8 misverstanden over partneralimentatie

Let op: lees ook de meest recente informatie over partneralimentatie >>

Ga je scheiden, dan kun je recht hebben op partneralimentatie. Hoe lang en op hoeveel je recht kunt hebben, hangt af van de omstandigheden. Omdat er over partneralimentatie altijd veel misverstanden bestaan, zetten we 8 veel voorkomende misverstanden voor je op een rijtje.

1. Vastgestelde duur ligt vast
De duur van het recht op alimentatie is van een aantal factoren afhankelijk. Ongeacht welke periode bij scheiding is vastgesteld, erna kan de duur door de rechtbank worden verkort of verlengd. Dit is mogelijk als er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

2. Alleen bij scheiding en gps
Je hoeft niet per se getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap (gps) te hebben om recht te kunnen hebben op alimentatie. Zo kun je met elkaar ook alimentatie overeenkomen als je hebt samengewoond of als je duurzaam gescheiden leeft.

3. Je hebt er altijd recht op
Ga je scheiden, dan heb je niet automatisch recht op alimentatie. Er geldt namelijk een aantal voorwaarden. Zo heb je er slechts recht op, als je niet in je eigen onderhoud kunt voorzien. Ook geldt dat je moet kunnen onderbouwen en aantonen dat je niet zelf hierin kunt voorzien.

4. Na overspel geen alimentatie
Overspel is erg pijnlijk, maar juridisch gezien speelt het bij scheiding nauwelijks een rol. Zelfs al heb je overspel gepleegd, je recht op alimentatie vervalt hierdoor niet.

5. Ervan afzien is voor altijd
Je kunt bij een scheiding afspreken dat de alimentatiegerechtigde afziet van alimentatie, bijvoorbeeld omdat de alimentatieplichtige een aantal schulden op zich neemt. Dit neemt niet weg dat de alimentatiegerechtigde op een later moment toch succesvol alimentatie kan afdwingen als niet in het eigen onderhoud kan worden voorzien.

6. Ervan afzien heeft geen gevolgen
Zie je bij je scheiding af van je recht op alimentatie, dan kan dit gevolgen hebben voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde daarna een bijstandsuitkering geniet. De kosten hiervoor kan de gemeente namelijk op de alimentatieplichtige verhalen.

7. Niet aftrekbaar
In tegenstelling tot kinderalimentatie, mag je partneralimentatie fiscaal aftrekken als 'Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen'. Het maakt hierbij niet uit of de alimentatie via door de rechtbank is vastgesteld of in gezamenlijk overleg. Wel moeten de voorlopige voorzieningen of afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend zijn.

8. Duur wordt binnenkort verkort
Er zijn plannen om de duur van het recht op alimentatie te verkorten van 12 jaar naar 5 jaar. Dit wetsvoorstel is echter nog in een vroeg stadium en het is onduidelijk wanneer de verkorting daadwerkelijk van kracht wordt.

Wil je meer weten over alimentatie of wil je een herberekening van alimentatie laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Alimentatie en samenleven met gehuwde man
Lees ook: Ex moet alimentatie én onderzoekskosten terugbetalen
Lees ook: Geen alimentatie voor pathologische leugenaar
Lees ook: 5 Misverstanden over echtscheiding
Lees ook: 5 Misverstanden over partneralimentatie
Lees ook: Einde alimentatie bij proefsamenwoning?
Lees ook: Partneralimentatie blijft wel aftrekbaar
Lees ook: Alimentatie vervalt door nieuwe relatie?

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (11)

Boos
Fri, 05/29/2015 - 01:48

10 misverstanden over de misverstanden.

1. De duur van de alimentatie kan worden gewijzigd als er sprake is gewijzigde omstandigheden. Echter, in de praktijk blijkt dat de omstandigheden geheel niet gewijzigd hoeven te zijn om te wijzigen. Een moeder die vind dat ze juridisch gezien recht heeft op meer is geen gewijzigde omstandigheid. Hooguit een inschattingsfout toen ze instemde met het scheidingsconvenant. Het rare is dat een vader die ingestemd heeft en daarop terug wil komen nagenoeg altijd bot vangt. Juridische theorie en praktijk liggen in het familierecht mijlen ver uit elkaar....

2. Ofwel, je hebt er als man en vrouw om rationele redenen voor gekozen om geen wettelijke economische eenheid te worden. Na scheiding een vorm van Partneralimentatie in gezamenlijk overleg vaststellen is een eigen vrije keuze. Echter, zoals het er nu staat zet dit de deur wagenwijd open voor Partneralimentatie rechtszaken waarbij er nooit sprake was van een economische eenheid, maar wel een vrouw die hoopte op die economische eenheid om haar financi?le toekomst veilig te stellen. Advocaten zat die daar middels de toevoeging brood in zien. En hoogst waarschijnlijk mannen zat die hier krom voor moeten gaan liggen....

3. Zoals vele zaken die op deze site besproken zijn al aantonen is dit in de praktijk onjuist. In je eigen onderhoud kunnen voorzien zou inhouden dat je minimaal een inkomen op bijstandsniveau genereert. Terwijl uit de diverse zaken blijkt dat de gerechtelijke macht kijkt naar de levensstandaard van voor de scheiding en de hoogte van de alimentatie op aanpast. Vaak ook nog zonder rekening te houden met het feit dat door de scheiding de kosten van het levensonderhoud gestegen zijn. Dubbele woonlasten, dubbel levensonderhoud. Die gaan allemaal voor de portemonnee van de man. Ik zou daar geen moeite mee hebben als hij er buiten de deur nog eens flink op los kluste met diverse andere dames. Maar tegenwoordig is het een gegeven dat de man die kosten moet ophoesten, ongeacht de aanleiding van de scheiding.

4. Hier geen misverstand. Volkomen waar. Maar het is toch krankjorum dat er een lotsverbondenheid blijft als jij die lotsverbondenheid willens en wetens getorpedeerd hebt. Natuurlijk kun je ongelukkig zijn in je huwelijk. Zeker zal dat ook bijdragen aan de stap om vreemd te gaan. Maar het is je eigen beslissing om die stap te nemen. Je kunt ook voor je die stap neemt je fatsoen houden en eerst scheiden. Dat is wat ons mens maakt. Het geestelijke filter dat je ervan weerhoud om op iedere willekeurig aantrekkelijke bedpartner te duiken. Kun je dat niet, dan kan het nooit zo zijn dat je economisch partner daarvoor moet bloeden. En ja, in die gevallen zou het schikkelijk zijn om de Partneralimentatie op een hoogte van voor de scheiding vast te stellen. Maar omgekeerd zou dan het recht op Partneralimentatie moeten vervallen. De bijstand heeft middelen om iemand te bewegen om in haar eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Een ex-partner heeft die niet. Die moet alleen maar dokken...

5. Afzien van Partneralimentatie is niet bindend. Ergo, je bent gescheiden en hebt werk waarmee je in je eigen levensonderhoud voorziet. Maar je zou veel liever meer tijd op de bank met je werkeloze nieuwe vriendje door willen brengen. Dan neem je toch gewoon ontslag. Je ex-partner moet je immers wel onderhouden aangezien de omstandigheden gewijzigd zijn. Moet je natuurlijk wel de relatie met dat nieuwe vriendje ontkennen. Want dan kan je ex-partner je alleen maar het leven zuur maken als hij genoeg geld heeft voor een privé detective. Kans daarop is klein, je had hem immers al genoeg leeg gemolken...

Omgekeerd blijkt dit in de praktijk weer niet mogelijk te zijn. Een vader die minder wil gaan werken om zijn deel van de zorg voor de kinderen op zich te nemen kan niet rekenen op de clementie van de rechtspraak. Dan wordt er wel geredeneerd dat de teruggang in inkomen een eigen keuze is. De partner- en kinderalimentatie blijft op hetzelfde onbarmhartige niveau. Feitelijk zegt de rechtspraak: "mooi dat er mannen zijn die hun verantwoordelijk willen nemen, maar wij staan daar niet achter". En zo dendert de ontvadering van de Nederlandse jeugd voort...

6. Klopt ook volledig. Wat er misgaat is dat de Nederlandse gemeentes geen rekening houden met de overige gemaakte afspraken tussen de beide ex-echtelieden. En dat de rechtspraak dit klakkeloos overneemt. Waardoor er dus mannen zijn die heel fideel in het scheidingsconvenant laten opnemen dat zij gezamenlijke schulden, hypotheeklasten en ander kosten op zich nemen. Maar daar vervolgens achteraf nog weer een aanslag in de vorm van Partneralimentatie overheen krijgen. De overheid zegt dat ze scheidende partners de vrijheid bieden om onderling afspraken te maken. Maar in de praktijk blijkt dat die zelfde overheid immer weer terug komt op de gemaakte afspraken.

Natuurlijk is het klakkeloos overnemen van die afspraken de deur wagenwijd openzetten voor fraude. Je hoeft niet heel slim te zijn om als stel met schulden om te bedenken dat je de minst verdienende failliet laat gaan middels een scheiding op papier. Die gaat tijdelijk in een huurwoning, voor de vorm, de WSNP uitzitten. Dat je in de praktijk nog steeds samenhokt hoeft de overheid niet te weten als je het slim speelt. En na de generale kwijtschelding van de schulden ben je als door een wonder ineens weer samen...

Gemaakte afspraken zijn afspraken, en wat betaald is is betaald. Ook al is dat in natura. Bonnetjes overleggen en dan kan dat worden afgetrokken van. Mochten daar bedragen bij zijn die de bijstand niet beoogt dan is dat de verantwoordelijkheid van de bijstandsgerechtigde. Iedere Nederlander dient immers op de hoogte te zijn van de wet. Maar het mag nooit dubbel op het conto komen van degene die betaald...

7. Nog steeds onbegrijpbaar. Het zorgt voor een tweedeling in de maatschappij . Iemand die bovenmodaal verdient mag erg lustig buiten zijn huwelijk op los klussen want de gevolgen zijn direct voor de belasting betaler. Aan de andere kant, de vader sop bijstandsniveau wordt nimmer gecompenseerd en dus feitelijk gedwongen om zijn verantwoordelijkheid niet meer te nemen. Dat is onbetaalbaar in het huidige systeem...

8. De wet loop altijd achter op de maatschappelijke realiteit. Maar nergens zijn de uitwerkingen daarvan zo schrijnend als die van het familierecht. Stop de discriminatie van de man! Erken de belangen van het kind! Niets meer of minder is rechtvaardig. Nu de uitspraken van onze gerechtelijke macht nog...

9 en 10 ontbreken ivm redactionele inhoud voor de argumenten...

Aan boos
Fri, 05/29/2015 - 12:52

Get a life!!!!

dabbertje
Mon, 06/01/2015 - 19:49

Wat een vreemde stelling boos dat de aftrekbaarheid van partneralimentatie op de belastingbetaler wordt afgewend. Ja een alimentatiebetaler hoeft over dit deel geen inkomstenbelasting te betalen, maar wordt wel meegenomen in de draagkrachtberekening. Dat voordeeltje is de betaler dus gewoon kwijt. En bovendien betaalt de ontvanger weer wel inkomstenbelasting over de partneralimentatie. De belastingbetaler is daar dus niet de dupe van. Er komt hooguit wat minder in de staatskas.

Van mij mag die hele partneralimentatie worden afgeschaft. Zag vandaag weer een flink saldo van onze rekening verdwijnen richting iemand die prima in eigen onderhoud zou kunnen voorzien.

Boos
Tue, 06/02/2015 - 03:17

Aan aan boos: get an opinion!

Leon
Tue, 06/02/2015 - 14:10

Hoe kunnen er is misverstanden zijn als de verstrekte informatie voor de burger helder en duidelijk is?
Informatie die op vele wijze is te verkrijgen; Overheid, brochures.

Roan
Wed, 06/03/2015 - 02:49

Ik ben het niet op alle punten eens met Boos maar degene heeft wel een nuchtere kijk op de zaak.
Alleen kritiek op een persoon vind ik zwak. Kom zelf met nieuwe idee?n, daar is dit forum voor.
Ik zelf dacht dat er een verschil was tussen in de Echt leven en Samen wonen, blijkbaar niet dus?
Dat betekent dan als je na een korte periode samen zijn uit elkaar gaat gelijk de klos bent net als na 25 jaar getrouwd? Oppassen dus!

Reidanier
Wed, 06/03/2015 - 15:58

Partneralimentatie is en blijft gelegaliseerde diefstal.

Christa
Thu, 06/04/2015 - 14:05

Reidanier.....hoe zijn de rollen bij u verdeeld?? Vrouw werkt niet, parttime of fulltime?? Kinderen??

VaderZonderKind
Sun, 06/07/2015 - 23:25

Ongeacht de rolverdeling, de huidige wet- en regelgeving zet de deur wagenwijd open voor ex-echtelieden en andere economische eenheidsvormen om elkaar het leven na een scheiding zuur te maken. Het afschaffen van de Partneralimentatie, en het ombouwen van de kinderalimentatie naar een kindrekening regeling is de enige mogelijkheid om ex-echtelieden munitie naar elkaar te ontnemen.

Rien
Mon, 01/02/2017 - 08:00

het blijft een kromme regeling 12 jaar, terwijl de ex partner er twee keer per jaar van op vakantie gaat. woont voor 80% samen en is nu dus niet voldoende om geen partneralimentatie te hoeven betalen. gelukkig nog 2 jaar dan zijn de 14 jaar om. (13 jaar, gaat pas in als het convenant is getekend en dat heeft bijna 1 jaar geduurd)

mario
Tue, 01/24/2017 - 10:50

Ik zit na een herseninfarct thuis,ook moet ik nog geopereerd worden aan mijn knie en mijn RUG met risico van 50/50 dat het mis gaat. Maar ik moet gewoon partneralimentatie betalen en wel de volle mep. Ex werkt paar uurtjes wit en de rest zwart. maar ik moet dat maar eens bewijzen zei de rechter. Waar ze werkt Hoeveel uren En wat ze verdient. Ja dat zullen ze mij vertellen. 5jaar partner alimentatie vind ik meeeeer dan genoeg.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur