Aangifte doen bij frustratie omgangsregeling?

Op het moment dat een rechter een omgangsregeling heeft vastgesteld, dienen beide ouders zich daaraan te houden. Helaas blijkt uit de praktijk dat sommige ouders niet aan die regeling meewerken. Ze halen het kind niet op of ze geven het niet af, met alle negatieve gevolgen voor de andere ouder én het kind natuurlijk.

Civielrechtelijke maatregelen
We hebben al vaak over civiel-rechtelijke maatregelen geschreven die in zo'n geval genomen kunnen worden. Dat wil zeggen dat een ouder het recht heeft naar de rechter te stappen om zo de weigerachtige ouder te dwingen mee te werken aan de omgang. Het succes van deze maatregelen is niet onomstreden. Zo raken maatregelen als lijfsdwang en ondertoezichtstelling niet alleen de frustrerende ouder, maar dikwijls ook het kind. Bovendien geven de maatregelen geen garantie dat de omgang dan weer op gang komt.

Strafrechtelijke maatregelen
Naast civielrechtelijke maatregelen zijn er ook strafrechtelijke maatregelen. Zo kan een ouder naar de politie stappen en aangifte doen van het niet afgeven van het kind. De politie kan dan bij de weigerende ouder langsgaan en dat wil nog wel eens voor medewerking van de ouder zorgen. Tegelijkertijd kun je je hierbij weer afvragen hoe zo'n situatie op het kind overkomt als het met behulp van de politie wordt opgehaald om omgang te hebben met de andere ouder.

Onttrekking aan het ouderlijk gezag
De basis voor deze aangifte is onttrekking aan het ouderlijk gezag. De politie handelt echter niet eenduidig in zo'n geval. De ene keer zal de politie wel meewerken, de andere keer wordt de ouder heengezonden met de boodschap dat ze in geval van gezamenlijk gezag niets kunnen doen. Ook schijnt het in de praktijk verschil uit te maken of het de vader of moeder is die verzoekt om assistentie van de politie.

Strafrechtelijke vervolging wegens onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag is echter ook mogelijk in het geval dat beide ouders gezag hebben. Desondanks komt een dergelijke vervolging niet vaak voor. Vaak wordt niet tot vervolging overgegaan, omdat de rechter meent dat civielrechtelijke maatregelen meer geschikt zijn om een dergelijk probleem op te lossen.

Pas als alle civielrechtelijke maatregelen zijn uitgeput, wil een rechter overwegen om een ouder in zo'n situatie te veroordelen. 

Wat vind jij hiervan? Vind je dat dergelijke omgangsproblemen tussen ouders door het strafrecht moeten worden opgelost? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.


Wil je meer weten over omgang of ouderlijk gezag, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Omgangsregeling: de kinderen willen geen omgang meer
Lees ook: God heeft geen plaats bij ouderlijk gezag
Lees ook: Machtsspel omgangsregeling leidt tot werkstraf moeder
Lees ook: Kan ouder zonder gezag verhuizing met kind tegenhouden?

Bronnen: Gerechtshof Arnhem, 20 maart 2012, LJN BW0594
Hoge Raad, 12 februari 2005, LJN AR8250

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (51)

Marianne
Tue, 10/02/2012 - 17:54

Het is belachelijk dat politie niet tot vervolging over gaat. Ook mijn vriend was al ruim €30.000 kwijt enkel al om de scheiding rond te krijgen en het voor de kids te regelen. Geld groeit niet op zn rug het is dus op en er zijn hierdoor schulden voor in de plaats gekomen. Geld voor een nieuwe civiele zaak is er niet meer. Zelfs jeugdzorg krijgt de ex niet overtuigt van de gevolgen van het weg houden van de kinderen bij de vader en ook zij kunnen er niks tegen doen zeggen ze. We moeten maar aangifte doen van art. 279 wetboek van Strafrecht. en ze doen niks, ze maken er een melding van, dus 2 weken later weer terug en aangedrongen op een aangifte. Maar we horen niks terug en ze doen ook niks. Ik snap heel goed dat gescheiden vaders behoorlijk gefrustreerd raken. Het lijkt wel discriminatie van de vaders.

Mirjam
Tue, 10/02/2012 - 18:10

Het zal ongetwijfeld minder vaak voorkomen, maar in mijn geval is het de vader die vergeten is dat hij kinderen heeft.
Tuurlijk ik kan de politie bellen, mijn ex dwingen de omgangsregeling na te komen, maar idd wie zijn er de dupe, de kinderen.
Het is voor de kinderen al erg genoeg dat hun vader geen interesse toont.

Anoniem
Tue, 10/02/2012 - 18:51

Ik raad iedereen aan, vooral rechters, omgangsregelingen direct goed dicht te timmeren in het geval dat er een stroeve verstandhouding is tussen de ouders. Mijn gedachte en ervaring is dat mensen in veel gevallen de omgangsregeling als machtsmiddel gebruiken om de ex partner te kwetsen en macht uit te oefenen. Een complete omgangsregeling inclusief vakanties, feestdagen, percentage afzeggen, boetes bij niet nakomen e.d. geeft helderheid, laat geen ruimte voor misbruik van afspraken en geeft vooral het kind rust en duidelijkheid.
Ikzelf moet nu voor de derde keer naar de rechtbank om mijn ex aan te sporen zich te houden aan de omgangsregeling. Zij lapt steeds opnieuw de beschikkingen aan haar laars omdat er gewoonweg geen dwang wordt opgelegd. Dit ondanks verzoeken van mij bij de rechtbank en een geschiedenis van het verloop van de omgangsregeling die een dergelijk verzoek rechtvaardigt. Circa 30% Van de omgangsmomenten wordt door de moeder afgezegd zodat de regelmaat van de omgang maar ook de band tussen mijn dochter en mijzelf nadelig be?nvloed worden. Het is schadelijk voor alle partijen als er geen duidelijkheid is. Elke keer opnieuw de gang naar de rechter, het afwachten, de spanning tussen de ouders.
Wat mij betreft dus boete of straf gelijk meenemen in de beschikking, maar ook de methode van handhaven. Tegelijk duidelijkheid en eenheid van handelen bewerkstelligen bij politie.

Joke
Tue, 10/02/2012 - 20:33

Het zijn niet alleen de moeders die hun kinderen bij hun ex weghouden. Het zijn ook vaders. Ook hij lapt alles aan zijn laars en heeft er voor gezorgd dat ik mijn kinderen nu al jaren niet meer zie!

sterredag
Wed, 10/03/2012 - 00:51

het wordt echt dringend tijd dat er betere maatregelen komen in dit soort gevallen. Er kan wel heel mooi gezegd worden, ja maar het kind is er de dupe van. Het kind is er toch al de dupe van als het 1 ouder niet mag zien die daar wel recht op heeft!!!!

Ik vind dat als er via de rechter een omgangsregeling is, dat totdat er echt schadelijke zaken ivm slecht ouderschap, lees mishandeling e.d. aan de hand is, een ouder verplicht is mee te werken aan de omgangsregeling. Als een ouder vrijwillig afziet van omgang is dat wat anders dan dat de ene ouder, de omgang met de andere ouder in het gedrang brengt. Juridische, strafrechtelijke, civielie, het maakt mij niet uit als het maar concequenties heeft zoals:

geen recht meer op allimentatie te ontvangen door de ouder als deze niet meewerkt aan de omgangsregeling (eventueel wel de plicht om het te storten op een spaarrekening voor het kind voor als deze 18 wordt)

Of zelfs het zelf kwijtraken van het gezag, want je kind de omgang met de andere ouder ontzeggen, zonder gegronde reden die dan wettelijk bepaald moet worden, vind ik ook kindermishandeling en dan hoort het kind niet bij je te wonen.

Anoniem
Wed, 10/03/2012 - 10:10

Van gedoe met de omgang ontstaan bij kinderen in het ergste geval loyaliteitsconflicten, ouderverstotingsyndroom, schuldgevoelens naar ouders. Ik vind de ouder die dat veroorzaakt rechtstreeks schuldig aan kindermishandeling. Ik heb de kinderbescherming hier eens over gebeld, maar deze geven aan hier niets aan te kunnen doen omdat het niet makkelijk te bewijzen is. Ondertussen suddert zoiets dus maar door en iedereen staat er bij en kijkt er naar. Politie, kinderbescherming, justitie. En de slechte ouder die allang vergeten is dat het om het kind gaat lacht in zijn of haar vuistje. Des te meer reden om omgangsregelingen goed dicht te timmeren, zie mijn reactie boven. Bij problemen misschien meteen psychologisch onderzoek van ouders? Maar ook dat is te manipuleren.

Anoniem
Wed, 10/03/2012 - 15:35

Heb helaas te maken met een vader die vooral tegen werkt en niet in het belang van de kinderen. Houd zelfs onderzoeken tegen omdat hij dat kan i.v.m. dat hij gezag heeft. Naar mijn mening doet hij dat omdat dat uitwerking heeft op mij en daar heeft hij plezierin. Dan heeft het geen zin om gezag te hebben en vind ik het beter om enkel gezag te hebben. Niet om de vader dwars te zitten maar vooral om de strijd niet iedere keer te hoeven aangaan......

Ronald
Wed, 10/03/2012 - 15:54

Je kan de omgang net zo ver dicht timmeren als je wil, het probleem zit in het afdwingen van de naleving. Als niet-verzorgende ouder kan je niets.
In mijn geval was de moeder het probleem. De kinderen wonen bij haar en als de omgang een keer niet uitkwam dan kreeg ik simpelweg de kinderen niet mee. En wat doe je dan?
Je kan de politie bellen maar zoals hierboven beschreven doe je de kinderen daar geen plezier mee. Die hebben met de hele scheiding al genoeg te verwerken gehad. Dus doe je maar een stapje terug en krijgt de frustrerende ouder haar/zijn zin. Elke keer weer...

mossie
Wed, 10/03/2012 - 16:43

Dat er in de rechtspraak niet eenduidig op gehandeld wordt bewijst het volgende.Na een jaar vriendschap raakte onze dochter zwanger.De vader erkende het kind en kwam bij moeder en baby wonen.Ook regelde hij "gezamenlijk gezag"Trouwen,partnerregistratie of zich laten inschrijven op dit adres,nee,dat wilde vader niet.Bij thuiskomst van zijn(smerige)werk waste hij zijn handen niet en deed geen schone kleren aan.ZO wilde hij dan de baby pakken,waarop de moeder dan vroeg om hygi?ne voor de pasgeborene en zich wat te verschonen.Daarop begon de vader dan steevast te schreeuwen boven de baby:jouw moeder is GEK,ik laat haar opsluiten en neem JOU mee!Om het minst ontvlamde hij in woede en werd agressief naar moeder.Thuis zei hij "huishouden en kinderen is voor de moeder".Moeder heeft relatietherapie voorgesteld maar dat wilde vader niet.Er was met hem niets mis!Toen baby 10 weken oud was werd het moeder te veel en heeft vader gevraagd te vertrekken en zijn spullen buiten gezet.Er werd een omgangsregeling door de rechter vastgesteld,met mediation.Dat ging een jaar goed totdat de kleine ziek werd van Mexicaanse griepprik en moeder belde dat vader wel bij de baby thuis kon komen.In plaats van een bezoekje riep vader vader hulp van de rechter in wegens niet nakomen van de omgang.Moeder is niet aan de drank,drugs of met andere kerels.Vader wist met zielig doen de rechter voor zich te winnen.Vader wilde OTS en geld voor elke x dat moeder niet meewerkte.Oké zei de rechter,OTS en geldboete.Moeder werd vreselijk bang dat haar kindje in het gedrang zou komen, staakte de omgang en hield zich schuil in huis of bij de buren als vader kwam.Vader ging door met procederen,hij wilde het kindje bij hem! Zo kon het gebeuren dat de peuter op 2jarige leeftijd door jeugdzorg en 2 politiemensen uit huis werd gehaald,moeder die middag op het politiebureau moest zitten en het kindje daarna zijn moeder nog één x per 3 weken één uur bij jeugdzorg mocht ontmoeten.Vader,hij bracht het kind naar zijn ouders,waar peuter eet,slaapt,woont.Vader kan en wil er niet voor zorgen,slechts de moeder kapot maken.Toen kwam na maanden 1xper2weken een omgang voor moeder. Dat verliep goed;alleen de terugweg werd altijd een drama.Huilen en vastklampen aan de auto,nee,niet naar vader!Enige tijd geleden ging oma(mz.)mee terugbrengen. Vader(onder invloed van alcohol)liep op de auto af,waar oma in zat en heeft haar met beide vuisten,later met een oliebus afgeranseld:G.V.D. ik maak jou hartstikke dood!Moeder met kind op de arm konden niets doen,op hulpgeroep kwam niemand. Door zielig doen tegen de voogd heeft die met reclassering bij off.van justitie seponering geadviseerd.Weer bingo!Hoe sommige mensen de leugens bedenken!De omgang daarop bij moeder wilde het kindje niet meer terug naar vader.Met jeugdzorg en politie is hij met geweld weg gehaald.Wat een trauma..Nu is de omgang van moeder en kind gereduceerd tot 1x per 4 weken één uur bij B.J.Z.dit reeds een half jaar.Vader wil geen uitbreiding,zegt de voogd.Wanneer ALLE neuzen de verkeerde kant op wijzen,dan ben je Lucy de B. en kun je niets meer.Geen rechter die wakker wordt,waarom?we zitten toch lekker de zittingen uit!?Bedankt wijze uilen, weer een kind kapot gemaakt.

ink
Wed, 10/03/2012 - 16:46

Wij zijn ook duizende euros kwijt aan een convenant via de rechtbank bekrachtigd. Waarom kan een ieder die zich er niet aan houdt niet aangesproken worden,zonder dat er weer veel geld uitgegeven moet worden. Het geeft nu de moeder alleen maar meer macht, om de ex te tergen. Helaas is dit Nederland. Of zijn er wel instanties die vader kan helpen??? Zonder alleen een scheldschieter te zijn.....

gezag ontnomen vader
Wed, 10/03/2012 - 17:11

hier in Nederland is er geen beschaving, beter rechten in je eigen handen nemen !!!

Draaisma
Wed, 10/03/2012 - 21:53

Aanpakken dat soort situaties en personen die moeten menen deze omgangsregelingen te bewust te dwarsbomen en dus het belang van de kinderen enorm schaad. Ook mijn ex wilde afgelopen zomer zelfs mijn kinderen van 9 en 11 jaar niet meegeven op vakantie naar Frankrijk ivm het feit dat ze zelf niet wilde meewerken met een identitietsbewijs van de kinderen. Schande en dit soort zaken moeten gelijk aangepakt worden in dit geval dus de moeder van mijn kinderen!

Wim
Thu, 10/04/2012 - 14:41

Het wordt tijd dat alles wat met een scheiding te maken heeft eens flink onder de loep wordt genomen, stel overal het belang van kinderen bovenaan, kinderen hebben rechten, hoe jong ze ook zijn, scheiden hun ouders dan verplicht meewerken aan een cursus waarin wordt geleerd waar gescheiden kinderen belang bij hebben, en niet de ouders

Kees Jan
Thu, 10/04/2012 - 15:32

Strafrechtelijk vervolgen in geval van deze nalatigheid moet mogelijk zijn of worden. Vooral vaders denken, omdat zij alimentatie betalen, dat zij zich zomaar aan hun verplichtingen kunnen onttrekken. Moeders ontbreken meestal de middelen om een proces te dtarten..

te gek voor woorden
Thu, 10/04/2012 - 15:58

heb zelf 15 jaar alleen gezag gehad , en mijn zoon met zijn vader meegeven ... als het niet kon dan wisselde we van weekend.... hij ziet het anders en nu mijn zoon bij zijn vader woont ( heel lang verhaal - echt puberend en volwassenen die hem daartoe zette) heb ik mijn zoon 2 jaar niet gezien. er wordt gezegd dat mijn zoon dat niet wil. maar zelfs jeugdzorg ( en die heeft er ook niets voor gedaan om contact te "herstellen" ) en in een verslag staat dat vader er alles aan zal doen om dat contact tegen te houden... van communicatie is ook niets en dat als ( sinds dikke 1,5 jaar ) gedeeld gezag hebbende..... hoop nog altijd dat mijn zoon voor zichzelf op gaat komen en wacht op de dag dat hij 18 wordt.....
is hier een kwestie van geduld en afwachten....
zou toch anders kunnen

Edwin
Thu, 10/04/2012 - 17:34

Helaas wel. En de straffen kunnen fors uitpakken, maar je moet hele lange adem hebben en van goede huize komen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de politie aangifte moet opnemen. Uit eigen ervaring weet ik dat de politie niet op de hoogte is, niet wil meewerken of zich verschuilen achter het civiel recht. Na lange jaren van gefrustreerd uitleggen aan de politie dat zij gewoon een p-v dienen op te maken, staan wij nu voor het hoger beroep.

Rebecca
Thu, 10/04/2012 - 22:14

Vader zorgt, naast zijn deeltijdbaan van 28 uur, vanaf de geboorte van de kinderen, voor de kinderen, moeder heeft het te druk met werken en studie. als de kinderen 6 en 3 jaar zijn gaan ze scheiden. Moeder krijgt de kinderen toegewezen en doet ze naar de opvang en BSO 2 van de 3 dagen dat ze ze heeft, vader mag er op die dagen niet voor zorgen van de moeder hoewel hij de mogelijkheden wel heeft. 4 jaar na de scheiding wil ze nog steeds voor hem beslissen hoe hij de kinderen moet opvoeden, heeft zij problemen met de kinderen en zegt dat dit de schuld van de vader is. Kinderen moeten van haar in therapie, vader wil in wel meewerken maar tot op zekere hoogte, vreest meer negatieve dan positieve uitkomst. Moeder daagt vader voor de rechter met heel veel leugens en dreiging van uitzetten ouderlijke macht. Kinderen worden dupe van gedrag moeder maar moeder schuift alles af op vader omdat ze heel veel haat naar hem toe heeft. WAAROM KUNNEN SOMMIGE MENSEN NIET IN HET BELANG VAN DE KINDEREN HANDELEN EN ZICHZELF FF WEGCIJFEREN!!!!! Het is de week van het opvoeden, mensen: doe er je voordeel mee!!!!

nel
Sun, 10/07/2012 - 20:04

Ik vind dat beide ouders in het belang van de kinderen moeten handelen .Dat zei niet meer met elkaar om kunnen gaan is jammer .Maar laat de kinderen daar niet de dupe van zijn.Als zei naar hun vader willen okee.Als zei naar hun moeder gaan okee.Als een van de ouders niet goed voor de kinderen is .Laat dan de kinderen naar de andere ouder gaan.De kinderen zijn de ouders dan dankbaar en geen enkele ouder raakt later de kinderen kwijt.Maar dat er een andere wet moet komen wat betreft het recht van de kinderen is duidelijk.

maikel
Mon, 10/08/2012 - 09:40

hello nel ,als dat moest gaan tekende ik een levenslang contract maar als je mijn ex moest kennen dan weet je dat dat niet zou gaan ik zou er mijn leven voor geven om mijn kids nog 1 x te mogen zien ben 35j en dat is een druk op mijn leven dat wilje niet weten

Marleen
Fri, 10/12/2012 - 15:34

Het onttrekken van het kind aan de andere ouder is een misdaad. Een misdaad tegen het kind en de andere ouder. Dit moet op gepaste wijze, middels het strafrecht,worden bestraft.
Kinderen leren zo dat misdaden niet kunnen.

Jemig, wat een onzin
Wed, 10/17/2012 - 23:47

PAS syndroom? Te PAS en te OnPAS gebruikt door deskundigen om hun eigen mening en hulpverleningstrajecten aan je op te dringen.

Kinderen wordt al jaren ieder contact met hun eigen biologische ouders onthouden om het kind rust te gunnen.

Met name vaders vechten al jarenlang om betrokken te blijven bij de zorg-, opvoeding-, en omgang met de kinderen na scheiding/uit een gaan van de ouders. Steeds weer stuit dit op de term het belang van het kind.

Het is kennelijk in het belang van kinderen in Nederland dat biologische ouders zich niet bemoeien met de zorg voor-, opvoeding van-, en omgang met de eigen kinderen.

Succes met dit rechtssysteem, staats-opvoeding is in het belang van het kind, ieder verzet daartegen leidt alleen maar tot tegenwerking door instanties die er financieel belang bij hebben te bewijzen dat zij gelijk hebben en ouders niet geschikt zijn om zonder professionele begeleiding voor hun kinderen te zorgen. Leugens, listen, laster, en voortdurend draaien en verdraaien van alles wat gedocumenteerd wordt.

Deze voormalige en nog immer gezaghebbende papa zal geduldig wachten op zijn twee dochters die in het belang van van het kind met volledige steun van de overheid vervreemd worden van hun eigen ouder.

En zo hoort het ook als je handelt naar het Salomons oordeel. Criminelen worden nou eenmaal beschermd door ons rechtssysteem ten koste van slachtoffers. Bij het strafrecht is een een heel pril begin van besef van hoe daders ten koste van slachtoffers beschermd worden. Binnen het familierecht achter gesloten deuren....... diep triest, geen controle en gaat nog jaren duren.

Rechters, advocaten, Raden van Kinderbescherming, Jeugdzorg, en aanverwante recentelijk ge?ntroduceerde instanties hebben nog nooit bewezen belang te hechten aan het ouderschap als dat niet in het belang van de eigen portemonnee was.

Familiedrama of je kinderen opgeven... wat voor ouder ben jij ?!

moeder
Thu, 11/01/2012 - 12:19

"Zo kan een ouder naar de politie stappen en aangifte doen van het niet afgeven van het kind. De politie kan dan bij de weigerende ouder langsgaan en dat wil nog wel eens voor medewerking van de ouder zorgen."

Leuk in theorie, maar in praktijk is dit niet waar.
De politie is niet bereid deze aangiftes op te nemen. Dan moet je een artikel uit het wetboek noemen en je niet weg laten sturen en misschien dat ze de aangifte dan toch op willen nemen.

De politie is zeker niet bereid naar de andere ouder te gaan. Je kunt aangifte doen tot je een ons weegt, maar de politie onderneemt geen stappen. De politie probeert alleen te bemiddelen, meer niet.

@moeder
Sat, 11/17/2012 - 22:33

De politie is een opsporingsinstantie, en gaat pas daadwerkelijk onderzoek doen als er een strafbaar feit gepleegd is, oftewel men blijft afzijdig tot er sprake is van een familiedrama. De strijd tussen ouders onderling en/of civiel (rechterlijke) instanties bemoeien ze zich niet mee, tenzij ze de direkte opdracht krijgen van justitie om er iets mee te doen.
Dit heeft meer te maken met de inrichting van ons rechtssysteem dan met de onwil van politie, niet dat de politie niet zelf daar soms een geheel eigen invulling aan geven als het hun uit komt.

Moeder/pleegmoeder/oma
Tue, 11/20/2012 - 02:27

Er blijkt in 40 jaar nog niets veranderd te zijn.
Als een ouder niet wil meewerken aan een omgangsregeling, het regelen van het gezag of het vastleggen van een ouderschapsplan, is er niemand die daar iets aan wil/kan doen en er staat geen enkele sanctie op. Daarom kunnen deze ego?stische ouders hun gang blijven gaan en daarmee de belangen van hun kinderen schaden. De rechters en de Raad voor de Kinderbescherming blijft schijnbaar slapen, terwijl er echt wel een oplossing voor handen ligt. Kinderen hebben in normale situaties recht op beide ouders!!!

Viola
Thu, 03/07/2013 - 14:09

Ik zie mijn kinderen niet meer omdat mijn ex man besloten heeft dat hij de zorg op zich neemt
Ik was al bezig met juridische stappen omdat er een convenant is ondertekend waarin beide ouders de zorg voor de helft op zich nemen
Hij dwarsboomt dit al een jaar en negeert al mijn mails smsen etc en speelt in op de loyaliteit van onze kinderen nu gaat hij ( net eerder) proberen volledig gezag te krijgen... Ik wil dit niet!!!
Blijkbaar mag hij al een jaar voor rechter spelen en maak je kansen als je over een tas geld beschikt ... Tragisch voor mijn kinderen en mij en vele met mij die intens lijden onder dit machtsmisbruik
Iemand suggesties?
Verdrietige moeder

vader alleen op papier
Tue, 03/26/2013 - 21:16

Dag allemaal,
Goed dat deze pagina bestaat en ik kan lezen over ervaringen van andere mensen die ook in dit moeras van wetgeving, arrogantie en bekrompenheid van BJZ, Raad voor Kinderbescherming, AMK, politie in Dordrecht en vooral de Nederlandse rechters te hebben ondervonden.
Ik zelf ben alleen een vader op papier, gezin dat ik behalve alimentatie betalen geen enkele rechten heb en niet in staat ben om vader van mijn lieve zoon Andy Bryan Slo..... kon zijn.
Sinds jaar 2005 vecht ik in Koninkrijk der Nederlander om contact met mijn minderjarige zoon niet te verliezen en tot heden ben ik alleen een verliezer dankzij de krankzinnige en bekrompen rechtelijke vonnissen en uitspraken. Mijn ex sinds jaar 2006 lat niet toe, dat ik contacten met mijn minderjarige zoon kon hebben en onderhouden. Ik ben onder indruk van bekrompenheid en na?viteit van de rechters in Nederland. Die geloven elke keer in leugens en domme speeltjes van mijn ex en willen niet inzien en begrijpen, dat mijn minderjarige kind een slachtoffers is van een van ernstige vorm van kindermishandeling in Nederland - vervreemden van een van ouder.
Sinds jaar 2005 ben ik niet eens een dag met vakantie met mijn zoon geweest, geen een verjaardag samen met mijn zoon gevierd, geen een feest dag samen met mijn zoon doorgebracht, geen kans om zelfs mijn cadeautjes uit VS of Canada aan hem doorgeven!
Door mijn gespreken zelfs met mensen in de Tweede Kamer ben ik ook een illusie armer geworden. Dat soort papagaai verhalen van Rutte, Asscher, Samson, Perthold of andere bekrompen politici die over de toekomst van de Nederlandse kinderen spreken ben ik ook zat. Ruim 570.000 Nederlandse kinderen eigen vader in Nederland niet kon zien door primitief en criminele wetgeving van familierecht. VN in zijn rapport in jaar 2012 heeft ook al vast gesteld, dat de rechten van kinderen in Nederland worden geschonden - maar volgens onze belachelijke politici en zelfs het Koninklijke Huis wij Nederlanders leven in en prachtige en een geweldige rechtstaat. Een rechtstaat, waarin criminele meer bescherming hebben dan onze kinderen.
In mijn ogen een maatschappij, waarin politieke bewind laat stilzwijgend toe, dat rechten van eigen kinderen worden zo nadrukkelijk geschonden verdiend geen schoonprijs en is aan afbrokken van basis vormen van onze menselijke normen.
Ik mijn ogen hypocrisie van onze politici en wetgeving m.b.t. onze kinderen ken geen grenzen.
Wie is niet eens met mijn schrijven?

Pffff
Tue, 03/26/2013 - 23:27

Daders worden beschermt ten koste van gedupeerden, is al jaren zo en zal in mijn beleving altijd zo blijven.
Je gaat naar de rechter, de zittingsdatum is al een twistpunt, en zo kan het zo maar zijn dat de daadwerkelijke zitting maanden op zich laat wachten. Als de zitting dan plaats vindt weken/maanden later. dan is het oordeel dat er al dermate veel tijd verstreken is dat er sprake is van een voldongen feit. Uiteraard is er in het familierecht mneer onderzoek nodig, advies van de raad voor de kinderbescherming. De uitkomst van dat advies ligt bij voorbaat al vast. Herstel van het contact tussen (niet-zorgende)ouder en kind is belastend voor het kind, dus een (onuitvoerbare) bezoekregeling. Van daar uit is er een neerwaartse spiraal. Geen omgang leidt tot bevestiging van geen omgang, en tot afstel van omgang in het belang van het kind.
Maar kinderen blijven geen kinderen, en de media wil je liever niet inschakelen, maar je ontkomt er niet aan. Pas na inschakelen van de media blijken rechters ineens bereid tot het ter discussie stellen van meningen,
Als ouder kan je niets anders dan wachten tot je kinderen oud genoeg zijn om zelf op zoek te gaan naar de waarheid, en die waarheid is meer dan eens dat de niet-zorgende ouder(s) talloze procedures gevoerd hebben om betrokken te zijn en te blijven bij de zorg- opvoeding- en omgang met betrekking tot hun biologische kinderen. Vrijheid van meningsuiting is geen garantie voor nastreven van recht(vaardigheid).

Pandora
Thu, 04/04/2013 - 13:35

Waarom niet gewoon een regel instellen, kind niet meegeven dan geen alimentatie? Weet zeker dat dat een hele goede stok achter de deur zou zijn!

Q&Q
Thu, 05/09/2013 - 12:13

Hier ook een ouder die te maken heeft met een moeder die voor God speelt. Kinderen verbreken totaal alle contact van de ene op de andere dag vanuit een co-ouderschap wat al jaren liep. Nergens signalen (school, omgeving) dat het mis ging /slecht ging met kinderen. Kinderen hadden het goed aan niets ontbrak het ze. Moeder reageert totaal niet op mijn verzoeken om de omgangsregeling op te starten. Woont hier 150 meter vandaan. Er zijn twee mogelijkheden 1) Ze laat de kinderen zelf beslissen. kinderen van 11 en 13 laat je niet zelf beslissen over afbreken omgang 2) Ze onthoudt zelf de omgang omdat zij dat wil. Beide opties zijn schandalig. Kan steeds meer begrijpen dat sommige ouders overgaan tot de aanzet van de bekende familiedramas. Praat het niet goed, keur het niet goed. maar kan me voorstellen dat sommige ouders zo gefrustreerd en getraumatiseerd worden dat ze het niet kunnen handelen.Na twee maanden maar advocaat ingeschakeld. Strontziek van haar

Lb.Koppenol
Thu, 06/06/2013 - 14:57

beste mensen, na drama broertjes nota bene wordt Nederland en politiek wellicht eindelijk beetje wakker en zo ook familierechters?
of is het het zoveelste geval op rij.
Gewoonweg schandalig toch.
Stop-passyndroom.
Gardner.
Nederland overtreedt met bosjes de kinderrechten al jaren zo. Omdat vrouwen niet worden vervolgd voor dat soort criminele handeling. Wat ook later kindermishandeling IS.

Truus
Wed, 06/12/2013 - 12:26

Dat met die jongens wordt in de doofpot gestopt. Heb gezien op tv hoe BJZ en rvdk de boel mooipraten. Leugens zijn het!

mama
Thu, 06/13/2013 - 17:42

Ja, ik ben het er mee eens.... Een kind van 13 is prima in staat zelf een keuze te kunnen maken en de ouders zullen dat moeten respecteren...een kind maakt die keuze niet zonder reden...er zal meer achter zitten, wat hier niet bekend wordt gemaakt.

opoe
Sat, 08/03/2013 - 14:59

Waar is het recht van een Oma ? Een Oma die jaren lang voor het eerste kind hebt gezorgd mag haar 1e en 2e kleinkind niet zien, Het wordt verstopt. Geen antwoorden op karten, emails etc. etc. Mijn kind is overleden door alle wanhoop van een scheiding die jaren duurden omdat de vrouw niet mee werkte, Telkens kwamen er andere verhalen. De moeder van mijn kleinkinderen vertrok in een weekend naar haar nieuwe partner en nam de kinderen mee, toen 8 en 4 jaar. Mijn kind heeft 2 jaar gevochten voor zijn eigen bestaan en kon alleen maar betalen en zij hoeft niks . Advocaten hebben niets geholpen, de advocaat heeft zelfs een stuk naar de rechtbank verstuurd wat één dag te laat aan kwam en alles was tevergeefs voor het co-ouderschap. Wat had mijn kind graag voor zijn kinderen willen zorgen. Dus mijn zoon verloor omdat de advocaat te laat was. Een tip naar de Deken van Advocaten heeft niets geholpen. Toen bleek dat mijn kind was overleden, moest ik als moeder de sleutels inleveren van het huis, waar ik iedere dag kwam voor mijn kind tot steun te zijn, en mocht ik niet meer het huis in van mijn zoon. De vrouw was er al twee jaar NIET geweest , zij moest alles opruimen, leeghalen en te koop zetten. Maar NU.. waar zijn de spullen van mij die nog in dit huis lagen ? waar is het lieve foto album wat ik heb gemaakt van mijn lieverd als baby ? Wie kan mij zeggen, van wie is dit boek NU ? De vrouw heeft alles mee genomen en bewaard ? of is het verbrand of weggegooid ? ik had het zo graag willen hebben... Ik zit met een vraag waar ik geen antwoord op krijg, misschien hier ? Contact met de vrouw is uitgesloten !! Bij het overlijden van mijn kind was er nog een telefoontje van de vrouw, die ons zei: Ik wil er niets mee te maken hebben en de rekening is voor JOU" .. Wij hebben ons kind te ruste gelegd , hij heeft geen pijn meer maar ik wel.. ik wil zo graag het fotoboek. En over de kleinkinderen spreek ik al niet meer,, die zal ik nooit meer zien..

janny
Fri, 11/22/2013 - 20:56

schoonzoon is geen voogd en al ruim 25 jaar verslaafd heeft wel omgangsregeling 1 x per 4 weken om zoontje te zien. maar omdat hij steeds wordt opgenomen in klinieken voor zijn verslavingen,komt hij omgangsregeling niet na.jeugdzorg vind dit goed argument ,kindje is nu 2 jaar maar als pappa dan weer niet komt omdat ie is opgenomen wat kan onze dochter dan beste doen?

Uiteindelijk
Sun, 12/01/2013 - 21:57

weten die zogenaamde deskundigen feitelijk ook niets. Niet alleen is het hele dossier toegeschreven op meningen vanwege eigen commerci?le belangen, is er nooit aan waarheidsvinding gedaan. Het belang van het kind is eeuwig in strijd met het recht van een kind, omdat het recht van een kind helder is, maar het belang van het kind discutabel is en dus gebruikt kan worden voor persoonlijke commerci?le belangen van allerlei instanties.
Het recht van een kind bepaalt gelijkwaardig ouderschapen en ongestoorde omgang met beide families, het belang van het kind is om de strijd uit te lokken en in stand te houden tot en met familiedramas aan toe.
Dus neem afscheid van je kinderen of richt een familiedrama aan. Rechten zijn een illusie.......

Yael Brons
Sun, 05/11/2014 - 22:39

Bureau Jeugd Zorg staat achter het hoofdverblijf ook al zou deze de kinderen verhongeren, zwaar mishandelen, misbruiken en of verkrachten. De gezinsvoogd speelt de baas en misleidt de rechter. De politie staat achter Bureau Jeugd Zorg, en de kinderen / pubers worden Uit Huis geplaatst als zij hun moeder of vader willen In de omgang zien. Van ouders zien komt nauwelijks aan, en het kind blijft RECHTELOOS. De rechtssysteem heeft Geen tanden om ouders te kunnen dwingen de uitspraken na te leven.

Anoniem
Mon, 05/19/2014 - 13:48

Hallo, ik ben zelf een gescheiden vader met een dochter van net een jaar, die bij haar moeder woont. Er zijn via Mediaton afspraken ouderschapsplan e.d gemaakt, maar moeder houd zich hier niet aan. Als er een opmerking gemaakt word, of ik doe niet wat zij wil, krijg ik mijn dochter niet mee. Al bij verschillende instanties geweest. Vang alleen maar bot. Haar ouders wonen in de buurt. "doen alles met oog op kleinkind". Maar halen wel mijn dochters spullen uit mijn huis, (weigerden sleutels terug te geven, kun je ook al niks tegen doen), zodat het kind niks meer heeft als het hier zou zijn. Waar is het oog voor hun kleinkind dan? haar vader ging zelfs tegen mij een grote mond geven, waar mijn dochter bijzat... Wat er speelt tussen hun dochter en mij. "bemoeien hun zich niet mee...." zeggen ze... Maar ondertussen... Maar dit heeft dus geresulteerd dat ik mijn dochter al weken niet te zien krijg, en ik bang ben, dat ze dadelijk van mij vervreemd. Ik vind het te belachelijk voor woorden dat de moeder altijd maar gelooft word, terwijl (in geval van mijn ex), zij leugens over mij verteld, en agressief is, (ook waar mijn dochter bij is). En je als vader niks kan doen, omdat je aan je dochter denkt, en niet wil dat ze 1 van haar ouders kwijtraakt), en al ga je naar de politie, er word hooguit een melding gemaakt, aangifte kun je vergeten. En dan doe je melding, gaan naar ex, die verteld hun weer een leugen, en hun "geloven" haar, want zij is de moeder.... En dan sta je als vader weer met je rug tegen de muur.... Het enige wat ik mag, is betalen.... Maar zoals sommige aangaven, stoppen met betalen kinderalimentatie, heb je alleen het kind maar mee. (moeder werkt maar weinig, en heeft dus weinig draagkracht, dan kan ze dadelijk geen eten meer kopen voor mijn dochter). Maar je loopt dus (vaak) als vader constant tegen een muur op, en de instanties het maar gek vinden dat mensen hun ex(-schoonouders), iets aandoen... Keur het absoluut niet goed, maar ik kan het nu wel begrijpen... Wanneer word er nou eens GEDACHT aan het welzijn van een kind, i.p.v ermee te schermen als het hun, ex(-schoonouders) en instanties als het hun uitkomt? Word tijd dat de wet eens herzien word. Verder word er door overheidsinstanties altijd geroepen dat je niet mag discrimineren, maar als vader moet je maar bewijzen dat je "onschuldig" bent, terwijl de moeder eigenlijk altijd de "machtspositie"heeft? en klakkeloos op haar woord gelooft word. (al verteld ze de grootste leugens)

Anoniem
Mon, 02/02/2015 - 17:39

Financieel ben ik opgedroogd aan advocaten, rechtszaken en mediator. Geld voor een nieuwe rechtsgang heb ik niet meer.
Mijn dochter al 5 maanden niet meer gezien. Nu al 3 jr uit elkaar. Reden: seksuele mishandeling.

Wat heb ik wel? Een gerechtelijke omgang!
Wat kost dat? Duizenden euro en nog meer tranen.
Wat heb je eraan? Helemaal niets.

Google eens voor de grap: mijn ex betaald de alimentatie niet.. Moet jij eens opletten wat een LBIO allemaal kan doen!!

Het is echt schandalig. Vandaag hoorde ik dat een 38-jarige spanjaard gestorven is van verdriet nadat hij zijn dochters niet meer mocht zien van zijn ex. Kun je je zoiets voorstellen? Ik wel in iedere geval.

3 maanden geleden verhangt een beste vriend zichzelf. Waarom? Omdat hij er niet meer tegen kon, hij kan het niet meer dragen: 6 jaar lang ellende met zijn ex. Altijd die dreigementen, altijd die omgamgsstops. Iedere keer weer wat anders. 7 dagen voor zijn dood kwam ie naar mij toe, hij voelde zich top, ongelofelijk dat een ex je zo depressief kan maken, zei ie. "weet je, als ik een pistool had gehad dan was ik er naartoe gegaanen had ik haar overhoop geknald en daarna mij zelf! Kun je je dat voorstellen dat ik me zo slecht voelde?" Een week later verhangt ie zich!!

Een verhaal wat nooit iemand krijgt te horen. Stel hij had dat pistool.. Hadden de kranten vol gestaan en had iedere instantie weer zijn schouders eens op kunnen halen.....

N. E
Sat, 05/02/2015 - 23:02

Het is schandalig,Ik ben een moeder van 2 dochters van 7 en 9 jaar.
Ik heb te maken met een Psychopaat/Narcist.
Afgelopen zondag moesten de kinderen thuiskomen om 17 uur en hij mailt me 16.59 uur dat ze deze week niet meer thuiskomen.
Maandagochtend naar het politie bureau, ge eist Aangifte te doen en dit is gelukt!
Had ik het maar nooit gedaan....Iedereen verschuilt zich achter iedereen en ex, die doet gewoon waar hij zin in heeft.
Nog steeds heb ik mijn kindjes niet thuis en krijg ik daar ook geen antwoord op.
Justitie heeft gezegd dat hij in zijn recht staat omdat ze simpelweg niet het goede hebben gelezen in de beschikking!!
Ga daar nu maar een klacht tegen indienen en voor de rest loop je in Nederland overal tegen een muur.
Blijkbaar moet je met liegen en bedriegen in de rechtszaal je gelijk halen om je kinderen te beschermen tegen iemand die bijna niet te ontmaskeren is...
Een psychopaat/Narcist is niet mee te leven,afspraken te maken en na te komen en kan absoluut geen Nee verdragen. en politie,justitie en alle andere instanties doen niets!!
Wens iedereen heel veel sterkte en vooral succes en geef de moed niet op.Maak van iedere dag een notitie zodat je ooit dit aan iemand kunt voor leggen waarvan je heel erg veel houdt.

wout
Tue, 07/21/2015 - 13:44

ik ben 5 weken geleden gescheiden van mijn vrouw mijn huwelijk was helemaal ontwricht we waren 23 jaar getrouwd en de laatste 2 jaar heeft ze afstand van me gedaan nu heb ik 3 kinders 1 van 22 1 van 20 en 1 van 13 jaar 4 weken geleden hebben we een 4 gesprek gehad zij met haar advocaat en ik met mijn advocaat toen hebben we mondeling afgesproken de inboedel verdeling het ouderschapsplan (ik ben nl depressief en een angststoornis en een ptss syndroom) dat jordy om de 14 dagen een weekend bij mij komt ik heb een eigen woning vrij op naam maar leef nu in een souterrain van 30m2 daar leef ik slaap ik douche ik kook ik enz nu is het huis getaxeert op 132.00euro de familie van mijn ex zou mij uit kopen voor 66000 euro maar vorige week deden ze een bod van 55000 en moest ik verder zwijgen ik ging hier niet mee accoord en nu werkt ze alles tegen dit is erg zwaar voor mij ik zie mijn kind niet en hij wil mij ook niet zien wie heeft er raad

Moedertje
Sat, 07/25/2015 - 22:05

N.E. ik herken je verhaal het lijkt zo op dat van mij. Ik wens je heel veel sterkte en wijheid. Virtuele knuffel voor jou!

Ook ik ben moeder van een mooi mini mensje. Zat gevangen in het web van een narcist. Daar heb ik me uitgevochten. Beter voor mini mensje en mij. Inmiddels heeft hij een nieuw slachtoffer. Zij is zwanger ja ja. 6 maanden al. Voorweeen. Een halve baarmoeder.?! Ja zegt ex. Hij heeft 3 kinderen zij ook. Nummer 4 of 7 in totaal is dus onderweg. Eerste 2 kindje wonen bij ex. Ik krijg geen alimentatie want ex weigerd om te gaan werken. Geen diplomas niks he ja basisschool afgemaakt. Meneer wil directeur zijn. Dat kan ook echt ja ja. Zelf mbo diploma maar werk onder niveau. Ja en wat maakt dat uit. Ik werk en voed mijn mini mensje op zonder financiele hulp of andere hulp van hem. Stuur je een normale e-mail krijg ik een scheld kanon over me heen. Hij wil mijn telefoonnummer zodat hij mij kan appen. Nee dat krijgt hij dus niet.

Wat ik wil zeggen het ligt niet aan of een man of aan een vrouw. Het ligt aan het individu.

Iedereen veel sterkte met alle moeilijke beslissingen! Alles voor je mini mensje!

Martin
Wed, 08/19/2015 - 18:57

Ex geeft ID kaart niet mee. Ga je naar de politie om aangifte te doen dat moeder je dwars zit en zich niet aan de wettelijke verplichting houd van het meegeven van ID kaart.
Lacht de agent en zegt dat is een probleem tussen U en U ex.
En zegt U kunt geen aangifte doen op dit punt.

De politie is je vriend? Niet dus...

Marion
Sat, 08/29/2015 - 15:00

Ik heb ook al jaren geen goed contact meer beschuldigingen door hulpinstantie omdat ze vermoeden dat stiefzoon wel eens sexueel misbruik kon hebben gedaan bij mijn dochter omdat ze in de broek plaste broekplassen is erfelijk in onze familie maar nee foute hulp als je jaren je eigen kind niet zit wat een gemis

Frederika
Sat, 11/05/2016 - 12:06

Stel je kleinkind word afgenomen door de staat heb ik dan het recht om een omgangsregeling te krijgen.

patricia
Sun, 12/04/2016 - 14:40

nou, sinds 5 jaar uitelkaar te zijn, heeft mijn ex, nu een eigen woning, maar hij weigert het adres te geven,... ondanks wij co-ouderschap hebben. Ik moet toch weten waar mijn kind heengaat??? of ben ik gestoord?

Linda
Thu, 01/05/2017 - 03:03

Vader weigert een brief mee geven voor onze zoon..Waar ik heerlijk mee op vskanatie wil..Dus ik kan nu geen id kaart halen zo treurig dit😢

khaled
Fri, 11/02/2018 - 15:37

Ik ben 18 jaar oud en mijn vader maakt ruzies met mij en slaat mij. ik wil aangifte doen bij polite maar wat zijn de gevolgen voor mijn vader hij is een beetje ziek in zijn hoofd

Lisanne van HelloLaw
Mon, 11/05/2018 - 13:31

Hoi Khaled, ik heb je een mail gestuurd met advies over jouw situatie

Biswane R.A
Fri, 01/25/2019 - 03:21

Ik hebt een vraagt .ik het een kind met me ex .en dat kind is al 4 keren gedump bij mijn Als Vader.ok .dat kind woont bij mij al 3 jaren. Dat kind is ook niet erkend door mijn Als vader. Ze draag de naam van naar moeder .ik hebt een zaak hangende bij de Rechter. Op 30 jan 2019 is het de eerste zitting. Maar vandaag werdt ik gebeld door de polite dat ik dat kind aan de moeder moet afstaand. Is dat wel rechtvaardig. Zonder de uitspraakt van de rechter.

Tessa van HelloLaw
Fri, 01/25/2019 - 12:11

Hallo Biswane, dat is een lastige situatie, zeg! Hebben jij en je ex-partner al een omgangsregeling geregeld? Als jullie dat al wel hebben geregeld zal iedereen zich daar aan moeten houden, tot dat er een nieuwe uitspraak komt van de rechter. Weet je dat een advocaat verplicht is in dit soort rechtszaken? Ik heb je even een e-mail gestuurd zodat we jou verder kunnen helpen.  

Cindy
Thu, 01/31/2019 - 10:00

Mijn ex is politieagent en aktief bij special forces en is militair. We hebben 2 zonen en zijn 2.5 jaar geleden gescheiden. Omgang met kinderen word belemmerd door zijn beroep en wisseldiensten. Hij kan niet altijd op afgesproken tijden en verwacht dat ik mijn leven aan zijn rooster aanpas. Hij heeft bedreigingen geuit tegen mijn zoon dat hij mij liever kapot schiet. Bij instanstanties ben ik steeds de boeman omdat hij agent is en het land verdedigd. Mijn leven word nog steeds bepaalt door hem. Ik ben inmiddels opnieuw getrouwd en hij heeft ook nieuwe vriendin.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur