Afkicken in Schotland met behoud van uitkering

Geen recht op bijstand
Twee bijstandsgerechtigden lieten zich voor hun drugsverslaving behandelen in een kliniek in Schotland. De kosten van die behandeling werden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed. Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) hebben Nederlanders in het buitenland echter geen recht op bijstand. De gemeente beëindigde daarom de bijstandsuitkering van de twee Nederlanders.

Vrij verkeer van diensten?
De twee waren het met de beëindiging van hun bijstandsuitkering niet eens en vochten het besluit aan. Zij voerden aan dat de beëindiging van de bijstandsuitkering in strijd was met het in het EG-verdrag neergelegde beginsel van het vrij verkeer van diensten.

Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep stelde voorop dat het EG-recht de bevoegdheid van de EG-lidstaten om hun stelsel van sociale zekerheid naar eigen goeddunken in te richten, niet aantast. Die lidstaten moeten bij de uitoefening van die bevoegdheid echter wel het EG-recht, in het bijzonder ook de bepalingen van het vrij verkeer van diensten, eerbiedigen. Volgens de Raad leverde het beëindigen van de bijstand in dit geval een ongeoorloofde belemmering van het vrij verkeer van diensten op. De twee personen verbleven immers slechts tijdelijk in het buitenland en behielden hun woonplaats in Nederland.

Toestemming
Verder achtte de Raad van belang dat de twee betrokkenen op verwijzing van de behandeld arts en met toestemming van de zorgverzekeraar in een kliniek een behandeling ondergingen. Het betrof hier een behandeling op een bij de gemeente bekend adres. Controle op de rechtmatigheid van de uitkering was dan ook niet onmogelijk. Het ondergaan van een medische behandeling in het buitenland frustreerde evenmin de inschakeling in de arbeid, omdat betrokkenen feitelijk onbemiddelbaar waren indien zij in Nederland een vergelijkbare behandeling zouden hebben ondergaan.

Conclusie
De Centrale Raad van Beroep kwam tot de conclusie dat betrokkenen op dezelfde wijze moeten worden behandeld als wanneer zij in Nederland eenzelfde behandeling zouden hebben ondergaan. Dat betekent dat de bijstandsuitkering niet geheel mocht worden beëindigd zolang zij op verwijzing van de behandelend arts en met toestemming van de zorgverzekeraar in de kliniek in Schotland verbleven en ook overigens voldeden aan de vereisten van de Wet werk en bijstand. De uitkering is wel lager dan de uitkering die zij ontvingen toen zij nog niet in de kliniek waren opgenomen. Zij kwamen, net als mensen die in Nederland in een kliniek verblijven, in ieder geval in aanmerking voor zak- en kleedgeld.

Centrale Raad van Beroep, 22 juli 2008, LJN: BD8764 BD8765

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur