Aandelenlease-nieuws augustus 2006

 

AFM heeft meer tijd nodig
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft meer tijd nodig om te onderzoeken of Dexia daadwerkelijk aandelen heeft gekocht. De AFM kreeg deze opdracht van het Gerechtshof Amsterdam, dat een antwoord moet geven op de vraag of de Duisenberg-regeling moet worden toegepast op alle Dexia-gedupeerden. Een definitieve uitspraak wordt niet voor oktober 2006 verwacht. Tot die tijd liggen de meeste rechtszaken tussen gedupeerden en Dexia stil.

Weinig aandelen voor leasebeleggers
Terwijl de AFM bezig is met het onderzoek naar de aankoop van aandelen door Dexia, heeft De Financiële Telegraaf alvast de jaarstukken van Dexia bestudeerd en daaruit de conclusie getrokken dat slechts voor een zeer klein gedeelte van de aandelenlease-contracten aandelen zijn gekocht. De rest is afgedekt met optieconstructies. 

Zie: http://www.dft.nl/nieuws/9296649/GA/Weinig_aandelen_voor_leasebeleggers.html

Dexia erkent intern: lease is huurkoop
In rechtszaken beweert Dexia bij hoog en laag dat aandelenlease geen huurkoop is hoewel er nauwelijks een rechter te vinden is die de bank op dit punt gelijk geeft. Het Financieele Dagblad wist de hand te leggen op een intern scholingsdocument van Dexia uit 2001 waarin Dexia erkent dat het weldegelijk om huurkoop gaat, en dat de echtgenoot van een contractant de mogelijkheid heeft om de aandelenlease-overeenkomst te vernietigen. 

Zie: http://www.platformaandelenlease.nl/nieuws/17072006.htm

Hof bevestigt nogmaals dat aandelenlease huurkoop is 
Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 1 augustus 2006, net als reeds eerder in 2005, geoordeeld dat de WinstVerDriedubbelaar van Dexia voldoet aan alle eisen van een huurkoopovereenkomst. Verder vindt het hof dat een echtgenoot voor het aangaan van die overeenkomst toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft, en dat als zo’n toestemming er niet is, de overeenkomst niet geldig is.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1 augustus 2006, LJN: AY5413
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=AY5413&u_ljn=AY5413

Dexia-zaak: schending zorgplicht en marginplicht
Het gaat in deze zaak om een gedupeerde met een Winstverdriedubbelaar, een product dat onder de Duisenberg-regeling valt zodat deze zaak eigenlijk ook stilgelegd had moeten worden. Desondanks is er doorgeprocedeerd. De kantonrechter acht Dexia niet alleen aansprakelijk wegens het schenden van de zorgplicht bij het aangaan van het contract, maar ook - en dat zien we niet vaak in Dexia-zaken - wegens het niet-bewaken van marginverplichtingen. Dexia had in de gaten moeten houden of er bij dalende koersen nog wel genoeg dekking bestond, en de bank had - indien nodig - actie moeten ondernemen waardoor de schade beperkt was gebleven. Slotsom: 80% Van de schade (restschuld én inleg) komt voor rekening van Dexia. Ter vergelijking: de Duisenberg-regeling zou slechts een vergoeding hebben geboden van 67% Van de restschuld, de inleg zou dan voorgoed verloren zijn geweest.

Zie: Kantonrechter Amsterdam, 19 juli 2006, CV 04-28167 
http://www.platformaandelenlease.nl/Uitspraken/Adam19072006.htm

Aegon-zaak: Ontbreken WCK-vergunning leidt níet tot nietigheid
Een andere opmerkelijke aandelenlease-zaak. De kantonrechter in Leeuwarden heeft in deze zaak de gedupeerde op alle punten in het ongelijk gesteld. Het ging hier trouwens niet om een Dexia-product, maar om het RenteRetour Vliegwiel van Aegon. Net als Dexia had Aegon geen WCK-vergunning om aandelenlease-producten aan de man te brengen. Terwijl collega-rechters in groten getale oordelen dat een ontbrekende vergunning leidt tot nietigheid van de aandelenlease-overeenkomst, blijkt de rechter in Leeuwarden een andere mening te zijn toegedaan. Volgens hem heeft de ontbrekende vergunning geen civielrechtelijke gevolgen waaraan een gedupeerde rechten aan kan ontlenen. Uit het vonnis:

"De kantonrechter is van oordeel dat uit de systematiek van de Wck volgt dat het sluiten van een onder het bereik van de Wck vallende kredietovereenkomst zonder te beschikken over de vereiste vergunning, de overeenkomst niet nietig of vernietigbaar maakt, maar slechts leidt tot strafbaarheid van de kredietinstelling. In de Wck is immers telkens nauwkeurig aangegeven welke afwijkingen van de bepalingen leiden tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid. Daarentegen kent die wet geen bepaling die inhoudt dat het ontbreken van de vergunning leidt tot nietigheid of vernietigbaarheid van de kredietovereenkomst, doch wordt het sluiten van kredietovereenkomsten zonder vergunning in artikel 69 Wck strafbaar gesteld."

Deze week verscheen in De Telegraaf een artikel waarin gesuggereerd wordt dat "de ene na de andere rechter oordeelt dat het ontbreken van de WCK-vergunning niet kan leiden tot nietigheid van de contracten". We kunnen die stelling niet onderschrijven. Voor zover bekend, is de rechter in Leeuwarden de eerste die op deze manier oordeelt over de WCK-vergunning, en hopelijk blijft het bij deze uitzondering. Er zijn juist vele uitspraken gedaan waarin de ontbrekende vergunning wel tot nietigheid leidt. Uiteindelijk zal een hogere rechter uitsluitsel moeten geven.

Zie: Kantonrechter Leeuwarden, 1 augustus 2006, LJN: AY5603
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AY5603

Nieuw spoor in leasedrama (Telegraaf)
http://www.platformaandelenlease.nl/nieuws/26082006.htm


Defam 60% aansprakelijk voor schade door schending zorgplicht
In Defam-zaken is meestal sprake van meerdere contracten en partijen, zo ook in deze zaak. Om zijn schulden te herfinancieren, heeft de gedupeerde via bemiddeling door Card Direct met Defam en KBW Wesselius Effectenbank (dat inmiddels is overgenomen door Fortis) een overeenkomst gesloten met betrekking tot het product “Spring er uit met Defam effectenlease”. Daarnaast is via Card Direct met De Vliet Voorschotbank een doorlopend krediet overeengekomen. Volgens de rechtbank Utrecht is sprake van schending van de zorgplicht en houdt Defam en Card Direct aansprakelijk voor 60% Van de geleden schade.

Zie: Rechtbank Utrecht, 19 juli 2006, LJN: AY4718
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AY4718

Wanprestatie én dwaling
In een Dexia-zaak oordeelde de Amsterdamse kantonrechter op 14 augustus 2006 dat Dexia wanprestatie heeft geleverd, dan wel in het algemeen onrechtmatig heeft gehandeld door onvoldoende informatie te verschaffen over het product "Overwaarde Effect zonder Herbelegging", een depot-constructie waardoor de verliezen aan de kant van de gedupeerde zich konden opstapelen. Opmerkelijk is dat de kantonrechter ook vaststelt dat er sprake is van dwaling, een vernietigingsgrond die maar mondjesmaat door rechters wordt erkend. Dexia wordt aansprakelijk gesteld voor 90% Van de schade die de gedupeerde heeft geleden. 

Zie: Kantonrechter Amsterdam, 14 augustus 2006, CV05-19719
http://www.platformaandelenlease.nl/Uitspraken/Adam14082006.htm

Tros Radar Dexia-special
Het consumentenprogramma Tros Radar is op 28 augustus 2006 het nieuwe seizoen begonnen met een uitzending die volledig over aandelenlease is gewijd. Hierin werd onder meer aandacht besteed aan de Duisenberg-regeling, de Wet op het Consumentenkrediet en de vraag of Dexia daadwerkelijk aandelen heeft gekocht. U kunt de uitzending op internet terugzien: 
http://player.omroep.nl/?aflID=3223300

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (8)

A.H.Kerkhof
Thu, 08/31/2006 - 20:11

Wat mij verbaasd is, hoe kunnen rechters in eenzelfde zaak, zo verschillend uitspraak doen?
De wet wordt op deze manier, volgens mij, dus steeds anders uitgelegd.

Y.F. Hoekstra
Fri, 09/01/2006 - 11:52

U heeft volkomen gelijk, ik ben totaal het overzicht kwijt in het geheel, je krijgt als leek het gevoel dat je steeds op het verkeerde been wordt gezet door de heren rechters.

W.Berkvens
Sun, 09/03/2006 - 04:09

Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd,wij zijn met de Duisenberg regeling accoord gegaan,omdat we bang waren nooit meer iets terug te zien van het geld.Dat zoiets kan hier in Nederland,ik ben het vertrouwen in heel veel mensen verloren.En hoop nog meer geld terug te ontvangen!!!!!

A.H. Kerkhof
Sat, 09/09/2006 - 02:30

Wat mij wel heeeel duidelijk is in dit alles, er zijn door o.a. Zalm verkeerde beslissingen genomen, en deze "heer" moet er natuurlijk zonder kleerscheuren vanaf komen.
En zo zijn er tientallen.
Wij betalen nog steeds elke maand 180 euro aan Dexia,en we weten niet goed wat te doen!
De een zegt, stoppen met betalen, want wat je nu nog betaald daar zie je geen cent meer van terug.
De ander precies het tegenover gestelde, want het komt allemaal bij het BKR terecht.
Heeft iemand hier ervaring mee?

L van Hooijdonk
Sun, 09/10/2006 - 16:44

Omdat ik in het verleden zo dom ben gewwest om er bij dexia in te trappen krijgen wij nu de gevolgen duidelijk te zien .Ik had voor mijn beide kinderen ten gunste van een contract dat door dexia omgezet is in gezamelijk nu wil mijn dochter een lening afsluiten maar vangt nop omdat er een bkr staat via dexia. Zij probeert nu via via om het contract te laten vervallen . Heeft iemand hier ervaring mee?

L. Bos
Thu, 09/28/2006 - 19:04

Mijn vriend en ik hebben samen zon 4 contracten (op advies van zijn moeder die er in de goede tijd wel zon 17.000 gulden mee had gekregen) afgeloten. Wij zijn naar een advocaat gegaan die meer Dexia zaken had lopen en op advies van hem zijn we gestopt met betalen. Hij heeft Dexia op de hoogte gesteld en onderhoudt verder alle contacten met hen. Omdat wij op dat moment een bewijs van onvermogen hadden hoefden we alleen een eigen bijdrage aan de advocaat te doen. Dat zouden de kinderen van L. van Hooijdonk misschien ook kunnen krijgen?
Ik kreeg er zelf met de BKR registratie te maken toen ik een hypotheek af wilde sluiten. Ik ben naar de hypotheker gegaan en die hebben een hypotheekverstrekker gezocht die over een Dexia BKR registratie niet zo moeilijk deed. Voor een lening zou uw dochter ook een brief van een advocaat kunnen vragen waarin staat dat het om Dexia gaat, sommige banken (SNS) doen dan ook niet zo moeilijk als dat de enige registratie is. Succes allen en voor ieder hopelijk een goede en voorspoedige uitkomst.

oude luttikhuis
Wed, 10/04/2006 - 14:38

wie helpt nou wie. duisenberg helpt dexia,leaseverlies enconsumentenbond ook.bij hun was ik in eerste instantie aangesloten omdat zij het niet eens waren met de gang van zaken van dexia,maar al snel draaide dit om na de duisenbergregeling.daar schiet dus niemand iets mee op.ik ben niet accoord gegaan met deze regeling en heb kontact opgenomen met stichting leaseproces.beta-lingen heb ik stopgezet na advies van de-ze stichting.nu hoor ik dat deze stichting meer voor zichzelf bezig is en zieltjes probeert te winnen,als dat zo is weet ik niet meer waar ik vertrouwen in moet hebben.het blijkt dat veel van rechters afhangt dat merk je vooral bij individuele zaken.maar een particuliere advocaat kan ik helaas niet betalen.dus wordt het gewoon afwachten over het oor-deel van de komende zitting.

ivo van geest
Tue, 10/24/2006 - 12:21

het is overduidelijk aan alle fronten te zien dat dexia bank de boel heeft bedonderd maar wie is nou de schuldige ,uiteraard dexia maar ook de regering heeft natuurlijk liggen slapen en daarom zit ik al vanaf 2002 in een rechtzaak met deze MENSEN.wie ben ik met mijn goede gedrag oftewel vertrouw niemand alleen jezelf, toy toy toy mensen en hopen dat de rechtbank echt een rechtbank is

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur