Advocaten, kinderen en verdachtmakingenWaarom hebben sommige advocaten zo’n moeite om zich fatsoenlijk te gedragen als er kinderen in een zaak zijn betrokken? Het lijkt erop dat dergelijke advocaten zich niet of onvoldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in dergelijke zaken. Pas als de tuchtrechter er aan te pas komt, steekt de advocaat hand in eigen boezem. 

Oppassen in familiekwesties 
Advocaten komt een grote mate van vrijheid toe bij het verlenen van rechtsbijstand aan hun cliënten. Deze vrijheid is echter begrensd: belangen van de wederpartij mogen niet onnodig of ontoelaatbaar worden geschaad. Daar komt bij dat een advocaat in familiekwesties moet waken voor onnodige polarisatie en dat van hem een bepaalde mate van terughoudendheid mag worden verwacht, juist omdat ook de belangen van anderen een grote rol kunnen spelen, met name die van kinderen.

Praktijkvoorbeelden
Wat gaat er zoal fout? Het moge duidelijk zijn dat een advocaat die foto’s van de betrokken kinderen op internet zet, te ver is gegaan. Het kwam de advocaat op een voorwaardelijke schorsing van een maand te staan. Ook ongefundeerde beschuldigingen zijn advocaten niet vreemd. Zo beschuldigde een advocate de wederpartij (de vader) van dagelijkse mishandeling van zijn kinderen, terwijl hiervoor geen bewijs was. Deze advocate kreeg de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Een andere advocate in een familiezaak beschuldigde de wederpartij (de vader) er ongefundeerd van dat zijn vader pedofiele neigingen zou hebben en zijn moeder een verleden van misbruik. De advocate had geen andere grond voor haar beschuldigingen dan de uitlatingen van haar cliënte en een verklaring van de ex-vrouw van de vader van de man. Ze kon de vermoedens verder niet met bewijs onderbouwen.

De advocate had terughoudender moeten zijn in haar beschuldigingen, zeker als de bron van de beschuldigingen afkomstig is van ruziënde exen en de beschuldigingen niet door andere bronnen bevestigd worden. In alle genoemde gevallen had de advocaat gehandeld in strijd met hetgeen een advocaat betaamt.

Kinderen, knopen en misbruik
Begin deze maand boog de Raad van Discipline zich over een klacht van een vader over een advocate die optrad namens een moeder van twee zoons. Tijdens een zitting zei de advocate dat drs. Y in haar rapport had geconstateerd dat er bij de kinderen sprake zou zijn van 'knopen gelieerd aan seksueel misbruik', althans dat 'drs. Y geconstateerd had dat de kinderen door seksueel misbruik een trauma zouden hadden opgelopen'.

Toen de advocaat van de vader vroeg waar deze constatering in het rapport te vinden was, gaf de advocate aan dat 'drs. Y inderdaad niet zo concreet had geconcludeerd dat er sprake is van knopen gelieerd aan seksueel misbruik. Mijn excuses hiervoor. (…) Overigens lijkt mij een en ander niet zozeer ter zake doende aangezien de rechter natuurlijk zelf het rapport ook gelezen heeft en waarschijnlijk veel beter dan ik'.

Omdat uit voornoemd rapport geen verband volgt tussen 'knopen' bij de kinderen en seksueel misbruik, had de advocate zich niet zo mogen uitlaten, aldus de raad. Daarnaast woog de raad in zijn algemeenheid mee dat seksueel misbruik van kinderen een zeer ernstige aangelegenheid is, waarover advocaten niet lichtvaardig en zonder gedegen controle van de juistheid en de herkomst van de informatie daarover uitlatingen mogen doen.

Omdat de advocate zelf haar fout inzag en haar excuses had aangeboden voor haar uitlatingen, kreeg ze geen maatregel opgelegd.

Wil je meer weten over advocaten en tuchtrecht, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees meer: Advocate declareert reacties om klachtenstroom te stoppen
Lees meer: Rechter verbaasd over streken advocaat

Bron: Raad van Discipline, Amsterdam, 4 april 2012, LJN YA2581 (o.a.)

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (6)

Louis
Wed, 04/25/2012 - 19:37

Opvallend dat het vrouwelijke advocaten betreft en mannen beschuldigd worden..

Juspol
Thu, 04/26/2012 - 14:32

En zo misbruikt men de term "het belang kind" al jaren in de rechtspraak c.q. familierechtspraak....
Sch.ften. Dat woord geachte redactie trek ik niet terug.
Want dat zijn het ook.

Mina
Thu, 04/26/2012 - 14:59

Waarom zijn de straffen zo buitenproportioneel licht? Als een advocaat denkt smaad nodig te hebben en leugens moet vertellen om een zaak te winnen wordt dat allemaal gewoon getolereerd en met de mantel der collegiale liefde bedekt. Met soms voor de vorm een voorwaardelijke schorsing van een maand. Terwijl het in mijn ogen gewoon onfatsoenlijke en amorele misleiding van de rechtbank is. Er deugd iets niet bij de Raad van Discipline. Misschien omdat het twee handen op één buik zijn en de hemd nader is dan de toga? Of is dat een smadelijke gedachte?

Naam
Thu, 04/26/2012 - 15:48

Voor mij zijn het medeplegers van kindermishandeling in zaken, te weten vervreemden opzettellijk in vele gevallen gepleegd door de moeder van kinderen in scheidingszaken. Prima studie en nog laten Rechters zich belazeren, of men wil er niet aan. Deze struisvogelpolitiek had zichzelve al gestraft in kosten van behandeling van beschadigde kinderen door moeders erna, en zal nog veel erger worden. Gardner bestudeerde dit en gaf prima adviezen die men in Nederland als rechters al jaren in de wind slaat. Waarheidsvinding over valse verweerschriften door moeders gedaan:
0,0000 in familierechtzaken,.
Zo bizar is dit land van hypocrieten ook bij die Raden KB wist men dat allang. (Hoefnagels) Men liegt liever en bedriegt liever met hun imagoprobleempjes. Dat geldt ook voor de ggz die jarenlang zweeg over soort moeders met kenmerken bedrog en manipulatie...
En nu geachte "rechters" ? Gaan jullie je foutjes ten behoeve van kinderrechten en vaderrechten eindelijk opknappen, mevrouw Q u deelde veel intenties weer mede doch vergat dat te vertellen in Zembla TV.

Pestbriefje
Fri, 04/27/2012 - 12:00

Toch denk ik dat dit onvermijdelijk is. In de zaak tegen mijn zoon (heeft zich verweerd tijdens een pesterij maar werd daarvoor aangeklaagd door de pester) hoorde ik de OvJ mijn kind zwaar beschuldigen en moest de advocaat dit proberen te weerleggen terwijl geen van beiden één woord met mijn zoon gesproken had.
Maar het kan ook andersom. Wij hebben op onze beurt de pester aangeklaagd voor mishandeling en daar heeft hij, samen met zijn vriendje een taakstraf voor gekregen. Ondanks dit sprak de rechter van een assertieve jongen. Ik vraag me nog steeds af of de rechter agressief bedoelde.
Er moet enige ruimte zijn om zaken te benoemen maar in het geval van kinderen is extra voorzichtigheid geboden.

René Adriaans
Mon, 04/30/2012 - 17:32

Advocaten die niet aantoonbare beschadigende zaken beweren zoals de afvocaat van mijn ex zouden uit hun functie moeten worden gezet.
Hoewel exen willen winnen moeten advocaten voor eerlijkheid gaan. Toepassen van de wet. Als zij zich daaraan niet houden wat voor waarde hecht ik dan aan diezelfde wet?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur