Tips & tricks bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst

4 punten om op te letten als je een arbeidsovereenkomst tekent

Geschreven door Sharon van Boxmeer

Je vindt een leuke baan. Na een aantal sollicitatierondes word je aangenomen. De werkgever geeft je het arbeidscontract en hij vraagt je om het te tekenen. Let goed op wat je tekent! Wij geven jou 4 punten waar je op kunt letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Is een proeftijdbeding opgenomen?  

In veel arbeidsovereenkomsten wordt door de werkgever een proeftijdbeding opgenomen. Dit beding moet schriftelijk zijn overeengekomen. Ook moet het voor zowel de werkgever als voor de werknemer even lang zijn.

Een proeftijd houdt in dat gedurende een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst door zowel de werkgever als de werknemer mag worden opgezegd, omdat de werkzaamheden bijvoorbeeld niet bevallen. Op deze manier krijgen de partijen de tijd om aan elkaar en aan de werksituatie te wennen. Doet de werkgever of de werknemer een beroep op het proeftijdbeding, dan hoeft er geen reden gegeven te worden waarom de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Ook is tussenkomst van het UWV of van de rechter niet nodig.

Voor jou als werknemer is het belangrijk om te weten dat er niet in iedere arbeidsovereenkomst een proeftijd mag worden opgenomen. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden mag dit niet.

Bij een arbeidsovereenkomst met een duur langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar is het toegestaan om een proeftijd op te nemen voor maximaal 1 maand. Is de duur van de arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar, dan mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn.

Krijg jij als werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan mag de werkgever een proeftijd opnemen van maximaal 2 maanden. Wijkt de werkgever af van bovenstaande termijnen dan is het proeftijdbeding nietig. Dit houdt in dat er geen proeftijd in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Is een cao van toepassing?

Let als werknemer altijd goed op of er een cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Een cao is een overeenkomst waarin collectieve afspraken zijn opgenomen die voor de hele onderneming of voor de volledige bedrijfstak van toepassing zijn. Het kan dus zijn dat de regels die zijn opgenomen in de cao niet apart vermeld staan in je arbeidsovereenkomst.

Als er een cao van toepassing is, dan staat dit meestal genoemd in de arbeidsovereenkomst. Let op, dit is geen verplichting. Ben je er niet zeker van of een cao op jouw arbeidsrelatie van toepassing is, dan is het verstandig om dit bij de werkgever te controleren.

Staat er een concurrentiebeding in jouw arbeidsovereenkomst?

Het is belangrijk om na te gaan of er een concurrentiebeding in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen. De gevolgen van een concurrentiebeding kunnen groot zijn. Een werkgever kan een concurrentiebeding opnemen om te voorkomen dat de werknemer zijn kennis of contacten gaat gebruiken bij een andere werkgever of zijn eigen bedrijf gaat opzetten.

Een concurrentiebeding werkt niet alleen direct na je contract. Ook nog maanden na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst kan een werkgever hier nog een beroep op doen.

Een concurrentiebeding moet aan minimaal twee voorwaarden voldoen:

  • het moet zijn aangegaan met een meerderjarige werknemer en,

  • het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen.

Over het schriftelijkheidsvereiste bestaat een hoop rechtspraak. In deze rechtspraak is beslist dat het schriftelijkheidsvereiste er is om ervoor te zorgen dat de werknemer kennis heeft kunnen nemen van het concurrentiebeding.

De rechter heeft het ook goedgekeurd dat in de arbeidsovereenkomst of in een ander document dat de werknemer ondertekent, naar aanvullende arbeidsvoorwaarden wordt verwezen, waarin het concurrentiebeding is opgenomen. Wel moeten deze arbeidsvoorwaarden dan direct aan de werknemer worden meegegeven.

Is aan bovenstaande eisen niet voldaan, dan is het concurrentiebeding niet geldig.

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gelden andere regels. De werkgever moet in dat geval een zwaarwegend belang hebben om een concurrentiebeding op te nemen. Dit zwaarwegend belang moet worden gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst. Als werknemer is het dan ook belangrijk om te kijken of het concurrentiebeding goed is onderbouwd. Is dit niet het geval, dan is het concurrentiebeding nietig. Dit houdt in dat de werkgever zich na het einde van het dienstverband hierop niet kan beroepen.  

Hoe zit het met de opzegtermijn?

Heb je eenmaal een arbeidsovereenkomst, dan kan het ook zo zijn dat je er weer graag vanaf wilt. Voor zowel de werknemer als de werkgever geldt een opzegtermijn. De opzegtermijn hangt af van de duur van het contract.

Bij een contract voor onbepaalde tijd is de opzegtermijn voor een werknemer over het algemeen 1 maand. Het gaat dan om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat altijd in op de 1e van de volgende maand. Je mag met je werkgever ook een langere, of een kortere opzegtermijn afspreken. Wel geeft de wet grenzen. De opzegtermijn van een werknemer mag nooit langer zijn dan 6 maanden. Is jouw opzegtermijn langer dan 1 maand, dan moet die van de werkgever twee keer zo lang zijn. Dit laatste mag in jouw cao wel anders worden geregeld.

Bij een contract voor bepaalde tijd kan het voorgaande onder omstandigheden anders zijn. Dit contract kun je in principe niet tussentijds opzeggen, tenzij er een opzegbeding in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Meer informatie?

Heb je nog meer vragen over je arbeidsovereenkomst? Of wil jij misschien jouw arbeidsovereenkomst door een van onze juristen laten checken, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan? Neem dan contact op met een van onze juristen! Bel ons op 043 - 8081526 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger. Onze juristen kunnen jouw situatie beoordelen en bekijken wat je het beste kunt doen.


Afbeelding: Hassan Khan

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (2)

Bart
Fri, 07/13/2018 - 13:24

Geldt zoiets (een proeftijd) ook voor zzp'ers die je bijvoorbeeld voor iets inhuurt dat een jaar duurt? In mijn geval: een overeenkomst om onderwijs te verzorgen aan een kind (in het buitenland) gedurende één jaar?

Lisanne van HelloLaw
Mon, 07/16/2018 - 14:37

Hoi Bart, bedankt voor je reactie. Bij zzp'ers is het arbeidsrecht niet van toepassing. Als het goed is sluit je een overeenkomst van opdracht met de zzp'er en geen arbeidsovereenkomst. Bij een overeenkomst van opdracht is contractsvrijheid heel belangrijk. We hebben ook een blog over de belangrijkste punten van een overeenkomst van opdracht. Ik heb je ook een mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. 

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur