Afwikkeling erfenis leidt tot onenigheid tussen broers en zussen

De rechtbank in Leeuwarden werd onlangs om een oordeel gevraagd in een conflict tussen vijf broers en zussen. In 2001 overleed de vader. Zijn echtgenote en de kinderen waren bij testament voor gelijke delen tot erfgenamen benoemd. 

In 2003 werden twee bedragen van elk € 45.000,- afgeschreven van de bankrekening die op naam stond van de moeder en de inmiddels overleden vader. De bedragen kwamen terecht bij twee van de vijf kinderen. Het jaar daarop overleed ook de moeder. De vijf kinderen hadden ieder recht op een vijfde deel van de erfenis. Ieder kind had recht op € 38.765,-. De drie overige kinderen vonden dat de twee anderen reeds hun deel hadden gehad. Via een advocaat verzochten zij hen het teveel (€ 6.235,-) terug te betalen. Dit werd echter geweigerd.

Dement
Volgens de drie eisende erfgenamen heeft hun moeder nooit de andere twee willen bevoordelen. Zij wijzen op het feit dat de moeder door haar slechte geestestoestand (dementie) makkelijk over te halen was om grote sommen geld over te maken. De twee zouden hierdoor ongerechtvaardigd zijn verrijkt. Er zou sprake zijn van misbruik van omstandigheden. 

Oordeel
De rechtbank wijst de vordering van de drie erfgenamen af. Als er sprake is van ongerechtvaardigde verrijking of misbruik van omstandigheden, kan alleen het "slachtoffer" (de moeder dus) een vordering instellen. Na het overlijden van de moeder hebben alle vijf kinderen gezamenlijk het vorderingsrecht gekregen. In deze zaak stelt een deel van de deelgenoten een vordering in tegen de andere deelgenoten. Dat is volgens de rechtbank juridisch niet mogelijk.

Op zich kan er bij de verdeling van de erfenis een verrekening plaatsvinden van hetgeen iemand nog schuldig is en wat deze moet ontvangen, maar dan moet eerst vaststaan dat die persoon inderdaad nog wat schuldig is wegens misbruik van omstandigheden of ongerechtvaardigde verrijking. Een beroep daarop moet echter door alle erfgenamen tezamen worden ingesteld. 

De rechtbank komt tot de conclusie dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden. Alle vijf erfgenamen hebben daarom recht op een gelijk deel van de nog resterende erfenis. 

Rechtbank Leeuwarden, 24 oktober 2007, LJN: BB6499

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

Naam Hendrika
Tue, 07/22/2014 - 19:02

Mijn broer is onlangs overleden. Mijn zus en ik hebben de erfenis verworpen. Mijn dochter heeft ook voor haar dochter 2 jaar verworpen.(machtiging was niet aangevraagd bij het kantongerecht) De notaris heeft daarbij opgeschreven dat de 2 jarige het verwerpt ook als het saldo positief is.Mijn broer gaat de erfenis beneficiaire aanvaarden..Volgende week laat hij de woning ontruimen.De notaris waar wij waren om onze handtekening te laten legaliseren zei dat de kantonrechter zal adviseren dat mijn kleindochter erfgenaam wordt omdat het saldo positief is.Is mijn broer dan handelsbekwaam op dit moment?

Probleempje
Tue, 06/16/2015 - 00:00

Wanneer een moeder bij 1 van de kinderen inwoont . Het ene kind heeft de andere kinderen afgesloten van de moeder . Bij overlijden van de moeder is er twijfel of er geld naar dat ene kind ie gegaan waarvan ze afhankelijk was . Hoe kan men hiernaar een onderzoek instellen ?

Klaas Zondervan
Sat, 10/03/2015 - 13:41

Beste Probleempje, Dat is altijd lastig. Men kan natuurlijk de bankafschriften bekijken, maar als u daarop iets bijzonders zou vinden, dan rijst de vraag of moeder het betreffende kind niet simpelweg een schenking heeft gedaan. Indien zij handelingsonbekwaam was op dat moment (bijvoorbeeld indien een arts heeft vastgesteld dat zij leed aan dementie en daardoor haar wil niet behoorlijk kon bepalen) dan is de schenking mogelijk vernietigbaar op grond van artikel 3:32 lid 2 BW. Meer weten of een afspraak maken? Kijk op HelderVerlicht [punt] nl of bel naar 0172-747412. Met vriendelijke groet, Klaas Zondervan.

Klaas Zondervan
Sat, 10/03/2015 - 13:52

Beste Hendrika, Ik vermoed dat de vraag betrekking heeft op de bevoegdheid van uw broer om tot afwikkeling van de nalatenschap over te gaan? Behoudens wanneer er een executeur, executeur-afwikkelingsbewindvoerder of vereffenaar is benoemd, zijn erfgenamen gezamenlijk beheers- en beschikkingsbevoegd en dienen zij ook gezamenlijk de nalatenschap af te wikkelen. Alle neuzen moeten dus dezelfde kant op wijzen. Simpel gezegd: uw broer kan bij meerdere erfgenamen niet handelen zonder dat de andere erfgenamen het daarmee eens zijn. Meer weten? Kijk op HelderVerlicht [punt] nl of bel naar 0172-747412. Met vriendelijke groet, Klaas Zondervan.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur