arbeidsovereenkomst HelloLaw

10 dingen om op te letten bij een nieuwe arbeidsovereenkomst

Je bent net afgestudeerd en gaat eindelijk beginnen aan je echte baan. Bij bijbaantjes heb je nooit echt goed opgelet wat er in jouw contract stond, dit was toen niet zo belangrijk. Nu ga je echt aan het werk. Je wilt natuurlijk niet dat je geen ontslag kunt nemen als het niet bevalt, dat je in de toekomst niet bij een vergelijkbaar bedrijf mag gaan werken of dat je er achteraf achter komt dat je opleidingskosten moet terugbetalen als je ontslag neemt. Check je arbeidsovereenkomst daarom goed. Wij leggen de 10 belangrijkste dingen waar je op moet letten voor je uit.

1. Periode
Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Een tijdelijk contract is een contract voor bepaalde tijd. Er is geen minimum of maximum duur voor een tijdelijk contract. Er hoeft ook niet altijd een specifieke einddatum in te staan, het kan ook worden afgesloten voor de duur van een project bijvoorbeeld. Het tijdelijke contract ziet dus wel altijd op een bepaalde periode. Een contract voor onbepaalde tijd bevat geen einddatum of periode aanduiding en is dus een vast contract. Heb je meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan mogen deze contracten elkaar maximaal 2 jaar opvolgen en mogen het maximaal 3 contracten zijn. Daarna heb je van rechtswege een vast contract. Twijfel je of je een vast contract zou moeten hebben? Bel dan met een van onze juristen!

2. Proeftijd
Het is niet verplicht een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Als er een proeftijd in staat, dan geldt deze voor zowel de werknemer als de werkgever. Krijg je een contract dat korter duurt dan een halfjaar? Dan mag er geen proeftijd worden opgenomen. Krijg je een tijdelijk contract dat langer duurt dan een halfjaar en korter dan 2 jaar? Dan mag de proeftijd maximaal 1 maand zijn. Krijg je een contract van 2 jaar of langer of een vast contract? Dan mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn. Als je al langer bij de werkgever werkt in dezelfde functie, maar je krijgt een nieuw contract, dan mag er niet opnieuw een proeftijd worden opgenomen. Lees hier meer over de proeftijd

3. Functieomschrijving
Het is belangrijk dat je functieomschrijving goed en duidelijk in je contract staat. De omschrijving moet overeenkomen met de feitelijke werkzaamheden die je gaat uitvoeren. Dit om vast te stellen of je het juiste loon ontvangt en om ongewenste wijzigingen van je functie makkelijker tegen te kunnen spreken. Een functiebeschrijving is de basis voor het gehele proces van functioneren en beoordelen van werknemers door de werkgever. 

4. Verlofdagen
Wettelijk heb je recht op 4 weken verlof. Dit zijn 20 dagen op basis van een fulltime dienstverband. Werk je parttime, dan wordt dit naar rato minder. Per cao of individuele arbeidsovereenkomst kan het zijn dat je meer verlofdagen krijgt.

5. Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding mag zowel in een vast als in een tijdelijk contract staan. In een tijdelijk contract zijn er wel veel meer eisen waar het beding aan moet voldoen. Als er een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst staat moet hier minimaal in staan om welke functie het gaat, binnen welke straal aan kilometers het geldt en voor welke periode na de uitdiensttreding dit geldt. Mist het beding een van deze zaken? Dan kan het zijn dat het concurrentiebeding ongeldig is. Laat dit altijd nakijken door een jurist. Lees hier meer over het concurrentiebeding.

6. Opzegmogelijkheid
Als je een tijdelijk contract hebt kan het dat er geen opzegmogelijkheid is opgenomen. Dit betekent dat je niet tussentijds kunt opzeggen zonder een flinke schadevergoeding te betalen. Ook kan in je contract staan dat zowel jij als je werkgever het contract tussentijds kunnen opzeggen. De werkgever kan pas opzeggen nadat hij toestemming heeft van het UWV, de werknemer heeft deze toestemming niet nodig. De opzegtermijn moet wel altijd in acht worden genomen.

7. Pensioen
De werkgever is niet verplicht een pensioenregeling op te nemen. Als deze niet in het contract staat en ook niet in de toepasselijke cao, dan is er geen pensioenregeling van toepassing en bouw je dus geen pensioen op. Als er wel een pensioenregeling is opgenomen, is de werkgever ook verplicht hieraan te voldoen.

8. Ziekte
In je contract kan opgenomen zijn dat je maximaal over de eerste twee dagen van je ziekte geen loon krijgt. Dit heten loonvrije wachtdagen. Staat dit niet in je contract, dan krijg je wel automatisch vanaf de eerste ziektedag loon doorbetaald. De werkgever is verplicht minimaal 70% van je loon door te betalen. Ook hierover kunnen afspraken worden gemaakt in je contract, bijvoorbeeld dat de werkgever je 100% betaalt. Het loon dat je krijgt tijdens ziekte mag in ieder geval niet lager zijn dan het minimumloon. Dus als je minimumloon verdient, dan krijg je 100% betaald tijdens ziekte. Lees hier meer over ziekte en re-integratie.

9. Studiekostenbeding
Als je op kosten van je werkgever cursussen of opleidingen volgt, kan hij ervoor kiezen een studiekostenbeding op te nemen in je arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat je met je werkgever afspreekt dat je (een deel van) de kosten van de door jou gevolgde cursus of opleiding terug moet betalen als je stopt bij de werkgever. Een dergelijk beding moet aan heel wat voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Er moet een tijdspanne in staan waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben van de kennis en vaardigheden die je als werknemer hebt vergaard. Daarnaast moet er duidelijk in staan over welke periode de studiekosten terugbetaald moeten worden. De terugbetalingsverplichting moet evenredig verminderen: hoe langer de arbeidsovereenkomst in stand blijft na de opleiding, hoe minder je hoeft terug te betalen. Laat een studiekostenbeding altijd checken door een jurist. Werkgevers weten soms zelf ook niet goed hoe het zit, waardoor er vaak fouten in worden gemaakt. Wij kunnen je studiekostenbeding voor je nakijken. 

10. Toepasselijke cao
In je arbeidsovereenkomst kan een cao van toepassing zijn verklaard. Als dat niet zo is, dan is een cao ook van toepassing als je lid bent van een vakbond. Als je geen lid bent van een vakbond, maar de werkgever wel van een werkgeversorganisatie, dan moet hij je aanbieden gebruik te maken van de cao. Als de bepalingen uit de cao algemeen verbindend zijn verklaard, dan is de cao automatisch van toepassing op alle werknemers en werkgevers in die bedrijfstak. Dit kun je in de cao zelf nakijken. Ook wij kunnen voor je bekijken of er in jouw geval een cao van toepassing is. Lees hier meer over de cao.

Naast deze 10 dingen is het belangrijk na te gaan of je contract voldoet aan de wet. Als er namelijk een ongeldige bepaling is opgenomen, kan het zijn dat er geen beroep op gedaan kan worden bij een arbeidsconflict. Daarnaast moet je bekijken of het contract goed genoeg rekening houdt met toekomstige veranderingen. Dit kan promoties inhouden, maar ook de gevolgen als het komt tot een beëindiging van het arbeidscontract.

Wil je zeker zijn van je zaak?
Heb je een contract gekregen en wil je checken of alles erin is opgenomen? Wil je vóór de onderhandelingen even nagaan waar je rekening mee moet houden? Of wil je weten of je proeftijd, studiekostenbeding of cao-bepalingen goed zijn opgenomen? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.

Geschreven door Lisanne Vanhommerig

Afbeelding: Hassan Khan

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Hans
Thu, 03/22/2018 - 13:05

Kan een werkgever je ontslaan op staande voet per telefoon. Zonder later een schriftelijke schrijven toe te sturen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur