Beroepsfout advocaat bij letselschadezaak

De zaak<?xml:namespace prefix = o />
De cliënt was slachtoffer geworden van een verkeersongeluk en had de veroorzaker aansprakelijk gesteld voor de letselschade. De advocaat voerde de rechtszaak namens de cliënt. De cliënt werd in het gelijk gesteld door de rechter en hij kreeg een flinke schadevergoeding toegewezen van de rechter.

Belastingdienst
Toen het schadebedrag door de verzekeraar werd uitgekeerd, kwam de fiscus om de hoek kijken. De cliënt moest een aardig percentage van de vergoeding afdragen aan belasting. De advocaat werd vervolgens door zijn cliënt hiervoor aansprakelijk aangesteld omdat hij een fout zou hebben gemaakt. De advocaat had een belastinggarantie moeten vorderen. Eventuele belasting die over de gevorderde schadevergoeding geheven zou worden, zou dan voor rekening van de verzekeraar van de veroorzaker komen. Door dat na te laten, moest de cliënt de belasting betalen. De advocaat wees de aansprakelijkheid af en de cliënt stapte naar de rechter.

Het verweer
Het verweer van de advocaat kwam er op neer dat hij geen beroepsfout had gemaakt omdat het vragen van een belastinggarantie overbodig is indien - zoals in het geval van zijn cliënt - het gaat om schadevergoeding voor verlies aan arbeidsvermogen, nu dat in principe onbelast is. Daar kwam bij dat het in 1999 nog niet gebruikelijk was om in dit soort zaken een bankgarantie te eisen en dat het evenmin duidelijk was of een dergelijke eis wel zou worden toegewezen door de rechter.

Zinvolle eis?
Het hof stelde voorop dat het bij de vraag of er een beroepsfout is gemaakt, niet zozeer gaat om de beoordeling of het vorderen van een belastinggarantie (in 1999) beslist noodzakelijk en gebruikelijk was, maar om de beoordeling of het zinvol was dat een belastinggarantie werd gevorderd. Indien deze vraag met ja moet worden beantwoord, staat daarmee vast dat de advocaat onvoldoende zorg heeft betracht bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt. Daarmee heeft hij dan niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam advocaat in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht.

Specialisme
Van een advocaat die rechtsbijstand verleent in letselschadezaken mag worden verwacht dat hij ervan op de hoogte is, dat geen absolute zekerheid bestaat (en in 1999 bestond) of de door een zelfstandige te ontvangen schadevergoeding door de Belastingdienst aan inkomstenbelasting zou worden onderworpen. Om die reden dient hij zekerheidshalve een belastinggarantie te vorderen. Juist vanwege de omstandigheid dat zijn cliënt als zelfstandige werkzaam was, was de Belastingdienst tot de conclusie gekomen dat er inkomstenbelasting over de schadevergoeding betaald moest worden. Volgens de fiscus was er namelijk sprake van schadeloosstelling in verband met bedrijfsschade dan wel inkomsten ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten. Ook in de literatuur wordt overigens geadviseerd om zekerheidshalve bij de afwikkeling van een
letselschadezaak altijd een belastinggarantie te vragen.

Conclusie
Hoe gering de kans ook is dat de schadevergoeding aan inkomstenbelasting wordt onderworpen, volgens de (ook al in 1999) heersende opvattingen moet een redelijk bekwaam advocaat in een
letselschadezaak - in ieder geval - ten behoeve van een zelfstandige, een belastinggarantie van de verzekeraar vorderen om elk risico op belastingheffing uit te sluiten. Hiermee wordt namelijk voorkomen dat de schadevergoeding netto wordt ontvangen. De eis van de cliënt werd toewezen en de advocaat moest een bedrag van Euro 25.000 betalen.

Gerechtshof Leeuwarden, 14 mei 2008, LJN: BD1512

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Steven van den Brink
Thu, 05/22/2008 - 17:15

En nu maar hopen dat hij nu wél om een belastinggarantie heeft gevraagd :p

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur