Alimentatie eindigt door FacebookDe juridische rol van social media wordt steeds groter, of het nu om ontslag of alimentatie gaat. Zo blijkt uit de praktijk dat steeds vaker informatie op social media wordt gebruikt als bewijs in alimentatie- en andere familiezaken.

Samenleven
Heb je een alimentatieplicht, dan eindigt deze als de alimentatiegerechtigde hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Ook als de alimentatiegerechtigde met een nieuwe partner gaat 'samenwonen als waren ze gehuwd', vervalt deze plicht.

Het is vrij lastig om als alimentatiebetaler te bewijzen dat er van dergelijk samenwonen sprake is, als de ander dit ontkent. Soms wordt er een recherchebureau ingeschakeld om het bewijs hiervan te leveren. Als de ex zich echter graag op social media bevindt dan hoeft het niet zover te komen, blijkt uit een recente zaak.

Facebook
Na een huwelijk van 5 jaar gingen Rick en Carolien vorig jaar scheiden. Tijdens hun huwelijk kregen ze één kind. Bij de scheiding bepaalde de rechter dat het kind bij Rick kwam te wonen en dat hij aan Carolien partneralimentatie diende te betalen.

Rick vond echter dat hij geen partneralimentatie zou hoeven te betalen, omdat Carolien al tijdens het huwelijk bij haar nieuwe vriend zou zijn ingetrokken. Ze zouden samenleven als waren ze gehuwd, zodat de alimentatieplicht van Rick zou zijn vervallen. De zaak kwam uiteindelijk voor het gerechtshof.

De nieuwe vriend was de manager van Carolien, Mike. Carolien ontkende niet dat ze een duurzame relatie met hem had en inmiddels ook een dochter, maar ze zou niet met hem samenleven. Ze zou slechts een kamer huren in zijn huis.

Status update
Zoals veel mensen, vertelde Carolien echter graag op Facebook waar ze zich allemaal mee bezighield. Een paar grepen uit haar berichten:
'Lekker vroeg uit de veren, brood smeren voor Mike... Dan ga ik toch nog eventjes op de bank een beetje doezelen waarna ik de dagelijkse huishoudelijke taken verricht. Aan het einde van de ochtend ga ik ff heerlijk onder de zonnebank, die ik zo ontzettend lief van mijn allerliefste Mike heb gekregen...'

'Heerlijk om mijn engeltje zo blij te zien met haar nieuwe fiets die ze van papa Mike heeft gekregen.. Ik vind het fantastisch om hem te verwennen en voor hem te koken... We hebben twee prachtige kinderen (ook al zien we onze zoon niet vaak, in ons hart is hij bij ons) Voor mijn gevoel is Mike de echte vader van mijn kinderen... We hebben mega lieve ouders/schoonouders...'

Volgens het hof bleek hieruit wel degelijk dat Carolien en Mike samenwoonden, elkaar verzorgden en een gemeenschappelijke huishouding voerden.

Hiermee was naast een duurzame relatie voldaan aan de overige vereisten voor 'samenleven als waren ze gehuwd'. Het hof besloot daarop dat Rick geen partneralimentatie meer hoefde te betalen.

Wil je meer weten over alimentatie of wil je een herberekening van alimentatie laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Alimentatie en samenleven met gehuwde man
Lees ook: Ex moet alimentatie én onderzoekskosten terugbetalen
Lees ook: Geen alimentatie voor pathologische leugenaar  
Lees ook: 5 Misverstanden over echtscheiding
Lees ook: 5 Misverstanden over partneralimentatie
Lees ook: Einde alimentatie bij proefsamenwoning?
Lees ook: Partneralimentatie blijft wel aftrekbaar
Lees ook: Alimentatie vervalt door nieuwe relatie?

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2015:3108 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (33)

Boos
Fri, 08/14/2015 - 23:59

"Rick hoefde geen partner alimentatie meer te betalen". Terwijl Carolien al tijdens het huwelijk bij Mike ingetrokken was. Terwijl aangetoond was dat dit een gefingeerde "brievenbus constructie" betrof. "Ik huur een kamer in zijn woning en heb een relatie en een kind met hem" moet volgens haar het recht op PA legitimeren!? En Rick hoeft slechts geen alimentatie meer te betalen vanaf het moment van de beschikking!? ALLE betaalde PA dient terugbetaald te worden!

Nog naast de vraag hoe er ooit beschikt kon worden dat Rick PA moest betalen. Carolien had werk, want ze had een relatie met haar manager. Dat is af te leiden uit het artikel. Door een relatie met haar manager hoeft ze nimmer te vrezen voor haar carrière, en blijkbaar heeft ze er een. Ze huurt een kamer, dus onderhoudskosten zijn minimaal. Die worden vermoedelijk geheel gedekt met haar inkomen. Nog los van de vraag of Mike als toeslag partner gerekend moet worden. Kennelijk is hier de HofNorm toegepast.

En daar gaat het dus helemaal scheef in deze, maar ook vele andere zaken. De HofNorm is geen wettelijk begrip voor zover ik weet. Het is een juridisch recht dat familierecht advocaten menen te kunnen ontlenen uit jurisprudentie. Echter springen die advocaten maar ook de gerechtelijke macht hier veel te ruim mee om. De HofNorm beoogt de levensstandaard van voor de scheiding voor beide partijen te garanderen na de scheiding. Los van het feit dat meermaals blijkt dat de toepassing van de HofNorm ertoe leidt dat de alimentatiegerechtigde inderdaad de levensstandaard behoud en de alimentatieplichtige de kosten van de dubbele huishouding betaald, blijkt dat de oorzaak van de scheiding er veel te vaak niet toe doet.

De HofNorm wil ik bij deze gelijkschakelen aan het UWV. De doelstelling beoogt het zelfde. Het garanderen van het inkomen van mensen die buiten hun schuld om ineens hun inkomen verliezen. Vele moeders zeggen hier terecht, ik deed de kinderen zodat hij carrière kon maken. Zijn inkomen was mijn inkomen, en na scheiding valt dat weg. Wat de HofNorm legitimeert. Echter, aan een uitkering via het UWV zitten vele voorwaarden er restricties gebonden. Restricties die de HofNorm en eigenlijk het gehele familierecht niet erkent. En dat begint bij de aanleiding tot de scheiding. Aanleidingen die op gelijke voet gezien kunnen worden als een "ontslag op staande voet".

In deze zaak, Carolien heeft een nieuwe relatie, een nieuwe "baan". Daar kent het UWV geen WW aan toe. Sterker nog, de voorwaarden van de "arbeidsovereenkomst", het huwelijk, werden diep geschonden. Ontslag op staande voet zonder recht op WW is dan van toepassing. Een vreemdgaande partner zou dus het recht op de HofNorm moeten verspelen. Omgekeerd evenredig is het dan ook zo dat het bedrijf moet doorbetalen na een onterecht ontslag. Dus op een overspelige alimentatieplichtige is de HofNorm ZEKER van toepassing!

Met nog een forse nabrander. De opmerking van Carolien: "Voor mijn gevoel is Mike de echte vader van mijn kinderen". En dan kun je natuurlijk de discussie aangaan over het feit dat Carolien zich hier uitlaat over haar gevoel. Dan kun je stellen dat dit vrijheid van meningsuiting is. Maar dermate expliciet geuit op Social Media. Tot in het eind der tijden na te lezen door hun gezamenlijke kind. Dit is een verre gaande vorm van oudervervreemding, of beter gezegd een symptoom of voorteken daarvan. Dit hoort een rechtbank per direct door te geven aan het AMK. Maar wij zullen nimmer weten of dat ook gebeurt. Helaas lijkt het er wel op dat dit veel te weinig gebeurt, als het al gebeurt. Dit soort kennelijke signalen van oudervervreemding moeten door de jeugdhulpverlening opgepakt kunnen worden.

Niet dat een OTS in de huidige vorm hier op zijn plaats is, maar eigenlijk in het belang van het kind toch wel. In de huidige vorm is de OTS hiervoor zeker te beperkt. Of eigenlijk net iets te breed. De OTS wordt uitgesproken over een kind, niet over een ouder maar daarmee eigenlijk over beide ouders. Waarmee de gezinsvoogd in een spagaat zit. Het zou veel logischer zijn om een OTS uit te spreken over een ouder die blijkbaar capaciteiten mist. Niet de andere ouder er ook mee belasten. En mocht er sprake zijn van een OTS, dan ook een bijzonder curator voor het kind om knopen te kunnen doorhakken. Zeker in de gevallen waarbij er sprake is van een dubbele OTS en de voogden er samen ook niet meer uitkomen.

In deze zaak hoort Carolien een vorm van verscherpt toezicht te krijgen over het feit dat zij de stiefvader Mike te veel in de schijnwerpers zet en indirect de rol van de biologische vader Rick nihiliseert. Ouders dienen een wederzijds respect te beogen in het belang van hun kinderen, ook na scheiding. De rol van een stiefouder na scheiding is een belangrijke, maar mag nimmer de de rol van de biologisch ouder vervangen tenzij daar grondige redenen voor zijn die de rechtbank erkent. Handelingen en uitspraken die daar niet mee in een lijn liggen horen gedisciplineerd te worden. De vorm van discipline is aan de politiek. Maar dat er en vorm van discipline moet komen maakt zeker ook deze zaak weer duidelijk.

En mochten die disciplinaire maatregelen geen effect hebben, dan een OTS voor Carolien. Niet voor Rick, want die gedraagt zich blijkbaar als een echte ouder. Dat hij de hoofdverblijfplaats over hun gezamenlijke kind toegewezen kreeg is welhaast een unicum, en ik wil eigenlijk niet eens weten wat Carolien gedaan heeft om dit te bewerkstelligen. Maar wel is het gezien de huidige juridische verhoudingen duidelijk dat Carolien absoluut geen aanspraak kan maken op PA of de hoofdverblijfplaats. De vaderrechtenstrijder in mij juicht...

anoniem
Tue, 08/18/2015 - 13:55

Beetje rare respons hierboven. Als je de Rechterlijke Macht aan de ene kant verwijt rare besluiten te nemen, maar aan de andere kant dé legitieme besluitvormer over bepaalde zaken te vinden, praat je jezelf tegen. Wat je er ook over kan zeggen: scheiden, en de juridische zaken eromheen, blijven mensenwerk!

Moeder2
Tue, 08/18/2015 - 14:16

Sorry Boos ik begrijp je punt maar je draaft een klein beetje door in deze kwestie. Ik zie niet in dat de jeugdhulpverlening zich met de uitspraken van Carolien moet bemoeien in het kader van oudervervreemding terwijl het betreffende kind bij Rick woont. Dus oudervervreemding tov Rick wordt een lastig verhaal. Daarbij kan in deze ook de stiefvader niet alszijnde de biologische vader naar voren geschoven worden want het kind woont niet bij deze stiefvader. Aan de andere kant mocht het zo zijn dat een kind wel bij de moeder en stiefvader woont dan kun je niet verwachten dat de stiefvader geen vadertaken verricht (tenslotte verwacht de wet ook financiele vadertaken. Het zou in de praktijk van de zotte zijn als een kind gaat spugen dat de stiefvader zegt: "Wacht even, ik moet je vader bellen om de emmer vast te houden anders zit ik in zijn vaarwater!". Dat gaat gewoon nooit werken. Ik denk dan ook dat een kind er het meest bij gebaat is als al zijn/haar blijvende stiefouders als verzorger/ster worden geaccepteerd door beide ouders. Hoe mooi is het als er zoveel mensen zijn die van het kind houden en voor hem/haar willen zorgen alsof het van hem/haarzelf is. Dan moet je als ouder gevoelsmatig wellicht n stapje terug doen maar dat doe je dan ten gunste van je kind.

Wat betreft de PA: Carolien zou zich natuurlijk moeten schamen dat ze op deze manier nog geld betrekt van haar ex. En ook haar nieuwe vriend heeft weinig karakter als hij dit zomaar laat gebeuren!!

Ronald
Tue, 08/18/2015 - 15:58

Mensen moeten voorzichtig zijn in deze tijd. En beseffen: je verrader slaapt nooit. En zeker niet in Nederland. Die zijn tuk om een ander voor een centje te benadelen.

Moeder2
Tue, 08/18/2015 - 17:52

Ach Ronald als je in dit soort zaken gewoon eerlijk handelt en geen centen opstrijkt waar je eigenlijk gezien je manier van leven geen recht op hebt kun je niet verraden worden ook he.

Joyce
Tue, 08/18/2015 - 20:14

Wanneer geldt samenwonen als waren ze gehuwd. Betekent dat dat de nieuwe partner van de vrouw ingeschreven moet staan op dat adres, of alleen als hij daar ( hoeveel? ) dagen verblijft. En hoe kun je dat aantonen. We hebben gerede vermoedens dat de ex van mijn partner weer samenwoont.
( In het convenant staat dat de PA dan vervalt )

Boos
Wed, 08/19/2015 - 00:02

Moeder2, ik respecteer jou idealistische gedachte dat als je goed doet, je goed ontmoet. Helaas lees je op deze site de uitzonderingen op dit mooie gezegde, en volgens mij kwam het in jou geval ook lang niet altijd uit. Overigens blijf ik erbij dat het een loffelijk streven is waar vanuit je voor je eigen waarde altijd moet handelen. Maar reken er maar niet op dat dit altijd ook zo beantwoord wordt. Om er een ander spreekwoord bij te halen: de gelegenheid maakt de dief! En dat spreekwoord gaat in het familierecht nog veel vaker op. Maar daar ligt een taak voor onze overheid.

Wat betreft de oudervervreemding: juist het feit dat het kind bij Rick woont en Carolien duidelijk wel een wens heeft om voor het gezamenlijke kind de zorg te willen dragen maakt dat jeugdhulpverlening extra waakzaam moet zijn dat oudervervreemding niet als middel ingezet wordt. Realiseer je dat het voor Carolien maatschappelijk gezien een zware dobber moet zijn dat niet haar beide kinderen bij haar wonen. Het is ernstig dat dit een dogma is en ook zeker dat Carolien daar maatschappelijk op wordt aangekeken. Maar dat maakt nog niet dat zij het kind als wapen mag gebruiken! Het kind opzetten tegen de andere ouder is tegenwoordig een geijkt middel daar waar alle andere middelen gefaald hebben, en de sociale druk bij moeders is vele malen groter. Omgekeerd is een vader sociaal maatschappelijk gezien al snel tevreden met een iets uitgebreidere omgangsregeling.

Maar wat mijn punt hierin bovenal was dat toezicht door jeugdzorg altijd over het kind wordt uitgesproken en nimmer over een ouder. Een ouder die dat toezicht niet betreft moet wel leven met dat toezicht en de nodeloos kritische blik van instanties die op de hoogte zijn van de OTS maar niet van de aanleiding. Mocht tijdens een ouder OTS blijken dat de andere ouder ook een OTS behoeft dan is dat eenvoudig te realiseren lijkt mij.

Voor wat betreft de rol van Mike als stiefvader, ja natuurlijk moet hij een emmertje pakken en poetsen. En ja, hij draagt ook financieel zijn gewicht bij. Dat is een keuze die je maakt als je een relatie aangaat met iemand met kinderen. Of je nu man bent of vrouw. Maar je rol is wel secundair, nooit primair. En daar heb je je bij neer te leggen. Dat is een keuze voor een verplichting. Geen opgelegde verplichting.

Hoe anders is dit in het ouderschapsverhaal. Het is de moeder die uiteindelijk het veto heeft op het ouderschap, maar ook het fiat. Anticonceptie is eigenhandig te controleren door een vrouw. En dan kun je wel zeggen dat een man dan maar een condoom om had moeten doen. Maar nagels kunnen de betrouwbaarheid behoorlijk omsleep helpen. Uiteindelijk is het de vrouw die eigenhandig kan beslissen over conceptie en de man kan er alleen maar mee instemmen. Afzien is juridisch gezien niet mogelijk. Een vaderschapstest is door de moeder gerechtelijk af te dwingen als mede de financi?le gevolgen.

Echter, die financi?le gevolgen zijn voor 99% Van de zaken altijd voor de vader. Neem alleen al hoe de Hoge Raad nu beschikt heeft in de zaak rondom de KA en KGB. Dat het kind in deze zaak bij de vader woont mag ronduit een unicum genoemd worden. Chronisch luie vrouwen in dit land weten dat en maken daar misbruik van. De maatschappelijke consensus is dat het kind na scheiding bij de moeder blijft. Een vaststelling die het voor moeders moeilijk maakt om in het belang van het kind anders te willen. Maar ook dat als de rechtbank nadrukkelijk anders beschikt heeft, en dan moeten daar hele zwaarwegende argumenten voor zijn, dat er dan alles uit de kast gehaald moet worden om de situatie in het maatschappelijke stramien te krijgen.

Het argument dat het kind bij Rick woont en dat er daarom geen sprake kan zijn van oudervervreemding door de moeder is een foutieve aanname. Het gegeven zou juist een nadrukkelijk motief kunnen zijn ondanks de beperkte invloed. Aangenomen mag worden dat de redenen om Carolien de hoofdverblijfplaats maar ook het co-ouderschap te wijgeren voor de rechtbank zwaarwegend waren. Dat gegeven zou al een signaal moeten zijn. De uitlatingen van Carolien op Facebook, die ook het kind tot in lengte van dagen kan terug lezen, zouden de oren van de jeugdhulpverlening nog verder moeten spitsen.

Jaarlijks worden er miljoenen uitgegeven aan spotjes tegen huiselijk geweld. Spotjes met immer de boosaardige man in de hoofdrol. Spotjes die met name ingaan op Fysiek geweld en de psychische gevolgen ervan. Maar ook zelfhulp campagnes voor vrouwen die psychisch mishandelt worden. Hierover circuleren op Facebook e.d. diverse plaatjes, schemas en diagrammen. Met ook hier de vrouw in de slachtofferrol en de man in de dader rol. Echter, daar waar vrouwen het fysiek ontbreekt om fysiek te mishandelen, daar compenseren ze dat met psychische mishandeling. Een fenomeen dat de politiek en de rechtspraak onderschat. Waarmee er dus terecht een verbod is op fysieke mishandeling, maar psychische mishandeling alleen maar bestaat als een man de dader is. Het lijkt wel of de veronderstelling is dat een man die psychisch mishandeld wordt dan wel van zich af slaat.

Wat overigens nog steeds verboden is, en er zijn vrouwen die daarop zinspelen. Die blauwe ogen zijn dan een bedrijfsrisico, maar dat garandeert wel de winst. De vraag is alleen hoe lang je links om of rechts om op die winst moet wachten. Links om dat je kind zwicht voor de manipulaties of rechts om dat de vader van je kind de controle verliest. Dat is een kwestie van tijd, maar uiteindelijk trek jij aan het langste eind. Niet dat alle vrouwen zo denken, want de gedachtegang is ziekelijk. Helaas faciliteert onze overheid die gedachtegang in plaats van de ziekte te bestrijden.

Het is aan de vrouw die over het ouderschap en ook over het vaderschap beslist, ook na scheiding. Iets dat meestal goed gaat maar vaak ook mis. En vervolgens aan de man om zich in die ondergeschikte rol te voegen of niet. En daarin loopt het vaker mis.mannen die niet mogen of mannen die op voorhand denken dat ze niet mogen. Met nog een kleine groep vaders die op voorhand al niet deugt, maar wat welhaast de maatstaf lijkt te zijn voor de maatschappij en daarbovenop de "onafhankelijke" rechtspraak.

Die impasse moet doorbroken worden op alle terreinen. Een vrouw mag nimmer worden aangekeken op een hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de vader. Ouders moeten beiden kunnen bijdragen aan de onkosten voor de kinderen. Ook als ze geen economische eenheid meer vormen. Dus een vader met een groot inkomen betaald gewoon 50%. En als zijn inkomen niet toereikend is dan springt de overheid bij middels KGB. Hij IS een alleenstaand ouder, dus als zijn inkomen niet dekkend is voor de inrichtingskosten van bv een kinderkamer, dan is er ook een AOK voor hem. Dat hangt niet af van een hoofdverblijfplaats. En als moeder niet kan voorzien in haar 50% Van de kosten dan is er het KGB. En ook voor haar de AOK voor de extra kosten die je maakt als alleen staand ouder indien het inkomen daartoe noopt. Het LBIO is de instantie die toeziet op een juiste verdeling van de hoofdelijke inleg naar zorgtaken en betaald uit aan de ouder die het deel van de inleg niet ontvangt daar het recht er wel is. De incasso bij de wijgerouder is aan het LBIO, die voor de inning nu al verregaande handvaten heeft. Alleen in het geval van een voorgaande economische eenheid kan er sprake zijn van compensatie voor het inkomens verschil middels de Partneralimentatie. Iedere andere vorm belast of de belastingbetaler of een van de ouders bovenmatig.

Moeder2
Wed, 08/19/2015 - 12:08

Boos zoals je al zegt heb ik inderdaad ondervonden dat het gezegde "Wie goed doet, goed ontmoet" niet altijd (of wellicht altijd niet) opgaat. Dat is ook niet de reden waarom ik het spelletje fair wil spelen en fair zal blijven spelen. Dat doe ik simpelweg voor 3 individuutjes, nl mn kinderen! Eerlijk gezegd kan mijn ex me geen reet schelen en hoe het met hem gaat nog minder mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de kinderen. Maar ondanks dat ik met grote regelmaat zeer gemotiveerd ben om anders in de wedstrijd te gaan zitten blijf ik het fair spelen. Ik ben het enige voorbeeld waar de kinderen zich aan op kunnen trekken, dus voor hen zal ik wel moeten.

Ik kan mij daarom dus ook heel moeilijk inleven in moeders die er alles aan doen om vaders zwart te maken en buitenspel te zetten in iedere zin van het woord. Ik begrijp dat je het af en toe graag zou willen (en dit geldt voor zowel de mannen als de vrouwen) maar ik begrijp niet dat je dat ook doorzet! Dat doe je simpelweg je kinderen niet aan. En daarbij, met alle respcect voor hen die emotioneel nog vreselijk hangen aan hun ex, het is natuurlijk ook wel een beetje sneu als je na zoveel jaar je ex nog belangrijk genoeg vindt om continu met diegene bezig te zijn.

Dus om een lang verhaal kort te maken. Ik weet heus wel dat de wereld niet ideaal in elkaar zit, heb genoeg op mn donder gehad van het leven om dat te snappen. Ik zal echt nooit maar dan ook nooit leren begrijpen dat mensen elkaar zo het leven zuur wensen te maken. Ik begrijp dit ook niet vanuit mn eigen ex...hoe belangrijk kan ik na zoveel jaar nu nog zijn en om de kinderen gaat het helemaal niet het gaat puur om zijn ego!! En dit heeft niks te maken met idealisme; dit heeft alles te maken met een karakter wat het gewoon onmogelijk maakt om het spel boosaardig te spelen!

Wolliebollie
Wed, 08/19/2015 - 14:51

Zo dan, ik dacht de reacties even in mijn lunchpauze te lezen maar moet helaas weer aan het werk. Ik lees ze wel in de komende zomervakantie.
Misschien ook een aardige suggestie:
Als je werkt kun je je gedachten verzetten, stomp je niet zo af, is voor jezelf en ook je omgeving een prettige bijkomstigheid en heb je ook een inkomen.
Nog een welgemeende prettige en vooral liefdevolle dag gewenst!

Marius
Wed, 08/19/2015 - 15:54

zo, ben ik even blij dat die door de mand gevallen is. Hij een goede baan, kan maar fietsen en zonnebanken kopen, en dan NOG je hand ophouden bij de ex-man? Waarom zou je dat in godsnaam nog willen?

Marius
Wed, 08/19/2015 - 15:55

Overigens nog vreemd dat Facebook hiervoor nodig was.
Ze beweerde gewoon dat ze geen relatie hadden en dat ze gewoon een kamer huurde bij hem? Hoe hou je dat vol als je samen zelfs een kind hebt???

weet veel
Wed, 08/19/2015 - 17:34

Mike en Carolien hebben helemaal geen KIND samen haar dochter is in een instelling geplaatst ,van wege een lichte verstandelijke handicap het is de dochter van haar eerste man en de zoon is van haar tweede man Rick

Bevooroordeelde
Wed, 08/19/2015 - 17:36

Ik kan de echte personen van deze zaak , ik heb deze zaak op de voet gevolgd , en ik kan vertellen dat de ex in dit verhaal flink te kakken is gezet door zowel Carolien en door haar nieuwe vlam Mike .
Zij hebben buiten het feit een buitenechtelijke relatie aan te zijn gegaan terwijl de ex in het ziekenhuis lag er ook nog eens voor gezorgd dat de ex alles is verloren , huis en haard met daarnaast ook nog eens de nodige laster en pesterijen . Tevens hebben zij alle goederen ook het speelgoed van het zoontje in kwestie doen laten verdwijnen .
Wat ik hier ook lees en toch een klein foutje is , is dat Carolien en Mike samen geen kind hebben . Carolien heeft twee kinderen ieder van een andere vader .
Zoals ik zelf uit de diverse offici?le documenten op kon maken is wat er hier gelezen word nog maar het topje van de ijsberg . Verdere uitweiding is daartoe ook niet nodig , want dan krijg je immers een verplaatsing van de rechtspraak naar dit forum .
Men kan haast wel stellen dat Carolien een verkapte zwarte weduwe is .

vraagje
Wed, 08/19/2015 - 17:41

Waarom is het zoontje bij de vader geplaatst ?
Dit is voor zover ik weet niet de normale gang van zaken . Meestal word het kind/ de kinderen aan de moeder toevertrouwd .

@Joyce
Wed, 08/19/2015 - 17:56

duurzaam samenwonend is als de ex en de nieuwe partner op één adres staan ingeschreven , en het huisraad delen , voorbeeldje hiervan is als ze dezelfde suikerpot of zoutvaatje gebruiken. .

@Joyce
Wed, 08/19/2015 - 18:05

Met betrekking tot deze zaak , is Carolien nadat zij Rick alles had ontnomen bij Mike in gaan wonen .Zoals ik hierboven lees bij diverse reacties komt die Carolien over als iemand die totaal geen scrupules heeft en kort door de bocht gesteld iemand is van de ik , ik , ik , persoonlijkheid . Het komt bij mij in ieder geval zo over dat Carolien alleen aan zichzelf denkt en niet zoals het een goed ouder betaamd haar kinderen op de eerste plaats zet .
Jammer dit , kinderen zijn namelijk een groot goed , de toekomst

Erik
Wed, 08/19/2015 - 20:25

Zo, dat klinkt makkelijk. Ik had paar jaar terug ook een art. 160 ingezet richting mijn ex. Kostte me 3 advocaten, 2 rechercheurs, veel geld en gegaan tot aan het Hof. Leek gewoon te winnen op alle fronten maar verloor alles. Haar partner deed zich voor als mantelzorger, maar gaven een affectieve relatie toe. Tja, als je je alcoholprobleem en psychische problemen misbruikt mag je gewoon met je mantelzorger naar bed. En dat ook gewoon op FB zetten.

Erik
Wed, 08/19/2015 - 20:27

Voor de duidellijkheid: nu doet ze gewoon lekker niks, spant zich never nooit nie in voor ander werk. Gewoon maandelijks bijna 1600 euro cashen.

Knuffelbeer
Thu, 08/20/2015 - 01:18

Boos ik kan je epistel goed begrijpen maar het had ook iets korter gekund. Dat het kind aan de vader is toegewezen is in het geheel niet vreemd. Moeder vond dat haar carrière voorrang had en stelde het kind op de laatste plaats. Dat moeder überhaupt nog PA durft te vragen Ik onbegrijpelijk.

Boos
Fri, 08/21/2015 - 20:54

Mevrouw heeft ook nog een wajong uitkering al jaren lang snap niet dat UWV hier niets aan doet
ze kan n.l wel aan haar optredens werken want dat gaat zelfs voor haar kinderen heb ik begrepen

Boos
Fri, 08/21/2015 - 22:07

Knuffelbeer: het staat nergens dat deze vrouw koos voor carrière ipv kind. Sterker nog, uit haar Facebook bericht blijkt dat ze wel ruime zorg draagt voor haar andere kind. Oudervervreemding is van alle tijden en genderloos. Maar in Nederland is wel zeer gebruikelijk dat het kind de moeder volgt. De positieve uitzonderingen daargelaten, maar het is een ingeburgerd dogma dat tegen alle ratio ingaat. Met als direct gevolg dat moeders die niet de hoofdverblijfplaats hebben (deels onterecht) met scheve ogen worden aangekeken, want "dan zal er wel iets mis zijn met die vrouw".

Daardoor is er al snel een alibi gevonden voor oudervervreemding, want het kind wordt vanzelf 12 jaar en mag dan zelf kiezen. Maar het fenomeen oudervervreemding is een gegeven. De geestelijke gevolgen voor het kind heeft zelfs een diagnose: Parental Aliation Syndroom afgekort PAS. Ongeacht wie van beide ouders het toepast, en ongeacht wie daar als gevolg daarvan als "winnaar" uit de bus komt. Oudervervreemding wil zich ook nog wel eens tegen de dader keren, echter de gevolgen voor het kind blijven dezelfde. Vandaar ook dat ik er een uitgebreid verhaal aan wijd om dit probleem onder de aandacht te brengen. Jeugdbeschermers en de omgeving van het kind zouden beter op de eerste tekenen moeten letten zodat het proces in een beginstadium gestopt kan worden en de govolgen voor het kind voorkomen of beperkt kunnen worden.

Aangaande het topic: het is inderdaad van de zotte dat hier ooit een PA is toegewezen, en alleen al als signaal naar de samenleving zou een uitspraak met terugwerkende kracht hier op zijn plaats zijn. Ook al betekend het dat de onterecht ontvangende partij hiervoor een betalingsafspraak met de betalende partij moet aangaan. Maar dan wel onder de vleugels van het LBIO. Niet linksom wel geld ophalen en weigeren dat rechtsom ook te doen.

En Off-Topic: ook meteen een streep onder het huidige KGB en AOK beleid. Dat beleid in de huidige vorm faciliteert bij een ruime zorgtaakverdeling een verkapte vorm van PA. De (bijstands)moeder met hoofdverblijfplaats ontvangt toeslagen voor 100% Van de verzorging, daar waar ze er soms slechts 50% aan zorg heeft door bijvoorbeeld Co-ouderschap. De vorm van voorgezet ouderschap na scheiding die zelfs bij wet word nagestreefd. De vader word met steun van de Hoge Raad veroordeeld om tot boven de kindbehoefte bij te dragen doordat de alleenstaande ouderkop buiten beschouwing wordt gelaten. Waar de overheid vergeet dat ook hij een alleenstaand ouder is. Dus hij wordt dubbelop gepakt.

Reken dit eens door naar een hypothetische situatie, en ik ken een casus waarin dit uitkomt. Vader en moeder beide in de bijstand, een kind en uit elkaar. Kind heeft door omstandigheden indertijd van moederszijde hoofdverblijfplaats bij de vader met eenzijdig gezag gekregen. Inmiddels is daar een Co-ouderschap, maar hoofdverblijfplaats is bij vader gebleven. Uit de relatie zijn schulden overgebleven waardoor beiden onder financieel beschermingsbewind vallen. Hierdoor krijgt zij niets van het verstrekte kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Feitelijk zou zij door het Co-ouderschap onder de armoedegrens vervallen.

Dat komt in deze casus niet uit. Na het verbreken van de relatie heeft zij nog een kind gehad uit een one-night stand. De vader van dit kind heeft een minimum salaris voor een werkweek van 40 uur. Hij heeft succesvol met toevoeging kunnen procederen om gezag, omgang en zelfs Co-ouderschap te kunnen krijgen. Daarvoor moest hij wel alle eigen bijdrages voor de toevoegingen en de vaderschapstest betalen. Orde grote €2500,00. Om zijn inkomen op peil te houden blijft hij 40 uur per week werken, maar nu ook avonden, weekenden en feestdagen als het kind bij moeder is. Wel mogelijk voor zijn functie, maar extra toeslag kan de werkgever er niet voor geven.

Mocht de hoofdverblijfplaats bij hem zijn, dan zou hij gerechtigd zijn om KGB en AOK te ontvangen. Maar dat is niet het geval. Sterker nog, het beetje dat hij ontvangt boven de bijstandsnorm moet hij via de KA en het bijstandsverhaal dat de gemeente bepaald, afdragen. De kosten voor het onderhoud van zijn kind in de tijd dat het bij hem verblijft zijn voor zijn rekening. De bewindvoerder van moeder wil niet bijdragen, want haar client heeft 100% KGB en AOK en verzorging voor twee keer 50%. En de bewindvoerder van de andere vader weigert bij te dragen, van van de inkomsten moeten schulden betaald worden, en dus is er geen geld over om bij te dragen. Wettelijk gezien is die vader of zijn bewindvoerder dat ook niet verplicht aangezien de toeslagen een aanvulling op zijn inkomen zijn. Daarmee is de bewindvoerder van de moeder ook gerechtigd om het gehele budget en de toeslag voor de moeder, en wat rest voor de schuldeisers, te houden.

De conclusie is dat er nu een zeer hard werkende ouder is die zijn aandeel aan de samenleving levert, en zware uren arbeid voor verzet en onderwijl de zorg voor zijn kind draagt, daardoor onder de armoede grens moet leven. Terwijl er twee uitkeringstrekkers zijn die op de bank blijven zitten op het bestaansminimum en daarbij hun schuldeisers die afgelost worden. Die dus indirect geld ophalen in iemand waarmee ze nooit een zakelijke overeenkomst zijn aangegaan. Welberekend is dat een derde lijn van niet economische eenheden.

Om de ellende nog groter te maken, een deel van de schulden die ontstaan zijn, zijn verwijtbaar te noemen, dus een WSNP traject voor vader1 en moeder zit er tot dat die schulden ingelost zijn niet in. Totdat dat deel van de schulden is ingelost blijft vader2 daarvoor betalen. Gezien de hoogte van de schulden zullen met hun afloscapaciteit, bijstandsniveau ca. €1000,00 op jaarbasis, respectievelijk 13 en 16 jaar bezig zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een WSNP traject. Wat vervolgens ook nog 3 jaar duurt. Welberekend is vader2 veroordeeld om in armoede te leven om de schulden van zijn ex en de hare af te betalen tot zijn kind de leeftijd van 19 bereikt. Of met een beetje mazzel als het kind op zijn 18de op zich zelf kan staan. Waarmee dat kind de ongewenste druk met zich mee krijgt om op 18 jarige leeftijd onafhankelijk te zijn en mogelijk niet voor de zelfontplooiing kan gaan, met alle gevolgen voor de toekomst.

Het gevolg samengevat is dus dat vader2 en zijn kind moeten bloeden voor de situatie waarin vader1 en moeder zitten. Erger nog, kind2 ziet toe hoe halfverwant kind1 opgroeit op het bestaansminimum, daar waar het zelf de helft van de tijd onder dat minimum moet leven door de situatie van de (half)ouders. En zoals eerder gezegd, staat voor onmogelijke keuzes om de hardwerkende ouder te beschermen.

De enige mogelijkheid om deze impasse te doorbreken is dat onze overheid erkend dat er gescheiden wordt in ons land. Al decennia lang een gegeven. Dat een kind slechts één hoofdverblijfplaats kan hebben is een administratief probleem. Tja, de volks tellingen lopen dan scheef. Blijft een zuiver administratief probleem. Biologisch zijn er altijd twee ouders. Of ze nu gescheiden zijn of niet. Volgens de letter de wet zijn die gelijk aan elkaar. Maar de kleine lettertjes maken hele grote verschillen. Met de moeder, of beter gezegd, de houder van de status "hoofdverblijfplaats" is het gigantisch grote voordeel. Een status die administratief gezien noodzakelijk is, maar die in onze huidige maatschappij zwaar achterhaald is. Sterker nog, een zeer onwenselijk discriminerend karakter heeft. Die een ouder in armoede drukt die daar part noch deel aan heeft.

Knuffelbeer: excuus, het is weer een lang verhaal geworden. Maar een misstand als deze laat zich niet afdoen met vier zinnen. Dank voor je steun, maar draag deze informatie ook verder uit. Nederland moet wakker worden en zijn/haar stem laten horen. Niet in het belang van de vaders, maar juist in het belang van de kinderen. Een belang dat al veel te lang gelijk geschakeld wordt aan het belang van de moeder....

De echte Boos
Fri, 08/21/2015 - 22:12

Dit is een Boos2 en ben ik niet....

Boos | 21.08.15 | 18:54
Mevrouw heeft ook nog een wajong uitkering al jaren lang snap niet dat UWV hier niets aan doet
ze kan n.l wel aan haar optredens werken want dat gaat zelfs voor haar kinderen heb ik begrepen

De echte Boos
Fri, 08/21/2015 - 22:22

Wat overigens niets afdoet aan de reactie van de daadwerkelijke reageerder die blijkbaar zaakinhoudelijk op de hoogte is en het nodige in het kort aanvult die de zaak verzwaren. Feit is dat ook hier het familierecht gefaald heeft. En tijd voor de politiek om nu eindelijk eens met duiding te komen. Wetgeving die de rechtvaardige, hardwerkende burger beschermt, en niet de chronisch luie "vrouw", direct verwijzen naar een vrouw is een belediging voor het gros dat het wel snapt en werkt, waarvoor mijn respect! Maar dat is preken voor de verkeerde parochie. Die hoor je hier niet, want te druk met het nieuwe vriendje dat al net zo grote lapzwans is als zijzelf. Een vriendje met een ex-moeder die zich hier beklaagt!

Rick
Mon, 08/24/2015 - 19:48

Ik kreeg dit onder ogen en verrassend is het toch wel dat dit mijn zaak betreft .
Het is nu wel zo verleidelijk om alle documenten te plaatsen of of zwartgallig te gaan spuien hier . Dat ga ik dus niet doen .Ondanks dat ik toch best verwondert ben om enkele van de exacte quotes die de rechters aanhaalden vanuit FB hier te lezen .

Ik wil hier wel aan toevoegen , dat hoe moeilijk het ook is voor de volwassenen , het is nog 100 maal zo moeilijk voor de kinderen .

Ik ga hier ook geen verwijten neerzetten of met modder gooien , Dat laat ik wel aan anderen over op hun social media .Het enige wat ik hier wel kwijt wil is dat ik mij verschrikkelijk in Carolien heb vergist . als partner maar ook zeker ook als moeder .. Ik weet het naadje van de kous maar om hier geen hetze te cre?ren ga ik hier niet verder over uitweiden .

Wel ben ik benieuwd hoe deze zaak hier terecht is gekomen juist omdat het achter gesloten deuren was behandelt

Rick
Mon, 08/24/2015 - 19:49

Mijn echte naam is natuurlijk niet Rick , wat dat aangaat ben ik wel blij dat er fictieve namen zijn gebruikt tijdens het plaatsen van die stuk

VaderZonderKind
Tue, 08/25/2015 - 01:20

Waarvan acte "Rick"! A gentleman is always a gentleman. En moddergooien in het openbaar hoor daar niet bij. Jammer dat dit forum geen PB functie kent, want de casus integreert mij. Met daarbij dat de jurisprudentie die eruit volgt vaders kan helpen die geconfronteert worden met een "Carolien". Die willen staan voor hun kinderen, maar het genderstempel van onze rechtspraak tegen hebben.

Mogelijk zou je contact op kunnen nemen met het VaderKennisCentrum zodat zij de bevindingen op kunnen nemen in een geheel anoniem advies van hoe te handelen in dit soort situaties. Een specifieke zaak behandelen is nimmer in het belang van beide ouders of het gezamenlijke kind. Daarom wordt er ook gekozen voor een zitting achter gesloten deuren. Maar lering om ook het vaderschap, naast het nu al verankerde moederschap, een plaats te geven in de Nederlandse rechtsstaat door diverse zaken te analyseren is mogelijk wel een weg.

Het VaderKennisCentrum is eenvoudig via Google te vinden. De directe link naar de website mag ik hier niet plaatsen.

ookpa
Wed, 08/26/2015 - 08:47

Wees maar blij dat je kind bij jou "mocht" wonen, zonder dat was het je niet anders vergaan als velen van de vaders in Nederland. Gerechtelijk betalen en verder koest en af.

Johanna Maria
Fri, 08/28/2015 - 20:26

aan de ene kant is t wel terecht dat je het kwijt raakt want ze zal er niet alleen in t weekend zijn maar de hele tijd dan hoeft haar ex partner er ook niet voor te betalen. Wel als er kinderen in t spel zijn die moeten wel onderhouden worden door de vader if moeder.
Maar je weet als je samen woont dat je de alimentatie kwijt raakt dus ik heb met haar geen medelijden.

Juriste
Wed, 09/02/2015 - 01:00

Ik ben na een grondig onderzoek achter de identiteit van Carolien gekomen . Met deze vrouw hoeft niemand meelij te hebben . Zoals uit de aantal feiten die ik tegen ben gekomen verdiend deze vrouw geen bakken maar containers met geld zwart naast haar Wajong inkomen .
Om een aantal weekeinden van deze mevrouw uit te lichten waarin zij minimaal 2 tot zelfs 4 á 5 optredens in een weekeinde verzorgt waarbij zij een minimale gage opstrijkt van tussen de 675 Euro en de 995 Euro per optreden van een half uur .Ze moest zich schamen , nader onderzoek brengt ook naar voren dat Carolien Geenszins ook maar enige cent betaald voor onderhoud aan haar kinderen . Buiten de partner alimentatie eiste deze vrouw zelfs een kinderbijdrage van haar ex . Nee medelijden heb ik zeker niet met Carolien . Eerder schaamte voor het negatieve voorbeeld dat zij schept .

Fleur
Tue, 09/08/2015 - 02:17

Is er nog wel rechtspraak in NL? Vrouw geeft toe een duurzame relatie te hebben met de man waarmee zij onder 1 dak woont. En de rechter trapt ondanks dit gegeven in haar bewering dat zij slechts een kamer huurt bij de man waarmee zij een duurzame relatie heeft...?! Niet te bevatten dat deze doorzichtige leugen van de vrouw werd geaccepteerd door de rechter! Blijkbaar zijn er rechters die zich wel heel gemakkelijk laten bedonderen door een vrouw....!

Boos
Tue, 09/08/2015 - 16:11

Fleur, dat ze haar ex bedonderde zou voor de rechter al een teken aan de wand moeten zijn. Maar daar waar de gerechtelijke macht nagenoeg de enige sector is waar de strijd om het glazen plafond beslecht is, zie je dit vervolgens ook ondubbelzinnig terug in de uitspraken....

Waarom heeft Vrouwe Justitia ook alweer een blinddoek om...???

peter puinhoop
Mon, 09/28/2015 - 19:40

Ach Nederland is sinds 13 mei 1940 niets anders dan eigenlijk een bananenrepubliek. Capitulatie Wageningen , sorry dit is een Mythe, Vrede met Duitsland.? Ah lever mij het orginele capitulatie verdrag en vredesverdrag..
En waar is in de NL het constitutioneel hof?? De grootste belangen die gediend worden is de fiscus. Het is ene grote contradictio in terminus wat dagelijks dodelijke slachtoffers eist die nergens om hebben gevraagt. Recht is het aanrecht.

Maxim
Thu, 11/19/2015 - 18:26

Goed gezegd Boos!

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur