodzakelijk is en niet excessief. Met excessief bedoelen we veel meer dan het gemiddeld gebruik maken van onze diensten door bijvoorbeeld het open laten staan van de telefoonverbinding en / of het voeren van grote aantallen zeer korte gesprekken in een zeer korte periode.

Gebeurd dit nu toch? Dan zullen we contact met je opnemen om het op te lossen. Als we er samen toch niet uitkomen dan zullen we:

 • eventueel met terugwerkende kracht het gebruik van de telefoniedienst in rekening brengen tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt om overlast te constateren en te herstellen.

 • de telefoniedienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor jou.

 • de overeenkomst voor gebruik van telefonie beëindigen zonder recht op restitutie, van door de cliënt gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder eventuele ingebrekestelling.
   

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten op teksten, werken, uitvindingen, technieken et cetera blijven bij HelloLaw berusten. Het is niet de bedoeling dat stukken die wij aan jou geven in het kader van onze werkzaamheden (zoals adviezen, overeenkomsten, documenten enz.), zonder onze toestemming door jou worden gekopieerd, gepubliceerd of worden doorgestuurd naar andere partijen. Natuurlijk mag jij deze stukken wel gebruiken voor jezelf, bijvoorbeeld als je een voorbeeldbrief gaat opstellen.

Als onze kennis is toegenomen door het uitvoeren van onze werkzaamheden voor jou, dan kunnen wij deze kennis ook gebruiken voor een ander doel. Uiteraard zullen wij vertrouwelijke informatie niet delen met andere partijen.

Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening dan willen we er alles aan doen om dit op te lossen. Uiteraard hebben we hier een mooie procedure voor, zoals je van ons gewend bent.

 • Als je een klacht hebt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.
 • Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk.
 • We zullen binnen 48 uur op jouw klacht reageren. We helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd we nodig hebben om jouw klacht te behandelen.
 • Je kunt een klacht over onze dienstverlening per e-mail zenden aan klacht-nl@hellolaw.com.
 • Als jij een klacht hebt gestuurd omtrent een factuur, dan wil dit niet zeggen dat jouw betalingsverplichting aan ons wordt uitgesteld. Uiteraard kunnen we hierover wel in overleg treden.
   

Aansprakelijkheid en schade

Als wij onze verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap niet nakomen of ons onrechtmatig gedragen, dan vergoeden wij de schade die daaruit volgt.

De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert plus ons eigen risico onder die verzekering. Als wij, om welke reden dan ook, geen bedrag krijgen uitgekeerd van onze verzekering, dan vergoeden wij slechts het bedrag dat jij hebt uitgegeven aan ons juridisch advies in het betreffende kalenderjaar.

In de volgende gevallen vergoeden wij geen schade:

 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout die ons niet kwalijk kan worden genomen, omdat deze fout niet onze schuld is of niet voor onze rekening hoort te komen.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoer belemmeringen en in het geval HelloLaw door zijn eigen leveranciers- ongeacht de reden hiervan- niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • Als wij onze verplichtingen niet konden voldoen door een fout van externe partijen.
 • Bij handelen of nalaten van een bij ons aangesloten advocaat of externe partij
 • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website.
 • Als sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
   

Om schade te voorkomen, beloof jij ons dat alle door jou aan ons gegeven informatiedragers (zoals dvd’s en cd’s), elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Iedere aanspraak op de vergoeding van jouw schade vervalt na zes maanden nadat de schade bij jou bekend is geworden of nadat je redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze schade.

Geheimhouding

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die jij aan ons geeft, maar wij verwachten dit ook van jou. Omdat het niet altijd duidelijk is of het om vertrouwelijke informatie gaat, is het belangrijk om de informatie die jij ons geeft als vertrouwelijk te bestempelen.  Als het zo duidelijk is dat het om vertrouwelijke informatie gaat, dan begrijpen wij ook zonder de extra aanwijzing dat wij vertrouwelijk met jouw informatie om moeten gaan.

Het kan soms zo zijn dat wij verplicht zijn om vertrouwelijke informatie door te geven aan een andere partij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter.

Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.  

Mocht er een geschil tussen ons ontstaan, dan zullen wij ons inzetten om het geschil in goed overleg op te lossen en wij hopen dat jij dit ook zult doen. Als we er in overleg niet uit kunnen komen, dan kan ieder van ons de kwestie voorleggen aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

 

BIJLAGE 1

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

 

Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

Naam/Namen consument(en) Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

 

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

 

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur