Advocaat in de fout bij ontslag secretaresse wegens vermeend drugsgebruik

Een advocaat ontsloeg zijn secretaresse op staande voet na een dienstverband van tweeënhalf jaar. Hij had sterke vermoedens dat zij drugs gebruikte en daardoor haar taken verwaarloosde. 

Ontslagbrief
Uit de brief die de advocaat stuurde blijken de redenen voor het ontslag op staande voet. 

“U wordt thans per direct op staande voet ontslagen. De redenen voor dit ontslag op staande voet zijn de navolgende:

Al enkele jaren wordt geklaagd door andere personeelsleden over stankoverlast op de dames toilet. Daarbij wordt aangegeven dat men van mening is dat u verslaafd bent aan verdovende middelen en op het toilet gebruikt.

Aanvankelijk reageerde ik met ongeloof. De meningen daarover echter werden steeds concreter. Allengs echter werd die twijfel weggenomen doordat de klachten aanhielden. Aanvankelijk was daarentegen ook niet concreet bewijs te verkrijgen anders dan dat een ieder die van het damestoilet gebruikt maakte de overtuiging uitsprak dat u verdovende middelen gebruikt.

(…)
Het behoort tot uw takenpakket om de post op te halen en de data van de daarmee bekend geworden termijnen in de agenda te noteren. Dit als onderdeel van de agendabewaking. Verder uiteraard om mij te attenderen op activiteiten zoals zittingen en het opstellen van conclusies.

Steeds vaker is evenwel gebleken dat dit niet meer correct gebeurde. Ook het telefoon aannemen en het doorgeven van de berichten bleek steeds minder goed te gaan.

(…)
Ook blijkt al geruime tijd dat u werk laat liggen. U moet door mij steeds aangemaand worden om het typewerk te gaan verrichten. Als het typewerk klaar is dan legt u het niet althans niet tijdig ter correctie voor of u verzendt de brief zonder dat die door mij gecorrigeerd is. Steeds heb ik u daarop aangesproken maar u ontkent of wordt kwaad en/of u doet er het zwijgen toe.

(…)
Thans is de situatie onhoudbaar geworden.

Het personeel vertelt mij dat u contacten onderhoudt met Antillianen die tijdens de middagpauze voor de deur althans vlak bij het kantoor komen en waar u drugs bij koopt. Zo ook wordt u op het station gesignaleerd waar u in onderhandeling bent met lieden die als drugsdealers ogen.

Bij herhaling hebben dat soort lieden ook al contact met het kantoor opgenomen op zoek naar u. Het is naar ik heb vernomen al in bredere kring bekend dat u gebruikt. Duidelijk moge zijn dat dit het kantoor schade toebrengt.

Steeds weer vertoeft u geruime tijd een half uur tot drie kwartier op het toilet, zo is mij medegedeeld. U rookt op dat toilet bij herhaling verdovende middelen. Na uw toiletbezoek hangt er zo is mij door de andere dames verzekerd een stank in het toilet die met drugsgebruik moet samenhangen.

Naar aanleiding van het feit dat mij werd medegedeeld dat er af en toe een rietje en een leeg drugszakje werden aangetroffen in de damestoilet heb ik onlangs het damestoilet geïnspecteerd en daar daadwerkelijk een rietje aangetroffen en een sealzakje met restanten van wit poeder. Eerder was mij al door een personeelslid een dergelijk sealzakje overhandigd. Ik heb u die attributen getoond.

U wordt steeds roekelozer in uw verslavingsgedrag maar u gaat ook steeds meer en steeds ernstiger fouten maken.

In een uiterst belangrijke zaak werd door u verzuimd om de zittingsdatum in de agenda te vermelden. Daardoor is die zaak bij het Hof buiten mijn aanwezigheid behandeld. Voor cliënt heeft dat nadelige gevolgen die een weerslag op het kantoor zullen hebben. 
Bij een andere zaak eveneens een strafzaak heeft u mij niet geattendeerd op de zitting waardoor cliënt alleen bij de rechter heeft gestaan. In een andere zaak heeft u een brief als verzonden in het dossier gelegd welke niet verzonden bleek. In een ander dossier lag ook een brief die niet verzonden was.

(…)
Op vrijdag 25 november j.l. belde u naar kantoor dat uw handtas ontvreemd was. Ik was om 9.15 al thuis door een zekere heer gebeld die mij mededeelde dat hij een handtas onder de brug had gevonden met allerlei belangrijke papieren van het advocatenkantoor. U gaf later aan die ochtend eerst naar het station geweest te zijn waar uw tas van de bagagedrager afgerukt was.

De vraag dient zich aan wat u des ochtends op het station te zoeken had daar u niet met het openbaar vervoer reist. Op vrijdag 25 november trof ik in uw postbakje allerlei onverwerkte post. Ik heb vaker medegedeeld dat dergelijke post gelijk verwerkt moet worden, (…)

Op zondag 27 november heb ik uw bureau nader geïnspecteerd en blijkt er ook een map nader te verwerken post op na te houden. Daarin lagen allerlei poststukken die verwerkt hadden moeten worden. Met name ook berichten van de Raad voor de Rechtsbijstand die al geruime tijd hadden moeten worden beantwoord.

Wat daar ook in lag was een faxbericht van 18 november. Dit faxbericht had mij conform de instructies ter hand gesteld moeten worden. Doordat mij dat faxbericht niet te hand gesteld werd was ik niet geïnformeerd over het verdere verloop van de zaak en had ik mij onnodig bij herhaling over het dossier gebogen.

Hedenochtend heb ik mr verzocht mij haar mening te geven. Mevrouw heeft aangegeven er absoluut van overtuigd te zijn dat u verslaafd bent. (…)

Ik heb het aanvankelijk aanwezige vertrouwen in uw persoon absoluut verloren. De cumulatie van fouten en wangedrag hebben daartoe geleid. Het aantreffen van een map zoals hiervoor omschreven en het concreet niet hebben verwerkt van de post waaronder de met name genoemde fax hebben de emmer nu doen overlopen.

Hoogachtend,
B.V.

Protest tegen ontslag
De secretaresse protesteerde tegen het ontslag en eiste doorbetaling van het loon. Ze ontkende het drugsgebruik en ze vond dat ze goed had gefunctioneerd. Bovendien was ze hierop nog nooit aangesproken en had ze geen mogelijkheid gekregen zich te verbeteren. 

De kantonrechter vond dat het gestelde drugsgebruik louter op verdenkingen en veronderstellingen berustte en niet op feiten was gebaseerd. De advocaat liet vervolgens deze verdenking vallen als reden voor het ontslag. 

Mondelinge waarschuwingen
Slechts het verwijt van disfunctioneren bleef nog over in de ontslagprocedure. De advocaat had wel eens terloopse opmerkingen gemaakt als de secretaresse een fout maakte, maar hij had de secretaresse nog nooit een schriftelijke waarschuwing gegeven of met haar functioneringsgesprekken gevoerd die schriftelijk werden vastgelegd. De advocaat had volgens eigen zeggen wel mondeling gewaarschuwd, maar de rechter vindt een mondelinge waarschuwing in ieder geval onvoldoende in een ontslagzaak. Het ontslag op staande voet is dan ook ten onrechte gegeven. 

Kantonrechter Dordrecht, 26 oktober 2006, LJN: AZ1140

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

Hugo Carsten
Fri, 02/23/2007 - 10:29

Rechtelijke dwalingen nemen toe in Nederland! In een advocatenkantoor vindt men op het toilet een rietje en een plastic zakje met daarin een restant witte poeder. (1)Het is niet wetenschappelijk vastgesteld van wie dit afkomstig is. (2)Welke verslaafde persoon laat een restant witte poeder achter? Alles wordt immers gebruikt. (3)Wie hebben toegang tot het toilet? Personeel, cli?nten, schoonmaak-en onderhoudsbedrijven? (4) Kletspraatjes van collegas wel voldoende objectief onderzocht? en ga zomaar door. Laten wij hopen dat de advocaat in kwestie nooit een positie krijgt als rechter.

Regina.
Mon, 02/26/2007 - 12:03

"Personen die ogen als drugsdealers"?
"Een toilet die stinkt" ?

Hahaha en dit geschreven door een advocaat!?
Hoe zien drugsdealers er uit, dan kan ik een ommetje maken als ik ze tegenkom en hoe onderscheid/t je geuren op een toilet?

Gees
Thu, 03/29/2007 - 14:04

Alleen al het disfunctioneren mits dit bewezen is is naar mijn mening genoeg reden tot ontslag.

Myriam de Rooy
Wed, 12/10/2008 - 11:36

volstrekt belachelijk dat iemand die zo verzaakt, drugsgebruik of niet, niet ontslagen kan worden. Niet agenderen e.d. kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de advocaat in kwestie. Nogal flauw om de man hier te kleineren.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur