main image

5 rechten van de verhuurder

Geschreven door Kenneth Sleijpen

Over de rechten van de huurder is veel te vinden, waardoor soms de rechten van de verhuurder worden ondergesneeuwd. Het lijkt erop dat een verhuurder weinig kan aangezien huurbescherming van de huurders zeer belangrijk is in Nederland, maar de verhuurder heeft zeker rechten. Wij hebben voor jou de 5 belangrijkste rechten voor de verhuurder op een rij gezet.

1. Recht op een tijdige huurbetaling
De huurder is verplicht om huur te betalen. Dit klinkt natuurlijk heel logisch, maar jij hebt het recht om te bepalen op welke wijze en op welke tijdstippen het bedrag moet worden betaald. Het hoeft trouwens niet om een geldbedrag te gaan. Het mag ook in natura. Zo kan het zijn dat de huurder werkzaamheden voor jou verricht in ruil voor de woning. Het is dan wel belangrijk dat deze tegenprestatie voldoende bepaalbaar is om als huur te worden gezien. Als dit niet het geval is kan het andere juridische kwesties met zich meebrengen, omdat het dan om een andere juridische relatie kan gaan dan een huurrelatie. Vraag jij je af of het om een huurrelatie gaat of juist om iets heel anders? Neem dan contact met ons op en we leggen het je graag uit.

Om het niet te moeilijk te maken gaan we even uit van de meest voorkomende vorm van huur, namelijk door een geldbedrag over te maken naar jou als verhuurder. Jij bepaalt hoe en wanneer de huur voldaan moet zijn. Het is belangrijk om dit helder in de huurovereenkomst op te nemen om discussie te voorkomen.

Wanneer de huurder in financiële problemen komt is de huurder hier zelf verantwoordelijk voor, ook al is er misschien sprake van overmacht. Wanneer de huurder te laat of niet betaalt kun je acties inroepen tegen je huurder. Je kunt schadevergoeding eisen vanwege wanprestatie of zelfs de huurovereenkomst ontbinden en daarmee de huurder uit de woning laten plaatsen. Deze laatste actie gaat natuurlijk ver en kan niet direct worden ingeroepen als je huurder één week te laat is. Dit moet van geval tot geval worden bekeken, maar uit verschillende uitspraken van rechters blijkt dat bij drie maanden niet betalen de verhuurder zich op zijn recht mag beroepen en de huurder er uit mag zetten.

2. Recht op goed gedrag van de huurder
De huurder heeft een zorgverplichting om zich te gedragen als een goed huurder ten aanzien van het gebruik van het gehuurde en de omwonende. Wanneer de buren van de huurder blijven melden dat er sprake is van overmatige overlast, dan is het jouw taak om dit zo goed mogelijk op te lossen met de huurder. Nu kan het natuurlijk voorkomen dat de huurder onredelijk blijft en dat een aantal goede gesprekken gewoonweg niet genoeg is. De huurder blijft té luidruchtig of de stankoverlast wordt maar niet weggehaald. Dit kunnen redenen zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. Verder is het hebben van een hennepkwekerij of het plaatsen van een schotelantenne zonder toestemming van de verhuurder ook in strijd met het goed huurderschap. Dit zijn ook sterke voorbeelden van een reden om een huurrelatie te beëindigen.

3. Recht om bestemming van de woning te bepalen
In het huurcontract mag de verhuurder de bestemming van de gehuurde zaak bepalen. We richten ons even op de reguliere huurwoning. De huurder is dan slechts bevoegd om de woning alleen als woonruimte te gebruiken en niet als een kapperszaak of andere bedrijfsruimte. Is er niets overeengekomen in het huurcontract, dan wordt er gekeken naar de aard van de zaak. Er moet dan worden gekeken naar de inrichting van het verhuurde en wat de huurder en jij mochten verwachten in de gegeven omstandigheden. Denk hierbij aan een garage die als woonruimte wordt gebruikt. Of als in het mailcontact staat dat het om een woonruimte gaat, maar de huurder gaat toch spullen verkopen vanuit de woning. Om te bepalen om wat voor soort ruimte het uiteindelijk gaat, wordt gekeken naar de ruimte zelf en de omstandigheden ervan. Een voorbeeld is als je zegt dat het verhuurde een woonruimte is, maar bij het zien van de ruimte duidelijk te zien is dat dit een kantoorruimte is. De ruimte moet daarom gezien worden als een kantoorruimte en ook zo gebruikt worden. 

Gaat het om een woonruimte en wilt de huurder toch zijn bedrijf in de woning voeren, dan moet hij toestemming van jou krijgen. Is deze toestemming niet gegeven dan is de huurder in overtreding en kan de huurovereenkomst mogelijk beëindigd worden. Wanneer er zelfs schade aan de woning komt kun je ook een mogelijke schadevergoeding eisen. Denk bijvoorbeeld aan blijvende schade door apparatuur die de huurder in zijn woning heeft gebruikt terwijl dit eigenlijk in een garage thuishoort.

4. Recht om wijzigingen aan de woning toe te zeggen of af te wijzen
Als de huurder het niet eens is met de inrichting kan hij dit niet zomaar aanpassen, zoals een muur slopen om meer ruimte te creëren. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de verhuurder. Zelfs de originele vloer zou misschien teruggelegd moeten worden als jij dit eist. Het is namelijk de plicht van de huurder om de woning bij oplevering in dezelfde staat af te leveren zoals deze in het begin was aangeleverd. Eventuele relatief simpele wijzigingen die ‘zonder noemenswaardig kosten’ kunnen worden verwijderd moet je toestaan van de huurder. Dit betekent dat het geen kosten of bijna geen kosten met zich meebrengt. Denk aan gordijnen die de huurder makkelijk afhaalt.

Wanneer je toestemming wilt verlenen mag je hier ook voorwaarden aan verbinden. Als de huurder een aanbouw wilt maken, kan de verhuurder toestemming geven zolang de huurder de kosten op zich neemt. Verder kan de verhuurder ook kwaliteitseisen stellen op de eventuele verbouwingen. Op deze manier ligt het risico in principe bij de huurder. Verder is natuurlijk altijd de voorwaarde dat aanpassingen worden toegestaan, zolang ze maar verwijderd worden bij einde huurcontract.

5. Recht om huurder aansprakelijk te houden voor anderen
De huurder is in principe altijd aansprakelijk voor schade aan de gehuurde woning wanneer het aan hem toe te rekenen is. Wanneer de huurder een muur sloopt of door zeer slecht onderhoud de woning in verval laat komen, kun je de huurder hiervoor aansprakelijk stellen. Dit is een vrij heldere situatie waarin de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, maar de wet vermeldt ook andere situaties die toe te rekenen zijn aan de huurder. De huurder kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als er schade ontstaat door een huisdier of door vrienden tijdens een housewarming. De woning is de verantwoordelijkheid van de huurder waardoor jij het recht hebt om schade of herstelkosten te verhalen op de huurder. Is dit bij jou het geval, maar weigert de huurder om te betalen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je snel om het betaalde bedrag alsnog te krijgen.

Houdt de huurder zich niet aan de afspraken en wil jij weten welke stappen je kunt nemen? Betaalt de huurder geen huur meer? Of ben je al zover in de situatie dat je juridische stappen moet ondernemen? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (8)

regina
Thu, 06/21/2018 - 11:40

Goedendag, ik vrouw van 77 jaar huur al 27 jaar flat 5 hoog 4 hoog woont een jonge man die de hele avond of middag als hij thuis komt wiet rookt,de geur gaat door alle verwarmingen vreselijk .
de fraku kon niks vinden, de woningbouw doet er verder niks aan.IK word ziek van steeds die lucht
want pesten is er ook bij, voor ik naar bed ga, komt die lucht door de verwarming waar normaal warme lucht moet komen nog op de slaapkamer.Nooit is er iemand komen ruiken het word niet geloofd,ik heb de huur opgezegt hier ga ik dood. Bedankt voor het lezen. vriend groet Mevr Koenders.

Tessa
Tue, 03/12/2019 - 11:15

Ik heb ruim 2 jaar geleden een vriendin bij mij laten wonen omdat ze op straat stond. Ze heeft sindsdien bij mij ingeschreven gestaan samen met haar zoontje (haar dochter stond bij haar ex ingeschreven). Ze hebben co-ouderschap. Ze was dus de helft van de week met de kinderen bij mij.
We hadden afgesproken dat ze EUR 200,- per maand zou betalen. Dat heeft ze de eerste tijd ook gedaan. Toen had ze zich gemeld op haar werk en kreeg ze minder inkomen. Dit bedrag is toen naar na een jaar naar EUR 100 per maand gegaan. Nu heeft ze sinds afgelopen zomer (juli 2018) niet meer betaald, omdat ze weer werd gekort op haar inkomen. Ik heb haar al die tijd nog toegelaten en geduld in mijn huis, maar ik ben de drukte, stress en het niet betalen zat. Nu heb ik ze gezegd dat ze niet meer hoeven te komen wonen bij mij. Ik heb nu alleen hun spullen nog in huis.
In hoeverre heb ik het recht op het geld wat ik niet meer heb gekregen sinds de zomer? Ik heb dit nooit vastgelegd in een document. Dit is allemaal mondeling gedaan.
Kan ik bijvoorbeeld zeggen: je krijgt de spullen pas als er betaald is? Ze staat nu nog bij mij ingeschreven, maar is bezig met een andere woning dus ik verwacht dat ze binnenkort is uitgeschreven bij mij.
Wat zijn mijn rechten als verhuurder?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Leonie van HelloLaw
Tue, 03/12/2019 - 12:21

Hi Tessa, wat een complexe situatie zeg! Het is jammer dat je de afspraken alleen mondeling hebt gemaakt, maar dat betekent niet dat je geen kansen hebt. Om te kijken wat jouw rechten zijn en hoe wij je hier het beste mee kunnen helpen heb ik je een e-mail gestuurd.

Hans. Van der Haring
Sun, 04/28/2019 - 19:26

Beste. Ik heb een huurder die heeft opgezegt. Zij heeft de woning 2 jaar gehuurd
Wij hebben afgesproken in het contract een opzeg termijn van 2 maanden
Zij heeft opgezegd op 06-04. Per i juni ... per email. Ik heb gevraagd om dit schiftelijk te bevestigen. Maar geen antwoord .
Boven dien den ik dat zij de laatste maand huur met d borg gaat verrekenen
En daar ben ik het niet mee eens
Hoe kan ik hier tegen optreden ?
Met dank voor uw advies en hulp

Barbara van HelloLaw
Mon, 04/29/2019 - 13:27

Beste Hans, vervelende situatie. Echter begrijp ik dat de huurder nog niet heeft gezegd dat zij de laatste maand borg gaat verrekenen. Je kan dit schriftelijk (via e-mail,whats app of aangetekende brief) laten weten dat dit niet de bedoeling is. Daarbij kan je aangeven dat de einddatum 4 juni is en niet 1 juni en dat zij tot die tijd de huur dient te betalen. Let op: de borg mag niet zo maar verrekend worden. Jij als verhuurder kan dit toch uiteindelijk doen als de laatste maand(en) geen huur wordt betaald of als verhuurder en huurder dit gezamenlijk overeenkomen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan op 088-1411011.

ineke striker
Fri, 10/04/2019 - 11:52

Ik heb volgende probleem:

In huurcontract met huurder staat vermeld dat de woning max. door 2 personen mag worden bewoond.
Mijn huurder heeft voor de 2e keer in de afgelopen 5 jaar een logee te logeren. Pas na na 2,5 jaar is de vriendin "definitief" vertrokken, omdat de relatie klaarblijkelijk failliet was. Dit was ongeveer 1,5 jaar geleden.
Inmiddels blijkt de relatie weer hersteld - mw. is inmiddels dakloos geworden en mijn huurder officieel failliet verklaard en sinds een aantal maanden herhaalt eerdere situatie zich.
Ik heb vernomen dat wanneer de partners een samenlevingscontract dan wel huwelijkscontract hebben er recht is op samenwonen. Echter in de andere gevallen is er sprake van onderverhuur.

Kunt u mij adviseren, hoe te handelen. Huurder -die weliswaar steeds te laat, maar uiteindelijk tot op heden toch steeds de huur overmaakt- reageert "n.a.v. een herhaalde vraag van mijn kant, wat de status van de woonsituatie van zijn wederom teruggekeerde logee is, als volgt: "wil ik benadrukken dat ik je nu een officiele waarschuwing geef. Gelieve je met je eigen zaken te bemoeien, ik huur een huis van je en daarmee punt.". In afwachting van uw reactie,
Vr. Gr. Ineke Striker.

Ryanne van HelloLaw
Thu, 10/17/2019 - 18:34

Beste Ineke, ik heb je een e-mail gestuurd om contact met je op te nemen.

Linda
Sun, 05/16/2021 - 17:49

Wij mogen ons huisje al 4 jaar niet bezoeken, hoewel dit opgenomen is in het huurcontract. Bovendien bepalen onze huurders wanneer ze betalen. Ze staan op dit moment 2 maanden achter. Wij kunnen met hen geen afspraken maken, terwijl wij proberen, om het bezoek te regelen. Er is schade aan de buitenkant vd woning, dat zou moeten hersteld worden.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur