Beëindiging arbeidscontract van 65-jarige werknemerDe belangrijkste regel is dat een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd niet automatisch eindigt op grond van het enkele feit dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Daarvoor zijn bijkomende feiten en omstandigheden nodig, waaruit blijkt dat  werknemer en werkgever gezamenlijk de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor ogen hadden.

Gewoonterecht?
Sommige werkgevers menen dat er sprake is van 'gewoonterecht' waardoor de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar automatisch eindigt. Een dergelijk gewoonterecht is echter niet meer van deze tijd, mede gelet op de discussie die wordt gevoerd over verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren spelen een rol: stoppen met werken bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is niet meer vanzelfsprekend. 

CAO of arbeidscontract
Meestal zal in een toepasselijke CAO of in de arbeidsovereenkomst zelf zijn opgenomen dat het arbeidscontract automatisch eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de werknemer. Als deze bepaling niet bij CAO of arbeidsovereenkomst is overeengekomen, en de werknemer stemt niet in met een beëindiging van de arbeidsrelatie, dan moet de gebruikelijke ontslagroute gevolgd worden. De werkgever volgt dan de ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf (het voormalige CWI) of hij verzoekt een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Het bereiken van de 65-jarige leeftijd levert dan wel een rechtsgeldige reden op voor beëindiging.

Doorwerken
Het is voor een werkgever mogelijk om vanaf de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer opnieuw de wettelijk toegestane serie van tijdelijke contracten (maximaal 3 contracten binnen 36 maanden) aan te bieden, mits het oorspronkelijke contract door opzegging of ontbinding is geëindigd. Op deze wijze kan een werknemer na zijn 65e toch blijven werken, zonder dat er voor de werkgever al te grote risico’s aan verbonden zijn.

CAO-bepalingen
De werkgever dient er wel rekening mee te houden dat de CAO-bepalingen ook voor 65-plussers gelden. Daarnaast vallen zij ook onder de wettelijke ontslagbescherming en geldt de loondoorbetalingsplicht en reïntegratieplicht bij ziekte. Aan de andere kant hoeven bepaalde premies – zoals WW en WIA – niet meer te worden betaald, maar bestaat er evenmin recht op uitkering op basis van die wetten.

Heb je vragen over je arbeidscontract of beëindiging daarvan, neem dan contact op met één van onze arbeidsjuristen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur