Adviseur Hoge Raad: Dexia-aandelenlease is huurkoop

“Geld terug voor Dexia-klanten”, “Dexia-klant krijgt alles terug”, “Gedupeerden aandelenlease krijgen geld terug”. Zo brachten enkele kranten het nieuws over het advies aan de Hoge Raad. Voor de meeste gedupeerden verandert echter niet veel aan hun juridische positie. Enkele kanttekeningen bij het nieuws zijn nodig om te voorkomen dat bij aandelenlease-gedupeerden verkeerde verwachtingen gewekt worden. 

De zaak waarover de Hoge Raad gaat oordelen, betreft een echtpaar waarvan de man een zestal aandelenlease-overeenkomsten heeft getekend van het type Korting Kado. De vrouw heeft binnen drie jaar na de contractsdatum de contracten buitengerechtelijk vernietigd. De rechtbank en het gerechtshof hebben het echtpaar in het gelijk gesteld en geoordeeld dat Dexia alles moet terugbetalen. Dexia is vervolgens tegen die uitspraken in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Advies
De plaatsvervangend procureur-generaal (een onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad) heeft nu in een uitgebreid advies betoogd dat de juridische constructie van aandelenleasecontracten van Dexia voldoet aan de omschrijving van huurkoop. De Hoge Raad is formeel niet gebonden aan het advies en kan dus nog een afwijkend oordeel kan vellen. In de praktijk sluit de Hoge Raad zich meestal aan bij het gegeven advies. 

Het advies gaat uitgebreid in op vragen als: wat is aflevering, kan huurkoop ook betrekking hebben op niet-stoffelijke zaken (zoals aandelen). Ook komt aan bod de vraag of Dexia alles of slechts een gedeelte moet terugbetalen. De plaatsvervangend procureur-generaal stelt Dexia op alle rechtsvragen in het ongelijk. 

De wet schrijft voor dat dan ook de handtekening van de echtgenoot of geregistreerd partner van de contractant op het contract moet staan. Onder veel contracten ontbreekt de tweede handtekening. Ontbreekt die tweede handtekening, dan had de partner drie jaar de tijd – nadat deze op de hoogte raakte van het contract – om het contract te vernietigen. Dexia moet dan de restschuld kwijtschelden en de volledige inleg terugbetalen. 

Gedupeerden in dezelfde situatie die de Duisenberg-regeling hebben geaccepteerd, zien niets van de inleg terug. Dit was al zo en zal zo blijven. De rechtspraak gaat veel verder dan de Duisenberg-regeling die tot stand kwam als akkoord tussen Dexia, de Consumentenbond en nog een paar belangenorganisaties. Deze organisaties adviseerden de gedupeerden met de regeling in te stemmen, hoewel ook toen al duidelijk was dat gedupeerden bij het ontbreken van de tweede handtekening met een rechtszaak al hun geld konden terugvorderen. 

Verjaring
De Hoge Raad zal zich dus niet uitlaten over de vraag wanneer de verjaringstermijn precies gaat lopen. Dit probleem speelt in veel rechtszaken waarbij de partner pas op een later moment op de hoogte raakte van het bestaan van de aandelenlease-overeenkomst. 

Vanwege de korte verjaringstermijn is een vernietiging voor de meeste contracten nu niet meer mogelijk. Als de partner te laat (na afloop van de verjaringstermijn) heeft vernietigd, dan kan de inleg niet meer teruggevorderd worden. Er bestaan dan nog wel juridische mogelijkheden om op die grond te voorkomen dat Dexia een eventuele restschuld opeist. 

Overigens zullen de meeste Dexia-gedupeerden niet meer kunnen profiteren van een gunstige uitspraak van de Hoge Raad. Velen hebben immers het Dexia-aanbod getekend, een minnelijke regeling getroffen of hebben geen opt-outverklaring ingestuurd om zich te onttrekken aan de Duisenberg-regeling. Door het aanvaarden van deze regelingen, hebben de gedupeerden afstand gedaan van hun recht om nog te procederen. 

Als de Hoge Raad het advies overneemt, betekent dat de Dexia-gedupeerden hun procedures bij de kantonrechter kunnen voeren waarbij geen advocaat verplicht is. Dan kan de gedupeerde zich ook laten vertegenwoordigen door juristen die gespecialiseerd zijn in aandelenlease maar die geen advocaat zijn. 

Rechtsgelijkheid
Een uitspraak van de Hoge Raad zal bovendien de rechtsgelijkheid in Nederland bevorderen. De meeste rechtbanken beschouwen de Dexia-contracten als huurkoop. Alleen de rechtbanken in Almelo en Arnhem houden tot op de dag van vandaag vol dat er geen sprake is van huurkoop. Gerechtshoven hebben in hoger beroep ook al geoordeeld dat de contracten onder huurkoop vallen. 

Zelfs als de Hoge Raad het advies overneemt, dan nog zullen de gedupeerden die in dezelfde situatie verkeren, zelf een procedure moeten starten hun inleg terug te vorderen.

Volledige conclusie op Rechtspraak.nl:
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BC2837

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur