Advocate brengt dreigement namens cliënt over
Een advocaat heeft bij de behandeling van een zaak de leiding en dient vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid te bepalen met welke aanpak de belangen van zijn cliënt het beste gediend zijn. Daarin komt de advocaat een grote mate van vrijheid toe. Deze vrijheid mag niet ten gunste van de wederpartij worden beknot, tenzij de belangen van die wederpartij op ontoelaatbare wijze worden geschaad.

De advocaat dient de belangen van zijn cliënt te behartigen aan de hand van feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft en hij mag in het algemeen afgaan op de juistheid van die informatie. Verificatie door de advocaat van die informatie is slechts dan geboden, indien er aanwijzingen zijn dat de informatie onjuist is. De advocaat dient zich uiteraard te allen tijde te gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt en hij mag bij het optreden namens zijn cliënt niet over de schreef gaan.

Mag een advocaat dat?
Hans huurt gezamenlijk met zijn levenspartner een woning in Amsterdam. Vanwege een geschil over de huuropzegging door de verhuurder hebben zij zich gewend tot hun advocaat. De verhuurder wordt in dit geschil bijgestaan door zijn advocate. 

Een centrale vraag in het geschil tussen Hans en zijn verhuurder is waar het zwaartepunt van het leven van Hans en zijn levenspartner zich bevindt. Per brief heeft de advocate namens de verhuurder de huurovereenkomst opgezegd in verband met dringend eigen gebruik alsmede het niet gedragen als een goed huurder. In deze brief staat onder andere opgenomen:

'Mocht u zich hier niet mee kunnen verenigen, dan is cliënt genoodzaakt alle gegevens omtrent uw wel en wee op te vragen bij de belastingen in Frankrijk, Canada en Nederland en de Dienst Werk en Inkomen zodat in geval een rechtszaak noodzakelijk is, de rechter voldoende op de hoogte kan worden gesteld (...) Daarbij zal cliënt alle bewijzen overleggen die hij heeft verzameld van de autoriteiten waaronder de Nederlandse en Canadese belastingdienst en het UWV waaruit blijkt dat u onroerend goed bezit in Canada, en uw gewone verblijfplaats in Frankrijk is. Overigens vraagt cliënt zich af of de uitkeringen die u geniet terecht zijn gezien uw buitenlands verblijf en uw bezittingen in het buitenland. (…) Hij zal naast het bovenvermelde, getuigenverklaringen overleggen waaruit waarnemingen blijken van uw onoorbare handelingen en uw gewone verblijf in Frankrijk.'

Hans en zijn advocaat dienen daarop een klacht in over de advocate bij de Raad van Discipline. De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat de advocate zich ervoor heeft geleend het dreigement van haar cliënt, om aangifte te zullen doen bij de Belastingdienst van door deze gesignaleerde onregelmatigheden, over te brengen. Door zo te handelen c.q. na te laten heeft de advocate volgens Hans en zijn advocaat zich niet gedragen zoals het een advocaat betaamd, zoals is vastgelegd in de Advocatenwet.

Verweer advocate
Tijdens de zitting van de raad is door en namens de advocate erkend dat de mededeling omtrent, kort gezegd, het doen van aangifte bij de Belastingdienst is gedaan met als doel de wederpartij te bewegen tot communicatie.

Maatregel?
In het algemeen kan een tuchtrechtelijke maatregel pas worden opgelegd indien de advocaat bij de behandeling van de zaak kennelijk onjuist optreedt en adviseert en de belangen van de cliënt daardoor worden geschaad of kunnen worden geschaad.

Wat vind jij? Vind jij dat de advocate tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld of vind je dat ze gewoon haar cliënt zo goed  mogelijk bijstond en daarbij niet over de schreef ging? Geef je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (9)

piet
Tue, 12/27/2011 - 14:02

deze advocaat is buiten zijn boekje gegaan

De Vries
Tue, 12/27/2011 - 15:12

Ik denk dat deze advocate op basis van het dreigbriefarrest haar grenzen heeft overschreden.

Paul van den Hoek
Tue, 12/27/2011 - 17:28

De opmerking: "Overigens vraagt cli?nt zich af of de uitkeringen die u geniet terecht zijn . . . . inhet buitenland" gaat te ver. De aankondiging van stappen er ondernomen zullen gaan worden zijn prima. Overigens kan de tegenpartij daaruit al conclusies trekken

Aad van Engelen
Tue, 12/27/2011 - 18:07

In casu gaat deze advocate meer dan onbehoorlijk over de schreef en zou door mij nooit in dienst worden genomen. Noblesse oblige n,est-ce-pas?

Maarten
Wed, 12/28/2011 - 20:59

Deze advocate werkt hiermede op de grens, maar binnen het toelaatbare. Mij mag ze vertegenwoordigen.
Val liever andere advocaten lastig die met futiliteiten zware criminelen vrij krijgen. Gebeurd nog steeds te veel.

Juridisch adviseur
Wed, 12/28/2011 - 20:59

Uitkeringsfraude en belastingfraude zijn m.i. geen burgerrechten, of tegenwoordig wel?

Kan een advocate dreigen om een fraudeur aan te geven als dit de tegenpartij is?
Het is dan chantage volgens mij, omdat de advocate iets gedaan wil krijgen van de tegenpartij en dus chanteert met de vermeende fraude, als je het bekijkt vanuit de optiek van de advocaat van de tegenpartij.

Dat is volgens mij ook een kwestie van gebrekkige handhaving van de privacywetgeving.
Deze advocate deed wel goed haar best, want de meeste advocaten die ik ken doen niets en zitten achterover en sturen facturen. Zon advocate is goud waard voor de clienten. Ze doet veel meer dan ze moet doen en is een advocaat en knokploeg in 1.

Santie
Thu, 12/29/2011 - 16:18

Voorzover de informatie relevant is om in de procedure te bewijzen dat de huurders feitelijk elders wonen, mag de advocaat melden dat zij mogelijk over deze bewijzen beshikt. Dat is open en zakelijk. Voor de overige zaken mag zij zich niet lenen.

Paul Kramer
Thu, 12/29/2011 - 19:13

Je ziet dit heel vaak. Het is geen kwestie van argumenten maar dreigementen waardoor de tegenpartij gedwongen wordt aanzienlijke inspanningen, eigen advocaat etc in te schakelen. Het gedrag van de advocaat is minderwaardig. Je ziet in de praktijk heel vaak dat advocaten informatie van hun client blindelings overnemen en nog aandikken. In een woord een smet op de advocatuur

A. Gobius du Sart
Wed, 02/01/2012 - 00:31

Ik heb zelf te maken met een advocaat tegenpartij die m.i. (moet ook oppassen wat ik hier zeg) in een bodemprocedure willens en wetens leugens van de tegenpartij in een bouwzaak bodemprocedure, die trouwens aankomende april al 6 JAAR lang duurt, dus hoezo lang leve de rechtspraak !!, en de boel maar traineert etc., waar je niets aan kon. LEVE de advocaat die ballen vertoont zoals deze mevrouw

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur