Baas moet verkeersboetes personeel betalen

Het Haagse hof deed op 12 mei 2006 uitspraak in een zaak tussen TPG Post en één van haar werknemers. De werknemer had tijdens zijn werk als TPG-chauffeur drie snelheidsovertredingen gemaakt van respectievelijk 4, 6 en 11 kilometer per uur boven de toegestane snelheid. Bij TPG moeten werknemers dergelijke boetes zelf betalen. Hoewel TPG bij chauffeurs aandringt om op tijd te rijden, heeft TPG geen druk uitgeoefend om te hard te rijden. 

Schade door werknemers
De chauffeur vond dat TPG, op grond van artikel 7:661 Burgerlijk Wetboek, de boetes moet betalen. Dit wetsartikel gaat over de aansprakelijkheid van werknemers voor schade die zij veroorzaken, voorzover dat niet opzettelijk of bewust roekeloos gebeurt. De letterlijke tekst van dit artikel: 

1. De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. 

2. Afwijking van lid 1 en van artikel 170 lid 3 van Boek 6 ten nadele van de werknemer is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de werknemer te dier zake verzekerd is.

Volgens het hof is bovenstaand artikel niet alleen van toepassing op fysieke beschadiging van personen of zaken van de werkgever of iemand anders, maar ook op verkeersboetes. Het tweede lid bepaalt dat de werkgever schade op de werknemer alleen kan verhalen indien die mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen en waarvoor de werknemer verzekerd is. Het feit dat verkeersboetes niet of nauwelijks te verzekeren zijn, wil nog niet zeggen dat het artikel op die boetes niet van toepassing zou zijn.

Wie krijgt de boete?
De uitspraak in deze zaak gaat slechts over de situatie waarin de kentekenhouder een boete krijgt, bijvoorbeeld nadat de chauffeur is geflitst. Volgens het hof regelt artikel 7:661 BW niet de situatie waarin de boete - buiten de werkgever om - bij de werknemer terecht komt, zoals in het geval waarin de chauffeur door de politie van de weg wordt gehaald en op naam een snelheidsboete krijgt. Het hof geeft geen antwoord op de vraag of in die situatie de boete op de werkgever verhaald kan worden. 

Tot 10 kilometer te hard is niet opzettelijk
Van belang is verder of de schade door de werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Automobilisten rijden in het verkeer gemakkelijk even iets te hard, per ongeluk of om iemand in te halen. Tot 10 kilometer per uur snelheidsoverschrijding zal er in het algemeen geen sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Er valt de werknemer dan geen ernstig verwijt te maken. 

In deze zaak ging het om drie snelheidsbonnen, waarvan één voor meer dan 10 kilometer per uur te hard. Deze laatste boete blijft voor rekening van de chauffeur zelf. TPG moet de twee lagere boetes wel terugbetalen. 

Andere chauffeurs
Deze uitspraak geldt niet alleen voor de betreffende werknemer, maar ook voor alle andere chauffeurs van TPG Post Transport. Het hof geeft een "verklaring voor recht" dat de bekeuringen die de chauffeurs tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor TPG Post Transport voor (snelheids)overtredingen opgelegd krijgen, niet op deze werknemers verhaald mogen worden, en dat de boetes die in het verleden op de werknemers zijn verhaald, terugbetaald moeten worden. Er mag geen sprake zijn geweest van opzet of bewuste roekeloosheid. 

Tussenvorm mogelijk
Volgens het hof mogen bedrijven in hun boetebeleid wel voor een tussenvorm kiezen. In dat geval betaalt de werkgever in een bepaalde periode maximaal drie lichte snelheidsovertredingen, terwijl de werknemer voor alle andere boetes opdraait. Want, zo redeneert het hof, een werknemer die meer boetes veroorzaakt, handelt daarmee in strijd met de plicht zich als een "goed werknemer" te gedragen. 

Uitspraak:
Gerechtshof Den Haag, 12 mei 2006, LJN: AX1690

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (9)

verkerk
Fri, 06/16/2006 - 20:25

geld dit ook voot taxi chauffeurs die 4 kilometer te hard rijden

Bruning, 22-06-2006
Thu, 06/22/2006 - 16:47

Geldt dit ook als ik in een dienstauto rijd(leaseauto met recht op privegebruik) waarbij in de leaseovereenkomst staat dat de kosten voor rekening van berijder komen?

Yilmaz
Fri, 06/23/2006 - 13:40

Zijn er bepaalde richtlijnen voor het bepalen van de periode waarin die 3 lichte boetes mogen plaatsvinden.
Ik moet namelijk voor onze organisatie een boetebeleid starten. Is er misschien een geschreven voorbeeld van een boetebeleid met de nieuwe regels?

Alvast bedankt

REIJNTJES - 75657
Wed, 07/05/2006 - 16:41

BETREFT VERKEERSBOETES.

VOLGENS MIJ IS HET SINDS KORT, 2005 / 2006, VERBODEN VOOR DE WERKGEVER DE BOETES VAN DE WERKNEMER TE BETALEN. HOE ZIT DAT NU? OF WORDT ER NU OOK IETS IN DE WET GEREGELD DAT BEKEURINGEN ONDER DE 10KM AAN DE WERKGEVER WORDEN KWIJTGESCHOLDEN ? WERKGEVERS KOMEN DOOR DEZE UITSPRAAK IN EEN ONEERLIJKE SITUATIE TERECHT; WETTEN ZIJN TOG BEDOELD OM JUIST ONEERLIJKHEID TE VOORKOMEN ?

Lindenburg
Thu, 11/16/2006 - 17:43

Mag een werkgever boetes (zonder overleg) opsparen en ze bij uitdiensttreding van het salaris inhouden?

rustige rijder
Wed, 10/10/2007 - 20:06

Ik rijd altijd bewust de toegestane snelheid, echter veel collegaas van me helaas niet en krijgen een boete opgelegd die ze met het bedrijfswagen hebben opgedaan. Ze moeten zelfs de bekeuringen gaan betalen als ze onder de 10 kilometer vallen. In sommige gevallen wordt de boete automatisch van hun loon ingehouden.Daarbij komt nog eens dat we met ons magere loontje de parkeerkosten zelf moeten voorschieten, en dit kan behoorlijk oplopen in een week, zo ongeveer wel tot 200 euro.En dit allemaal bij zooon keurig koninklijke catering bedrijf uit Veghel, schandelijk gewoon.

Marc
Wed, 12/19/2007 - 23:17

Geldt deze uitspraak ook voor het bereiden van een leaseauto met recht op privegebruik waarbij in de leaseovereenkomst het volgende staat vermeld.

Boetes en bekeuring

De werknemer dient zich in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden en bij de gebruikmaking van de lease-auto te houden aan de verkeersvoorschriften. Bij overtreding hiervan dient de werknemer de daaruit voortvloeiende boetes en bekeuringen te betalen. Bij niet betaling van de boetes en bekeuringen is de werknemer een boete aan de werkgever verschuldigd, die gelijk zal zijn aan de aan de werkgever, of een derde van de werkgever, ex art. 5 WAHV opgelegde boete dan wel naheffingsaanslag in de zin van art. 225 Gemeentewet. De werkgever zal de boete verrekenen met het salaris van de werknemer.

bas
Thu, 01/22/2009 - 18:53

En wat als een werkgever meerdere boetes opspaart, zonder overleg op het loon inhoudt nadat het bezwaartermijn is verlopen...?

Nathalie
Tue, 10/27/2009 - 12:06

TPG heeft in cassatie bij de Hoge Raad (13-06-2008) gelijk gekregen: werknemer moet boetes zelf betalen. De boete wordt als sanctie gegeven voor het te hard rijden en zou niet door de werkgever betaald moeten worden. Zeker omdat medewerkers met een eigen auto wel zelf opdraaien voor de boetes, schept dat een scheve en onwenselijke situatie.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur