main image

Als je koopwoning een rijksmonument is

Wat is een rijksmonument?
Rijksmonumenten zijn bouwwerken of constructies die door de rijksoverheid zijn ingeschreven in een zogenaamd monumentenregister. Een object wordt niet zomaar aangeschreven als rijksmonument. Daarvoor moet het aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen: het moet minstens 50 jaar oud zijn, van nationaal belang en een unieke waarde bezitten. Pas dan wordt een monument beschermd op grond van de Monumentenwet 1998.

Rechten en plichten
De meeste rijksmonumenten zijn woonhuizen. Voor veel mensen is het een droom om zo’n woning te bewonen. Maar met de aankoop van een monument krijgt de eigenaar niet alleen lusten, maar ook de (financiële) lasten op zijn bord. Een eigenaar van een rijksmonument krijgt te maken met allerlei rechten en plichten. 

Vergunningen
Plaatsing op een monumentenlijst betekent enige beperking van het eigendomsrecht. Zo heeft een eigenaar een vergunning nodig als hij zijn pand wil restaureren, verbouwen of slopen. Deze vergunning moet hij bij de gemeente aanvragen. Die beschikt vaak over een zogenoemde monumentenverordening en geeft dan deze vergunning zelf af. Beschikt de gemeente niet over zo’n monumentenverordening, dan beslist de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) over de aanvraag. Is de vergunning eenmaal verkregen, dan is de eigenaar vrij om in zee te gaan met elke willekeurige aannemer. Daar zijn verder geen regels voor. 

De overheid wil met een vergunningenstelsel de cultuurhistorische waarde van woningen zoveel mogelijk in stand houden. Ook voor kleinere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het reinigen van de gevel, kan een vergunning nodig zijn. Het is daarom altijd verstandig om vooraf bij de gemeente te informeren of de uit te voeren werkzaamheden vergunningsplichtig zijn.

Subsidie
Eigenaren van rijksmonumenten besparen vaak te veel op onderhoud, waardoor het monument na verloop van tijd gerestaureerd moet worden. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen overheidssubsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie van hun pand.

Nieuwe regeling
Per 1 februari 2006 zijn de restauratieregeling Brrm en de onderhoudsregeling Brom in elkaar geschoven tot één regeling: Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (Brim). In het Brim staat goed en planmatig onderhoud centraal, zodat restauratie – preventief en structureel - slechts incidenteel nodig is. 

Restauratiefondshypotheek
Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie kunnen een lening met lage rente aanvragen, de zogenoemde Restauratiefondshypotheek, een fonds dat zich inzet voor behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden. Die hypotheek dekt 70% Van de fiscaal aftrekbare kosten zoals bijvoorbeeld kosten die door de eigenaar gemaakt worden om die onderdelen van een rijksmonument die een monumentale waarde bezitten, te herstellen of in stand te houden. 

Eigenaren van alle andere monumenten, zoals bijvoorbeeld kastelen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie ten behoeve van de instandhouding van een beschermd monument voor een periode van 6 jaar. De uitvoering van het Brim is in handen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Nationaal Restauratiefonds. Subsidieverlening loopt dus niet meer via de gemeente.

Zie ook:

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur