Alimentatieplicht zonder relatie of erkenning HelloLaw

Alimentatieplicht zonder relatie of erkenning?

Gezag en erkenning, je hebt er vast wel eens van gehoord. Maar wat houdt het precies in? En wanneer heb je eigenlijk alimentatieplicht? Voor hoe lang? En moet je alleen alimentatie aan het kind betalen of ook aan je ex-partner? In deze blog lees je alle antwoorden.

Alimentatieplicht

De wetgever is hier heel erg duidelijk over. De verwekker van het kind is juridisch ouder. De verwekker is de biologische vader. Dat houdt in dat er een onderhoudsplicht is ontstaan. De onderhoudsplicht houdt in dat de verwekker de plicht draagt om het kind te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding. Kosten voor het levensonderhoud en studie horen hier ook bij. De verplichting eindigt zodra het kind 21 jaar oud wordt. De onderhoudsplicht kan ook al eerder komen te vervallen, bijvoorbeeld als een andere man het kind erkent. Dan gaat automatisch de onderhoudsverplichting over op de ‘nieuwe’ vader.

Verwekker? Ik ben helemaal niet de vader!

Het kan voorkomen dat je als vader niet zeker weet of het kind van jou is. Omdat je als verwekker onderhoudsplichtig bent, is dat natuurlijk wel belangrijk om te weten. Het vaderschap kun je vaststellen door het doen van een dna-test. In sommige gevallen kan ook de moeder via de rechter om een vaderschapstest verzoeken. Dit heet een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Dan word je verplicht om dna af te staan, zodat er een test kan worden gedaan of je de biologische vader bent van het kind. Is de uitslag positief? Dan word je onderhoudsplichtig en kan de moeder jou om alimentatie vragen. Blijk je niet de vader te zijn? Dan ben je volgens de wet geen juridisch vader. Dit geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat je volgens de wet nooit het vaderschap hebt gehad over het kind.

Erkenning: hoe zit dat ook alweer?

Je kunt een kind bij elke gemeente in Nederland erkennen, dat is gratis. Wil je een afschrift van de akte van erkenning hebben, dan zitten daar wel kosten aan verbonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand in jouw gemeente kan je vertellen wat deze kosten zijn. Voor de erkenning heb je toestemming van de moeder nodig. Als de moeder niet mee gaat naar het gemeentehuis, mag het ook met schriftelijke toestemming. Je kunt het kind op drie verschillende momenten erkennen: tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment. Als het kind 12 jaar of ouder is heb je naast de schriftelijke toestemming van de moeder, ook de toestemming van het kind zelf nodig. Als je een kind wil erkennen die ouder is dan 16 jaar, is toestemming van de moeder niet meer vereist. Wel zal je altijd nog de toestemming van het kind moeten krijgen om deze te kunnen erkennen.
Let op: ook al erken je het kind niet, je blijft onderhoudsplichtig. De alimentatieverplichting vervalt dus niet!

Geen toestemming om te erkennen?

Het kan natuurlijk voorkomen dat de moeder je geen toestemming geeft om het kind te erkennen. Of je krijgt geen toestemming van het kind zelf, als hij of zij 16 jaar of ouder is. Zonder de toestemming kun je de erkenning niet aanvragen bij de gemeente. Wat kun je dan doen? In dat geval kun je de rechter om toestemming vragen. Dit heet vervangende toestemming. Voor deze procedure heb je een advocaat nodig, dat is verplicht. Bel met onze juristen om vandaag nog een advocaat te krijgen!

Erkenning: de gevolgen

Door de erkenning word je automatisch juridisch ouder van het kind. Daarmee heb je de onderhoudsplicht waar we het eerder al over hadden. Ook heb je recht op informatie en consultatie. Het kind kan je achternaam krijgen indien gewenst en wordt ook je wettelijke erfgenaam. Omgang met het kind is trouwens niet alleen mogelijk nadat je je kind erkend hebt. Als de omgang met de biologische vader in het belang van het kind wordt geacht, kan er ook een omgangsregeling worden opgesteld. Ook als het kind niet door de vader erkend is dus!
Omdat je het kind erkend hebt, kun je gezag aanvragen. Met het ouderlijk gezag heb je zeggenschap over je kind. Jij bepaalt bijvoorbeeld naar welke school het kind gaat. Er kunnen maximaal twee personen gezag hebben. Als er één persoon gezag heeft wordt dat eenhoofdig gezag genoemd. Hebben er twee personen gezag over het kind, dan heet het gezamenlijk gezag. Wil je meer weten over gezag? In deze blog kun je verder lezen wat gezag precies inhoudt.

Alimentatie: voor wie is het bedoeld?

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie moet betaald worden na een scheiding. Als jij of je je ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten heeft, dan moet de andere jou ondersteunen in deze kosten. Die ondersteuning is de partneralimentatie. Hoe lang je de partneralimentatie moet betalen of juist ontvangt is afhankelijk van de situatie. Er zijn drie smaken:

  • Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar en zijn er geen minderjarige kinderen bij betrokken? Dan zal de partneralimentatie voor de periode van de duur van het huwelijk betaald worden. Stel dus dat je twee jaar getrouwd bent geweest zonder kinderen, dan heb je recht op 2 jaar partneralimentatie;

  • Duurde het huwelijk langer dan 5 jaar en zijn er geen minderjarige kinderen bij betrokken? Dan is de duur van de te betalen partneralimentatie maximaal 12 jaar;

  • Is het een huwelijk waar wel minderjarige kinderen bij betrokken zijn? Dan is de duur van het huwelijk niet van belang. De maximale termijn van de partneralimentatie is dan ook 12 jaar.

HelloLaw Documenten

Let op: in sommige situaties is het mogelijk om een verlenging te krijgen van het recht op partneralimentatie. Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met een van onze juristen om het beste advies te krijgen voor jouw situatie.
Het is wel belangrijk om te weten dat in sommige gevallen het recht op partneralimentatie al eerder vervalt. Als de partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van rond te komen bijvoorbeeld. Ook vervalt de verplichting als de partner in een nieuwe relatie zit en daarmee gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat trouwen. Het spreekt voor zich dat het recht op partneralimentatie ook komt te vervallen in het geval van overlijden.

Was je niet getrouwd, maar had je een geregistreerd partnerschap? Als het door de rechter is geëindigd dan gelden deze bovengenoemde situaties ook voor jou. Is er geen rechter aan te pas gekomen? Dan moeten er duidelijke afspraken over worden gemaakt wat de duur van de periode is.

Afgelopen week is er een wetsvoorstel ingediend om de duur van de partneralimentatie terug te brengen van 12 jaar naar 5 jaar. Er wordt wel een uitzondering gemaakt in situaties waar de partner na de scheiding niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het door de leeftijd lastig wordt om een nieuwe baan te vinden, of als er nog jonge kinderen onder de 12 jaar in het  spel zijn. Als het voorstel wordt aangenomen is de verwachting dat de nieuwe regeling vanaf 2020 in zal gaan. Ben je voor die tijd gescheiden? Dan geldt de huidige regeling en dus de periode van maximaal 12 jaar partneralimentatie, afhankelijk van jouw situatie.

Kinderalimentatie

Ga je uit elkaar en hebben jullie kinderen? Dan blijven jullie beide verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Onderling zullen jullie dan een financiële regeling moeten afspreken. Dit heet kinderalimentatie. Jullie inkomens bepalen de verhouding waarin de kosten betaald moeten worden. Het verschil tussen wat jullie op basis van jullie inkomen moeten bijdragen en de kosten die uit de zorgafspraken voortvloeien, is de te betalen of te ontvangen kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouder. Ontvang je kindgebonden budget (KGB) en moet je kinderalimentatie betalen? Het KGB verhoogt je draagkracht en is daarmee van invloed op de hoogte van de te betalen kinderalimentatie. Het is verstandig om de afspraken over de hoogte en de betaling van de kinderalimentatie door een rechter te laten beoordelen. Ben je gescheiden? Laat dan de hoogte van de kinderalimentatie meteen opnemen in het ouderschapsplan. Wil je meer over kinderalimentatie weten? Lees dan hier verder.

Heb jij verder nog vragen over erkenning, gezag of alimentatie of bevind jij je in zo’n situatie waar veel onduidelijk heerst? Neem dan contact op met een van onze juristen op 088 1411 0 11, via whatsapp of Facebook messenger! Zij zullen je direct van advies voorzien,

Deze blog is geschreven op 24 april 2013 en geüpdatet op 13 december 2018.

Geschreven door Leonie Koopman

Afbeelding: Hassan Khan

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (92)

lovely
Tue, 05/28/2013 - 15:12

ja vind ik terecht..er zijn twee mensen nodig voor een kind te maken en niet 1...ik had ook zon geval vader had mijn kind niet erkend en weigerde ene cent te betalen...maar ondertussen wel cadeaus kopen voor zijn zogenaamde vriendinnen...dus ik rechter ingeschakeld en heb gelijk gekregen en alimentatie gekregen...alleen toen die plicht er was, merkte ik dat de vader amper kwam alleen wanneer het hem uitkomt...dus had hem een keuze voorgesteld alimentatie en zijn dochter blijven zien of geen alimentatie maar dan ook geen recht op haar....hij koos natuurlijk voor het laatste...dus heb mij erbij neergelegd en ben verder gegaan...ik had eigenlijk die alimentatie geeist omdat hij bij hoog en laag vol hield dat ik hem toch niks kan maken....ik heb mijn gelijk gekregen en hij had het even gevoeld in zijn portomonnee...even voor de duidelijkheid..het bleek een man te zijn die dus een heel gezin erop na had met 5 kinderen en dus met mij een kind maakte en nog steeds meerdere vriendinnen had waar ik dus zelf achter was gekomen...ben zelf niet zo wraakzuchtig maar toen had ik echt zoiets van...welkom in nederland, hier gaan de dingen anders) hij kwam uit marokko...

Ilse
Tue, 05/28/2013 - 15:31

Ja maar dat weet je toch vantevoren,Marokko je zegt het zelf al.dat is gewoon vragen om moeilijkheden.

Sunil
Tue, 05/28/2013 - 15:54

dit is een zeer complex vraagstuk. gaan wij uit vanuit ethische en morele waarden of gaan wij uit van strikt juridische.
alimentatie betekent dat je de vader een verantwoordelijkheid oplegt vanwege zijn (gedrag) handelingen in het maatschappelijk en sociaal leven. Maar als het vaderschap geen relatie heeft opgebouwd en daarmee geen emotionele noch juridische relatie heeft, dan komt alimentatie opleggen als een straf over.

Ik denk dat men het vaderschap dient vast te leggen en daarna regels kan stellen. op ethisch vlak is het natuurlijk moeilijker. de samenleving dient vanuit de ethiek steeds proberen geen kinderen te verwekken buiten een duurzame relatie.het bewijs is de ellende die er ontstaat wanneer wij los ,vast hier en daar kinderen verwekken

Lisa
Tue, 05/28/2013 - 16:28

Man en vrouw kunnen alletwee hun eigen voorbehoedmiddel kiezen. Als je geen vader wilt worden, draag daar dan de verantwoordelijkheid voor. Waarom zou alleen de vrouw de lasten moeten dragen van het gevolg van de lusten? Of je er nu voor kiest om wel of niet omgang te hebben met de vrucht van jouw lendenen het kind heeft zorg nodig. Bijdragen aan de financi?le kant daarvan is eigenlijk nog maar de helft van je morele plicht.

precious
Tue, 05/28/2013 - 19:55

Ja ben het mee eens dat er alimentatie betaald moet worden,ook door een verwekker,ik had een relatie die een jaar duurde en in dat jaar een kind kreeg.De vader heeft zonder mij dat op dat moment te vertellen zijn kind bij de gemeente aangemeld en niet gezegd dat hij de vader was.Ik was toendertijd ook niet officieel gescheiden van mijn 1e man door laksheid van zijn kant,dus kwam mijn kind ook nog s op diens naam dat ging 37 jaar geleden nog zo.Het is heel goed dat er wetten zijn veranderd.Mannen moeten hun verantwoording dragen wel of geen relatie met de partner!

Anoniem
Tue, 05/28/2013 - 20:01

Als men geen kind wilt, abortus. Als een man het kind niet wilt moet de wet hem daartoe niet verplichten. Een bepaalde en misschien grote groep vrouwen in Nederland vinden het geweldig om een kind te krijgen, ze weten dat ze dan centjes vangen erna! Ziek systeem! Hetzelfde als dat men gaat scheiden en je expartner moet gaan lopen onderhouden!? Dat kan alleen in de LAGElanden.

George
Wed, 05/29/2013 - 01:02

Lekker anoniem....had jij ook geaborteerd willen zijn? Gemakkelijk te schrijven over aortus want het is niet jouw baarmoeder. Je hoeft je ding nergens in te steken .als je geen kinderen wilt. Dan gaat er niets boven handwerk...Je hoeft of waarschijnlijk hoefde ook niet te trouwen, zonder de wet en daardoor de consequenties te kennen en enige risico berekening....35 % Van de paren scheiden is je ook vreemd. Hoe dommer je bent des te meer moet je betalen. Weggegooid schoolgeld toch anders. Dus betalen voor wat je doet bij of met een ander moet je overal. Jij doet waarschijnlijk ook niet gratis....en anders wordt het tijd om wakker te worden.

Peter
Wed, 05/29/2013 - 01:31

George klinkt als vrouw, maar blijkbaar bevestig je wat anoniem schrijft en ik zou zeggen dat de vrouw haar gat maar nergens overheen moet schuiven he. Wij mannen moeten de vrouw voor het gerecht slepen (inderdaad enkel in buitenland mogelijk) en volledig financieel uitkleden. Die dames enkel maar praatjes en paraderen maar werken dat willen ze niet. Het zijn net straath.... Eenmaal weten ze dat je geld hebt en als parasieten blijven ze aan je hangen met jouw kind, het kind van een ander en haar nieuwe partner en als je nog meer pech hebt, in je eigen huis waar zij indertijd bij in is getrokken. Schorem is het.

Raymond
Wed, 05/29/2013 - 12:16

Ik zit in een rare relatie en mag mijn kind niet eens erkennen. Woon niet samen. Ik betaal elke maand een bedrag omdat het ook mijn kind is maar dat de rechter mij zou dwingen om te betalen vind ik bezopen. Dan moeten ze mij ook meteen mijn kind laten erkennen. Waarom vecht ik er niet voor? Pure blackmail. Ik zou mijn kind amper nog zien. Een vrouw heeft macht. Een beetje te veel macht. Een rechter moet naar de situatie kijken en vrouwen moeten stoppen met alles maar altijd terecht vinden.

Angela
Wed, 05/29/2013 - 12:34

Hoeveel vaders zijn er die alimentatie moeten betalen en hun kind niet eens mogen zien..? Hoe kan het dat je zonder erkenning wel moet betalen,maar zonder erkenning als vader zijnde NERGENS recht op hebt? Gaat nergens over. Laten ze dat maar eens omdraaien,veranderd er gelijk een hoop.

Eileen
Wed, 05/29/2013 - 12:41

Ja hoor, daar gaan we weer... Nu maar wachten tot het blikje verzuurde papas helemaal opengetrokken is...

Twee mensen maakten een kind, twee mensen betalen. Logisch.

Bas
Wed, 05/29/2013 - 12:53

Jaja, en als je er als man nu ingeluisd wordt? Ja, dat gebeurd echt!
Of als je als vrouw geen pil slikt en het condoom scheurt?
In mijn omgeving is dus dit gebeurd: mannetje en vrouwtje hebben een relatie van een paar maanden. Beide willen geen kinderen. Vrouw is niet aan de pul, man gebruikt condooms. Condoom scheurt, vrouw blijkt later zwanger. Hormoontjes bij vrouw beginnen op te spelen en besluit het kind te willen houden. Man kan hoog en laag springen, kind wordt uiteindelijk geboren.
Waar sta je dan als man?
Per situatie bekijken dus, mannen hebben niet alleen plichten, maar ook rechten!

Brit
Wed, 05/29/2013 - 13:38

Even een mening van een vrouw die minder gangbaar is in Nederland:
Ik ben zwanger geworden 8 jaar geleden, van een jongen die het kindje niet wilde houden. Ik heb gekozen voor een abortus, waarom, omdat mijn uitgangspunt is (altijd al was) dat een kind geboren dient te worden uit liefde. Vanuit dit kader was het een simpele beslissing, dit kind hou ik niet, waarom? Omdat een kind liefde verdiend, een veilig nest en twee ouders die het voorbeeld geven aan hun kind, wederom liefde.
Het was een verschrikkelijk moeilijke beslissing, ik heb er veel verdriet van gehad maar stond er achter. Ik wilde kinderen, en heb die beslissing toch genomen.dit was een keuze die buiten mijn wensen omging, want volgens mij is dat wat ouders doen, hun kind boven hun belangen zetten..
Ik blijf bij mijn standpunt, die inmiddels gesterkt word door het voorbeeld dat ik krijg van mijn partner en zijn ex. De ruzies, de strijd, het geld, het niet mogen houden van, eeuwige strijd en klaagzang. En dan is alles in het belang van het kind, terwijl dat zelfde kind verdrietig is, geen vaste basis heeft, van hot naar haar gesleept word.
En dat allemaal omdat de moeder kiest voor het leven van het kind, want het kind heeft recht op een leven (een vaak genoemd argument)
Een hele hoop levens worden be?nvloed door beslissingen die de vrouw neemt, en daarbij steld ze iedereen verantwoordelijk voor deze beslissing, meestal de vader nog meer dan zichzelf.
Vrouwen vergeten dat ze in eerste instantie zelf ook keuzes kunnen maken, en dat ze daar zelf de verantwoording voor dienen te dragen. Nee een abortus is niet leuk, maar als je deze optie niet eens serieus overweegt, dan vraag ik me af in hoeverre je bezig bent met belangen van anderen, tenopzichte van de wensen die in je eigen belang zijn. Je maakt mij namelijk niet wijs dat een vrouw niet gewoon een kind WIL hebben als ze kiest voor een kindje met alle gevolgen van dien.
Waar is de emancipeerde vrouw gebleven als het hier op aankomt?

Nee, niet alles is zwart wil, en nee ik strijk niet alle vrouwen over een kam, ook de mannen niet.

Inmiddels heb ik zelf een kind, en een goede relatie. Ik zie t verschil tussen mijn eigen kind en het deeltijd kind van mijn partner. Het onbesuisde kind tegenover het beschadigde kind, en dat is erg verdrietig. Soms denk ik aan mijn eerste kind, en ben trots op mezelf dat ik deze dappere beslissing heb genomen..

Neem t heft in eigen hand, zodat je niet een afhankelijke zeur word, die het gevoel heeft te kort gedaan te worden door de man. Zodat je de hand in eigen boezem kunt steken als je praat over het belang van je kind, want uiteindelijk heeft de vrouw veel meer te kiezen en te beslissen dan de man.

Louis
Wed, 05/29/2013 - 13:42

Ik vind dat er 2 dingen kunnen zijn.

A bewust samen een kind verwekken in dat geval vind ik het terecht dat kind alimentatie moeten worden betaald.

B erin worden geluisd in dat geval vind ik het moeilijker om alimentatie te betalen enkel de vraag is hoe bewijs je dat onomstotelijk :)

Eileen je heb gelijk waar 2 bezig zijn hebben doorgaans ook 2 de lasten, maar om nu alles wat mannen zeggen te stigmatiseren als verzuurd gaat me toch echt te ver, het lijkt er sterk op dat ook jij vind dat mannen geen rechten hebben en dat is verwerpelijk.

greet
Wed, 05/29/2013 - 13:43

Ik heb ook een kindje van 4,het zelf gezegt geen erkenning,zou dan ook geen geld van hem willen hebben,wij wonen niet samen hebben wel een relatie,maar ik heb de keuze zelf gemaakt,vindt ook niet dat je iemand kan verplichten om geld tebetalen,voor een kind die je misschien bijna of nooit ziet,moeders krijgen meestal gelijk dat vindt ik niet kunnen,wraak nemen via de rug van het kind is niet normaal,ik ben zelf moeder maar zou mijn kinderen altijd boven geld stellen.

Erik
Wed, 05/29/2013 - 13:46

Gelukkig lees ik hier niet alleen vrouwen die altijd maar van het inkomen van mannen willen profiteren, maar zijn er ook vrouwen die beseffen dat als mannen plichten opgelegd krijgen ze ook rechten zouden moeten hebben. Bijvoorbeeld op omgang. Maar dat is in dit rare NL helaas niet het geval.
Je hebt er wel recht op, maar je pleegt als vader financieel zelfmoord, want alimentatie zul je betalen en kunnen ze op je salaris inhouden, maar als de mama die zo nodig een kind wilde en je er in geluisd heeft niet meewerkt aan omgang sta je als vader machteloos en mag je wel alle kosten voor een advocaat ophoesten (vrouwen die niet werken krijgen natuurlijk alles van de staat), maar ook al is de uitspraak dat er recht op omgang is, kan de vrouw vrolijk besluiten in de praktijk niet mee te werken. De vrouw heeft, zoals hiervoor al eerder gemeld, inderdaad veel te veel rechten. Het gaat in dat vrouwenbolwerk van vrouwelijke rechters en advocaten helaas niet om het belang van het kind alleen. De vrouw wordt altijd als zielig slachtoffer afgeschilderd en vrouwen zijn daar zeer bedreven in dat beeld in stand te houden, maar ondertussen moet je als vader alles betalen en mag je niks. Absurd. Niet in het belang van het kind ook. Gebaseerd op een ouderwets beeld dat de vrouw zo fantastisch zou zijn als moeder en de man alleen bedoeld is om geld binnen te halen.

Anoniem
Wed, 05/29/2013 - 13:56

Ik begrijp even niet waarom er zo makkelijk over abortus gepraat wordt? Alsof DAT iets normaals is ofzo. En waarom moet de vrouw zich altijd op en top beveiligen door hormoon troep te slikken of spiraal te gebruiken?? Laat een man ook eens beter opletten zou ik zeggen. Afschuiven en dan niet de gevolgen willen aanvaarden. En de band tussen moeder en kind daar komt een vader nooit van zijn leven tussen. Het kind groeit 9 maanden in de moeder die het ook baart en daarna moet leven met een lichaam wat beschadigd is. Mannen moeten eens respect gaan tonen voor vrouwen.

Rob
Wed, 05/29/2013 - 13:56

at Eileen: ik ben met je eens dat waar 2 mensen een kind maken er 2 moeten betalen, echter onder voorwaarde dat de vader ook een rol speelt in het leven van dat kind!
Wanneer de moeder willens en wetens een kind in de wereld zet en deze perse alleen wil opvoeden zonder vader mag ze er ook voor betalen. Betaling van alimentatie brengt volgens mij ook rechten met zich mee.
Een man misbruiken om de kinderwens van een vrouw te vervullen en daarna nogmaals als melkkoe te gebruiken geeft een onrechtvaardig gevoel.

Rob
Wed, 05/29/2013 - 14:04

at anoniem 29-05-2013 11:56
Het gaat niet hier niet om de slachtofferrol die sommige vrouwen zich aanmeten. Het gaat er om dat mannen wel plichten opgelegd krijgen maar hier geen rechten voor terug krijgen.

En aan jouw zure reactie te merken worden de vele goede over zelfde kam geschoren als de rotte appels.

Gert Jan
Wed, 05/29/2013 - 14:27

Voor Bas, jouw verhaal komt in de praktijk heel vaak voor!
En voor Brit, mooie lange lap tekst, helemaal goed, schot in de roos. Helemaal mee eens. Veel vrouwen denken zogenaamd aan het belang van het kind, het zijn zuiver egotrippers die niet anders dan een hoop zieligheid zijn. Nemen op een verkapte manier een kind om hun minderwaardigheidscomplex op te vijzelen.

Greet
Wed, 05/29/2013 - 14:34

Wat een onzin zeg,je lichaam beschadigen omdat je zwanger bent,het is geen ziekte !!je komt wat aan,nou en,sporten en minder eten zou ik zeggen,sommige vrouwen zijn wel heel erg,heb 2kinderen,zware bevalling jongste gehad ,ben het allang weer vergeten,zouden meer mensen moeten doen

Mo
Wed, 05/29/2013 - 14:42

Er wordt makkelijk over abortus gepraat omdat er anders makkelijk heel veeeeel jaren je financieel beschadigd wordt in Nedeland. Dan maar lekker je baarmoeder. Wij bloeden, jullie ook bloeden. Verzuurde pappas? Nee hoor, wij steken hem wel lekker weer in een ander, jullie lekker 9 maanden sjouwen met het pakketje. Kijk naar Arabische landen daar zijn jullie nog altijd het voetveeg. Blijf veilig in Nederland verder roven van de pappas. Lukt je niet over de grens.

Figaro
Wed, 05/29/2013 - 14:46

at Anoniem | 29.05.13 | 11:56

"Mannen moeten eens respect gaan tonen voor vrouwen."

Men moet elkaar respect wel eerst verdienen he!

Aan jouw reactie te zien heb je niet veel met mannen op. Dat zegt meer over jou dan over mannen.

Niemand zegt trouwens dat een abortus makkelijk is, het is een keuze die je als vrouw (al dan niet samen met de man) kunt maken.
En niemand zegt dat de vrouw moet zorgen voor anticonceptie. Kijk naar het verhaal van Bas, daar staat toch echt dat de man keurig netjes voor een voorbehoedsmiddel heeft gezorgd.

Over het algemeen hebben vrouwen meer rechten in dit hele gebeuren dan vrouwen, linksom of rechtsom.

Emancipatie is goed, maar dan zowel voor de vrouw als voor de man.

MK
Wed, 05/29/2013 - 14:51

Bizar, wat ik hier allemaal lees. Ik zal allereerst even mededelen, dat ik een vrouw ben. Als een vrouw zwanger raakt door een one-night stand of er is geen relatie, vind ik niet dat de man daar voor moet opdragen. Ik vind de vrouw dan net zo schuldig. Tenslotte hebben beide partners er niet voor gekozen, om een kind te nemen. Het kind is uiteindelijk de dupe hiervan en de man moet geld betalen, voor een kind wat hij helemaal niet als kind ziet. Veel vrouwen, zullen op deze manier toch misbruik maken van de man. Puur voor het geld en omdat ze de mama willen uithangen en financieel worden onderhouden. Je hebt ook de keus om het kind te aborteren. Tenslotte doen de vrouwen hier keihard aan mee, om zonder condoom te vrijen.

Eileen
Wed, 05/29/2013 - 14:54

Rob, het draait meestal uit op de slachtoffer rol die mannen zich hier doorgaans aanmeten. Het ligt overigens noooooit aan die mannen zelf, wat heerlijk voor ze eigenlijk.

MK
Wed, 05/29/2013 - 14:56

Hoe kan je nou zeiken over een abortus, als er nog niets in je lichaam groeit? De vrouwen die hier zo onwijs probleem van maken, zijn meer uit op naaierij en denken niet in het belang van het kind. Draait alleen maar om de vrouw zelf. Kan echt mega pissig worden op zulke mislukkelingen. Een kind verdient een goed leven en daar zijn ouders voor verantwoordelijk! Het is een keus, wat je BEIDEN maakt. Doe daar maar wat mee. Groet van een hardwerkende onafhankelijke vrouw.

Greet
Wed, 05/29/2013 - 15:06

Juist als je groot genoeg bent om een wip temaken ben je ook groot genoeg voor de gevolgen die kunnen komen,ik benniet tegen abortus maar ook niet voor,zou het zelf niet kunnen,maar in deze maatschappij zouden ze meer rekening kunnen houden met de vaders,er zijn er genoeg die beter voor hun kind kunnen zorgen dan de moeder

Marc
Wed, 05/29/2013 - 15:15

Het kan volgens mij niet zo zijn dat automatisch de vader moet meebetalen voor een kind waarmee hij geen relatie heeft. Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Bovendien kunnen verantwoordelijkheden nooit alleen aan geld worden gekoppeld.
Het eerste principe is inderdaad dat er 2 vrijen en dus 2 verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het kind en op de eerste plaats ook het belang van het kind dient te worden vooropgezet. Het meest eenvoudige denk is dat er een balans moet zijn tussen tijd en geld volgens bepaalde vaste tabellen (weinig tijd is veel geld en vica versa).
Echter dan is het vervolg belangrijk. Frustreert de biologische vader een relatie met het kind (niet erkennen en erger) dan ontslaat dat hem inderdaad niet van zijn plichten maar kunnen die bijvoorbeeld volledig worden omgezet naar allimentatie, maar als de biologische moeder de relatie frustreert dan kan worden bepaald dat de vader juist meer tijd (en dus minder geld) met het kind mag doorbrengen.
Wanneer het kind met 1 van beide ouders de relatie weigert of frustreert, dan kan ook worden gekeken naar het waarom en daarop kunnen maatregelen worden genomen als het kwijtschelden van verplichtingen e.d.

Eileen
Wed, 05/29/2013 - 15:20

Sowieso vind ik de hele verantwoordelijkheids kwestie een beetje de verkeerde kant opgetrokken. Of beter gezegd, de kwestie van verantwoordelijkheid afstoten.

De enige die er niks aan kan doen dat het verwekt is, is het kind zelf. "Sorry Pietje/Marietje, ik weet dat je schoenen te klein zijn en je graag mee wilde met je schoolreisje, maar mama moest de huur en eten betalen. Maar troost je in de blije wetenschap dat papa in elk geval bij zijn principes blijft, fijn he?" Zoiets?
Ben blij dat ik nooit afhankelijk heb hoeven zijn van de principes van een (ex)partner.

En wat betreft de slachtoffer rol, als ik de hatelijke verzuurde en slachtofferige houding van bepaalde vaders hier zie, dan kan ik me enorm goed indenken dat (ex)vrouw en in bepaalde gevallen ook de kinderen daar helemaal geen zin in hebben. En er ook niet bij in de buurt willen zijn. Misschien handig om te bedenken of je eigenlijk wel een fijn persoon bent om mee om te gaan, en hoe het toch komt dat mensen die van je houden/van je gehouden hebben, dat eigenlijk niet meer willen. Het ligt niet altijd aan de ander, echt, heus, het is waar.

Beter ouderschap, begin bij jezelf: wat kan JIJ doen om de relatie te verbeteren?

Marco
Wed, 05/29/2013 - 17:04

Ga toch werken voor de centen stelletje goedkope h..ren! Amper kunnen n..ken, dan op een sluwe manier zwanger worden, vervolgens als een valse rat het geld afhandig maken en dan nog heilig geloven dat ze het in het belang van het kind doen. Kind dupe en kind dit en kind dat. F..k het kind en f..k off jij zelf ook. Als de vrouw respectvol en een echte vrouw is en geen slang dan heeft het overgrote deel van de mannen echt geen moeite om met plezier zijn geld te schenken aan expartner en biologisch kind. In de praktijk draait het continu om geld en als de expartner(vrouw) eindelijk opge..t is, dan komt ze met een getatoe?erde pooier met kinderen en een advocaat om via justitie onderhouden te worden. NB. Niet één van hun werkt en van het geld van haar exman leeft zij, de pooier en diens kinderen, is geen fantasie maar werkelijkheid.

Erik
Wed, 05/29/2013 - 18:43

Laten we wel vaststellen (voor de vaders die het geloof ik niet helemaal meer begrijpen) dat de alimentatie voor het kind is en niet voor de moeder.
En inderdaad: ik ben van mening dat het kind niet de dupe moet zijn van een ego?stische moeder die de keus had abortus te laten plegen (daar mag de man zich niet mee bemoeien, maar waarom zou de vrouw de consequenties van haar keus niet onder ogen moeten zien?) maar het kind toch laat komen. Maar het moet ook niet de dupe worden van een vader die zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Het kind kiest hier niet voor. Het kind mag er hoe dan ook niet de dupe van zijn. Dus als vader dien je je steentje bij te dragen. Wat mij niet bevalt is dat het hele justitiele apparaat erop in gericht is om niet alleen de belangen van het kind, maar ook de belangen van de vrouw te behartigen. Als vader sta je gewoon buitenspel. En kom in godsnaam niet aan met zoiets oliedoms als een vader kan nu eenmaal niet tussen de relatie moeder-kind komen of wij vrouwen moeten er al zoveel voor opgeven. Je wilde dat kind toch?? Anders had je het niet. Geniet er dan van en stel je niet aan.

sandra
Wed, 05/29/2013 - 20:49

ten eerste erger ik mij dood aan het taalgebruik van sommige mensen hier die een reaktie plaatsen.En ten tweede vind ik het als vrouw eigenlijk belachelijk dat als je een one night stand hebt gehad en de vrouw zwanger raakt je de man er niet op af kan rekenen als jij beslist het kind te houden ,dus wat als je als vrouw die keuze maakt en de man niet inlicht en een jaar later ff op het matje geroepen wordt of je maar ff wil betalen omdat zij een kind heeft en jij van niets weet.als je een realtie hebt en er komt een kind uit voort is het (voor mij tenminste)normaal dat de man gewoon het kind erkend en alimantatie betaalt als men uit elkaar gaan.Dus ergo ik ben het er niet mee eens als men niets weet maar als je doelbewust een kind verwekt dien je er ook zorg voor te dragen erkend of niet!!!

sandra
Wed, 05/29/2013 - 20:50

ten eerste erger ik mij dood aan het taalgebruik van sommige mensen hier die een reaktie plaatsen.En ten tweede vind ik het als vrouw eigenlijk belachelijk dat als je een one night stand hebt gehad en de vrouw zwanger raakt je de man er niet op af kan rekenen als jij beslist het kind te houden ,dus wat als je als vrouw die keuze maakt en de man niet inlicht en een jaar later ff op het matje geroepen wordt of je maar ff wil betalen omdat zij een kind heeft en jij van niets weet.als je een realtie hebt en er komt een kind uit voort is het (voor mij tenminste)normaal dat de man gewoon het kind erkend en alimantatie betaalt als men uit elkaar gaan.Dus ergo ik ben het er niet mee eens als men niets weet maar als je doelbewust een kind verwekt dien je er ook zorg voor te dragen erkend of niet!!!

katja
Wed, 05/29/2013 - 23:36

Als de man met wie je heb geslapen, is getrouwd en heeft zelfs kinderen. Gewoon vreemdgaan en je ben zwanger van hem geworden. Dan heb heb heel veel ellende samen of niet soms. Ik zou maar geheim houden...... reactie!!!

Guus
Thu, 05/30/2013 - 00:54

Het gaat erom dat de man na de ongelukkige wip in een relatie, one night stand, vreemd gaan, noem maar op, een abortus wil en de vrouw niet. Die wil koste wat het kost het kind op de wereld zetten en wel met een veel gehoord excuus "had gij m er maar niet in moeten steken Vervolgens onder het mom van "in het belang van het geboren kind" flink en lang beuren bij da vent. Dat gij samen voor een kind kies en later uit elkaar gaat is niet meer dan logisch dat gij financieel bijdraagt aan alleen het kind. Ware het niet dat mams vaak t bijdrage een andere bestemming doet en wanneer gij gebonden is geweest kunne gij ook haar gaan onderhouden. Als ze ongelukkig tegen een dikke stevige boom rijdt ben gij van al het gezeik af en kom het kind naar u. Houdoe.

leon
Thu, 05/30/2013 - 03:34

Sommige vrouwen denken te makkelijk over dit.. en maken misbruik van dit. Dus ik zeg belachelijk. Als je goede afspraken hebt gemaakt en ze zwijgt. Of gaat er mee lopen chanteren. Dan. Mag zij de zorg dragen. Mannen hebben al weinig rechten als het om kinderen gaat

beppie
Thu, 05/30/2013 - 09:36

Zelf ben ik ook een vrouw en ik vind dat je iemand niet kan dwingen om alimentatie te betalen bij een one night stand of omdat jij hem aan je wil koppelen. volgens mij moet er hier duidelijk spraken zijn dat de man ik kwestie de boel bedonderd (thuis een relatie met kids heeft en een andere er op nahoudt) of iemand die beloftes heft gemaakt en langer in een relatie is waar er spraken in van emotionele bindingen.(ongeacht eenzijdig) dan mag hij echt betalen. maar niet als het zo valse vrouw is die hem gewoon aan zich wil binden want als er spraken is dat een ieder duidelijk weet dat hij geen kinderen uit deze relatie wilt hoeft hij ook geen alimentatie te betalen.
En trouwens als vrouw kies je er zelf voor zwanger te geraken want vandaag de dag zijn er genoeg voorbehoedsmiddelen om dat tegen te gaan. en ik vind als je er voor kiest het kind te houden zorg je dat je al ze zaakjes op orde heb of zo niet probeert te krijgen.

Ik stond in twee relatie waarbij hij wij eerst zeer jong waren en hij nog van alles wou doen en ik geen abortus wou plegen heb een kanjer van een zoon die het goed doet. en de andere was een relatie van 5 jaar waarin hij bleek vreemd te gaan en andere ook had geschopt ik heb hem een schop tegen zijn kont gegeven en heb mijn tweede zoon ook alleen opgevoed en ik heb er geen spijt van want geen hoofd pijn of stress dat men rechten heeeft betreffende je kids. ze kunnen ze niet meenemen of je straffen door ze dood te maken of te ontvoeren, je hebt gewoon de gehele regie in handen.
En er zijn duizendenden vrouwen ons voor gegaan en zullen er ook duizende volgen.

Een beetje man met gevoelens zal je zelf iedere maand iets brengen zij het in geld of luiers kledinge enz. want ook hij weet dat hij er bij was toch.
Of een spaarrekening. (dit hadden de heren gedaan zonder dat ik er om gevraagd had op de leeftijd van 19jr kreeg hij een bankrekening met een leuke bedrag en de andere toen hij 18 werdt.) zo sta ik er in. en alimentatie brengt ook weer andere problemen met zich mee voor de moeder want de vader kan een deel terug krijgen van de belastingdienst en bij jouw rekenen zij het als zijnde inkomen alsof je daar zo beter/rijker van wordt.

Andere Erik
Thu, 05/30/2013 - 11:05

Wat een discussie!

Als ik een one-nightstand zou hebben met een vrouw, zou ik altijd een condoom gebruiken.
Ik ga er dan vanuit dat geen van beide op dat moment van plan is een kindje te maken.
Seks doe je namelijk ook gewoon voor je plezier.
Blijkt de vrouw dan toch zwanger te zijn en ze wil het nog houden ook, maar de man niet, dan is dat de verantwoordelijkheid van de vrouw. Zij kiest toch? Dan zelf opvoeden en dokken!

Kies je samen voor het kind, dan samen opvoeden (voor zover mogelijk) en dokken.

Ik ben benieuwd hoe sommige vrouwen, die hier zo zuur gereageerd hebben, het zouden vinden als ik na een one-nightstand de mogelijkheid had een eitje van haar mee te kunnen nemen, het te bevruchten en 9 maanden later tegen haar zou zeggen: Oh kijk, dit is je kind, dokken!!!

Weet al precies hoe ze zou reageren: Ja maar, waarom mocht ik niet mee beslissen, het was toch mijn eitje, ik wil helemaal geen kind, ik heb al een relatie, ik heb geen geld enz.

En dan zou ik dus kunnen zeggen: Dan had je je maar niet moeten laten ne*ken! Je wist wat voor risico er aan vast zat :) Dokken, nu!

Is dan opeens een heel ander verhaal he?

Eileen
Thu, 05/30/2013 - 12:03

Als die vrouw donders goed weet dat dat risico er aan vast zit, maar er alsnog niks aan doet om dat te voorkomen, dan zou ik dat niet anders vinden eigenlijk. Want dat is het punt vaak, men wil geen condoom gebruiken maar later ook niet opdraaien voor eventuele consequenties. Lekker makkelijk.

Je wéét dat het kan gebeuren, gebruik dan ook een condoom. Zo niet, dan is dat echt mede jouw verantwoordelijkheid. Geen zin in verantwoordelijkheid nemen, dat hoort niet thuis in de volwassen wereld.

Carla
Thu, 05/30/2013 - 13:43

Mijn man werd er ook ingeluisd door zijn ex,
want dan kan zij mooi geld vangen,
vrouwen hebben hier veel te veel rechten.

Lb.Koppenol
Thu, 05/30/2013 - 14:32

NEE natuurlijk is dat niet normaal te noemen! Neem alleen maar de talloze "vrouwen" die even kindje plannen als borderliner, jaja mensen, en letterlijk kenmerken bedrog, liegen, manipuleren etc etc verdraaien realiteit valse verklaringen afleggen etc etc en die er gewoonweg vandoor gaan met kind en al!!!
Stel je voor zeg dat Nederland die misdadigers vrouwen, specifiek die groep ja,
de handen boven het hoofd blijft houden, dan betekent dat dat men zulke vrouwen criminelen die misdrijf Verduistering van Staat plegen velen, gewoonweg nog zou gaan belonen om hun vervreemdingsaktiviteiten alsmede het beschadigen van geborenen en kinderen!
Dat soort had allang vervolgd moeten worden derhalve door Justitie! Waarheidsvinding in Familierecht is 0,000 bovendien in realiteit.
Talloze kinderen vind je terug in spoorloos, opsporing verzocht, dna onbekend en dat soort programmas en in ..Jeugdzorg en psychiatrie. Omdat ze onterecht zonder hun verwekker-vader werden gezet. Omdat ambtenaren hier in de dortrapte verhalen trappen van zulke figuren je maakt mij niet wijs dat 11000 vrouwen dan "niet zouden weten wie de vader is van kinderen immers".
De jur. erkenning is afhankelijk van toestemming moeders-vrouwen in BW en dat is crimineel t.o.v. die kinderen! Over kindermishandeling en bestrijding ervan gesproken! Leest u even mee politiek en familierecht? U hield het gezamelijk namelijk in stand mede. (Hoefnagels).
www punt rgardner punt com
En zo maakte Nederland daar "niet officieel vermiste kindertjes van". Later gehersenspoeld en beschadigd met allerhande stoornissen en afwijkingen.
Enig idee wat omgangsfrustratie betekent voor kinderen mensen?
Ga maar kijken in de psychiatrie.
En ja veelal zijn vrouwen dader ook al bevalt dat beeld Nederland niet. Hoe kan het nog hypocrieter en oneerlijker. Pure slechtheid, en dat kunnen ze alleen maar fl.kken met behulp van omstanders die dat verzwijgen.
Sluit ze maar op en zeker geen gezag meer geven aan dat gespuis. Vrouwen die dat doen. Duizenden in dit land.

petra
Thu, 05/30/2013 - 15:20

wat een woede en boosheid!!!!!
Volwassen mensen dienen de verantwoordelijkheid van hun eigen keuzes te nemen.Je kunt het geluk hebben dat een man zijn verantwoordelijkheid neemt een je moet bergen geluk hebben als vader om normaal met je kinderen om te kunnen blijven gaan na een scheiding. Geef vaders en moeders de zelfde rechten en plichten. KOMT ONZE KIDS ALLEEN MAAR TEN GOEDE.

kristel
Thu, 05/30/2013 - 15:23

ja,mijn voorbeeld: een tweelig van 3 1/2 maand. samen bewust voor de zwangerschap gekozen! tweeling heb je niet in de hand.. relatie liep voor geen meter dus bij 3 maanden zwanger heb ik die beeindigd,we zouden het samen verder als vrienden doen,en hij hoopte dat we dan met der tijd weer dichter bij elkaar zouden komen.. nu gaan de verhalen in de ronte die hij verspreid, ik zou alleen een zaaddonor gewild hebben en afgesproken dat hij er niks mee te maken zou hebben blablabla zit ik met mn goeie gedrag.. maar het is zijn gemis!! ik ben dubbel gelukkig met mn schatjes!!! looser!!

Jimmy
Thu, 05/30/2013 - 16:27

Het blijft moeilijk want als iemand, in dit geval een vrouw vindt dat ze recht heeft om je financieel kaal te plukken dan is het erg wel niet onmogelijk om dat aan haar botte kop duidelijk te maken. Hetzelfde als men christenen en moslims gaan vergelijken. Probeer ze maar van elkaar te overtuigen. Vaak is de vrouw, eigenlijk gewoon een doortr.pte valse l..der en vindt dat ze je na de one night stand jarenlang mag vast nagelen. Een vrouw wordt vaak al op jonge leeftijd extra vals gemaakt. Het zijn instinctief de meest sluwe geldjagers. Natuureigen leugenaars en bedriegers.

Lb.Koppenol
Thu, 05/30/2013 - 23:30

Exact +Jimmy. In die zin zijn die kenmerken al dan niet van o.a. BL: Erfelijk.
Kortom het vermenigvuldigt zichzelf zo ook nog eens.
Immers kinderen gehersenspoeld en wel nemen die zaken nog over ook en geraken beschadigd ook later grote problemebn velen in de eigen relaties.
www punt rgardner punt com

rio
Thu, 05/30/2013 - 23:40

nee dat vind ik niet helemal al niet als er geen relatie is tussen vader en kind dan kunnen ze de sperma banken ook wel gaan sluiten want daar zijn toch vaders anoniem vrouwen kiezen er zelf voor om een kind te krijgen met alle gevolgen van dien

Lezer
Fri, 05/31/2013 - 03:39

Kinderen, en dan kijk ik naar ons toen we klein waren. Zit geen verschil in. Een kind is onvern**kt en een volwassene IS vern**kt. Dus als er een onvern**kte volwassene rondloopt kan het nog door als kind. Misschien te ingewikkeld voor sommigen om te begrijpen waarschijnlijk door de reeds vern**kte geest. Maar goed. Als kinderen opgroeien nemen ze over als normaal wat in hun omgeving plaats vindt. Zo zie je dan dat het normaal is dat er wordt geschreeuwd, onfatsoenlijk gepraat, kinderen maken bijna uiteindelijk de dienst uit in Nederlandse gebroken gezinnen. Oeps, sorry, maak een foutje... De hond en op de tweede plaats de kat, dan de kinderen, dan de moeder, dan de vrienden en kennissen en familie moeders kant en op de laatste plaats haar levenspartner. De hond als koning blaft wanneer die zin heeft, bezorgd overlast aan buren en buurt want tja, het is een hond he? Maar ja, wel jouw k*nk*rhond waar anderen last van hebben. Dus een kind vat alles als gewoon en dus is later volwassen en is vele malen erger, asocialer en noem maar op. Willen we nog meer? Vroeger had iemand een tatoeage als ie al ver volwassen was. Nu zie je kinderen van amper 10 jaar oud voor bijna de helft van het lichaam getatoe?erd. Wiens schuld is dat? Het kind? De vader die er niet mag zijn en als melkkoe wordt gebruikt? JUIST, de moeder als ze zelf al niet getatoe?erd is. Vroeger aten we aan tafel zonder tv, radio, playstation en al die klerezooi. Wordt er vandaag de dag überhaupt nog wel fatsoenlijk gegeten. De vele moeders van tegenwoordig prutsen maar wat in de keuken. Als het maar makkelijk is. Lekker op de bank met het bord op schoot naar tv kijken. Het zijn maar voorbeelden en er zijn er nog zoveel meer. Heel af en toe, heel soms loop je tegen een echte vrouw maar grotendeels, gauw wegrennen ervan. Sorry maar het is jaren lang praktijk ervaring met veel verschillende partners.

A.A.A.
Fri, 05/31/2013 - 11:03

Laat ik voorop stellen: ik ben een man. Het grote probleem is dat er een groot onevenwicht is tussen de rechten en plichten van vader en moeder. Als een vrouw zwanger raakt, en beide ouders zijn het erover eens wat er wordt gedaan (houden of aborteren), dan is er niets aan de hand. Maar als er onenigheid is, dan trekt de man ALTIJD aan het kortste eind. Wil de vrouw abortus maar de man niet, dan laat de vrouw gewoon aborteren en verliest de man zijn kind. Wil de man abortus maar de vrouw niet, dan houdt de vrouw het kind en is de man verplicht om alimentatie te betalen. En als beiden het kind willen maar de relatie wordt be?indigd, dan komt de baby altijd bij de moeder terecht. Ik zit zelf in een dergelijke situatie. Ik had een relatie van een aantal maanden en mijn vriendin is onverwacht zwanger geworden - zij had mij ervan overtuigd dat ze onmogelijk zwanger kon worden maar ze bleek niet eens de pil te slikken. We besloten samen tot abortus, wat een heel moeilijke beslissing was, maar vervolgens trok zij die beslissing weer in. Dat conflict werd het einde van onze relatie en waar ben ik dan als man? Helemaal nergens. Uiteindelijk zijn we er wel uit gekomen, ik betaal uit vrije wil alimentatie. Maar de rechtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het geval van zulke conflicten is een groot probleem. De vrouw heeft alle rechten, de man alle plichten - terwijl, zoals al meermaals is gezegd, een kind toch echt met zijn twee?n wordt gemaakt en de rechten en plichten dus gelijk verdeeld zouden moeten zijn...

Frits
Fri, 05/31/2013 - 12:07

Het is wettelijk zo geregeld omdat de overheid niet voor het kind direct of indirect wil opdraaien met een zak geld. Vandaar dat de man terecht of niet terecht moet betalen. Als een man moet betalen dan zou ook een omgangsplicht moeten zijn!

Dirk
Fri, 05/31/2013 - 16:04

Kijk daar komt de aap uit de mouw, de overheid wil niet opdraaien voor de kosten. Zie je nou dat alles om dat geld gaat en het is allemaal een lik me laars politiek, overal trouwens. Zoek maar een zondebok, laat die er maar voor opdraaien. Rechtvaardig of niet. Laat ze elkaar maar ziek procederen, levert gelijk nog meer geld op. Conclusie zoals altijd: geld en macht staat boven de mensenrechten, leed van mensen en dergelijke. Altijd zo geweest en politiek is er om het wat makkelijker te kunnen slikken. Met andere woorden, Het wordt geprobeerd zoetjes en hapklaar door je strot te stampen.

Vader
Sat, 06/01/2013 - 00:18

Het is en blijft een feit dat een vrouw hier in Nederland het laatste woord heeft wat betreft een zwangerschap. Wat zij wilt zal geschieden wat betreft de zwangerschap. Die vrouwen die zeggen niet weten wie de vader is..... Het zegt meer over hun, dan over de verwekker. Het erkennen van een kind geeft je trouwens nog niet het gezag over een kind. Dit zijn 2 verschillende dingen. Dit kan een (moeder) allemaal bemoeilijken. Er zijn er zat die dat doen, jammer. Het feit dat je als vrouw een kind op deze wereld hebt gezet, wil nog niet zeggen dat je maar alles kunt eisen en maken. Ik vind het ook een domme opmerking om te zeggen: Ik heb het kind wel 9 maanden bij me gedragen. Dat is JOU keuze geweest, dus ga niet lopen klagen aub. Abortus is ook een OPTIE. Net zoals ADOPTIE. Niemand heeft trouwens deze vrouwen gedwongen om de beentjes uit elkaar te doen. Als er sprake is van een situatie die voorkomen had kunnen worden, dan moet alles in ogenschouw worden genomen. Zon beslissing moet eigenlijk door 2 mensen worden genomen. Niet OF OF, maar EN EN. Alleen in het laatste geval mag je om alimentatie vragen, maar wel in combinatie met een omgangsregeling. Als je als zwangere vrouw een misdrijf begaat, dan wordt haar dat minder zwaar aangerekend. Hieruit blijkt dus dat een zwangere vrouw ( VOLGENS DE WET) eigenlijk een beetje labiel is en niet echt rationeel kan denken. Zon beslissing mag zij dus NIET ALLEEN NEMEN. Het is vooralsnog zo, dat je als man nog steeds aan het kortste end trekt. Anno 2013 mag dat wel een keer veranderen.

vrouw
Sun, 06/02/2013 - 15:28

Ook als vrouw heb je een eigen verantwoordelijkheid. Niet aan de pil? Condoom gebruiken! Condoom scheurt? Morning After Pil halen.... En als man kun je dan gewoon mee naar de huisarts hiervoor!

Erik
Sun, 06/02/2013 - 15:49

Kind mag natuurlijk niet onverzorgd achterblijven. Wat ik mee af vraag: in een situatie waarin de vrouw heeft gekozen het kind te houden, tegen de wil van de vader (er zijn altijd twee verwekkers, heel raar dat alleen de vader daar doorgaans mee wordt bedoeld) en de vrouw blokkeert ook nog omgang, waarom zou het inkomen van de man dan relevant zijn voor de hoogte van de alimentatie?
Het kind kent de levensstandaard van de vader immers niet. Het kind groeit op bij de moeder, daar kan de vader niets aan veranderen. Is de achterliggende gedachte misschien: het zou wel heel zielig voor die vrouw zijn als zij zich heeft laten neuken door een man die hard werkt voor zijn inkomen en daar dan niet van te kunnen profiteren, terwijl zij van de staat inkomen krijgt en het kind heeft dat zij wilde? Sorry, maar de hele rechtspraak is bevooroordeeld. Mannen kunnen worden gebruikt als spermadonor en melkkoe en vervolgens aan de kant worden gezet. Onder het mom van het belang van het kind. En advocaten varen er wel bij, die krijgen grof betaald hiervoor. Je mag niet eens kiezen geen advocaat te gebruiken. Daarmee heeft de vrouw normaal gesproken, bij ongelijk inkomen, de macht om de man financieel volledig uit te kleden. Onrecht is heel normaal in Nederland.

Fyou
Sun, 06/02/2013 - 20:17

Ziek Ziek is dit allemaal, en ze vinden het gek dat die(B-hes) worden afgemaakt.Jammer voor de kinderen..

wendy 78
Mon, 06/03/2013 - 16:28

ligt er aan inprincipe vind ik het niet meer als normaal. men weet dat een kind veeeeel geld kost. daarnaast is men wijs genoeg om te weten waar en hoe een kind verwekt wordt. maaaar daarnaast als iemand verstandelijk beperkt is (ken ze persoonlijk) vind ik wel dat als hij niet in staat is dat die man toch onvruchtbaar gemaakt moet worden dit omdat vaak deze mensen niet met hun gevoel kunnen omgaan. en dan toch gemeenschap hebben gehad met een vrouw die vervolgens zwanger raakte. in zo een situatie zeg ik nee die man hoort geen alimitatie plicht te hebben want hij is niet verantwoordelijk ervoor.

Miss Jones
Wed, 06/05/2013 - 04:03

Ik ben van mening dat je als vader/ moeder alimentatie moet betalen. Je bent beide verantwoordelijk voor het verwekken van een kind. Als een man zegt "Ik wil het kind niet houden" dan is het aan jou als moeder om de beslissing te nemen of je wel of niet gaat aborteren. Niet omdat de man het kind niet wilt moet een vrouw daarin volgen. Een moeder kan der kind met alle liefde opvoeden en daarin de vader betrekken. Er zijn vaders die niks met het kind te maken willen hebben en persoonlijk vind ik dat soort mannen egocentrisch! Als je gemeendschap hebt weet je dat er altijd een risico is dat er een zwangerschap kan ontstaan en wees dan mans genoeg om voor de gevolgen in te staan of je het kind nou wel of niet wilt!!! Tip voor de mannen; "Als je geen kinderen wilt, heb dan ook geen sex!"

Miss Jones
Wed, 06/05/2013 - 08:58

En als de moeder alle contact met het kind in de weg staat? ALLE keuzes na de verwekking worden door de moeder gemaakt, zie je? Ik denk dat de meeste vaders best iets met het kind te maken willen hebben, maar niet met de moeder die te egocentrisch is. Dan maar ook geen contact met het kind. In veel gevallen is het kind volgens mij beter af zonder steeds geruzie tussen de ouders. Vrouwen doen altijd maar alsof ze daar zelf geen aandeel in hebben...

Nog een vader
Mon, 06/10/2013 - 23:33

Alimentatie?
Ook onzin, in de wet staat dat je het recht en zelfs de plicht hebt om je kinderen op te voeden en te verzorgen. Dat rechters/advocaten/raden voor kinderbescherming/jeugdzorg/etc dit onmogelijk maken door een treiter ex te steunen in het ontvaderen van kinderen is voor hun eigen rekening. Maak je geld op, verkoop alles wat je hebt, en leef er lekker op los. Vaders hebben geen rechten, dus ook geen plichten. Wij zijn anno 2013 nog steeds sperma donoren als het gaat om kinderen.
Voel je ook niet schuldig of betrokken om/bij je kinderen. Zolang de overheid de voorkeur geeft aan een-ouder gezinnen en de banden tussen kinderen en vaders niet beschermt maar zorgvuldig afbreekt, zul je ook via die zogenaamde rechtspraak nooit iets bereiken. Het belang van het kind is om kinderen van hun zorgzame ouders te vervreemden, jarenlang strijd uit te lokken, en maximaal geld te verdienen.
Het is wreed maar wel waar.... richt een familiedrama aan en je hebt na een paar jaar weer normale omgang met je kinderen. Doe je het niet, mag je jarenlang strijden en verrijken deskundigen en hun werkgevers zich schaamteloos aan jou ongeluk, om na jaren te roepen dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor goede regelingen. Inmiddels ben je wel tienduizenden euros lichter.
Commercieel is het veel beter om direct niet meer naar je kinderen om te kijken. Je krijgt dan een vermanende rechter die jou probeert in te laten zien dat kinderen rechten hebben en jij plichten. Als je echter zelf bewust bent van jou rechten en plichten, dan verdwijnen die als sneeuw voor de zon, met alle bijkomende frustraties.
Wees wijs, laat je niet gek maken, en leef je eigen leven, desnoods zonder kinderen. Dat is namelijk wat deze overheid wil en in stand houdt. De wet voorgezet ouderschap na scheiding heeft achter de gesloten deuren van de rechter geen enkele waarde.
Logisch ook, er wordt gewoonweg te veel geld aan verdiend, en de waarheid is niet publiekelijk zichtbaar.

Let goed op als je de uitspraak krijgt
Mon, 06/10/2013 - 23:41

Alles is verdraaid en op de eigen mening toegeschreven. De uitspraak staan op blanco A4 papier, niet ondertekend of geparafeerd, zelfs niet op briefpapier.
En daar wil jij iets mee bewijzen, of tegen in beroep gaan, of ???????
Ken je al die uitspraken niet van al die rechters die bij strijd keer-op-keer slechts op papier zetten dat strijdende partijen er maar onderling uit dienen te komen? Dus de partij die er geen belang bij heeft om er uit te komen is altijd de winnende partij.
Vandaar ook dat er zoveel schikkingen zijn zonder advocaten en rechters, en helaas steeds meer familiedramas. Dat is namelijk menselijker dan een kansloze jarenlange juridische procedure, hoe verwerpelijk ook in mijn persoonlijke mening. Het is tekenend voor het falen van rechtbank, jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming, (kinder)ombudsman, en andere ambtenaren. Ze durven hun mening niet eens te paraferen of te ondertekenen, laat staan briefpapier te gebruiken.

Ik
Fri, 07/05/2013 - 18:33

Oh ja? En wat als de vader nou zoooo graag zijn kind meer wil zien, laten we zeggen fifty-fifty. En de moeder zegt: nee hoor, je hebt geen rechten, want je hebt geen ouderlijk gezag.. Maar je hebt dus wel de plicht om alimentatie te betalen? Nee sorry, echt niet eerlijk.

Lica
Tue, 07/09/2013 - 02:16

Ik heb altijd met de gedachten rondgelopen, dat je als vrouw geen alimentatie kan krijgen als je kind(eren) niet erkend zijn door de vader, maar het blijkt niet waar te zijn zo te lezen. mijn zoontje van 2 wordt niet door vader onderhouden en daar heb ik hem diverse malen op aangesproken, maar telkens weer geeft hij aan van ik heb geen geld, ik zit aan de grond en ik heb het zooo moeilijk. ik vroeg een keer om een zomer jasje van nog geen 10euro maar nooit gekregen, daarna weer 5euro om bij te passen voor luiers maar helaas . uiteindelijk zo moe geworden om te bedelen voor een stukje bijdrage van zijn kant uit, dat ik heb besloten om alle contact te verbreken. wat ik zo raar vind is dat mijn ex wel een nieuwe auto rijdt, hij gaat iedere dag naar zijn werk, hij gaat lekker uit, heeft een tuinhuisje en wie weet veel meer, maar zijn zoontje verzorgen waar hij zelf zegt van te houden...ho maar!!! in dit geval ga ik zeker een procedure starten voor alimentatie...eigen schuld dikke bult. Gierigaard dat hij is en ego?stisch.

jaa
Thu, 07/18/2013 - 23:31

lica ..moet je zeker doen., hy denk alleen aan zichzelf.

menno
Wed, 09/25/2013 - 23:15

hallo ik ben een vader van een 2ling ik heb mijn kinderen niet erkent toen die tijd dom van mij geweest maar ik probeer er ales aan te doen om ze maar te kunnen mogen zien,maar dat word op elk punt tegen gewerkt, ik heb hierdoor zoiets van als ik mijn eigen vlees en bloed niet mag zien waar ik wel alles aan doe en probeer, dan zorg je er dan ook maar alleen voor, terwijl je dus als man berijd bent om wel te willen betalen en een vader te zijn voor je kids , maar je dat aan alle kanten onthouden word zie ik op dat punt geen reden meer tot betalen .. maar dit is mijn mening

Joan
Mon, 10/07/2013 - 19:25

en nu dan deze, Dames en Heren!
Mijn zoon heeft een relatie van 6 maanden met een vrouw (zoon 23 en vrouw 31 jaar).
Zoon wil beslist geen kinderen. Nu niet/nooit!
Heeft dit duidelijk direct verteld aan het begin van de relatie.
SOA tests gedaan en na een tijdje gingen ze vrijen zonder condoom.
Dit omdat de betreffende vrouw ook geen kinderen wilde en de pil slikte (volgens eigen zeggen).
Plots is ze zwanger. Blijkt de pil gewoon niet geslikt te zijn maar telkens net als of ingenomen en door de wc gespoeld.

Beide komen bij ons thuis met het bericht dat de vrouw zwanger is maar dat ze abortus gaan laten plegen.
Vrouw komt terug op haar besluit en zegt glashard dat mijn zoon voor haar een nuttige zaaddonor is geweest.
Uiteraard is de relatie direct verbroken en is hij weer thuis komen wonen.
Wat hangt hem, in juridische zin, in hemelsnaam boven het hoofd en wat kan hij nu nog regelen om niet aansprakelijk gesteld te worden.
Hij wenst ook geen emotionele band met dit kind op te bouwen.
Alimentatie is uiteraard ook iets waar hij ernorm tegenop ziet.

Wat zijn zijn rechten en plichten in deze?

# Redactie JuroFoon
Tue, 10/08/2013 - 12:25

tav Joan: het belangrijkste recht dat hij heeft is dat hij zijn kind kan erkennen en eventueel daarna gezag aanvragen. Zijn belangrijkste plicht is betaling van kinderalimentatie.

Frank
Mon, 10/14/2013 - 20:22

Tsja. Ik woonde samen met mijn vriendin, beide superverliefd, in mijn huurhuis. Zij geen inkomen, ik wel.
Zij raakte zwanger, beide een kinderwens. ik heb al 2 kinds uit een eerder huwelijk waarvoor ik me blauw betaal aan ali.
Doordat ik mijn vriendin en haar 2 kinderen, eveneens uit haar eerdere huwelijk, door mijn ali plicht niet kon onderhouden was het noodzaak dat mijn vriendin iets ging doen om geld in huis te halen. voordat zij zwanger werd beloofde ze gouden bergen dat ze een baantje ging zoeken voor paar uur per week.
Eenmaal zwanger, in de 6e maand kwam zij met het idee de sociale dienst in te gaan, en niet meer te willen gaan werken.
Ik gaf aan dat dat onmogelijk was daar ik een (bescheiden) inkomen heb.
Haar idee, en tevens opgelegde wet, dat ik mij zou uitschrijven op het adres en bij mn ouders op papier ging wonen. Zou ik dat niet doen dan einde relaite, en zou mn kind nooit zien.
Dus zo gezegd, ik wil mn kind bij mij, dus geen keuze.
Zij zat al in een schuldsanering, en nu dus ook in de sociale dienst. ik woonde gewoon daar bij mijn gezin, in (voormalig) mijn huurhuuis. Nu volledig op haar naam gezet.
Daar mijn situatie door dit gebeuren zeer en zeer on stabiel werd, en er dus contstand een zwaard boven mijn/ons hoofd hing betrapt te worden door de sociale dienst, werd onze relatie snel slechter. Haar situatie was perfect. zwanger, sociale dienst die haar betaalde en daarmee ook haar schulden afloste, huis etc. ik op papier bij mn ouders, totaal geen rechten en een zwaard boven mn hoofd.

Doordat ik al tot mn nek in de ali plicht naar mn andere kids zat, werd erkennen van mijn aanstaande kind dus onmogelijk. tenslotte woon ik op papier bij mn ouders, en heb ik op papier veel geld over waardoor e sociale dienst mij absoluut zou gaan uitkleden. een driedubbele maximale ali last die nooit meer te verlagen is. op die manier zou ik bij een relatiebreuk ( die voorhanden was) dus de eerste 20 jaar bijmn ouders op zolder moeten blijven. zelf iets huren is onmogelijk als je max belast wordt met ali.
Al met al haar idee opgevolgt en kind niet op papier erkend, zodat ik gewoon mijn centen kon gebruiken voor ons gezin.
Mijn vriendin gaf mij aan dat ik een zooitje moest schoppen op mn werk zodat ik ontslagen zou worden en wij een gezinsuitkering konden aanvragen. terwijl ik al 18 jaar werk bij die werklgever.
Dat doe ik dus niet! never. wat er tot resulteerde dat zij ervandoor ging met een andere vent, die al in de bijstand zat. met hem kon ze tenslotte makkelijk legaal samenwonen.
Ik op straat, gaf aan dat ik alsnog mijn kind wil erkennen. ( inmiddels geboren). dan maar financieel kapot.
Dit mocht niet meer van haar. ons kindje had een nieuwe vader tenslotte. was haar uitspraak.
Een gozer die zelf GEEN kinderen had. een mislukt kereltje die aan de drugs en drank zit, en geniet van het nederlandse vangnet genaamd sociale dienst

Een rechtzaak heeft geen zin. erkennen kan ALTIJD, maar daarmee krijg je geen enkel recht. ja erfrecht. maar wel ga je financieel kapotgemaakt worden. en ondertussen mn exvriendin geld vangen van de soos, kidsbijslag, kondgebonden budget en ga zo nog maar ff door. terwijl ik als vader niks meer kan en geen leven meer heb. Bovendien word elke cent ali ook nog eens van haar soos afgetrokken.
Ondertussen word haar verweer voor een rechtzaak volledig betaald door het rijk, en kan ik elk uur advocaatkosten zelf ophoesten. terwijl ik na mijn aliplichten geen cent meer heb, en zon vrouw volle zakken geld krijgt aangereikt door de staat.

Dit alles is een zoveelste voorbeeld van hoe enorm scheef het rechtenstelsel in dit land is!
Zon vrouw peert m met een andere vent, mijn kind roept pappa tegen een junk die nu met haar en mijn ex in MIJN huis woond!!!!

En waar ben ik als liefdevolle vader??

Nergens! echt nergens! ik WIL wel, maar kan simpelweg niet omdat mn exvriendin dwarsboomt.

Mogelijk gemaakt door onze fijne wetgeving.

Wat dan wel weer leuk is, laatst kom ik ze tegen, mijn dochter zag mij en rende keihard naar mij toe en omhelste mij zo enorm! echt heerlijk. haar nieuwe zogenaamde pappa riep haar terug, maar ze luisterde niet en ze zoende mij helemaal plat met haar drie jaartjes oud :-) Ik heb alle conversaties met haar mamma dat ik haar wilde erkennen maar dat ik dat niet mocht van haar mamma op papier geprint. Ook de smsjes waarin haar mamma mij inruilde met al haar ideeen van dien zoals hierboven beschreven zwart wit op papier.

Mocht ze mij later gaan zoeken is ze meer dan welkom :-) denk dat haar mamma een zware dobber gaat krijgen.

vrouw123
Tue, 11/26/2013 - 10:57

Wat spreekt men hier makkelijk over abortus. Ik schrik ervan. Het is geen tasje boodschappen waar we het hier over hebben.

Vrouwen hebben zoveel macht anno 2013?

Waarom kan een vrouw alleen binnen 5 jaar een man aanspreken op zijn verantwoordelijkheden en heeft een man hier geen termijn voor?

Hier ongewenst zwanger geraakt en heb al die jaren niemand iets gevraagd. Ook vader niet.

10 jaar later, meneer is inmiddels afgestudeerd en heeft een goede baan. Heeft zijn dochter 1x gezien toen ze een maand oud was. Nooit enige interesse getoond en staat nu in zijn recht om dus die erkenning en omgang te eisen.

Is dat eerlijk? Nee.

Secret
Tue, 03/11/2014 - 00:53

Ik heb een kindje van 9 maanden en mijn kwam er pas na 8 weken achter, ze is door de pil heen gegaan en slikte hem goed dus daar kon het niet aan liggen! me toen ex wou het niet dus besloot het zelf op te lossen 6 maanden zwanger en meneer kwam terug want hij wou toch wel er samen voor gaan...
5 dagen na bevalling weggegaan want hij vind het toch niet zo leuk als dat ie dacht en heb de afspraak gemaakt elke week 1 dag langs komen, dit heeft hij 5x gedaan en toen kregen we ruzie omdat hij niet ze afspraken na kwam... Ik had hen gezegd 2 weken even rust en niet te komen en we dan een goede regeling moesten treffen hij wou dr niet meer zien...
Ik vond het zielig want hij woonde bij ze ouders en had nooit geld over dus nooit geld gevraagd, heb hem in 7 maanden tijd 4x gevraagd langs te komen voor haar maar hij weigert heeft geen tijd en geen zin, nu kwam ik erachter dat meneer een woningbehoefte gekocht met ze nieuwe meid, top echt warmer maar als jij een nieuwe keuken kan kopen en huis maar niet je eigen kind kan betalen vind ik het persoonlijk een raar verhaal...
Ik ben nu bezig met kinderalimentatie te eisen, dit is voor me kleine zodat ze later normaal spullen kan kopen en naar school kan... Ook vind ik dat als hij dan omgang wilt dat je dit als vrouwzijn moet toestaan, alimentatie is geen kijk geld maar het is wel zo eerlijk!

Jack Ceelen
Wed, 03/12/2014 - 16:25

De biologische vader heeft mijn kind niet erkend maar betaalt wel kinderalimentatie. Nu wil mijn nieuwe partner mijn zoontje erkennen. Moet de vader dan nog steeds alimentatie betalen?

Stel een juridische vraag

Jouw vraag

De heerMevrouw

Aanmelden voor nieuwsbrief

Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Antwoord:
Dit bericht is in strijd met het artikel uit 2010. Moet biologische vader kinderalimentatie betalen na erkenning door huidige partner moeder:

Nee, de biologische vader hoeft dan geen kinderalimentatie meer te betalen. De plicht om het kind financieel te onderhouden wordt dan overgenomen door de man die het kind heeft erkend.

Er is dus wel degelijk een verband tussen betaling kinderalimentatie en erkenning

Lisa
Thu, 07/17/2014 - 02:09

Bulshit ze moeten de mannen meer rechten gevenipv vrouwen. Tegenwoordig nemen mensen te snel kinderen ze kunnen zich zelf niet eens verzorggen. Hier bij mij in de beurt zijn er ook dat soort type wijfen looren alleen maar op mannen die getrouwd zijn of duidelijk geld hebben. Vrouwen proberen allles om een man er in te luizen , nou ik vind dat de rechten is eens een keer naar een situatie moet kijken ipv betalen .Sommige willen nog geen vader worden maar helaas naa gebruik van condooms worden ze toch er in geluisd. Een meisje heeft zelfs de sperma uit een condoom er zelf ingedaan en het is nkg gelukt ook!!! Moet deze persoon dan naar zon ziekelijke omkijken? ?? Bahhh vieze mensen hoe krijg je dit soort dingen over je hart en daarna smeken voor geld omdat je het duur vind allemaal! !!!

Tarkus
Thu, 09/04/2014 - 14:47

En man en vrouw zijn beide verantwoordelijk voor hun daden en acties...........en dus ook voor de consequenties...........een vrouw verplichten een abortus te laten doen omdat de man het kind niet wil............is dan ook belachelijk! Een kind is geen pop die je weggooit als je er genoeg mee hebt gespeeld.........elke volwassene weet dat als die onveilige seks heeft het risico loopt een zwangerschap te veroorzaken...........als je te dom bent om hiermee rekening te houden..........dan moet je ook op de blaren zitten en de financi?le last dragen die het krijgen van een kind met zich meedraagt. Een kind vermoorden is geen optie als je er zelf bij was en goed wist wat de consequenties zouden kunnen zijn.............bij echte ongelukjes (een kapot gegaan condoom) is het een ander geval..........maar als je je bewust was van het feit dat de seks onveilig zou zijn en je daar gewoon aan hebt meegedaan............dan ben je ook verantwoordelijk voor de lasten die dat met zich meebrengt....of je dat nu wilt of niet.........ik ben blij dat de wet in Nederland daar precies zo over denkt!

xmas
Mon, 12/01/2014 - 18:01

Hoe zit het als de biologische vader meerdere malen heeft gevraagd voor erkenning en alimentatie en dat bijna 4 jaar geweigerd wordt Door de moeder totdat zij Door kreeg dat hij een nieuwe relatie aanging en nu dus alles op alles zet voor erkenning en alimentatie. Hij mag tevens ook nog steeds zijn kinderen niet zien ivm een jaloerse ex ( moeder van de kinderen). Ze gaat er nu vanuit dat de vader de kinderen niet wil zien maar gaat dit natuurlijk wel aanvechten. Heeft iemand hier ervaring mee?

Tom Leykis
Sat, 02/27/2016 - 09:56

Ik wordt een beetje ziek van de vrouwen hier die steeds herhalen dat er twee mensen nodig zijn voor het maken van een kind.

Ik zal een aantal logische punten opsommen die deze aanname teniet zullen doen. Ik begrijp dat logica en vrouwen lastig samen gaan, maar blijf lezen.

1. De vrouw beslist om sex te hebben met iemand zonder condoom (tenzij ze verkracht is)
2. De vrouw beslist om sex te hebben zonder zelf anticonceptie te gebruiken
3. De vrouw beslist om geen morning after pill te slikken na de daad
4. De vrouw beslist om geen abortus te laten doen, ook al zegt de man geen kind te willen (op dit moment).
5. De vrouw beslist om het kind niet op te geven voor adoptie

Zoals je kunt zien is de vrouw de enige die alle beslissingen heeft kunnen nemen, de man had maar één kans in dit geheel en dat is een condoom. Nou weten we dat condooms niet 100% zijn. Ze scheuren, de vrouw kan er een gaatje in prikken, er kan van alles mis mee zijn.

Dus de vrouw is de ENIGE die de beslissing neemt of er een kind op deze aardbol verschijnt.

Logica: de vrouw beslist, de man betaald.

Voor de mensen die bovenstaande nog niet begrijpen: stel je vriendin wordt zwanger. Jij wil de baby houden, zij wil een abortus. Wat gebeurt er? Juist. Een abortus. Waar zijn jouw rechten als vader-to-be? Jij hebt geen rechten, alleen plichten.

Kim
Sat, 06/25/2016 - 19:06

Mijn zoontje is 4 en ik zorg al 4 jaar lang voor hem alleen zijn vader en ik zijn Exxen van elkaar jeugliefdes toen ik mijn zoon kreeg hadden wij geen relatie ik was wel aan de pil en dus het kindje gehouden hij wou het niet en toen we het moesten overleggen interesseerde het hem ook niet niks meer gehoord maar wel bellen nadat ik was bevallen en wel een foto willen elke x geprobeerd contact te zoeken met hem maar dat wil hij niet hij klaagt wel dat zijn ouders soms geld sturen voor mijn zoon dat is in à 2,3 maanden een klein bedrag ik heb nu zoiets van hoezo klaag je doe het zelf dan dus alimentatie ? REACTIE !! ??

Dave
Thu, 02/09/2017 - 03:16

Mijn vriendin was enorm verliefd en we spraken over trouwen. Ik heb een goede baan met een mooi inkomen. Ik verlang naar vaderschap. Nu ze net zwanger is maakt ze de vriendschap kil uit. D'r is niets gebeurd... integendeel ... ik ben erg lief voor haar.
De grootste pijn is het idee dat ik mn kind straks niet zie en wellicht wel een andere man. Heel veel verdriet!!

x
Tue, 10/17/2017 - 11:53

Om te beginnen: Ik reageer nooit op dingen. Ik las alle reacties en schrik me kapot. Wat zijn sommige mensen toch verschrikkelijk harteloos. Aantal jaren geleden maakte een kennis van mij dit mee, Zwanger en vader wou het kind niet. Dit was absoluut geen one night stand, maar een geval van om elkaar heen draaien. Zij was er niet klaar voor , maar het hartje scheen al te kloppen en zij koos voor het kindje. Egoistisch? Absoluut niet. Komt het kind wat te kort? Zeker niet! Het is een geweldig meisje.. vrolijk en ontvangt zoveel liefde van haar familie. Haar moeder is zelfs een betere moeder dan andere moeders die ik ken. Vraagt zij geld van de vader? Nog niet. De reden waarom zij het wel zou vragen is omdat het belangerijk is voor het kindje later.. Papa "kon" niet voor je zorgen, maar steunde je wel financieel. Het is zo zwart wit om te zeggen dat vrouwen dit expres doen. Het kan iedereen overkomen.. Haar moeder heeft het geld ook niet nodig. Heeft een goede baan in de sales. Werkt 2 dagen ook thuis en verder ondersteunt haar familie het meisje. Ze komt zelf uit een welvarend gezin. Desondanks is het wel voor het kindje belangrijk dat ze weet dat haar vader haar ergens nog wel onderhield. Haar moeder probeert zo nu en dan contact op te nemen met haar vader. Ieder keer gaat de deur even weer open met de vraag.. " en? ". Ik ken zoveel mensen die gescheiden ouders hebben. Er is bewust gekozen voor een kind .. ouders gaan uit elkaar en de kids zijn de dupe. Dit meisje loopt veel minder schade op dan al die andere kinderen want iedereen is er voor het meisje en iedereen is verkocht. Het kind heeft zoveel liefde en dan nog steeds roepen mensen dat het een egoistische keuze is om een kind te houden terwijl papa nog op zijn 39e rond wipt, uitgaat op dinsdag woensdag donderdag vrijdag en zaterdag. Wilt zijn kind niet zien, maar maakt dit niet duidelijk in woorden maar daden. Niet komen opdagen! Zo nu en dan emotionele teksten sturen dat hij hier kapot aan gaat, maar vervolgens weer niks laten horen. Hoezo is de vrouw niet in orde als zij besluit om wel voor dat kind te zorgen? Mensen hebben het nooit over hoe sterk een onafhankelijke vrouw is. Dat zij zich niet laten kleineren door een onvolwassen man. Natuurlijk zijn er uitzonderingen .. " vrouw doet het expres" , maar er zijn genoeg vrouwen die dat niet doen. Vrouw staat ook machteloos zodra zij zwanger is. Het is zo jammer dat mensen zo makkelijk over een abortus praten. Ik heb zelf een abortus gehad. Ik was te jong en het kon gewoon echt niet. Iedere dag denk ik hier aan.. en de "vader" .. hij zou mij steunen na mijn abortus. Nooit meer iets van gehoord en ontkent alles tegenover iedereen. Zwanger raken kan gebeuren.. een kind krijgen onder juiste omstandigheden is niet egoistisch. Als vrouw kiezen voor jezelf en voor je kind is zelfs iets moois. Niet iedereen is zielig in deze maatschappij en wilt iets van de man of perse zijn leven verknallen. Ik vind oprecht dat er ook respect getoond mag worden aan vrouwen die een keuze maken en volledige verantwoordelijkheid van dat kind nemen. Applaus voor de vrouwen die zelfstandig prachtige kindjes op deze aarde hebben gezet! Die hard werken om te zorgen dat hun kindje niks tekort komt.. Die voor zichzelf op komen. Ik heb echt meer respect voor een vrouw die kiest voor een kind en haar volledige verantwoordelijkheid neemt. Die volledig haar best doet dan een vrouw zonder ruggegraat een abortus pleegt omdat meneer dat wilt. En voor de mannen die seks willen hebben zonder kind.. condoom en neem een hoer. ben je goedkoper uit uiteindelijk. voor niks gaat de zon op en schaam je diep. echt diep. Geen kind? Denk na.. de vader van dit kindje heeft namelijk nog een ongelukje op deze wereld lopen en er was al een abortus gepleegd. Hoe kun je als vent nou zo stom zijn om het weer voor elkaar te krijgen! 2x door de pil heen? Respect. Nog steeds weigeren om een condoom te dragen? Want meneer voelt dan alles niet zo goed en condoom is niet fijn. Idioot.

en voor de zielige mannen en vrouwen die hier reageren en weinig respect tonen voor moeders of vaders die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Ik wens jullie dit van harte toe. Eens zien hoe flink jullie dan nog zijn. Voor de vaders die nu al geen verantwoording nemen: succes over +- 18 jaar. Jullie zijn nu even kind vrij , maar dat kind komt straks aan jullie deur en ga dan maar vertellen dat je een mongool was die zn pik overal in stak. Jullie gaan dan de prijs betalen want 1 ding is zeker : Een kind wilt dan niet eens meer wat met zijn vader te maken hebben! Het kind zal zich doodschamen voor jullie. Goodluck!

Holly
Tue, 05/15/2018 - 00:29

Als de vrouw meer verdient dan de man dan moet de vrouw de man betalen hoor. Kijk maar naar celebrities. Komt vaak genoeg voor dat de vrouw de man moet onderhouden na een scheiding. Dus zo slecht is het niet geregeld hoor. Het is allemaal best eerlijk. Als jullie willen klagen moet je naar de klaagmuur. In Nederland krijg je echt wel waar je recht op hebt.

BugBear
Thu, 05/24/2018 - 18:53

Wat een kutzooi... Vroeger zat je als vrouw vrij vast als je zwanger was geworden. Nu heb je abortuspillen en in nood abortus, dus je heb mogelijkheden zat om de zaak te beeindigen. Dus omdat mijn weetnietwathetis bij een geslipte condoom besluit om het te houden, terwijl er zat mogelijkheiden zijn om het relatief zonder ongemakken (in vergelijking met 18+ jaar zorg) te beeindigen zit ik aan 18 jaar alimentatie vast.... mooi is dat. Spijt me zeer, maar dat voelt zeer oneerlijk aan. Ik vind dit zwaar achterhaalde wetgeving.

Peanut
Fri, 12/14/2018 - 14:53

Ik heb een relatie gehad met een man die vader is van twee kinderen. En betaalt zich blauw voor deze kinderen en moeders is te lui om te werken. Ik zelf werk wel fulltime. Let op de kinderen zijn 16 en 21 jaar. Naast de kinderalimentatie eist ze dat hij alle extra's (kleding, schoenen, schoolreisjes, excursies) ook nog betaald. Dit heeft tot veel ruzies tussen ons veroorzaakt.
Maar nu even iets anders. Als je als man geen kind wil kan je een sterilisatie laten uitvoeren. Dit zal best pijnlijk als de verdoving is uitgewerkt. Maar het is wel oplossing!!!

TheP
Fri, 12/14/2018 - 15:39

Kinderalimentatie en partner gelijk zijn een wassen neus. in bijna alle gevallen moeten mannen krom liggen en worden de alimentaties door voornamelijk vrouwen aan zichzelf besteed.
Vaders hebben 0 inzicht in de uitgaven en de bedragen zijn exorbitant hoog.
Komt er op neer dat je als man met bruto 3000 op 1200 netto mag gaan teren.

En thuisblijvende vrouwen met kroost bruto 0 inkomen hebben en netto 2300 met alle voordelen.
Daarbij is er een raad van rechtsbijstand die haar ten alle tijden van gratis advocaten gaat voorzien zodat je ten alle tijden als man tot op het bot uitgemergeld blijft.

Regel het in natura.

Heel die alimentatie nonsense is juist de reden dat ouders na een scheiding of uit elkaar gaan niet meer samen voor de kids zorgen

J.W.
Fri, 12/14/2018 - 16:24

Dit is naar mijn idee een lastig onderwerp.
M.i. is het zo dat je als man betrokken wordt bij de zwangerschap, het kind erkent en ouderlijk gezag aanvraagt.
Als dit bij de betrokkenheid bij de zwangerschap al mis gaat omdat de vrouw er voor kiest om het alleen te doen dan kan het naar mijn idee niet zo zijn dat de man daar de financiële gevolgen aan heeft.
Niet alleen de financiële maar ook de sociale zorg voor een kind is een taak van beiden. Als de vrouw er voor kiest om alleen de financiële zorg te ontvangen, slaat ze naar mijn idee de plank volledig mis.
Het kind heeft recht op beide ouders.
Hierin heb je momenteel wettelijk gezien als man een beperkte basis.
Ongeacht van wat de man er van vindt is de vrouw in de mogelijkheid om voor abortus te kiezen.
M.i. zou het zo moeten zijn dat er geen abortus plaats mogen vinden zonder goedkeuring van beiden. (Mits we niet over verkrachting praten).
Daarnaast ben ik van mening dat een vrouw afstand doet van haar recht op alimentatie op het moment dat zij de verwekker niet betrekt bij de zwangerschap.
Het recht in nederland is krom. Het is in de huidige economie gebruikelijk dat vrouwen voor zichzelf kunnen zorgen.
De verantwoordelijkheid naar je eigen kind heb je natuurlijk gezamenlijk te dragen (Mits je de mogelijkheid hebt gehad (als man) om betrokken te zijn bij de zwangerschap).

Byron
Fri, 12/14/2018 - 17:47

Vind belachelijk dat een man altijd de dupe is van het egoïsme van een vrouw.
Er zijn genoeg vrouwen die een kind krijgen van iemand die ze niet eens kennen maar juist er op uit zijn voor extra geld. Kan je zeggen je was mans genoeg om er in te gaan.. maar een kind maak je samen met goedkeuring van beide personen zo niet vind ik niet dat een man moet betalen omdat een vrouw nalatig is geweest en niet kan nadenken

Marja
Wed, 01/16/2019 - 18:56

Mijn ex vindt dat hij vrijwillig alimentatie betaald. En als hij dus even geen zin heeft, betaald hij niet. Nu bedenkt hij dat hij alle 4 zijn kinderen hetzelfde wilt betalen. Hij heeft 2 kinderen uit een relatie voor mij. De moeder van die 2 kinderen verdient het dubbele van wat ik krijg. Toch denkt hij dat hij mij nu minder kan betalen zodat hij hun meer kan geven. Ben ik nou gek? Hij betaald 400 per maand en als ik het uitreken kom ik uit op ongeveer 800 euro per maand. En dan te bedenken dat hij een hoop schulden heeft achter gelaten. Moedeloos wordt ik ervan.

Lisanne van HelloLaw
Thu, 01/17/2019 - 17:35

Hoi Marja, als jouw ex de alimentatie wil wijzigen, dan moeten jullie daar in onderling overleg uit komen. Hebben jullie de alimentatie voorheen schriftelijk vastgelegd? Ik heb je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste verder kunnen helpen.

greta
Tue, 05/07/2019 - 15:57

goedenamiddag.
myn vraag.myn dochter is 3 maanden inverwachting maar de vriend heeft haar in de steek gelaten.omdat ze zwanger is.als hy geen dna wilt laten doen.hoe kan men hem verplichten dan.?of gaat dat niet.? dank u.

Leonie van HelloLaw
Tue, 05/14/2019 - 13:27

Beste Greta, als de vader niet wil meewerken dan kan je via de rechter proberen alsnog een vaderschapstest af te dwingen. Je moet weten dat een advocaat hierbij verplicht is. Wij kunnen je hier ook bij helpen. Je mag ons altijd even bellen op +31 (0)88 - 1411 011

Thea
Sat, 09/07/2019 - 09:59

Ik heb een vraag mijn vriend is weg maar die heb dat kind niet erkend maar hij is wel een atvokaat geweest om dat kind te zien en hij wil de erkenning maar ik wil dat niet wat zijn de gevolgen

Ryanne van HelloLaw
Wed, 09/11/2019 - 10:32

Beste Thea, als ik het goed begrijp heeft hij het kind dus niet erkend, maar wel omgang? Ik heb je een e-mail gestuurd om contact met je op te nemen.

Maikel
Fri, 09/13/2019 - 20:08

Hallo,

ik heb een vraag:
Mocht de moeder van een minderjarig na 13 jaar afwezigheid jou aanwijzen als vader (en nadat dit door een DNA-test is bevestigd), is er dan een kans dat er alimentatie met terugwerkende kracht wordt gevorderd/toegewezen door de rechter? Of loopt dit pas vanaf het moment van erkenning?
Graag zie ik de geraadpleegde/relevante wetsartikelen ook. Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Ryanne van HelloLaw
Tue, 09/17/2019 - 16:39

Beste Maikel, bedankt voor jouw vraag. Wij kunnen jouw vraag zeker onderbouwd met wetsartikelen etc. beantwoorden, maar enkel op basis van ons lidmaatschap van 79 euro per jaar. Je kan met ons hierover contact opnemen via telefoonnummer 088 - 14 11 011.

Raul
Mon, 10/07/2019 - 21:29

Hi,
There is a girl whom I have seen 4-5 times. We slept together. We also used protection. But she is pregnant now and she wants to have the child. She is not sure if the child is mine or the other guy she is dating.
She says that even if she has the baby and if it is mine she does not want anything from. How do I make sure, that there are no problems in the future in the worst case scenario?
Thanks.

Ryanne van HelloLaw
Thu, 10/17/2019 - 18:54

Hi Raul, what do you mean exactly with problems? That you have to pay alimony? Perhaps you call us about this on 088 - 14 11 011.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur