Disclaimer

E-mail disclaimer

E-mail berichten van HelloLaw zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet-, regelgeving of overeenkomst.

Indien u niet de geadresseerde(n) (of verantwoordelijk voor de bezorging van dit bericht bij de juiste persoon) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen. HelloLaw staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Aan dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Meningen, conclusies en andere informatie in dit bericht die niet gerelateerd zijn aan de officiële bedrijfsactiviteiten van HelloLaw, dienen geïnterpreteerd te worden als niet gegeven of op enigerlei wijze gesteund door HelloLaw.

Disclaimer website

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan HelloLaw niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. HelloLaw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

HelloLaw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van HelloLaw. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

HelloLaw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van HelloLaw. HelloLaw behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van HelloLaw.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. HelloLaw is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van HelloLaw verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar HelloLaw verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

HelloLaw is een merknaam van JuroFoon B.V.

 

Plaatjes op de hellolaw.com

Homepage:  "Pictures by thinkstock"

Advocaten: "Picture by Boninstudios, Stocksy United"
Laut Customer Service von Stocksy United
Ondernemers: ThinkStock, Jacob Ammentorp Lund, "Young man working on computer in modern workplace"
Shutterstock,Uber Images, Closeup, Loving Couple, Blonde Woman and Beautiful Man

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur