Alcoholmisbruik als reden voor ontslag

Dronkenschap van een werknemer is volgens de wet een reden voor ontslag op staande voet. Zelfs wanneer het alcoholgebruik buiten werktijd plaatsvindt, kan dat een ontslagreden opleveren. Een voorbeeld hiervan is de zaak waarin een werknemer zich tijdens een personeelsfeestje zo misdroeg, dat hij ontslag kreeg. HelloLaw besteedde in een eerder artikel aandacht aan deze opmerkelijke zaak. 

Uitspraak: kantonrechter Zwolle, 2 september 2003, LJN: AK4407
Artikel: Ontslag op staande voet na personeelsfeest 

Maar wanneer de werknemer verslaafd is aan alcohol, dan zal de werkgever alles uit de kast moeten trekken voordat hij de loonbetaling kan stopzetten of de werknemer kan ontslaan. 

Alcoholverslaving als ziekte
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen incidenteel, excessief dronkenschap enerzijds, en langdurige alcoholverslaving anderzijds. Alcoholverslaving gaat vaak gepaard met frequent ziekteverzuim. Een zieke werknemer mag in beginsel niet worden ontslagen, en heeft recht op doorbetaling van ten minste 70% Van zijn loon. 

Rechters zijn geneigd alcoholverslaving als ziekte te zien, waarbij met name de omvang, ernst en duur van het alcoholprobleem een rol speelt. Wanneer een werknemer uitvalt door alcoholverslaving, komt dit in beginsel voor rekening en risico van de werkgever. Dit is alleen anders wanneer de werknemer de alcoholverslaving opzettelijk veroorzaakt (dit is zeer onwaarschijnlijk) of wanneer de werknemer weigert zich te laten behandelen of passende arbeid weigert te verrichten. 

Dronken chauffeur 
Een werkgever vermoedt al een tijdje dat een van zijn werknemers, een chauffeur op een strooiwagen, verslaafd is aan alcohol. De man in kwestie ontkent dat er een probleem is. De arbo-arts wijst de man op de risico's van alcohol tijdens het werk, een maatschappelijk werkster wordt ingeschakeld, en de werkgever geeft de werknemer een schriftelijke waarschuwing. 

Als de chauffeur op een koude winterdag bij een opdrachtgever aan het werk is, doet zich een ernstig incident voor. Bij aankomst op zijn werk valt de chauffeur bij het openen van de deur uit zijn bedrijfswagen en verkeerde in kennelijke staat van dronkenschap. De chauffeur werd verboden te gaan werken op de strooiwagen maar hij weigerde de instructies van de werkgever op te volgen. In de auto van de werknemer werden talloze halveliterflessen bier gevonden waarvan er al vijf leeg waren. 

Voor de werkgever is het incident genoeg reden om de chauffeur op staande voet te ontslaan. De zaak wordt voorgelegd aan de rechter. De chauffeur vraagt aandacht voor zijn voorgeschiedenis, hij had hartproblemen, en zijn huwelijk was stukgelopen. Hij zocht vervolgens zijn toevlucht tot de drank. Op dit moment wordt hij voor zijn alcoholverslaving behandeld en hij wil weer aan het werk. Hij ontkent ooit op het werk te hebben gedronken. De werknemer is momenteel volledig arbeidsongeschikt. 

De rechter stelt voorop dat een werkgever zich niet alles van een alcoholverslaafde werknemer hoeft te slikken. Evenmin kan een werknemer zich altijd achter zijn alcoholprobleem verschuilen. Wel wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer de nodige hulp biedt om van het probleem af te komen. Pas als de werknemer daarna nog steeds terugvalt in het problematische gedrag, dan kan de werkgever het dienstverband beëindigen. 

In deze zaak speelt ook mee dat de betreffende chauffeur al 10 jaar in dienst was, en tot voor kort altijd goed had gefunctioneerd. De rechter oordeelde dat het alcoholprobleem het ontslag in dit geval niet kan rechtvaardigen. De werkgever is voorlopig verplicht de werknemer in dienst te houden.

Uitspraak: kantonrechter Haarlem, 31 maart 2006, LJN:AV7917

Dronken werknemer valt buiten werktijd van motor
Ook andere zaken wijzen uit dat een alcoholprobleem niet zomaar reden oplevert voor ontslag of om de loonbetaling stop te zetten. Zo speelde in 2006 een zaak bij de kantonrechter in Tilburg waarin een werknemer arbeidsongeschikt was geraakt omdat hij dronken van zijn motor was gevallen. De werkgever weigerde het loon door te betalen omdat er volgens hem sprake zou zijn van bewuste roekeloosheid. 

De werknemer was al eerder gewaarschuwd voor zijn alcoholmisbruik, nadat hij eens ladderzat op de intensive care van het ziekenhuis was opgenomen en een keer met een zware alcohollucht op zijn werk was verschenen. De rechter vond dat het gedrag van de werknemer buiten werktijd wel degelijk consequenties kan hebben. Echter de werknemer had niet de bedoeling arbeidsongeschikt te raken, toen hij dronken op de motor stapte, oordeelde de rechter. De werkgever moest vervolgens 70% Van het loon doorbetalen. 

Deze uitspraak is niet gepubliceerd

Scheepswerf stuurt werknemer naar ontwenningskliniek
Een scheepswerf in Den Helder had ook last van een werknemer die door alcoholverslaving niet meer goed functioneerde. Dit leidde tot onveilige situaties, oncollegiaal gedrag en hoog ziekteverzuim. De werknemer heeft verschillende behandelprogramma's gevolgd, maar nooit met succes afgerond. De scheepswerf heeft de man meerdere malen schriftelijk gewaarschuwd en ontslag in het vooruitzicht gesteld mocht de situatie niet verbeteren. 

De scheepswerf laat de werknemer opnemen in een ontwenningkliniek, maar verbindt daaraan wel de voorwaarde dat de werknemer een verklaring tekent waarin staat dat hij uit dienst treedt bij zijn werkgever, die hem nog wel 2 maanden salaris meegeeft. De werknemer tekent zijn ontslag, maar komt daar na het inwinnen van juridisch advies, op terug. 

De rechter vond dat de werkgever misbruik van de omstandigheden had gemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat werknemer geen prijs meer zou stellen op voorzetting van het dienstverband. De werknemer wilde kennelijk opgenomen worden in de ontwenningskliniek, en volgens de rechter had die behandeling ook gedurende het dienstverband kunnen plaatsvinden. De werkgever moet voorlopig het loon doorbetalen.

Uitspraak: kantonrechter Den Helder, 14 april 2005, LJN: AT5865

Conclusie
De alcoholverslaving van een werknemer is ook een probleem van de werkgever. Samen moeten zij zich inspannen om tot een oplossing te komen. Doorgaans blijft de werknemer recht houden op doorbetaling van zijn loon en kan hij pas ontslagen worden als alle mogelijkheden om van de ziekte te genezen zijn geprobeerd.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (5)

Hans Straub
Thu, 07/19/2007 - 21:29

Moet een werkgever zich dan ook niet inspannen om iemandvan zijn rookverslaving af te helpen?

Hans Straub
Thu, 07/19/2007 - 21:30

Moet een werkgever zich dan ook niet inspannen om iemand van zijn rookverslaving af te helpen?

belachelijk!
Wed, 01/16/2008 - 19:14

belachelijk! ieder heeft zijn eigen verantwoording!

Te gek voor woorden!!!
Mon, 04/14/2008 - 23:26

wat vindt u ervan dat bedrijv c chauffers aanneemt die nooit meer echt nuchter worden, kinderen vervoeren en ook mijn opa. een schaandaal dat deze man geen bloedonderzoek krijgt misschien vinden ze nog wat boed in zijn alcohol neimand doet er wat tegen politie niet c niet aantasting van prive zegt men maar al die arme mensen dan alsjeblieft zeg doe er wat aan de man het g.h. en woont in lelystad het is geen verraad maar bescherming van een helebol kinderen en invaliden dit komt van een fam lid die afweegt wat belangrijker is c en politie lelystad begin eens goed luister voor dat er ongelukken gebeuren.

piet e
Mon, 05/17/2010 - 22:59

en als een werkgever zelf alcol gebruik tydens ze werk hoe sit dat dan kan hij dan ook onslagen worden

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur