main image

Belangrijk: veranderingen in het huurrecht per 1 juli 2016

Huurders opgelet! Per 1 juli 2016 zijn een aantal regels in het huurrecht gewijzigd. Vanaf dat moment is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht. Zoals de naam van de wet al doet vermoeden, heeft de wet als doel een betere doorstroming van huurwoningen in zowel de sociale als de vrije huursector. In dit artikel zullen kort de belangrijkste wijzigingen op een rijtje worden gezet.

Tijdelijke huurcontracten eindigen automatisch
Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten op of na 1 juli 2016 eindigen automatisch wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Dit geldt voor huurovereenkomsten voor een periode van 2 jaar of korter van zelfstandige woonruimten. Bij een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, gaat het om een periode van 5 jaar of korter.

Is de huurovereenkomst gesloten voor een termijn langer dan 2 jaar bij zelfstandige woonruimten of langer dan 5 jaar bij onzelfstandige woonruimten, dan eindigt de huurovereenkomst niet alleen door het verstrijken van de huurtermijn. Denk hierbij aan een huurovereenkomst voor een periode van 3 jaar van een zelfstandige woonruimte. Zijn deze 3 jaar voorbij, dan is er voor jou als huurder niets aan de hand. De huurovereenkomst loopt dan gewoon door. Wil je verhuurder de huurovereenkomst opzeggen, dan is hij aangewezen op de in de wet genoemde opzeggingsgronden en opzegtermijnen.

Heb je een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dus zonder dat er een einddatum in je huurcontract staat, dan is het bovenstaande niet op jou van toepassing. Ook dan is je verhuurder dus aangewezen op de wettelijke opzeggingsgronden en -termijnen wanneer hij de huur wil beëindigen.

Aanzegtermijn: de verhuurder moet je informeren over aflopen overeenkomst
Gaat het om zo’n tijdelijke huurovereenkomst van 2 of 5 jaar of korter, dan heeft de verhuurder een informatieplicht. Hij zal je uiterlijk één maand voordat de overeengekomen huurtijd verstrijkt schriftelijk moeten informeren dat de huur eindigt. Doet jouw verhuurder dit niet of niet op tijd, dan wordt je huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Voor jou als huurder pakt dit dus voordelig uit. Wil je verhuurder de huur alsnog opzeggen, dan zal hij zich moeten houden aan de wettelijke opzeggingsgronden en -termijnen.

Uitzondering voor woningbouwcorporaties
Woningbouwcorporaties mogen niet zomaar tijdelijke huurcontracten van 2 jaar of korter voor zelfstandige woonruimten overeenkomen. Zij mogen dit alleen met een aantal, door de minister bepaalde, doelgroepen. Te denken valt aan huurders in noodopvang, huurders die voor korte tijd een vervangende woonruimte nodig hebben (bijvoorbeeld wegens een renovatie of sloop) of huurders die wegens werk of studie veel in het buitenland verkeren. Dat betekent dat wanneer je via een woningbouwcorporatie huurt, je nauwelijks last zult hebben van deze nieuwe wettelijke regel.

Dringend eigen gebruik verder uitgebreid
Een verhuurder mag de huurovereenkomst alleen beëindigen op basis van redenen die in de wet staan. Dit worden opzeggingsgronden genoemd. ‘’Dringend eigen gebruik’’ is zo’n opzeggingsgrond. Je verhuurder heeft de woning dan zelf dringend nodig voor bijvoorbeeld renovatie. Per 1 juli 2016 is de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik verder uitgebreid, wat inhoudt dat het voor verhuurders eenvoudiger wordt om de huurovereenkomst op te zeggen.

De verhuurder kan vanaf dan ook een beroep doen op dringend eigen gebruik als de woning verhuurd wordt aan een promovendus, een groot gezin dat uit ten minste 8 personen bestaat of aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Dit moet wel uitdrukkelijk in de huurovereenkomst worden vermeld, zodat ook jij hiervan op de hoogte bent. Wanneer bijvoorbeeld een groot gezin staat te popelen om jouw huurwoning over te nemen en jij behoort niet meer tot die speciale doelgroep zoals vermeld in je huurovereenkomst, dan kan je verhuurder de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik.

Nieuw: Huursombenadering ingevoerd
Per 1 januari 2017 wordt de zogenaamde ‘huursombenadering’ ingevoerd. Door deze nieuw wet worden de jaarlijkse huurverhogingen van woningbouwcorporaties gemaximaliseerd. De totale opbrengst uit verhuur mag in 2017 niet hoger zijn dan in 2016, gecorrigeerd met 1% inflatiecorrectie.
Verhuurders in de vrije sector mogen de huren met 2,5% Verhogen, bovenop de inflatie, zonder dat voor hen extra regels gelden. Huur je in de private sector een huis dan kun je dus te maken hebben met een flinke stijging van de huurprijs. Voor huurders van woningbouwcorporaties is de maximale huurstijging minder groot.

De Wet doorstroming huurmarkt 2015 brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, of je nu huurder of verhuurder bent. Heb je als huurder nou wel of geen huurbescherming? En mag de verhuurder jou wel houden aan de einddatum van je huurcontract? Wil je een huurovereenkomst opzeggen of krijg je te maken met een verhuurder die jouw huurovereenkomst wil beëindigen, dan kunnen deze nieuwe regels dus knap lastig zijn!

Heb je nog vragen over wetswijzigingen in het huurrecht of heb je hulp nodig bij het beëindigen van een huurovereenkomst, neem dan contact op met één van onze juristen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (17)

Petra
Thu, 09/15/2016 - 22:05

Graag zou ik een concept huurovereenkomst ontvangen om onze woning te verhuren onder de nieuwe huurwet ddorstroming huurmarkt 2015.

marian
Tue, 09/27/2016 - 09:54

zou u mij een concept huurovereenkomst kunnen toesturen van de nieuwe huurwet doorstroming na 1 juli 2016?
Alvast bedankt!

Leo
Sun, 10/02/2016 - 13:36

Zo'n nieuwe voorbeeld huurovereenkomst Wet doorstroming huurmarkt 2015, ontvang ik ook graag.

Marc
Thu, 10/20/2016 - 03:38

Hi, ik sta op punt als verhuurder een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten maar heb alleen een huurovereenkomst 'oude stijl'. Heeft iemand een voorbeeld hoe de nieuwe huurbepalingen luiden in een contract?

hans
Wed, 11/16/2016 - 14:39

Zo'n nieuwe voorbeeld huurovereenkomst Wet doorstroming huurmarkt 2015, ontvang ik ook heel graag.

Jos
Mon, 12/05/2016 - 16:42

graag ontvang ik een concept huurovereenkomst voor verhuur van een kamer op basis van de Wet doorstroming huurmarkt 2015

Erwin
Mon, 12/12/2016 - 18:59

Graag ontvang ik een nieuwe huurovereenkomst.

Boe
Mon, 12/19/2016 - 20:33

Boe

Franco
Mon, 12/26/2016 - 22:27

Ik ben programmeur en ben ik een applicatie aan het ontwikkelen voor mkb's om makkelijk en envoudig contracten te kunnen maken en facturen te kunnen genereren (en veel meer). Ik heb natuurlijk de ROZ contract model gebruikt. Gezien dat de wet nu gaat veranderen vraag ik me af waar kan ik een model contract volgens de Wet doorstroming huurmarkt 2015 vinden. Ook zou ik graag willen weten of de nieuwe wet is alleen bedoeld voor woningruimtes of is ook van kracht voor bedrijfsruimtes.

kris
Thu, 01/12/2017 - 22:20

Ik heb huur overeenkomst van 1 jaar dit is afgesloten op 1 juli 2016 nu staat er in mijn contract dat als ik er eerder uit ga dan 1 juli 2017 ik boete moet betalen van 2000 euro.

Kan ik hier onder uit dat ik dit niet hoef te betalen wil eigenlijk gaan kopen.

M.C.
Thu, 01/19/2017 - 10:13

Deze maatregel betekend dat ik na 10 jaar huren weer moet gaan verhuizen. Typisch een menslievende maatregel, caravan aanschaffen? op straat gaan wonen? wie betaald de verhuiskosten elke paar jaar ? Is Wilders het hier mee eens?
Verhuizen naar een humaan land zonder deze idioterie?

Tineke
Sat, 01/21/2017 - 18:24

Kris, heb je een huurovereenkomst getekend met een andere particulier of is dat een professionele verhuurder?
Indien dat eerste het geval is: een boetebeding opnemen is juridisch toegestaan. Je kunt de de rechter verzoeken om dit bedrag te matigen op grond van artikel 6:94 lid 1 BW of aandragen dat het beding onredelijk bezwarend is op grond van artikel 6:233 onder a BW.
Indien je te maken hebt met een professionele verhuurder blijkt uit jurisprudentie dat toepassing van een Europese richtlijn is toegestaan op nationaal recht. Het gaat in dit geval om Richtlijn 93/13/EEG dat toeziet op oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. In deze richtlijn staan een aantal bedingen die als oneerlijk worden geacht, maar deze lijst is niet limitatief. De rechter moet in dit geval ambtshalve toetsen of dit boetebeding oneerlijk is en indien hij vaststelt dat dit zo is, moet hij het beding buiten toepassing laten. Matigen is in dit geval, ondanks nationaal recht, niet toegestaan.

Nina
Fri, 02/03/2017 - 22:48

Geachte lezer.
Sinds 1 september 2014 huur ik particulier. De contracten zijn steeds met een jaar tot max 1,5 jaar verlengd. Mijn laatste tijdelijke huurcontract eindigt in maart 2017. Mijn verhuurder heeft gezegd het te willen verlengen met n jaar maar tot nu toe niks vernomen. Wel heeft hij mij geïnformeerd om woning wat ik huur te koop te zetten.
Lees ik het goed dat als ik huurcontract heb van 2 jaar of langer dat het door nieuwe wet juli 2016 onbeperkte tijd wordt?
Mocht mijn huurbaas mij niks laten weten voor maart, wordt het huurcontract dan onbeperkt?
Hoelang van tevoren moet hij mij normaal gesproken inlichten?
Hij wil natuurlijk niet langer dan 2 jaar contract omdat hij dan als huurder aan mij vast zit en dan de woning niet meer kan verkopen.
Wat zijn mijn rechten in deze. Wat kan ik verwachten?
Mvg
Nina

Astrid
Tue, 02/14/2017 - 19:19

Geachte lezer,

Op maandag 13 febr jl., gisteren dus heb ik de sleutels ontvangen, van een leuke knusse eengezinswoning in de sociale huur.
Tijdens het ondertekenen van de huurovereenkomst als de inspectie door de opzichter bij de sleuteloverdracht, gaf ik aan dat ik niet de donker bruine vloertegels wilt overnemen.
Deze zijn destijds gelegd in de keuken en de gang......in een dikke cementlaag. Denk afkomstig uit de jaren 80 of begin 90.
De opzichter hield steenvast dat deze vloer niet door de woningbouwvereniging wordt verwijderd. Wel gaf hij toestemming dat ik hetzelf mag verwijderen..
De opzichter gaf te kennen, dat volgens de nieuwe wet, dat als het technisch in orde is, dat de vorige verhuurder cq woningbouwvereniging dit niet hoeft te verwijderen.
Geloof me, iedereen die deze vloer ziet, zegt direct VERWIJDEREN..
Zelfs om humanitair overweging, aangezien ik onlangs gescheiden ben en sinds kort te horen heb gekregen dat ik ernstig ziek ben, kon ik deze beste man niet overtuigen. Ook niet de overige personen die op dat moment aanwezig waren.

In mijn belevenis moet men alles in oude staat terugbrengen. De opzichter antwoorden hierop: dit ligt er vanaf het beginjaar er standaard in.
Ik weet dat dit niet waar is.

Wat zijn nu mijn rechten? Wie kan hier antwoord opgeven?

Geeta Rigpal
Fri, 04/21/2017 - 10:27

Mijn schoonouders hebben een woning geaccepteerd. De overdracht moet nog gebeuren. De woningbouw heeft asbest geconstateerd in de woning. Deze asbest ligt in de vloertegel van de toilet.De vloertegels worden verwijderd. maar er komen geen nieuwe vloertegels in zegt de woningbouw. Je krijgt het opgeleverd als een betonnen vloer.
Mag de woningbouw het zo opleveren.. Tijdens het bezichtigen was de vloertegels aanwezig.. Maar straks bij de overdracht niet.

Graag uw reactie.

Mvg,
Geeta Rigpal

G.J. van der Heide
Thu, 12/07/2017 - 14:24

Graag zou ik een exemplaar overeenkomst toegezonden willen krijgen voor verhuur/huur gedurende bepaalde tijd van een zgn onzelfstandige woonruimte (kamer) en dus voor maximaal 5 jaar.
Ik dank U bij voorbaat zeer hartelijk voor de door U te nemen moeite.

Kim
Mon, 02/05/2018 - 02:02

Geachte Meneer/Mevrouw

Zou u mij kunnen informeren betreffende onder genoemde situatie. Mijn rechten zijn mij niet geheel duidelijk.

Ik huur bijna 10 jaar een woning met 3 slaapkamers en kelder met een contract voor onbepaalde tijd van een woningstichting. Nu gaan ze deze slopen. Echter krijg ik alleen woningen aangeboden met 2 slaapkamers door mijn huidige gezinssamenstelling. Al de ruimtes zijn veel kleiner. Denk aan woonkamer, berging etc. Dus voor een vergoeding van 5910€ gaan mijn meubels te groot zijn voor de ruimte en de huur zal op de huidige markt ook minimaal 150€ duurder zijn. Als klap op de vuurpijl zal ik ook een nieuw huurcontract krijgen die mij als huurder veel minder rechten geeft. Wat zijn mijn rechten als huurder? Ik vind het geen bezwaar om te verhuizen echter op deze manier voel ik mij wel heel erg benadeeld.

De sloop is goedgekeurd door de gemeente. De planning is dat ze rond december echt plat gaan. In een gesprek met de Wst waar in hun aangaven welke woningen hun in gedachten hadden als vervanging kwamen woningen en wijken naar voor die op geen enkele manier gelijkwaardig zijn en veel duurder. Toen ik aangaf dat ik daar niet zonder slag of stoot mee akkoord ga werd mij medegedeeld dat ze ons geen vervangende woning aan hoeven te bieden alleen de verhuisvergoeding. Dus met andere woorden dit of niks.

Elk advies in deze kwestie is meer als welkom. Op internet vind ik alleen verouderde informatie van voor de nieuwe toegepast wet.

BVD
Kim

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur