Arbeidsconflict (2): Schorsing wegens schending zorgplicht

Een werkgever heeft de mogelijkheid om een werknemer te schorsen of op non-actief te stellen. Schorsing en op non-actiefstelling zijn niet helemaal hetzelfde maar de termen worden in de praktijk door elkaar gebruikt.

Geen eigen werkzaamheden verrichten
Schorsing en op non-actiefstelling zijn disciplinaire maatregelen en houden in dat de medewerker tijdelijk niet meer zijn eigen werkzaamheden mag verrichten. Vaak heeft de maatregel met verwijtbaar gedrag van de medewerker te maken. De schorsing duurt vaak totdat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De medewerker kan wel opheffing van de schorsing vragen bij de kantonrechter. De rechter gaat dan na of de schorsing door de werkgever wellicht onterecht is opgelegd. Zo blijkt dat schending van de zorgplicht van een werknemer niet automatisch een rechtvaardiging van zijn schorsing oplevert.

Praktijkvoorbeeld
Een werknemer was bij een assurantiebemiddelingsbedrijf in dienst getreden als accountmanager. Dit jaar kreeg hij van zijn baas het vermoeden te horen dat de man ernstige fouten had gemaakt waardoor het bedrijf flinke schade zou kunnen lijden. Er zou een onderzoek plaatsvinden en de man werd op non-actief gezet. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de werknemer inderdaad zijn zorgplicht had geschonden. Op grond daarvan werd de werknemer verteld dat zijn baas ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst bij de rechter zou gaan verzoeken.

Naar de rechter
De werknemer stapte naar de rechter in kort geding om de schorsing op te laten heffen. Zijn baas zou geen belang hebben bij de schorsing van de werknemer. Wedertoelating van de man tot zijn werk zou geen onhoudbare situatie opleveren. De rechter woog de belangen van de werkgever af tegen die van de werknemer. De werkgever was bij zijn besluit tot schorsing van de werknemer onredelijk te werk gegaan. Hij had een minder vergaande maatregel kunnen nemen. Het weder toelaten zou niet tot een onhoudbare situatie hebben geleid aangezien er alternatieve werkzaamheden binnen het bedrijf voorhanden waren. De rechter hief de schorsing dus op.

Wil je meer weten over schorsing of ontslag, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Schorsing (1): Recht op loondoorbetaling

Bron: Rechtbank Arnhem, sector civiel, 17 augustus 2009, LJN BJ6520

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur