Betaling van alimentatie

Onderhoudsplicht
Er bestaat ook partneralimentatie. Tijdens een huwelijk zijn echtgenoten onderhoudsplichtig ten opzichte van elkaar. Hetzelfde geldt voor partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en ook voor mensen die dit in een samenlevingscontract hebben vastgelegd. Na beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap houdt deze onderhoudsplicht niet per definitie op. In veel gevallen dient de ene ex-echtgenoot aan de andere ex-echtgenoot partneralimentatie te betalen. Gedurende een aantal jaren na ontbinding van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap kan de meest draagkrachtige ex-partner door de rechter worden verplicht om aan de ander ex-partner een onderhoudsbijdrage te betalen, de partneralimentatie.

Eerst kinderalimentatie, dan partneralimentatie
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen deze twee soorten alimentatie: de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Ouders zijn in eerste instantie verplicht om kinderalimentatie te betalen. Als er dan één van de ex-echtgenoten behoefte heeft aan partneralimentatie, en de ander nog draagkracht hiervoor heeft, dan kan de rechter partneralimentatie vaststellen.

Problemen bij de betaling van alimentatie 
Ondanks een onderlinge afspraak tot betaling van de alimentatie of wellicht een beschikking van de rechtbank, kan het voorkomen dat de alimentatieplichtige ex-partner geen alimentatie betaald. Er bestaan dan een aantal mogelijkheden om zowel de kinder- als de partneralimentatie te kunnen innen. Hierbij is het wel van belang een onderscheid te maken tussen een onderlinge afspraak en een beschikking van de rechter.

A. Beschikking van de rechter
Als u gehuwd bent geweest is de kans groot dat er destijds ook een echtscheidingsconvenant is opgesteld. In dit convenant staan de afspraken vermeld die onderling zijn gemaakt. Eén van deze afspraken kan de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie zijn. Dit convenant zal zeer waarschijnlijk door de rechter meegenomen zijn in zijn uitspraak tot ontbinding van het huwelijk. Het convenant zal dan ook gehecht zijn aan de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan betaling worden afgedwongen door middel van een deurwaarder. Deze kan eventueel beslag leggen op het loon of de uitkering van de alimentatieplichtige ex-partner. 

Als er problemen zij met de betaling van de kinderalimentatie, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld. Dit bureau houdt zich enkel bezig met de inning van de kinderalimentatie en niet met de inning van de partneralimentatie.

B. Onderlinge afspraak
Als er alleen een onderlinge afspraak is gemaakt over de hoogte en de betaling van de kinder- en partneralimentatie en deze afspraken niet zijn opgenomen in de echtscheidingsbeschikking, kan er niet meteen beslag worden gelegd. Voordat beslag kan worden gelegd bij de alimentatieplichtige ex-partner zal de zaak eerst aan de rechter voorgelegd moeten worden, zodat de rechter de alimentatieplicht kan opleggen. Indien de financiële gegevens niet zijn gewijzigd sinds de onderlinge afspraken zijn gemaakt, zal de rechter zeer waarschijnlijk de alimentatie toewijzen die destijds is overeengekomen. Voor deze procedure is een advocaat verplicht.
Na ontvangst van de beschikking van de rechter, kan dan alsnog beslag worden gelegd met behulp van een deurwaarder (kinder- en partneralimentatie) of het LBIO (alleen kinderalimentatie). 

Indexering (verhoging)
Jaarlijks dient de alimentatie verhoogd te worden met het indexcijfer. Dit indexcijfer is gekoppeld aan het loonindexcijfer en wordt jaarlijks door de Minister van Justitie vastgesteld. De alimentatieplichtige ex-partner is verplicht om per 1 januari het alimentatiebedrag automatisch te verhogen met het indexcijfer, tenzij uitdrukkelijk afstand is gedaan van deze indexering. Voor 2006 is het indexcijfer vastgesteld op 0,9%. Dit indexcijfer geldt zowel voor de kinderalimentatie als de partneralimentatie. 

Indien de verhoogde alimentatie niet wordt betaald kan betaling worden afgedwongen bij de ex-partner. Hiervoor geldt hetgeen bovenstaand is opgenomen over inning van de alimentatie. Deze inning kan dan ook middels een deurwaarder (indexering over kinder- en partneralimentatie) of het LBIO (alleen indexering over kinderalimentatie) als er sprake is van een beschikking van de rechter. Als er geen beschikking is van de rechter met betrekking tot de alimentatieplicht, zal de zaak eerst aan de rechter voorgelegd moeten worden, zodat de rechter deze alimentatieplicht, inclusief indexering, kan opleggen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (96)

D
Thu, 04/13/2006 - 14:43

Fijn dat dit hier zo duidelijk staat. Er wordt vaak gezegd als ik niet.... dan stop ik met de alimentatie. Alsof je daarmee de kinderen koopt voor een poosje.
Veel hulp aan jullie gehad, BEDANKT!

Dorita van Boekel
Thu, 04/13/2006 - 15:37

Ook ik heb via het LBIO de kinderalimentatie moeten afdwingen, nu is het inkomen van mijn ex-man tot bijstandniveau gedaald en heeft de rechter hem ontslagen van alimentatieplicht, met een verweer kon ik niks bereiken volgens mijn advocaat. Oneerlijk is dat ik nu maar moet zien hoe ik rondkom met de kinderen.

Vera Rothuis-van den Akker
Thu, 04/13/2006 - 16:12

Dorita, je noemt het feit dat je met een verweer niks kunt bereiken oneerlijk. Ik ben dit absoluut niet met je eens. Een bijstandsuitkering is absoluut te weinig inkomen om ook nog eens alimentatie van te kunnen betalen. Ik ken jouw situatie met je kinderen uiteraard niet, maar ik snap wel dat je wilt protesteren als jezelf ook van bijstand moet zien rond te komen. In het geval van een eigen inkomen, mogelijk aangevuld met een inkomen van een nieuwe partner, heb ik absoluut geen medegevoel voor je in deze kwestie. Puur alleen van de bijstand rondkomen is voor je ex waarschijnlijk al moeilijk genoeg. Zeker als hij is teruggevallen van een normaal inkomen.

J.W.
Thu, 04/13/2006 - 19:57

Maar wat nu als er ten onrechte alimentatie is betaald. Ik heb een informatieregeling, maar mijn inmiddels met een vrouw hertrouwde ex komt die niet na. Onze meervoudig gehandicapte dochter is inmiddels 21 en daar heb ik sinds 1999 geen contact meer mee.
Ze blijkt sinds haar 18e een Wajong uitkering te ontvangen. Ik kwam daar onlangs achter en vraag me af hoe dat nu zit met die volgens mij ten onrechte betaalde alimentatie.

A.R.
Fri, 04/14/2006 - 02:27

Een heel andere situatie:
Wat als een ex-partner met kinderen uit een eerder huwelijk (waarvoor nu alimentatie wordt betaald) enige jaren samenwoont en deze relatie stopt? Is die 2e ex-partner dan ook verplicht bij te dragen in de onderhoudskosten van deze kinderen die daar ook jaren volledig hebben gewoond?
ps. de levensstandaard van de kinderen is ten tijde van die samenwoning met 100% toegenomen.

i.k.
Fri, 04/14/2006 - 21:50

Ben een vrouw waarbij de kinderen, tijdelijk, aan de vader zijn toegewezen. Heel de omgeving ziet dat dit de foute beslissing is. Wat moet ik doen om me echt sterk te makendat de kinderen wel voorgoed bij me komen wonen?

P.Y.
Sat, 04/15/2006 - 07:20

Sedert 1 augustus 2005 heb ik geen enkele vorm van inkomen meer omdat mijn bedrijf is dichtgedaan. Ik heb sedert die periode totaal geen inkomen en leef van geld dat ik ontvang van familie en vrienden. Hierdoor is er geen financiele ruimte meer om de kinderalimentatie te betalen. Omdat ik in een eigen woning woon en dus zogenaamd vermogen heb ontvang ik geen bijstand. Die melden: verkoop uw huis maar.
Kan ik nu gedwongen worden mijn huis te verkopen om de achterstallige alimentatie te voldoen? Er ligt inderdaad een uitspraak van de rechter (1998) maar mijn inkomen is NUL...wat nu?

H.P
Wed, 04/19/2006 - 23:33

Probeer niet afhankelijk te zijn en zelf voor een inkomen te zorgen.Desnoods door schoon te gaan maken. heb ik ook moeten doen.En daar word je sterker van!

C.v.R
Tue, 05/02/2006 - 20:58

Mijn man heeft al sinds hij bij zijn ex is weggegaan problemen met de omgangsregeling met zijn zoontje (al bijna 6 jaar). Deze woont met zijn moeder in Duitsland. Hij is niet getrouwd geweest met deze vrouw en heeft ook nooit officieel bij haar ingewoond, zij doet er alles aan om te zorgen dat hij geen contact meer kan hebben met zijn zoontje !! Nu wil mijn man een afstandsverklaring laten opstellen zodat hij al zijn rechten en ook plichten verliest want hij kan dit getouwtrek niet meer aan ! Is er iemand die ons kan vertellen hoe we dat aan kunnen pakken en wel gelet op het feit dat zij duitsers zijn dus het nederlands recht niet van toepassing is !

CB
Wed, 05/03/2006 - 01:54

Ben al ruim 16 jaar gescheiden,mijn ex man woont in Noorwegen, en heb dankzij de slechte, en niet competente medewerking van het LBIO, officieel nog 10 jaar allimentatie tegoed, maarik heb de moed nu opgegegen. Heb zelfstandig mijn kinderen opgevoed en financieel onderhouden. Het LBIO mag accuut worden opgeheven, want zijn zéér nalatig, en niet kundig. Want na zovéél jaar géén regeling hebben kunnen treffen, vind ik een slechte zaak.

BigBoy
Fri, 05/05/2006 - 15:27

Hallo,..
sinds december ben ik een scheiding aangegaan met inmiddels mijn (bijna)ex. De advocaat is er inmiddels bij geroepen omdat ze vind dat haar onrecht werd aangedaan, ok dat kan je maar vinden. Zij heeft een uwv uitkering die 1juni komt te vervallen. Ik zit tijdelijk bij mijn vader in vanwegen een dubbele hartinfarct. Nu wilt mijn (halfex) voor de volle pond gaan qua alimentaties. Ik werk niet, heb ook een uwv uitkering, maar ik maak wel iedere maand honderd euro naar de spaarrekeningen van de kids over(2). Maar als ze me nu gaat strippen kan ik nooit meer weg bij mijn vader uit huis omdat ik alle soorten alimentatie kan gaan betalen en nooit genoeg overhou voor een huurwoning...
Klopt dit of zit ik er flink naast,ik maak me hierover best zorgen...
iemand ervaring mee ?

ss
Fri, 05/19/2006 - 15:58

hallo ik heb een vraag mijn vriend betaald alimentatie voor zijn kids (3) vallen alle kosten hieronder. want volgens de ex gaat het alleen om de eerste behoeftes en niet om dingen zoals sport en school. zou hij dit nog over de alimentatie moeten betalen?

E.V
Fri, 05/19/2006 - 19:02

De alimentatie die mijn ex aan mijn kinderen en mijn nog moet betalen is inmiddels al opgelopen tot 60.000 euro.
Maandelijks komt hier nog een groot bedrag bij. Ik moet het nu maar doen met een uitkering en loop mijn ex nu als zwerver rond vanwege het feit dat hij zich overal heeft uit laten schrijven, maar leeft ondertussen van een enorm inkomen. Onze bedrijven zijn weggesluisd en dit was zijn truc. Waarom is er in Nederland niet iets voor vrouwen geregeld die recht hebben op alimentatie???????
Ik zal voor het deel van mijn kinderen me kapot vechten, maar vind het jammer dat het zo moet gaan. Lijfdwang is mijn laatste gerechtelijke stap, die ik kan zetten en die heb ik sinds verleden week gezet. Niet iets wat ik wil iemand laten gijzelen, maar in Nederland de enige manier blijkbaar.

Saskia
Sat, 05/20/2006 - 23:58

Ik heb eigenlijk meer een vraagje dan een reactie en ik hoop dat iemand mijn vraag kan beantwoorden...
Ik ben nu vijf maanden zwanger van mijn tweede kindje...het is de eerste van mijn partner...als hij het kindje erkent, is hij dan ook gelijk verplicht om alimentatie te betalen als wij niet samenwonen??

haasje
Wed, 05/31/2006 - 15:55

hoe is het mogelijk dat je kinderen op de wereld zet en je verder van alle verplichtingen wilt ontrekken ben bijna 10 jaar van mijn ex af van de 10 jaar heeft hij 1 jaar alimentatie betaald nu heeft hij weer een aanvraag gedaan voor een nihil stelling ik ga er maar vanuit dat de rechter hem gelijk geeft want meneer heeft er weer een kindje bij zijn vrindin werk niet en ach ze hebben het zo moeilijk maar er word blijkbaar niet overna gedacht hoe ik mij met 2 kids 10 jaar heb moeten redden terwijl meneer toen bulkte van het geld maar ontvindbaar naar het buitenland is vertrokken als de rechter hem nu gelijk geeft kan ik ook nog eens geld aan hem terugbetalen over 6 maanden aanvraag van de nihil stelling over mijn lijk dus want dan breekt de hel los

haasje
Wed, 05/31/2006 - 15:57

hoe is het mogelijk dat je kinderen op de wereld zet en je verder van alle verplichtingen wilt ontrekken ben bijna 10 jaar van mijn ex af van de 10 jaar heeft hij 1 jaar alimentatie betaald nu heeft hij weer een aanvraag gedaan voor een nihil stelling ik ga er maar vanuit dat de rechter hem gelijk geeft want meneer heeft er weer een kindje bij zijn vrindin werk niet en ach ze hebben het zo moeilijk maar er word blijkbaar niet overna gedacht hoe ik mij met 2 kids 10 jaar heb moeten redden terwijl meneer toen bulkte van het geld maar ontvindbaar naar het buitenland is vertrokken als de rechter hem nu gelijk geeft kan ik ook nog eens geld aan hem terugbetalen over 6 maanden aanvraag van de nihil stelling over mijn lijk dus want dan breekt de hel los

brigitte
Sun, 06/04/2006 - 09:37

Het is onrechtvaardig en eigenlijk niet te geloven, dat je als moeder in Nederland zo in de steek gelaten wordt als er geen allimentatie betaald kan worden. Ik heb drie kinderen en ik heb nooit allimentatie gekregen. Ik heb me suf moeten werken om de kinderopvang te kunnen betalen en daarbij ook nog in mijn eentje mijn gezin te onderhouden en mijn kinderen op te voeden.
In Duitsland bv krijg je als alleenstaande moeder kindergeld. De staat verhaalt dan bij de vader. Als dat niet kan betaalt de staat.
Het scheelt ook geruzie over geld, wat weer ten goede komt aan de onderlinge verstandhouding.
Waarom wordt dit in Nederland niet geregeld? Zijn wij supervrouwen of zo?

Rob
Thu, 06/29/2006 - 02:38

Ik betaal netjes alimentatie voo mijn kinderen maar de ex van mijn vriendin is ermme gestopt omdat hij vind dat ze geen leuke kleren draagt. Het kind ziet er goed verzorgt uit en krijgt meer kleren dan mijn vriendin. Hij snapt niet dat alimentatie niet met kleren heeft te maken maar met het levensonderhoud van het kind. Hij heeft zich in de schulden gestort door luxe artikelen te kopen via "leen" van frisia. Het lbio is er mee bezig maar er zijn meer schuldeisers. Het enige dat ik niet snap is dat je je kind(eren) zo laat stikken want het geld is niet bedoeld voor de ex en dat snappen ze niet.

s
Sun, 07/02/2006 - 12:49

hey rob ik begrijp je helemaal maar toch zijn er ook siuaties waarhet wel zo is. mijn vriend betaald ook alimentatie voor zijn kids waar ie elke maand voor krom moet liggen maar zij koopt onzettend veel kleren van dure merken voor zichzelf maar de kleding van de kids komt bij de wibra vandaan en is vaak niet eens heel. wij hebben ook altijd zoiets het geld is voor de kids maar goed als je dan zoiets ziet begin je ook aan jezelf te twijfelen

Quinta
Wed, 07/19/2006 - 17:49

brigitte, het Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk heeft hiertoe tot tweemaal een poging gewaagd, doormiddel van een 2tal notities genaamd, kinderalimentatie, de onzichtbare val in de armoede. in deze notities pleiten wij voor een overname van de staat van de inning bij de betalende ouder met een gegarandeerd minimum aan alimentatie voor de ontvangende ouder. helaas kregen wij toen de vrouwen organisaties niet op een lijn om deze notitie te ondersteunen. zij gingen liever voor hun eigen ideeen. jammer, omdat er toen een kans was op wetswijziging om dit inderdaad te regelen. wellicht dat we opnieuw een poging moeten gaan wagen. het geeft de ouder die het meest zorgt (meestal de moeder) extra financiele ruimte om langzaam aan de eigen financiele verantwoordlijkeheid te kunnen oppakken, met het in acht nemen van het zorgen wat de kinderen nodig en recht op hebben.
de strijd is nog steeds niet gestreden.
Quinta

Jos
Thu, 08/03/2006 - 16:03

ik lees in deze rubriek bijna alleen maar over vrouwen die moeite hebben om alimentatie los te krijgen van hun ex. Bij mijn ex gaat het iets anders, ik betaal haar een afgesproken bedrag per maand en wordt nu na 6 jaar ineens voor het gerecht gesleept omdat mijn situatie blijkt te zijn veranderd ( is al 5 jaar hetzelfde)en ik de schulden die wij in ons huwelijk hebben gemaakt toch al heb kunnen aflossen. alsof je 35000 gulden in 5 jaar even aflost, buiten nog te moeten leven en alimentatie. de situatie die is veranderd is dat ik door het treiteren van mijn ex mijn kind niet meer zie maar nu wel voor haar mag bloeden. waar is in deze de gerechtigheid. vaak klagen de vrouwen terecht over hun problemen met de ex, maar het is echt niet zo dat alleen de mannen onrecht aandoen, dat kunnen vrouwen vaak op een veel persoonlijker manier.

HL
Fri, 08/04/2006 - 14:14

Hallo Jos,

Ik en mijn ex hebben een gezamenlijke schuld wat na de verkoop van onze woning is opgelopen naar € 100.000.
De drang aan ieders zijde dat er alimentatie voor de kinderen betaald wordt is blijkbaar zo hoog dat er niet gekeken wordt naar wat er allemaal aan schulden ingelost moet worden. Het is op jaarbasis berekenen wat mijn draagkracht is en tsja, dan kom je op een veel hoger maandbedrag uit dan dat je in werkelijkheid iedere maand hebt. Gevolg is geen eten kunnen kopen of een schuld niet betalen.

Puntje bij paaltje heeft mijn ex een riant inkomen door haar salaris, alimentatie, kinderbijslag en kortingen bij elkaar op te tellen, dat zij ondertussen een geweldig leventje heeft en ik naast die alimentatie als enige de schulden aan het aflossen ben.
Aan alle kanten klopt het recht niet. Ik kan geen advocaat meer krijgen omdat ik teveel verdien en niet gekeken wordt naar wat ik maandelijks (niet) overhou.

Wat men niet inziet is het feit dat ik er een keertje aan onderdoor kan gaan, mijn baan kan verliezen en totaal niet meer kan functioneren.
Dat betekent dat mijn inkomen dan weg is en iedereen kan zwaaien naar hun geld.
Ik kan mij indenken dat sommige mannen kiezen voor de kale kip optie of dat zij geen alimentatie willen of gaan betalen.

Ik zit nu zo in de shit dat ik voor de zoveelste keer in mijn eentje een keuze in de financi?le sfeer moet maken en blijf dromen dat ik een keertje een leuke prijs in de loterij win……….
Ondertussen vallen mijn haren uit mijn hoofd door al de stress in de voorgaande periode.

Ik ben nu weer even kwaad…….

Yuna
Mon, 08/14/2006 - 17:29

Beste mensen,

Ook ik ben een gedupeerde van de hoge alimentatie die mijn man moet betalen. Mijn man heeft maar 1 kind van 14 jaar met zijn ex-partner en moest in eerste instantie voor zijn kind 250 euro en voor zijn ex-partner 484 euro betalen met een netto-inkomen van 1480 per maand. Dit kwam dus neer dat mijn man precies de helft van zijn inkomen moest betalen aan zijn ex en kind terwijl hij op dat moment al samenwoonde met mij en ik geen inkomen had! De rechter heeft hier geen rekening mee gehouden en hem alsnog als alleenstaande aangemerkt.

Hier zet ik hele grote vraagtekens bij:

Zijn ex kan aanspraak maken op een bijstandsuitkering en ontvangt tevens de helft van zijn inkomen aan alimentatie. Mijn man(inmiddels echtgenoot) hield zelf maar de helft van zijn inkomen ad 746 euro en moest ook in mijn levensonderhoud voorzien omdat ik geen baan had, omdat ik een voltijdse opleiding volgde. Het bespottelijke van alles is nog wel dat mijn man dus niet in staat werd gesteld om voor mij te zorgen terwijl hij wel de huwelijkse plicht had om in mijn levensonderhoud te voorzien. Tevens kon ik geen bijstand aanvragen omdat mijn man inkomen had. Wat moest ik dan? Hoe moest ik dan rondkomen? Wie zorgt er voor mij. De staat zorgt voor zijn ex d.m.v. bijstand. Mijn man zorgt voor zijn ex d.m.v. alimentatie. Maar wie zorgt er voor mij als ik geen werk heb??? Niemand. Ik heb bijzondere bijstand aangevraagd maar werd afgewezen. Ik heb Postbus 51 opgebeld en gevraagd waar ik mij toe moest wenden: Ja, mevrouw, ik kan u niet helpen, u zult maar moeten gaan werken. Ben al ruim een half jaar aan het sollicteren, kan geen werk vinden. Moet ik in de tussentijd dan maar verhongeren?

Mijn man en ik zijn naar een advocaat gestapt en hebben een vermindering gevraagd. De rechter heeft toen de partner alimentatie verlaagd naar 155. De kinderalimentatie is nog steeds 250 gebleven. Maar de rechter heeft mijn man alsnog als alleenstaande beschouwd en in de uitspraak gezegd dat ik maar moest gaan werken. (en dat terwijl ik heel graag verder wilde gaan studeren en me ook al had aangemeld voor een nieuwe opleiding). Ik vraag me af waarom de rechters in nederland het recht hebben om iemand anders leven te bepalen. Ik ben 22 en mag dus van de rechter niet verder gaan studeren. Doodleuk zegt de rechter in de uitspraak dat ik gewoon moet gaan werken. En zijn ex dan? die heeft een kind van 14 en een kind van 18 uit een ander huwelijk thuis wonen. Beiden hebben dus geen behoefte aan oppas. Die van 18 kan mogelijkerwijs zelfs kostgeld betalen waardoor zijn ex minder behoeftig wordt naar alimentatie. Maar zij kan zelf toch ook gaan werken??? Waarom zegt de rechter dat wel tegen mij, maar niet tegen haar??? Terwijl zij degene is die de staat geld kost op dit moment? Waarvoor heeft zij eigenlijk recht op alimentatie??? Ik ben degene die behoeftig is. Ik kan me tot geen enkele instatie keren voor een uitkering. Zij wel. Waarom moet ik gewoon verhongeren?

Ik ben het zat. Wij gaan alsnog in hoger beroep. Ik vind dat alle vrouwen die in zo een situatie als ik beland zijn samen een vuist moeten vormen en dit probleem openbaar moeten maken. Anders blijft het een probleem waar iedereen stilzwijgend onder lijdt. Iedereen spreekt in de media altijd van zielige bijstandsmoeders die de alimentatie nooit betaald krijgen van hun ex. Maar er wordt nooit gesproken van zielige mannen (en hun nieuwe niet werkende partners) die de alimentatie niet kunnen opbrengen en voor 12 jaar vastzitten aan een inkomen lager dan de bijstand terwijl ze er 40 uur in de week voor moeten zwoegen en zwichten. Die bijstandsmoeders zitten allemaal lekker lui op de reet en krijgen het geld lekker voorgeschoteld van de staat en ex-man zonder er iets voor te hoeven doen.

Bestaat er dan geen rechtvaardigheid meer in Nederland? HELP alstublieft!

knorrrrrrr
Thu, 09/07/2006 - 02:44

mijn vriend (verloofde) waar ik een huis mee heb gekocht heeft tijdens de scheiding alle schulden mee genomen en is daarom in scheidingscouvenant door de rechter vrijgescholden van alimentatie.... inboedel heeft ie achtergelaten en schulden meegenomen...
nu dreigt zijn ex met alimentatie, in hoeveree is dit nu mogelijk en in januari kunnen wij in ons nwe huis, in hoeverre word mijn salaris meegeteld???
of gaat alimentatie berekining op inkomen van mijn vriend???

1111
Wed, 09/13/2006 - 14:36

22222

Ceetje
Mon, 09/25/2006 - 19:21

Hallo ik heb even een vraagje over kinderalimentatie. Wij zijn vorig jaar gescheiden en hebben samen 3 dochters waarvoor ik per maand een bedrag van 105 euro voor drie kinderen betaal. Nu is dit bedrag berekend op het feit dat ik de ene week 2 dagen heb en de andere week 4 dagen en daar ook de kosten voor heb. Mijn ex heeft de overige dagen dus hij 3 en 5 dagen. Daarnaast staan de kinderen bij hem ingeschreven en heeft hij dus ook alle voordelen van allerlei heffingskortingen en kindertoeslagen, zorgtoeslag, huurtoeslag Kinderbijslagen etc etc, dat wat ik dus niet kan krijgen via de belasting. Hij werkt daarnaast ook parttime! Nu is mijn vraag wat is nu de gewoonte wat er allemaal van de alimentatie betaald wordt, gezien hij met alle belastingvoordelen, alimentatie en kinderbijslag en zijn parttime salaris maandelijks bijna meer aan inkomsten heeft als ik met mijn 32 urige baan.

Kortom wat moet er allemaal betaald worden van de alimentatie in mijn geval?

Ceetje

MightyMike
Mon, 10/02/2006 - 01:09

nou als ik zo bekijk zijn het meer de bijstands moeders die alimentatie willen.

ik zie persoonlijk allimentatie als chanteer middel naar de vader toe. en nog meer als de vader de moeder heeft verlaten dan is dat de ultieme wraak van een vrouw.

een alleenstaand moeder krijgt meer bijstand, kinderbijslag en al dat mikmak erbij.kortingen etc etc. als je een rokende moeder bent of uitgaand type of een pchoofdstraat typje, tja dan is het geld snel op. maar ben je een zuinige type, niet verslaafd. en een eenvoudig typje dan hou je wel geld over.

ik persoonlijk ben tegen partnerallimentatie, waarom omdat ik vind dat de vrouwen van deze tijd schreeuwen hoe geemancipeerd ze zijn, ja als het hun uit komt. als je zo geemancipeerd ben, laat dat dan ook merken en zorg voor je zelf en je kind.
een heel grote fout die vrouwen maken is dat als ze kinderen krijgen zij niet meer willen werken en de zorg voor de kinderen voledig op zich nemen. oke kan ik op inkomen, maar als het fout loopt verwacht dan ook geen geld van je partner.

kinder allimentatie heb ik mijn twijfels ja en nee. nee, omdat het de verkeerde mensen treft en soms onterecht wordt toegepast. ik vind dat als een man een nieuw gezin heeft, hij geen allimentatie meer hoeft te betalen. want een gezin kost al geld en het desbetreffend kind ziet hij toch niet zo vaak. elke twee weken.

ja, maar dan liever op een spaar rekening van het kind zodat als die 18 jaar is geld heeft voor zijn/haar verder studie.

en nog een reden waarom ik niet eens ben met allimentatie is omdat het toch altijd een dwangmiddel is van vrouwen om de man te pesten. kom vrouwen geef toe. jullie weten allemaal dat, dat klein beetje geld heus niet alle onkosten dekt.

daarom ben ik meer een voorstander van onkosten delen zoals school/sport etc
kleren en voeding niet, omdat je kleren en voedsel net zo duur of goedkoop kan maken als je wilt. gelijk of ongelijk???

partnerallimentatie afschaffen......direkt!!!

Connie
Mon, 10/02/2006 - 01:18

Beste yuna,

Wie denk je wel dat je bent om te kunnen zeggen dat alle bijstands moeders de hele dag op hun luie reet zitten.
Ik als moeder van 4 kinderen zou wensen dat ik een half uurtje per dag op mijn reet kon gaan zitten en even niets doen.
Je hebt met je 22 jaar en waarschijnlijk geen kinderen nog net niet die levenservaring om te beseffen wat je zegt.
Een bijstandsmoeder heeft het namelijk druk genoeg om elke dag uit te zoeken om op een zo goedkoop mogelijke manier de mondjes van de kinderen te voeden, het huis schoon te houden, kapotte kleding te herstellen omdat zomaar nieuwe kleding kopen niet kan, je kunt het zo gek niet noemen maar wij doen alles zelf omdat we hulp niet kunnen betalen.
Dit maakt ons wel kreatief wat weer een pluspunt is.
Je zou eens moeten kijken wat je allemaal wel hebt in plaats van wat je niet hebt dan zou je misschien wat gelukkiger worden.
Ik hoop dat je weer snel gaat studeren en je vooral gaat richten op sociale vaardigheden dat zal je goed doen.

Groetjes, Connie

annne
Mon, 10/02/2006 - 12:05

Waarom draagt een advocaat zulke jkleren met dat wit eraan

groetjes Anne

rob
Tue, 10/24/2006 - 23:12

ach ja als man heb je geen poot om op te staan (helaas) mijn partner heeft mij verlaten is met mijn twee kindjes vertrokken naar groningen we waren niet getrouwd maar heb de kindjes wel erkent dus allementatie betalen nu vraag ik om gedeelde zeggenschap over de kindjes dan heb ik nog een klein beetje vader gevoel maar nee hoor ook dat weigert ze.
ik heb niet gekozen voor deze situatie ik werk me krom om alles gedraaid te krijgen en als puntje bij paaltje komt heb je als vader geen donder te vertellen
dit vind ik diep triest ik zie mijn kindjes ongeveer 48 uur in de twee weken waarvan 6 uur in de auto ik noem dit geen normale situatie
groetjes ,rob

Mirrie
Wed, 10/25/2006 - 11:00

Ik zit met een vraag. Mijn vriend heeft een dochter van 8 en zij woont bij haar moeder. Mijn vriend betaald veel partner en kinder alimentatie en ziet zijn dochter 4 dgn in de maand. Zijn ex werkt 18 uur per week.Wij zijn(nog) niet getrouwd en binnen enkele dagen krijgen wij samen een kindje. Ik werk 16 uur per week. Het lijkt mij, dat de alimentatie van mijn vriend omlaag moet, daar hij nu voor 2 vrouwen en 2 kinderen "moet"zorgen. Klopt dit? En hoe zit het met de kinderbijslag, die ontvangt zijn ex nu ook nog is voor hun kind, terwijl mijn vriend al de hoofdprijs betaald. Ik hoop op een reactie. Gr. Mirrie

Gerard
Thu, 10/26/2006 - 11:24

Ik heb hierbij ook een reactie als "vader" die zijn kind al 17 jaar niet heeft mogen zien. Ik ben een half jaar getrouwd geweest met een mevrouw die destijds 10 jaar ouder als mij was (ik was net 18) die mevrouw werd zwanger door een ongelukje, waarna we besloten om te trouwen. Dit ging natuurlijk helemaal niet goed en na een half jaar zijn we al uit elkaar gegaan. Ik heb keurig netjes een bezoek regeling gehad totdat mijn "ex" er achter kwam dat ik een nieuwe relatie had. Dit was niet met een vrouw maar een man. Vanaf dat moment heb ik mijn dochter niet meer mogen zien, wat nu dus al inmiddels 17 jaar is. Brieven eheb ik geschreven gebeld maar mevrouw was niet te vermurwen. Hierdoor heb ik om me zelf te bescheremen het er maar bij laten zitten. Deze mevrouw heet nu inmiddels 3 kinderen van 3 verschiullende mannen en nog nooit een vinger uitgestoken om te werken. Mijn inkomen is destijds niet genoeg geweest om alimentatie te betalen en ben daar toen door de rechter van vijgesproken. Nu 17 jaar verder hebben mijn nieuwe partner en ik door omstandigheden grote financi?le problemen waardoor we zelfs het huis te koop moeten zetten omdat we moeite hebben om de rekeningen te betalen (het huis staat al te koop en we blijven met een totale rest schuld achter van dik 115000.00 euro. We waren hier eenr egeling voor het treffen en dat zag er naar uit dat dat ging lukken. 2 weken geleden vind ik een brief op de stoep van de sociale zaken met daarop vermeld dat ik kinderalimentatie "kan" betalen en hebebn datn ook een berekening gemaakt en hopa daar kwam uit dat ze vonden dat ik wel een bedrag van 175 euro per maand kan missen ondanks de grote schulden die mijn parner en ik hebben. Wij kunnen dit dus echt niet opbrenggen en het lichtpuntje wat wij hadden om de problemen op te lossen is als sneeuw voor de zon verdwenen. Het is ook niet dat ik niks zou willen betalen aan allimentatie maar ik kan gewoon niks opbrenegen. Het meisje kn er niks aan doen dat zij geboren is en ik heb altijd wel contact willen hebben maar dat is altijd tegen gehouden door die "mevrouw". Dus laat ik maar zeggen dat ik het hele systeem niet zou goed begrijp. Waarschijnlijk raak ik mijn baan kwijt omdat ik een huur huis op een andere plaats moet gaan betrekken en dit geld dus ook voor mijn partner dus we glijden nu nog verder de goot in. Mevrouw heeft elk jaar een andere ziekte, wat ik begrpen heb heeft ze nu dat is het laatste bericht Borderline syndroom. Wat ik niet begrijp dat zulke dames netjes hun geld krijgen niet hoeven te werken en de vader het contact met zijn kind al 17 jaar heeft kunnen ontzeggen en daar ook nog voor beloond worden. Na 17 jaar pijn enn verdriet wordt je weer met neer gemept en kopt gemaakt. 18 jaar netjes gaan trouwen met de dame en daar dus de rest van je leven voor worden gestraft. Dit is mijn verhaal, kun je nagaan wat het voor mijn dochter is die haar vader al 17 jaar niet heeft gezien. Op dit moment ben ik een beetje emotioneel en zie dit dan ook een manier om mijn ellende een beetje van mij te kunnen afschrijven. Sterkte voor de andere mannen en hun nieuwe gezinnen die weten wat voor inpact dit soort dingen op je kunnen maken

majel
Fri, 11/03/2006 - 20:03

Ik heb een vraagje..Ik en mijn vriend gaan binnenkort uit elkaar.we zijn het er beiden over eens dat we niet langer bij elkaar horen.Nu hebben we wel 2 kinderen, 2 meiden van 15 en 6 jaar.We zijn niet getrouwd en ook niet geregistreerd als zijnde partners.Is mijn ex nu wel of niet verplicht om allimentatie te betalen?ik kom wrs in de bijstand en weet uit ervaring van een vriendin dat die allimentatie dan verdwijnt in haar uitkering..Kan ik met mn ex een relatief laag bedrag afspreken, zodat hij me af en toe nog wat zo toe kan stoppen of is hij wettelijk verplicht een bepaald bedrag te betalen??
Bedankt alvast!!groetjes Majel

erik
Fri, 11/10/2006 - 12:59

wat een frustraties allemaal. ik heb gewoon een simpele vraag.
ik houd geen geld over. ik betaal € 328,- alimentaie in de maand voor mijn zoon die bij mijn ex woont. Is dat niet erg veel? Ihoud minder geld voor mezelf over dan wat ik aan mijn zoon betaal... klopt niet toch?

Natas
Wed, 11/15/2006 - 15:45

Alimentatie moet als eerste worden betaald!!!!

Kinderen moeten eten naar school kortom ze moeten leven en daar is geld voor nodig.

Ik vind dat je kinderen op de eerste plaats moeten komen, dat houdt o.a in eten en drinken, schoolgaan, kleedgeld en evt. verdere ontwikkeling, en dan pas de rekeningen en mijn eigen behoefte als laatste.

Met als conclusie, het blijft elke maand aanpoten met nog openstaande rekeningen en lening. (Ja vaak gaan moeders die aan omdat ze het anders niet redden met de kinderen of voor hun toekomst).

Veel alimentie-moeten-maar-niet-betalers
zitten in de zelfde sitatie dat ze ook rekeningen moeten betalen en oja die hoge lening vooral die (die van de mooie auto of huis).

Hebben ondertussen nog een ander kind of vriendin en of vrouw, die voor gaan, de alimentie wordt hierdoor helemaal niet betaald.

Tegenwoordig kan je de euro tegen de gulden aanhouden.

Dus kun je ervan uit gaan dat een kind gemiddeld 10.000 euro per jaar kost, daar gaat heus wel wat van af. Maar 10.000 / door 12 is
833 euro per maand.

Stel je maakt er 5000 euro per jaar van, blijft 416,- Euro per maand over.

Ik zou 360 euro per maand moeten ontvangen voor 2 kinderen, maar hun vader weigert te betalen.
Velen met mij.

l
Thu, 11/16/2006 - 09:37

Ik vind dat een vader niet altijd allimentatie hoeft te betalen zeker niet als de ex vrouw zelf wilde scheiden en hem maanden lang gesteelijk mishandeld en bedreigd heeft dan denk ik je wilde zelf en zorg dan ook voor jeazelf de recht staat hier in nederland zit heel krom in elkaar

Natas
Thu, 11/16/2006 - 11:00

Ik vindt dat een vader altijd alimentatie moet betalen ongeacht wat zich tussen de ouders heeft gespeeld.
Het kind mag het niet degene zijn die daardoor tekort moet komen of te wel financieel wordt gestraft.
Helaas begrijpen veel vaders het niet en denken de moeders hier mee te straffen terwijl ze het kind hiermee treffen.

Alleen door vaders alimentie laten te betalen,
kun je ze laten voelen dat ze ook zorg voor hun kind moeten dragen.

Chris
Tue, 02/13/2007 - 15:48

Weet iemand hoe het zit als mijn ex partner die de kinderen mee neemt een nieuwe relatie krijgt?

Ben ik dan verplicht voor de kinderen allementatie te blijven betalen terwijl beide dan een goede baan hebben (zowel mijn exvrouw als haar nieuwe partner?)

is het mogelijk dat ik het dan niet betaal aan mijn ex maar bv op een spaar rekening zet?

ik wil niet mijn verplichtingen ontlopen maar wel dat het geld terechtkomt waar het hoort en dat is bij de kinderen!

Dutsch
Mon, 02/26/2007 - 09:44

Hallo Ik ben een man ben sinds 1995 gescheiden. heb drie kinderen intussen is de jongste 19 21 23 nu naar 12 jaar kommt het lbio en wil van mij over de jaren 95 tot 2006 de achterstand van de kinderallimentatie en de onderhoudsallimentatie voor mijn vrouw hebben. Ik zou nu een bedrag betalen van 94000 € terug betalen. Ik moet zeggen dat ik tot 1995 zelfstandig was. Ben met mijn bedrijf bankrot gegangen het bedrag van de bankrot was 420.000 Gulden deze
schulden heb ik op mij genomen ik betaal aan mijn Fam iedere maand nog een vasr bedrag terug. die hebben mij in die dagen geholpen.met mijn ex Vrouw heb ik mondelijk afgesproken dat ik al deze schulden op mij neem.maar hiervoor geen onderhoud voor de kinderen betalen kan.daarmee was zij toen mee akkord gegaan. nu naar twaalf jaar hebben die mijn loonbeslag gelegt. ik ben aan het einde. Ik weet mij geen raad meer. Toen mijn bedrijf bankrot ging heb ik ook met zelfmoord gedachten gelopen. En nu kommt de zelfde gedanken bij mij op. Ik heb de zaak nu aan een advokaat gegeven en ben gespannt wat een rechter zegt.Zij heeft al die jaren een goed inkomen gehad. kon voor haar onderhoud zelf opkomen. nu zou ik voor de onderhoud van ex vrouw 52000 € betalen en voor de kinderallimentatie 41000 € dat kan toch niet waar zijn dat ik dat betalen moet!!! Ik kan nu de raad geven aan mijn zoon en aan alle mannen ga nooit trouwen.Die vrouwen zijn zo wat van gemeen. als je zich scheiden laat.

b.s.ch.
Thu, 03/08/2007 - 16:20

zo te lezen is er idd heel veel leed in scheidings-en alimentatie land.
zelf krijg ik ook geen alimentatie voor mijn kinderen en is mijn ex met de noorderzon vertrokken naar het buitenland.
een bak schulden achtergelaten, o.a. aan mij, wsnp, veroordeling voor geweld, bedreiging en vernieling, kortom met schulden en een strafblad zo snel mogelijk zorgen dat je wegkomt.
zijn reden om niets voor de kinderen te betalen is, dat het geld op mijn rekening komt en hij vindt het niet nodig dat ik dat geld krijg...........hij vergeet dat het voor de kinderen is.
we zijn er achter dat hij naar een land vertrokken is dat geen verhaalsverdrag heeft met nederland, dus geld voor de kinderen krijg ik nimmer meer.
ik zal de rechter moeten vragen om toestemming voor een paspoort en de kinderen hebben inmiddels aangegeven niet meer zijn naam te willen dragen. ook dat zal via de rechter moeten. gelukkig is de jongste bijna 12 en mogen ze dit zelf verzoeken.
tevens ga ik het gedeelde gezag aanvechten.
een vader die alleen maar zijn eigen belang boven dat van zijn kinderen stelt hoeft ook geen gezag meer te hebben, is mijn mening.

kortom ik ga door met het opvoeden en verzorgen en houden van mijn kinderen, is er tenminste nog 1 ouder die het doet......

nicole lente
Thu, 03/22/2007 - 18:21

Kan iemand mij vertellen of thailand tot 1 van die toevluchtsoorden behoord, waarbij er geen verhaal meer kan worden verhaald mbt tot kinderalimentatie?

Lentekriebel@chello.nl

W
Tue, 04/03/2007 - 20:15

Ik betaalde kinderalimentatie voor mijn kids 425euro mijn ex had een uitkering.
Nu zijn mijn kids daar ze niet gelukkig waren beiden bij mij inkomen wonen en zorg ik al langere tijd voor ze.alimentatie voor de kids was dus stilgezet door de rechter en nu komt de soos partneralimentatie eisen...dit is een kromme wereld...ik krijg geen kinderalimentatie daar zij een uitkering heeft.

mb
Tue, 04/03/2007 - 23:20

ik ben al enige tijd gescheiden van mijn exman.wij hebben samen 2 kinderen.mijn ex was weer getrouwd geweest. bij die andere vrouw heeft hij ook kinderen.nu is het zo dat hij met haar schulden heeft gemaakt. maar ik hier de dupe van ben.zij krijgt de volledige alimentetie ik weinig tot niets.inmiddels heeft het lbio veel fouten gemaakt.de instanties zijn dit nu aan het uitzoeken.alimentatie mag nooit met de schulden meegerekent worden vind ik wij hebben het hier over levensonderhoud.

anoniem
Wed, 04/04/2007 - 15:42

mijn vriend is gescheiden omdat zijn ex dat wilde ze was vreemd gegaan en ze woont nu al zekers 10 jaar samen met de man waar ze mee vreemd is gegaan.mijn vriend en zijn ex hebben samen een zoon van nu 14 jaar.
zijn ex heeft een goede betaalde baan zoals ook haar vriend.per maand betaald mijn vriend 115 euro kinderalimentatie en ze onvangt daarbij nogeens ongeveer 100 euro aan kindertoeslag.dus bij elkaar 215 euro per maand.
nu ben ikzelf ook gescheiden en 2 van mijn kinderen 15 en 10 wonen bij ons ik krijg van mijn ex geen kinderalimentatie omndat volgens de rechter hij te weinig draagkracht had hij verdiende ongeveer 3500 euro per maand!!!!hij heeft wel zijn kosten opgedreven door een huis te huren van 1000 euro per maand een dure mercedes te rijden ongeveer 4 x per jaar met vacantie te gaan.mijn vriend heeft destijds alle schulden op zich genomen waarvan nu nog 19000 euro aan openstaat.zijn ex en haar vriend hebben een behoorlijk inkomen.mijn vriend heeft een stuk minder dan hun maar zorgt ook voor mijn 2 kinderen ik werk zelf ook .heel het rechtssysteem zit verkeerd in elkaar mijn ex-man hoeft niets te betalen terwijl mijn vriend die meer als de helft minder verdiend wel alimentie moet betalen.het kost mijn vriend alleen maar veel geld terwijl zijn ex van alles kan doen .zij was achulden vrij destijds.Mijn mening is schaf de alimentatie af,want voor een man is het bijna onmogelijk om opnieuw te beginnen omdat die meesatl alle schulden op zich krijgt en ook nog eens alimentie moet betalen en wanneer hij een nieuwe relatie krijgt wordt het inkomen van zijn partner mee geteld maar van zijn ex wordt niet gekeken wat haar nieuwe vriend verdiend en wordt niet meegerekend .ze hebben samen een riant inkomen.mijn mening is wanneer je uitelkaar en er zijn kinderen dan moet degene bij wie de kinderen gaat wonen maar ook voor hun zorgen financieel gezien ik heb dat ook gedaan en dat gaat heel goed .nun hebben we het een stuk minder omdat mijn vriend de alimentie moet betalen voor zijn zoon terwijl ze bulken van het geld ,en wij kunnen niets omdat hij de alimentie moet betalen daarbij betaalt mijn vriend ook zijn kleren.SCHAF DE ALIMENTATIE AF EN NEEM JE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!!!!!!!!!!!!!!

anoniempje
Mon, 04/09/2007 - 13:37

als je de alimentatie afschaft dan draait de moeder voor alle kosten op.en dat is ook niet de bedoeling,want de vaders zijn toch net zo goed verantwoordelijk voor de zorg van hun kinderen.en schulden moeten gewoon gedeeld worden na een scheiding.als er geen schulden waren dan moet er gewoon alimentatie betaald worden.en anders duidelijke afspraken gemaakt worden.ik ben ook gescheiden ,en draai ook overal alleen voor op.ik vind dat de politiek hier meer bij moet ingrijpen, en niet de moeders [in de meeste gevallen]aan hun lot over laten.

ron
Fri, 04/20/2007 - 20:15

Je bent gezamelijk de verantwoordelijkheid aangegaan voor de kinderen, deze dienen een goed leven te kunnen blijven lijden. Betalen van de kinderalimentaie hoort daarbij!! Maar de manier waarop moet anders; stel gezamelijk (eventueel met mediator) een kostenplan op, alle vaste kosten en gebruik reele bedragen, deel dit door 12 en vervolgens door 2 (bij 50%/50% ouderschap en anders naar rato).

Helemaal niets betalen als vader (of moeder) kan natuurlijk niet voor je kinderen. Partneralimentatie afschaffen wanneer er geen sprake van schuld is bij de alimentatieplichtige..

ron
Fri, 04/20/2007 - 20:16

lijden moet uiteraard leiden zijn.......freudiaanse vergissing??

henk
Thu, 07/12/2007 - 03:26

De rechtspraak op dit gebied in nederland is verrot allimentatie ok moet ik zou niet anders dan voor mijn kinderen willen betalen (wat ik ook doe kinder + partner 1000 ) Maar mijn ex heeft 3 jaar samengewoond heeft voor denk 1,5 ton geld krijgt 1300 wao gaat 3 keer per jaar op vakantie heb rechergebureau ingeschakeld voor samenwonen fotos films etc , rechter veegt het zo van tafel ik verdien ong 2100 per maand mijn partner 700 ik kan niet op vakantie (ben elk jaar met mijn kinderen gegaan) nu is is de financieele nood zo hoog dat het niet meer gaat en ik werk 12 uur per dag voor wat?? Nederland is rot! alleen de gegoede burgers worden gepakt het rechtssyteem zit verkeerd in elkaar, niemand wordt ook uitvoerig gehoord je kan niets uitleggen ik ben moedeloos en teleurgesteld onrecht ten top!!!

Anoniem
Wed, 07/18/2007 - 17:06

Hallo mede gedupeerde,

Mijn man heeft een dochter van 15.Ziet hij ook door ex al geruime 7 jaar niet meer.Ex heeft tenslotte een schuld achtergelaten van ruim 22.000 euro.Dochter ontvoerd ( gewoon meegenomen naar een andere man )zonder te weten waar ze was.Nog meer alimentatie eisen omdat de gezondheid van zijn dochter niet goed was.Hij ziet zn dochter niet meer door slechte praatjes van ex.
Als we maar effe een maand heel krap zitten proberen we altijd de alimentatie te betalen , we hebben nu zelf een kindje.En lopen nu onder bewindvoering en nog durft ze het lbio te sturen.We hebben echt niets meer kwa geld en dat hebben we haar eerlijk verteld.Maar toch dwars zitten.Zelf word mijn man neergezet op internet als slechte vader ( geen naam erbij vermeld, maar iedereen die ons kent .. )
Word hier een beetje moe van.En zoek net zolang verder tot ze de fout in gaat.Heb al diverse uitdraaien van internet gehaald.Die ik zo kan overhandigen aan de rechter als het moet.
Een ieder heel veel sterkte !En 1 tip geef niet op !Want op internet kom je een hoop te weten over je kind , als je maar zoekt !

Renate
Fri, 07/27/2007 - 20:28

Ik heb een vraag; mijn ex-man en ik zijn in 1999 uit elkaar gegaan en een jaartje daarna werd de scheiding officieel uitgesproken. Na veel mishandelingen en vernielingen werd het wat rustiger in mijn gezin met 4 kinderen. Tijdens de scheiding is er afgesproken dat mijn ex de schulden zou betalen i.p.v. allimentatie. Dit betreft de alimentatie voor de kinderen, voor mezelf heb ik nooit allimentatie willen hebben! Mijn ex heeft een paar jaartjes aangemodderd en nog meer schulden erbij gemaakt en toen er geen uitweg meer was voor hem is hij de schuldsanering ingegaan. Inmiddels is hij eruit en wil ik graag allimentatie gaan vragen omdat de kinderen ook ouder worden (16, 12 en een 2ling van 9) en de hoofd reden: vader belooft vakanties, dagjes uit, dagje winkelen, schoenen, kleding, mc. donalds enz. en komt met de kinderen zijn afspraken niet na. Inmiddels heb ik sinds 5 jaar een nieuwe partner die hard werkt en sinds een jaartje hebben we ook een kindje samen. Mijn partner betaald alle kosten voor alle 5 kinderen. Omdat vader de afspraken nooit nakomt met de kids willen wij de allimentatie gaan aanvragen om zelf dat geld aan de kinderen te besteden, niet om er zelf beter van te worden. Ik kan op internet nergens vinden of dit mogelijk is, na zon regeling. Kan ik allimentatie aanvragen na 8 jaar?

S
Fri, 09/07/2007 - 19:24

Vraagje:

Ik ben een kind van gescheiden ouders bijna 21. Zij zijn in 1991 of 1992 gescheiden. Voor zover ik weet moest hij alimentatie betalen,maar ook voor zover ik weet heeft hij dit nooit gedaan. Kunnen ik en mijn moeder al die alimentatie nog verhalen op hem?

Of als destijds is vastgesteld dat hij geen alimentatie hoefde te betalen vanwege geen of te weinig inkomen en hij later wel genoeg inkomen heeft gekregen kun je dan alsnog aanspraak doen op alimentatie vanaf dat moment?

Hoop op een reactie!

Peter
Sun, 09/23/2007 - 21:02

Indien er kinderen zijn en die worden de vrouw toegewezen dan moet de man dus fors betalen. Ook al ontvangt de vrouw daarnaast ook nog kinderbijslag en extra toeslagen. Helaaml niet beroerd dus om te scheiden als vrouw. Maak de man zwart naar je kinderen toe zodat die hun vader ook niet meer willen zien en dan gek he dat veel vaders dan weer een nieuw gezin starten. Pffff, regering kap eens met die huidige alimentatie regeling!!! Gooi partneralimentatie zowiezo overboord en verdeel de kosten voor de kinderen over beide ouders. Ontstaat er ook minder haat en wroeging en voor de kinderen is dat op den duur ook het beste. De mannen zullen minder gemotiveerd zijn om weer een nieuw gezin te starten bij een nieuwe vrouw ook.

Daphne
Fri, 10/19/2007 - 14:06

5 jaar geleden gingen mijn partner en ik uit elkaar,we hadden geen samenlevingscontract. Hierdoor moest ik in financieel geheel opnieuw beginnen, mijn ex hield alles.dat was heel wat. een nog groter huis enz. Uiteraard had ik geen recht op wat dan ook, wel op kinderalimentatie.Deze heeft hij betaald en we hebben onze verstandhouding redelijk tot goed kunnen houden,al liep ik wel op mn tenen.Alles in belang v mn kind, mezelf opzijzettend om de verstandhouding goed te houden.Opeens heeft hij per februari gedreigd met stopzetting v kinderalimentatie.Al zn extra geld is weggesluisd,hij heeft zgn niets meer,behalve nu 1300 eur per maand. Hij is hoog opgeleid maar werkt 13 uur en klust zwart bij.(zegt mijn kind)Ik ben geen bijstandsmoeder,maar zit met mijn zelfstandige bedrijf op zelfde financiele bijstandsnivo.Was trots tot nu toe wat ikzelf bereikt heb.Nu zegt mijn advocate: legt u zich er maar bij neer mevrouw,meneer heeft geen draagkracht en hoeft 0,0 cent alimentatie te betalen,u zult het helemaal zelf moeten doen met 1000 euro.ze is als vrouw niet bepaald strijdvaardig.de rechtszitting komt nog....zijn er mensen die hetzelfde hebben meegemaakt met een rechtvaardige uitspraak?

joop
Thu, 01/03/2008 - 15:23

Bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van de alimentatiebetaler ... ook wordt hier de inkomsten van de nieuwe partner van de alimentatiebetaler meegerekent.

Maar ..... er wordt geen rekening gehouden met de inkomsten van de nieuwe partner van de alimentatieontvanger ?????????

JJR
Tue, 01/08/2008 - 15:10

Ja, wat een ellende allemaal! ik en mijn ex hadden de afspraak gemaakt geen alimentaties aan elkaar te betalen. zo ook niet voor de kinderen! Ik vond dat hij net zo goed een kans behoorde te hebben om zijn leven opnieuw op te kunnen bouwen, en met alimentatie betalen zou hem dat niet of met moeite lukken! ik heb dus jaren nog nooit een cent van hem mogen ontvangen en ook nooit naar gevraagd! Sinds anderhalf jaar wonen onze twee kinderen bij hun vader omdat ik in het buitenland nu woont en de kinderen ervoor kozen in nederland te blijven! Na de scheiding hebben de kinderen bij mij gewoont(4 jaar)En nu gaat die stinkerd alimentatie opeisen van mij! De kinderen krijgen van alles van ons en kosten worden ook gedeeld, daarbij betaal ik de vliegtickets om mijn kinderen hier te kunnen hebben. (vind ik logich omdat ik ben verhuisd) maar dit slaat alles... er staat dus niets op de scheidingsconvenant, en vervolgens gaat meneer de omgang verbieden, en alimentatie eisen! fantastisch systeem in nederland... Ik ben dus een van die moeders die hun kinderen elk weekend naar hun vader bracht, ze elke week liet bellen en nooit geen cent heeft gevraagd voor de zorg van de kinderen. gewoonweg zodat hij opnieuw zijn leven kon opbouwen en ik van mening ben dat een kind net zoveel recht heeft om bij zijn vader te zijn. Nu wordt ik daar dus voor gestraft... door het weg houden van de kinderen en door geld op te eisen... gewoon te ziek voor woorden! Ook ik ben van mening dat dat bepaalde kosten vergoed dienen te worden, en dat gebeurde dan ook! de kinderbijslag die meneer ontvangt voor de kinderen gaat op aan het betalen van rekeningen... ziekelijk gewoon, dat het zomaar kan!

Irma
Tue, 02/05/2008 - 17:14

Als ik zo al de reacties even lees word ik toch wel een beetje misselijk van alles en iedereen. Naar mijn mening neem je als stel getrouwd of niet samen kids. Als een relatie of huwelijk niet meer werkt en een beslist weg te gaan zul je als meest verdienende ouder alimentatie moeten betalen. Dit is nl. een onderhoudsplicht die je hebt t.o.v. je kids. Dit weet je als je samen gaat leven en kids neemt, heel simpel allemaal. Waarom mensen daar zo moeilijk over moeten doen begrijp ik niet. Ook als er een nieuwe partner komt zal deze er indirect bij betrokken worden ja maar dat is een keus die ja dan weer maakt he. Ik word doodziek van al deze verhalen wie er nou het zieligste van de ouders is. Ik hoor niemand dat degene die onder dit alles lijden de kinderen zijn!! Walgelijk gewoon er zou een wet moeten zijn waarin bepaald word en gewoon geind word voor de kids. Zonder allerlei truukjes om eronder vandaan te komen. Nieuwe gezinnen geen rekening mee houden eerst de kids uit het eerste gezin hoor. Zo houdt het nooit op al die gebroken gezinnen waar zeker de kids niet om gevraagd hebben. Dat is mijn mening. Als alleenstaande werkende moeder die ook flink een oor aan genaaid wordt omdat de man zo nodig een nieuw gezin moet beginnen waar de vriendin te lui van is om te moeten gaan werken.

Irma
Tue, 02/05/2008 - 17:15

Als ik zo al de reacties even lees word ik toch wel een beetje misselijk van alles en iedereen. Naar mijn mening neem je als stel getrouwd of niet samen kids. Als een relatie of huwelijk niet meer werkt en een beslist weg te gaan zul je als meest verdienende ouder alimentatie moeten betalen. Dit is nl. een onderhoudsplicht die je hebt t.o.v. je kids. Dit weet je als je samen gaat leven en kids neemt, heel simpel allemaal. Waarom mensen daar zo moeilijk over moeten doen begrijp ik niet. Ook als er een nieuwe partner komt zal deze er indirect bij betrokken worden ja maar dat is een keus die ja dan weer maakt he. Ik word doodziek van al deze verhalen wie er nou het zieligste van de ouders is. Ik hoor niemand dat degene die onder dit alles lijden de kinderen zijn!! Walgelijk gewoon er zou een wet moeten zijn waarin bepaald word en gewoon geind word voor de kids. Zonder allerlei truukjes om eronder vandaan te komen. Nieuwe gezinnen geen rekening mee houden eerst de kids uit het eerste gezin hoor. Zo houdt het nooit op al die gebroken gezinnen waar zeker de kids niet om gevraagd hebben. Dat is mijn mening. Als alleenstaande werkende moeder die ook flink een oor aan genaaid wordt omdat de man zo nodig een nieuw gezin moet beginnen waar de vriendin te lui van is om te moeten gaan werken.

angelique
Mon, 03/31/2008 - 22:13

ik krijg al 15 jaar 115 euro van mijn ex. dit is toegewezen door de sociale dienst toen in de tijd, inmiddels werk ik al lang, hoe zit het met inflatie correctie? blijft die 115 euro altijd zelfde of kan je meer gaan vragen??

agnes
Wed, 04/09/2008 - 00:18

gelet op al deze reacties is er niet een politieke kopstuk die hier en nu een eind maakt aan al deze ellende? Het wordt tijd voor een nieuwe wetgeving omtrent allimentatie. Partner allimentatie NEE!!!!!

rene
Mon, 04/14/2008 - 11:40

nah moet ff reactie plaatsen.
tuurlijk is alimentatie nodig maar niet als je kind niks van je wilt weten en blijkt zelf voor inkomsten te kunnen zorgen.zeg niet dat iedereen het doet maar in sommige gevallen wordt wel misbruik van alimentatieplicht gemaakt en het is al belachelijk dat als je ex het lbio inschakeld de kosten hiervan op de alimentatieplichtige worden verhaald.

YVON
Sun, 08/03/2008 - 11:35

Via het LBIO kan je allerlei inlichtingen vragen mbt alimentatie ook als je ex in het buitenland woont en je zijn of haar adres weet en liefst ook nog zijn of haar persoonlijke omstandigheden kan je de alimentatie laten innin door het LBIO.
Verder vind ik het belachelijk dat de alimentatieplichtige of het nu een vrouw of man is altijd voor de kinderen moet betalen de kinderen worden financieel gepakt via de ex een zeer kwalijke zaak.
Ook partneralimentatie vind ik in veel gevallen terecht waarom moet de verzorgende ouder altijd de dupe worden trouwens de partneralimentatie komt de kinderen ook ten goede minder zorgen om geld betekent een vaak een ontspannen en gezellige ouder voor de kinderen.
Wanneer een veelal vader een nieuw gezin sticht is okay maar de alimentatieplicht blijft!!!!!!!!en moet ook blijven!!!!!!

Arie
Mon, 08/18/2008 - 20:38

Zeg YVON 03.08.08 9:35, als je vader was geweest, zou je dus met veel plezier partneralimentatie betalen aan je ex?
Ook al was je ex-vrouw nog zo egoistisch? En dan je kinderen ook maar niet meer zien. Hihi.
Volgens mij heb je een inlevingsvermogen van werkelijk niets. Voor kinderen moet je naar verhouding betalen, maar als je partneralimentatie eist is een pure vorm van wraak en straffen van je ex. Ik heb medelijden met je man of je eventuele toekomstige man. Veel vrouwen zijn ego. Ze trouwen voor kinderen en financiele zekerheid. Maar liefde? Ik vraag het me af.

Roy
Wed, 09/24/2008 - 12:11

Hallo,

Al meer als een jaar wonen mijn 3 kinderen bij mij, omdat het niet goed ging bij hun moeder. Zij is inmiddels akkoord gegaan met het feit dat de kinderen bij mij wonen.

Hun moeder heeft geen baan en ontvangt geen uitkering, woont inmiddels wel samen met iemand. Zij wil geen kinderalimentatie betalen omdat zij geen bewijsbaar inkomen heeft. Toch heeft zij onlangs een cosmetische ingreep laten doen en een redelijk nieuwe 2e hands auto kunnen kopen!!!???

Naar de rechter en het LBIO gaan heeft geen nut omdat zij kan zeggen niet te beschikken over een inkomen.

Welke mogelijkheden heb ik dan wel?

Groet,

een hardwerkende vader

Henk Bakker
Mon, 10/06/2008 - 19:19

Als ik de bovenstaande verhalen lees denk ik, "wat ben ik toch blij dat ik van die streng "Christelijke" en door haar ouders strontverwende dochter van een kilometers naast zijn schoenen lopende Vroomshoopse bankfiliaalhouder annex hobbyschilder, hazen en konijnenjager en oorlogsheld af ben".
Bij mij begon de echtscheidings ellende ruim tien jaar geleden met een alimentatie eis van 3000 gulden per maand en een boedelscheidingsvordering van 185000 gulden. Als de alimentatie zou zijn toegekend zou mijn ex, met nietsdoen en een WAO uitkering meer hebben overgehouden dan ik met een fulltime ingenieursbaan baan. Na veel touwtrekken werd het uiteindelijk 1500 gulden per maand.
Twee jaar na de echtscheiding ging mijn ex. samenwonen met een twee jaar jongere automonteur (die kan ze wel de baas en mij niet), maar liet mij de alimentatie gewoon doorbetalen. Hoe ze dat met haar streng Gereformeerde opvattingen, ze kerkt in Rijnsburg, ja, ja, de Gereformeerde kerk in Oegstgeest is niet streng genoeg, in overeenstemming weet te brengen is mij nu na acht jaar nog steeds een raadsel. Gelukkig kwam ik er snel achter en na de nodige schermutselingen is de alimentatie stopgezet en heeft ze het grootste deel van de uit alimentatiefraude ontvangen bedragen terugbetaald.
Zoals gebruikelijk in dit soort situaties zijn de kinderen natuurlijk de dupe. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik mijn intussen bijna 13 jaar oude, hoogblonde en stevig uit de kluiten gewassen zoon Martijn al vier jaar niet meer heb gezien.
Natuurlijk moet ik wel kinderalimentatie betalen. Vind ik ook niet erg, ook al zie ik mijn kind niet. Maar mijn ex. wist niet hoe snel ze naar het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen moest lopen toen de alimentatie door omstandigheden (de geboorte van mijn dochter Sofia) een keer te laat was.
Dit terwijl een briefje of een telefoontje ook had gekund.

H. Gabor
Tue, 10/07/2008 - 19:39

Mijn exman betaalt slechts 46 euro per maand voor 3 kinderen. Hij heeft een modaal inkomen. De reden van dat bedrag destijds was een lening waardoor de draagkracht verminderd was. Nu heeft hij een (groot) huis gekocht en erg veel luxe tov van de eerdere situatie. Toch zegt mijn (pro deo) advocaat dat het geen zaak kan worden omdat de draagkracht verminderd is door een hoge hypotheek. Mijn exman weigert meer te gaan betalen en betocht mij van hebberigheid.
Ik leef van een bijstandsuitkering en kan haast niet geloven dat het systeem zo oneerlijk is dat mijn kinderen en ik zo in de kou worden gelaten terwijl mijn exman maar zo n klein maandbedrag hoeft te betalen voor 3 opgroeiende kinderen. Ik betaal alle kosten voor mijn kinderen en kan niet rondkomen. De gemeentelijke sociale dienst draait nu op voor het gegeven dat mijn exman bijna niet betaalt.
Heeft iemand advies? Ik wil de alimentatie graag herzien hebben, maar weet niet meer welke weg ik moet bewandelen. een dure (goede?)advocaat kan ik niet betalen.

Depje
Thu, 12/04/2008 - 17:58

Hallo,

Ik heb alle verhalen zon beetje zitten lezen en ben bijna in staat om bijna alle verhalen te beantwoorden maar dat gaat niet.
Natuurlijk heb ik ook een eigen mening over dit alles en die zal ik bij deze geven.

Allereerst ben ik een moeder van 2 kleine kindjes van 3 en 2 jaar. Helemaal geweldig en zou ze ook voor geen goud willen missen.
Ook woon ik samen met een hele leuke man die ik nu 2.5 jaar geleden heb leren kennen nadat ik mijn vorrige relatie met een hoop ellende heb beeindigd.

Zoals jullie nu dus misschien begrijpen is de man waarmee ik nu samenwoon niet de biologishe vader van mijn kindjes.
Helaas want als ik nu alles bekijk had ik dat graag anders gezien maar dingen die gebeurd zijn zijn niet terug te draaien.

Maargoed mijn verhaal....

Het begon allemaal toen we na een hoop ellende uit elkaar gingen, mijn ex stalkte mij en bedreeg ons.
Ik leerde toen ook nog de nieuwe man in mijn leven kennen en dat gaf nog meer ellende.
Helaas ha deze man ook geen schone lei want hij was nog getrouwd en wilde scheiden.
Ik heb toen mijn ex en ik uit elkaar gingen geen allimentatie willen hebben in de eerste instantie want ik kreeg genoeg binnen om in het levensonderhoud van mezelf en mijn dochter te voorzien, mijn zoon was op dat moment nog niet geboren.
Mijn mening was des te minder ik trek des te verder hou ik hem uit mijn buurt.
Mijn ex ging een erkenningsproceure aan tegen mij omdat hij officieel de vader van mijn zoon wilde zijn maar dat wilde ik echt niet. (kort samengevat) De relatie had bestaan uit vreemdgaan, mishandeling zowel emotioneel als lichamelijk en op het laatste moment kwam ik er ook achter dat hij kinderporno in zijn pc hield en hele rare sexuele voorkeuren had waar mijn maag van omdraaide al met al een reden om hem bij mij en de kinderen weg te houden.
Doordat hij een zaak tegen mij begon adviseerde mijn advocaat dat ik toch ook een allimentatie procedure moest starten en dat is uiteindelijk ook gebeurd nu 1.5 jaar geleden uitgesproken door de rechtbank.
Doordat meneer nergens respons opgaf is de allimentatie heel hoog gesteld en ook het hoger beroep is uiteindelijk niet gebeurd.
Hij schitterde van afwezigheid tijens de zitting voor de erkenning al telde dat volgens de rechter niet mee in hun beslissing.
Al met al heb ik deze zaak wel gewonnen en mag mijn ex onze zoon niet erkennen.

Nu 1.5 jaar later wacht ik nog steeds op de allimentatie waar ik recht op heb en het LBIO is er mee bezig. Tot op heden hoor ik helemaal nikis meer van mijn ex en zie ik ook niks van de allimentatie wat we nu toch wel graag zouden ontvangen.

De situatie is inmiddels drastish verandert. Mijn huidige partner mag namelijk wel krom liggen voor de huwelijkse schuld die is ontstaan met zijn ex en dan nog niet gesproken over de hoeveelheid allimentatie die hij maandelijks moet betalen en braaf betaald.
Ondanks mijn 2 kindjes werk ik nu 32 uur met het netto topinkomen van 1000 per maand (had ik maar gestudeerd) denk ik vaak maarja het is nu zo en die optie is in deze situatie niet meer mogenlijk.

Alle toeslagen zijn bij mij vervallen want ineens word de nieuwe partner toeslag partner en mag hij dus voor alle kosten en dus ook de opvangkosten en kosten voor de kinderen gaan opdraaien. Nee mevrouw dan had u niet moeten gaan samen wonen.
Ondertussen trekt zijn ex aan alle mogenlijke posten waar geld uit te halen is.
Krijgt kindertoeslag huurtoeslag, uikering en de tijd dat ze haar zoon naar e opvang stuurt terwijl ze thuis is krijgt ze ook nog betaald :S. Dan nog niet te spreken over de allimentatie die ze ontvangt a bijna 200 per maand en mijn vriend die door de huwelijkse shuld ook nog 600 per maand rente mag betalen.
Mijn ex die weigert te betalen en wij nu moeten rondkomen van 400 per maand om alle boodschappen en extras te doen zoals kleding en sinterklaas als voorbeeld.
Allimentatie snap ik dus maar ken ook 2 kanten van het verhaal.
Ik vind dat er naar de persoonlijke situaties gekeken moet worden een reeele berekening gemaakt moet worden want zijn ex zit op rozen, wij mogen bloeden en mijn ex komt overal onderuit!
Ik word weer kwaad nu ik alles hier neerzet want het is zo ongelovelijk fout geregeld.

Ow ja dit wil ik nog even kwijt, ons enige uitzicht is een mogelijke schuldsanering maar dat is ook geen optie.
Mag je 3 jaar in de ellende leven omdat je dan helemaal niks meer overhoud dus ook de allimentatie die ik mogenlijk nog via het LBIO ga ontvangen word dan ingevorderd dat terwijl ik zelf nog nooit schulden heb gemaakt, jaja dat is het nadeel van samenwonen, maar dan nog het ergste, als je dan schuldvrij bent stapt zijn ex weer naar haar avocaat toe om de allimentatie te verhogen waardoor je weer terug bij af bent.
De enige optie is om bij mijn partner weg te gaan, maar doe je dat als je van iemand houd? Laat je iemand barsten?
Mijn conclusie is wel dat je als alleenstaande met kinderen altij nog beter af bent als een gemengt gezin.
Het zal niet altijd zo gaan want ik ken ook zat mensen die wel fatsoenlijk met elkaar kunnen omgaan zonder dat er een hoop getouwtrek over en om geld is.
Het is echter heel jammer dat dingen soms zo gaan en stemt mij erg verdrietig!

mammie
Mon, 12/22/2008 - 18:18

Hallo,

Ikzelf ben gescheiden en heb 2 kinderen. Mijn ex betaald maar 39,00 euro per kind en dat vind ik echt bar weinig. Geen uitkering maar gewoon een fulltime job. Oke toen de uitspraak van de rechter kwam woonde hij nog wel in het voormalige koophuis en had te weinig draagkracht om de 150,00 euro die ik gevraagd had ( voor 2 kids in totaal )te betalen. Helaas voor mij want ik had intussen een huur woning en zat daar met 2 kleine kinderen van 2 en 4 jaar. Dan denken sommige mensen dan ga je toch fulltime werken?? NEE dat kan niet want ik werk nu dus 3 dagen van 9 uur dus 27 in totaal en de oppas moet ook betaald worden. En daarbij wil ik niet dat ze straks mama tegen de oppas gaan zeggen.
Maar nu woont mijn ex samen met zijn nieuwe vriendin ( hij woont bij haar in ) en nu zie ik mijn kans voor de her berekening van de kinder alimentatie. Vind ik niet meer dan redelijk toch?
Partner alimentatie hoef ik niet want ik vind het onzin dat je voor je exmoet gaan betalen, maar betalen voor je eigen kinderen vind ik niet meer dan normaal.

YVON
Sun, 12/28/2008 - 10:01

Wil even reageren op het feit als een vrouw een bijstandsuitkering heeft krijgt zij zelf niet de alimentatie maar gaat gezellig naar de sociale dienst dus niets dubbel. een moeder met kinderen die een bijstandsuitkering heeft is geen vetpot ook met de toeslagen is het teveel om dood tegaan en te weinig om van te leven.
Ik bedoel Leuk en gezellig te leven waar kinderen natuurlijk recht op hebben maar daar is een bijstandsuitkering niet voor bedoeld.
Er sprak iemand over het afschaffen van partner en kinderalimentatie een uitspraak waar je mee op moet passen als je iemand zijn situatie niet kent maar ik denk dat de dame die deze uitpsraak heeft gedaan een partner heeft met een ex en kinderen dat is dan jammer maar je weet van tevoren waar je aan begint ik vind dat iemand met kinderen altijd verplicht is alimentatie te betalen als er nieuwe kinderen geboren worden jammer dan wil het niet zeggen dat er gestopt mag worden alimentatie te betalen aan ex 70% Van de mannen betaalt geen alimentatie ondanks veroordeling van de rechter het is te gek welke smoezen ze verzinnen om maar niet te hoeven betalen gewoon lbio inschakelen ook als je ex in het buitenland woont lbio int in 52 landen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

YVON
Sun, 12/28/2008 - 10:13

Ja Arie ook dan
Verder ben ik een gezellige goed functionerende moeder met 3 heerlijke kinderen en ook ik heb nog een klein beetje tegoed van mijn ex.........helaas!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zevenkamp
Mon, 08/31/2009 - 15:29

Ik vind inderdaad dat vaders altijd allimentatie moeten betalen. Maar ik merkt dat sommige moeders het geld niet gebruikt voor de kind. Kind ziet altijd slordig uit.

Peter
Sat, 09/05/2009 - 19:18

hoi,

Ik betaal alimetatie voor 2kinderen die nu bij mijn ex wonen.
Mijn ex ontvangt een uitkering en heeft geen zin om te werken zegt ze....;s
Nu wil mijn dochter bij mij komen wonen.
Moet ik nu nog voor 1kind betalen.?
Ik vind het nu eigelijk wel eerlijk verdeeld.

Peter

C.A.S
Thu, 10/15/2009 - 13:51

ik ben een moeder van drie kinderen 17,13,7 krijg netjes allimentatie.Al word het wel steeds onder druk gezet omdat met de hangende crises mijn ex claimt dat hij wel eens zonder werk zal komen te zitten.. hij woont samen heeft een huis gekocht ze hebben twee auto\`d en het gaat hun goed mijn kids hebben het na hun zin als ze daar zijn , ik klap voor dit alles in mijn handjes. heb vrijwillig afstand gedaan van partner all. want die regeling is onzin heb wel aanspraak gemaakt op het pensioen dat vind ik niet meer dan billijk. Na 12jr huwlijk
ben in 2008 hertrouwd en mijn nieuwe man heeft 2 kinderen ook hij betaald netjes zijn allimentatie.
de all. die mijn ex betaald voor de 3 van ons word maandelijks weggestreept voor de all. die mijn man voor zijn 2 moet betalen. dat is niet anders. Ik en mijn kids worden er niks wijzer van slechts schuiven van geld.
sinds ons huwlijk is de omgang met de 2 kids van(voor) mijn man zwaar verslechtert. Sinds een half jaar mogen we ze niet meer ophalen claimt de ex dat de kinderen niet bij ons willen zijn. Als wij zelf praten met de kinderen komen er andere dingen uit wij hebben het idee dat ze het wel na hun zin hebben, al kan je met een gezin van 7 personen totaal natuurlijk niet iedere twee weken na de efteling, dat word wel van ons verwacht door zijn kids en ex.Zij vind dat hij zijn kinderen verwaarloost en achtersteld , terwijl wij er alles aan doen om ze evenredig te behandelen.
Zij is al twintig jaar onder behandeling en we maken ons veel zorgen, onlangs ontvingen we een brief dat de jongste onder psygiatrie (11) word gesteld natuurlijk hebben wij daar onze handtekening voor gegeven, met een begeleidend schrijven graag op de hoogte gehouden te willen worden over het wel en wee en om een informatief gesprek gevraagt, en gekregen. Onze naaste zeggen ons bjz in te schakelen maar daar twijfelen wij enorm aan.
a) de kinderen willen zelf schijbaar niet bij ons zijn
b) hun zijn gewent aan het leven bij moeder wie zijn wij om daar in te gaan roeren.
c) natuurlijk ben ik bang voor de druk die het geeft op mezelf en mijn 3 kids, leefklimaat zou erg verstoort gaan worden door 2 onwillige kids en kwade ex.
Nu kregen we telefoon waarin ze claimt dat zij gezagshebbende is en het mijn man kan verbieden om zich te bemoeien(op de hoogte te blijven). Vervolgends dreigt ze met stappen na de rechter omdat ze vind dat aangezien zijn huwlijk met mij en ik werk (wel) er meer all. betaald kan worden. Het dubbele zelfs..
Nu keek ik vandaag op de site van het lbio en kwam er achter dat mijn man in 2000 afgesproken hebbende 150 gulden nu laat het 200 gulden zijn te betalen (tot 18)__ hun waren niet getrouwd hij heeft een schuld van €20.000 bij zich gehouden, inboedel + auto achter gelaten, slechts de hond meegenemen 9jr. woningzoekende geweest (lees dakloos) , __het is opgesteld in een couvenant er is geen gerechtelijke uitspraak, hij zou dus nu eigenlijk met de indexering slechts
€ 115.16per kind samen € 230.32 zou moeten zijn ipv de bijna €500 die hij nu betaald.
Tja en dan denk je aan de kinderen wat moet je doen ...
ik wil ook gewoon waar mijn kinderen recht op hebben, zijn kinderen hebben ook hun rechten, zonder haar boze tel. willen/zouden wij gewoon blijven betalen. Maar nu na de bedreigingen van hun kant ze heeft al al die jaren een partner waar ze niet mee samen woont officieel, we krijgen de kinderen niet meer te zien, mogen niet meer aan de deur komen want anders zullen er wel een paar man ons opwachten contact word onmogelijk gemaakt, kinderen word het ook lastig gemaakt want die hadden na onze beoordeling het hier echt wel na de zin.
We durven eigenlijk niet goed na de rechter omdat ik bang ben dat ze dadelijk nog gelijk krijgt ook en de all. hoger in gesteld word dan hij nu al is omdat ik dus werk, dat terwijl ze in feitte al jaren een te hoge ontvangt..kunnen moeilijk hulp inschakelen omdat de kinderen het zelf allemaal schijnbaar prima vinden daar.Wat moeten wij bij een evt. uithuisplaatsing hier met 2 kids die een hekel hebben aan het hier zijn?
ik zat te denken om twee rekeningen te openen op naam van zijn kinderen waarbij de moeder ook een volmacht op de rekening krijgt maar dan de all. gesplits te betalen op naam van de kids zelf zodat ze zien dat pa echt wel voor hun zorgt en ze zelf meer inzicht krijgen in wat ma ermee doet. ze zijn 11 en 13. Kan/ Mag dit?? Ook is de afspraak bij de gze meer een signaal na de kids toe dat pa echt wel betrokken wil blijven, hoe anders ??? Bestaan er mediators om omgang op gang te brengen houden en wie betaald de kosten voor zoiets??
Ik heb het bange voorgevoel dat ons nog heel wat te wachten staat, ons is duidelijk gemaakt dat we de plicht hebben om iedere maand netjes over te maken( wat we ook Doen) maar rechten hebben we schijnbaar geen enkele...
Tips?
mvg C.A.S

wat een gedoe
Wed, 01/13/2010 - 03:08

Ik zit dit hier allemaal eens te lezen maar wat een gedoe en gezeur zeg walgelijk .
geld moet bij de kinderen terecht komen dus kan ik het op een spaar rekening zetten ? sorry hoor maar alimentatie is voor de zorg van uw kinderen , dagelijkse behoeftes , eten,drinken , kleding , clubje etc etc .
zelfde als kinderbijslag is voor de kinderen voor hun kleding , nee is voor hun levens onderhoud !

Maar goed ik heb zelf drie kindertjes en krijg geen rooie rot cent aan alimentatie hoor , ik weet niet hoe de meeste vrouwen het voor elkaar krijgen maar ik iig niet .
Moet kids nog naar de andere ouder brengen en halen ook .

wat ik wel belachelijk vind idd is die partner alimentatie , kom op zeg ! wat een lachertje , ook dat heb ik nog nooit gekregen hoor .
laten ze kappen met die onzin , laten ze de kinder alimentatie laten door lopen maar ook wel normale bedragen , bijvb 150 euro pm ongeacht hoeveel kinderen , want ook een vader hoeven ze niet het vel over zijn neus heen te trekken .

wij vrouwen hebben toch ook de kinderen gewilt of niet soms? en wij vrouwen verlaten toch ook wel eens de vader van onze kinderen ?

daisy
Wed, 01/13/2010 - 15:43

ik heb nog nooit iets ontvangen van mijn ex. de rechtbank oordeelde dat nmijn ex maar 700 euro had om van te leven en werd dus vrij gesteld van alimentatie. heb wel 3 kinderen en ook een minimum kan dit zo maar.

Henk
Fri, 02/12/2010 - 22:41

Kinderalimentatie is achterhaald en moet verdwijnen!
De meeste vrouwen werken en als ze een uitkering krijgen moeten ze uiteindelijk gaan werken.
Vrouwen willen toch zelfstandig worden, waarom moeten ze dan alimentatie krijgen?

Ik heb niet voor kinderen gekozen, mijn ex "gebruikte" de pil en toch werd ze zwanger.
Ik heb zelfs gevraagd of ze abortus wilde plegen, want ik wil echt geen kinderen.
Nu loopt er dus een kind rond waar ik niet voor gekozen heb en waar ik niets van wil weten.

Nu wil ze mij dwingen tot omgang en alimentatie en ik de verwekker zijnde moet zich er maar aan houden.
Schandalig dat ik in dit k*tland niet zelf mag beslissen om afstand te doen van het door mij verwekt kind.

In Nederland moet kinderalimentatie verdwijnen en moeten verwekkers rechtelijk kunnen vastleggen dat ze geen contact met hun verwekt kind willen!!

frits
Tue, 02/23/2010 - 14:04

Als ik dit allemaal zo lees kan ik slechts tot 1 conclusie komen: wat een puinhoop maken mensen er toch van!

Het wordt hoog tijd dat er een diploma op het verwekken van kinderen komt, als je bovenstaande verhalen van al die debielen leest.

Dat neemt maar kinderen en bij de eerste de beste tegenwind gaan de ouders uit elkaar en moeten ze geld van elkaar hebben, waarbij geen middel onbenut blijft.

Neem toch eens zelf je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen onbesuiste gedrag.

Carlos
Fri, 03/26/2010 - 01:28

Bla bla bla...de vrouw moet opdragen voor alle kosten. Wat een lachertje. Als vrouwen nu eens zouden stoppen met dat gepest dan zouden de vaders misschien meer geneigd zijn om iets voor de kinderen te doen. Wees nu eerlijk, het betalen aan je ex is toch gewoon frustrerend...Voor mijn part schaffen ze allimentatie af en verplichten ze beide partijen om voor de kids te zorgen, als er dan nog steeds wordt geweigerd, akkoord, dan moet het gerecht ertussen komen. Mijn ex is met mijn zoon naar een andere stad getrokken zodat het voor mij zo goed als onmogelijk is om hem te zien (ondertussen 10j geleden !), laat staan hem te onderhouden. Ik zou niks liever willen dan met hem dingen te doen, kleren kopen, uitgaan of wat dan ook maar het wordt me onmogelijk gemaakt. Enkel pesterijen om geld van mij af te troggelen, dat is alles waar ze zich mee bezighoud. Proficiat aan de wetmakers, moeten wel vrouwen geweest zijn.

Carlos
Fri, 03/26/2010 - 01:29

Bla bla bla...de vrouw moet opdragen voor alle kosten. Wat een lachertje. Als vrouwen nu eens zouden stoppen met dat gepest dan zouden de vaders misschien meer geneigd zijn om iets voor de kinderen te doen. Wees nu eerlijk, het betalen aan je ex is toch gewoon frustrerend...Voor mijn part schaffen ze allimentatie af en verplichten ze beide partijen om voor de kids te zorgen, als er dan nog steeds wordt geweigerd, akkoord, dan moet het gerecht ertussen komen. Mijn ex is met mijn zoon naar een andere stad getrokken zodat het voor mij zo goed als onmogelijk is om hem te zien (ondertussen 10j geleden !), laat staan hem te onderhouden. Ik zou niks liever willen dan met hem dingen te doen, kleren kopen, uitgaan of wat dan ook maar het wordt me onmogelijk gemaakt. Enkel pesterijen om geld van mij af te troggelen, dat is alles waar ze zich mee bezighoud. Proficiat aan de wetmakers, moeten wel vrouwen geweest zijn.

henk
Sat, 05/08/2010 - 01:09

Ben gescheiden en betaal mn ex 328 br per maand. Stel dat ik weer een nieuwe relatie krijg word die haar inkomen bij de mijne opgeteld en komt daar weer een nieuwe draagkracht berekening uit ??. Wie kan me hier een duidelijk antwoord op geven. Alvast dank

ans
Mon, 06/28/2010 - 13:52

wat is dit in dat klote nederland dat rechters alles voor het zeggen hebben,,,vrouw huppeltut heeft 1700 euro netto in de maand en dan ook nog een 650 euro allimentatie erbij,,,hoppa ,,,mevrouw komt gewoon op 2350 euro in de maand,,,,terwijl me vriend op bruto inkomen is geschat en geen netto inkomen(netto is 1400 eur) dus alle belasting gaat er nog vanaf,,,huur van 700 eur gas en licht etc,,,allimentatie oke!!!!dat is voot je kinderen maar waarom kijkt een rechter niet naar het goede inkomen van een vrouw en kunnen heel veel mannen geeneens een nieuw leven opbouwen,,,,rechters beslissen over de allimentatie en de vrouwen mogen ook nog eens de kids bij papa weghouden,,,triest triest en nog eens triest,,,,advocaat kosten lopen op en de vrouwen krijgen er 1,,,pfpfpfpfpf geen woorden voor,,,,
mannen succes met deze uitgekookte kippen hier in nederland,,,,werk je verrot en wat blijft er overrrrr niets maar dan ook nietsssssssssssss!!!!!!!!!!!

Bob
Tue, 05/24/2011 - 02:32

Mijn ex is na jaren lang geruzie over de kleinste dingen eindelijk vertrokken(red.vorig jaar juni!)
Vooral de laatste maanden waren behoorlijk heftig..niet weten in wat voor bui ze was als ik terug kwam van mn werk,schelden en schreeuwen naar mn kids,mij herhaaldelijk uitdagen tot geweld(schreeuwend voor mij gaan staan en roepen; toe dan sla dan!!..en als ik me omdraaide was ik nog een slappe zak ook!!
Tot die bewuste dag dat ik haar van mij weg heb geduwt op zon moment.....zat ik ineens in een huiselijk geweld project notabene!
Achter af is voor mij wel duidelijk wat de bedoeling is geweest.....
Mijn kinderen hebben van alle ruzies veel meegekregen..zo blijkt uit uitspraken die ze naar mij gedaan hebben.
En het gooien van eetkamer stoelen (door die ex)in het bijzijn van kinderen.. ontgaat ze natuurlijk ook niet.
Als reden van dat ze weg wou kreeg ik te horen;ik beneen prinses en zo wil ik behandeld worden en ik wil amicaal zijn....huh??
Een prinses gedraagt zich toch ook koninklijk???
Ik zie mn kids al 7 maanden niet nu..omdat ik mn mening over die ex niet voor me heb gehouden.
Mn kids kwamen sinds een aantal weken weer bij mn ouders(ivm met omgangsrecht..de kids kwamen daar twee dagen per week).
Na een gesprek tussen mn ouders en die ex ,waarin de meningen niet stil werden gehouden werd de omgang met mn kids en hun opa en oma ook afgebroken.
In mijn ogen is dit alles een ernstige vorm van machtsmisbruik en ook kindermishandeling!!
De eis voor de allimentatie is buiten sporig (700 euro) en het verhinderen van de omgang is zelfs met goedkeuring van haar advocaat als ik mij niet vergis......kzou graag de naam van het advo kantoor geven ...maar dat mag niet!
Oke!! ..ze zitten in Roden.meer mag ik niet zeggen.
De vraag is..aangezien ik een nieuwe partner heb(klinkt dat stom)..die in Australie woont en ik daar naar toe ga..
Kan ik nihill steling aanvragen aangezien ik mn baan hier zal moeten opzeggen.
En voor dat ik allerlei verwijten krijg wil ik even duidelijk maken dat ik absoluut wel voor mn kids wil zorgen financieel,mits er een omgangsregeling is met mij en hun opa en oma!

M.V.G.......

MONA
Tue, 07/12/2011 - 19:58

Even eerst voorstellen dan weten jullie ook wie ik ben. Ik ben een gescheiden moeder die een ex heeft die helemaal niet moeilijk is heb ik iets nodig ik vraag het (buiten de vaste maandelijkse alimentatie (wordt al jaren niet verhoogd hebben we onder elkaar afgesproken dus al 10 jaar het zelfde bedrag) hebben ze iets nodig ik vraag het en geen commentaar of zo hij doet het (ZON EX BESTAAN OOK) Dan woon ik al 8 jaar samen met een man die ook gescheiden is en dat is het tegen over gestelde die maakt het ons moeilijk op vele gebieden niet alleen met de alimentatie.

Ik heb 2 kinderen 20 en 18 jaar en hij heeft 2 kinderen 18 en 16 jaar en samen hebben we er één 7 jaar.
Ik werk part time en hij heeft een eigen zaak (hij heeft een weer afhankelijk werk, dat wil zeggen bij slecht weer geen werk) . Toen de alimentatie werd vastgesteld waren het goede tijden voor hem terwijl het nu zeer slechte tijden zijn voor hem (al bijna 6 jaar) omdat ik vind dat een vrouw die voor de kinderen zorgt WEL degelijk recht heeft op alimentatie ben IK de alimentatie gaan betalen voor hem omdat het voor hem niet meer haalbaar was. Ook wij hadden en vast bedrag afgesproken. Eerst heeft zijn oudste dochter in haar puberteit bij ons gewoond (was het huis uitgezet) en nadat ze rustig werd mocht ze terug naar mama heb die tijd alleen voor de jongste alimentatie betaald (kind dat bij mama woonde) wij kregen voor het kind dat bij ons woonde helemaal niks hebben het maar haar over gehad maar ze zei dat zij recht had op alimentatie en niet hij.Toen ze allebei bij mama woonde hebben we voor allebei betaalt. Nu April 2010 is de jongste bij ons komen wonen bij papa en mij. Ik (wij) betalen voor de oudste die bij mama woont alimentatie en wij krijgen voor de dochter die bij ons wonen helemaal niks (ontvang wel kinderbijslag voor haar) .

In Januari heb ik de Ex van mijn man aangesproken en gezegd dat ik vanaf Februari (dan wordt ze 18 jaar) het rechtstreeks aan haar ga betalen Heb het met de des betreffende dochter (stiefdochter) over gehad en vond het een goed idee. Eind januari begin februari kregen wij een brief van LBIO die hebben ons een brief gestuurd dat al die jaren geen verhoging was geweest en dat ze dat met terugwerkende kracht even wilde ontvangen en dat het bedrag met 30 euro per maand omhoog ging en je begrijp het al dit wordt mij met me parttime baan ook teveel. De brief kwam via LBIO en was opgedragen door moeders en dochter dus die heeft ze er nu ook bij betrokken. Moeders heeft de dochter iets laten ondertekenen waardoor moeders het recht heeft om te beslissen over het bedrag. De brief wisseling onderling tussen mijn man en ex zijn gelezen door de kinderen bij moeders thuis. Wij hebben ons sinds dien terug getrokken en betalen sinds Januari betalen we helemaal niks meer.

Ik heb zelf het LBIO gebeld en nu hebben we besloten de alimentatie te laten berekenen bij hun en als het blijkt dat we teveel hebben betaald hebben we besloten het te gaan aanvechten, Heb inmiddels deurwaarde aan de deur gehad of we even het bedrag willen storten heb hun gebelt en hun kunnen me niet helpen kon het via offici?le weg laten berekenen zodat er meteen een uitspraak kwam en dan erbij zeggen dat het met terugwerkende kracht moest anders moest we als nog de deurwaarde het bedrag betalen.

Maar als we geld hadden om het te laten berekenen via de rechter hadden we dat allang gedaan. Mijn vraag is nu Als er eentje bij ons woont en de andere bij mama dan hoeft men toch allebei geen alimentatie te betalen of moet dit echt door de rechter worden besloten.??

Niet alle mannen kunnen het betalen, ik zie het van twee kanten nu ik en mijn ex en hij met zijn ex. Sommige zijn gewoon uit op wraak en op deze manier wordt het hun makkelijk gemaakt

cor fokkes
Mon, 12/05/2011 - 21:19

de kinderen wonen niet meer thuis .
de een werkt en de ander woont bij mij.
dus kinderalimentatie betaal ik niet meer.
maar wel partneralimentatie omdat mijn ex maar 20 uur in de week werkt.
ik werk 40 uur in de week met een versleten rug.
verdien 1900 euro in de maand netto en moet bruto 650 euro alimentatie betalen.
waarom gaat zij niet 40 uur werken?
tja waarom zou ze.
ik vul de rest wel aan he,zeer onterecht vind ik.
zij verdient zo,n 1000 euro per maand.(20 uur werken per week).
zou ik ook wel willen, 20 uur werken in de week en dan 650 euro brutto aan alimentatie opstrijken.
klote wereld, slaat allemaal nergens op.
ik me te pletter werken voor netto z,n 1450 euro per jaar en dat 12 jaar lang.

cor fokkes
Mon, 12/05/2011 - 21:33

de laatste regel moet zijn;1450 euro per maand

cor fokkes
Mon, 12/05/2011 - 21:47

en dan nog iets.
word van mij verwacht dat ik ook nog even 245 euro per maand bijdraag in de studiekosten van mijn zoon (die bij mij woont)
wat een wereld he.
ik kan dat dus niet bijdragen en dus zal mijn zoon het zelf moeten financieren.
ik had het graag willen bijdragen maar kan dat dus financieel niet trekken.(1450-245=1205 euro per maand te besteden)
fijne regering hebben wij.
endit alles alleen maar omdat dat het tussen mij en me,n ex niet meer ging.
en mischien is wat ik hier heb neergezet niet inhoudelijk relevant, maar moest het even kwijt.(dus als het niet relevant is haal het maar weg,kan ik zelf namelijk niet)

Naam
Thu, 01/19/2012 - 00:05

Alimentatie is gewoon een ander woord voor uitmelkerij!!! De alimentatieontvanger(meestal de vrouw) heeft zo haar macht in eigen hand,lekker exje zieken!!Ik vind gewoon heb je beiden een nieuw gezin en leven dan niet nog eens van je ex geld eisen!! wij zitten op dit momemt met een procedure van mijn mans dochter die pas 18 is geworden,mevrouw is al bijna een jaar thuis,heeft haar school niet afgemaakt omdat ze dat verwaarloosde,ze is te lui dat ze zelf gaat werken,lekker toch als je van je vader geld krijgt? nou vergeet het maar, we hebben het stop gezet met als gevolg het LBIO op onze dak,mevrouwtjes leg elke dag tot 12.00 uur in de nest,terwijl ik en mijn man ons de rambam werken!! onze zoontje(7) moet naar kinderopvang en oppas omdat ik moet werken voor het onderhoud!!!!! dus niet voor leuke dingen hoor maar echt voor de levendonderhoud,als ik niet werk dan kunnen we niet eens eten!!! mijn man houd van zijn loon ong. 150 euro over en daar moet hij nog zijn benzine van betalen om naar zn te werk tegaan!!! en mevrouwtje van 18 is te lui dat ze gaat werken!!!! we zijn met een advocaat bezig maar heb vandaag rekening daarvan gehad 268 euro!!!!! dat is de helft van mijn loon!!! wij weten het niet meer zoals velen andere gaat dit behoorlijk zijn tol eisen!!!! gescheiden vrouwen worden hier op handen en voeten gedragen!!!!! we hebben 1 ding als positief,nog maar 2 en half jaar dan zijn we er echt vanaf!!!!!!!! de vlag gaat dan een maand bij ons uit!!!!!! leve dit t.fusland!!!!!!!!!!

klaver
Fri, 02/03/2012 - 15:34

wat en hoeveel bewijs heeft een rechter nodig bij alimentatiefraude dit betreft zwartwerken, dit al voor de scheiding en dus niet mee genomen in convenant

klaver
Mon, 02/13/2012 - 11:06

Nog een vraag mijnerzijds.convenant met nietwijzigings beding.ex betaald de kinder alimentatie niet meer op de daarvoor speciaal geopende kinder rekening in convenant staat dat we het op die rekening moeten storten.sind mei 2011 stort ex daar niet meer op maar heeft een andere rekening geopend waar ik geen inzage in hebt.is dit convenant breuk???

klaver
Fri, 03/23/2012 - 21:12

Nu ben ik er achter gekomen dat kinderalimentatie via de belasting in box 3 mag als zijnde schuld.Kan dit ook in het trema rapport gebruikt worden en als dit zo is gaat dan je draagkracht ruimte hiermee omlaag????

truus
Mon, 09/09/2013 - 16:26

ik ben sedert 1 jaar gescheiden en heb 2 jongens van bijna 15 jaar mijn ex zoekt nauwelijks contact met zn kinderen terwijl ik juist dat contact stimuller en de jongens en hun vader daar alle gelegenheid in geef ik ben een hardwerkende verpleegkundige met wisseldiensten ben nu meer gaan werken om financieel rond te komen mijn ex betaalt nu sinds 10 dgn geen alimentatie na diverse keurige verzoekjes waarom moeten mijn kinderen de zoveelste terleurstelling verwerken zij hebben niet hierom gevraagd

Jantje
Mon, 06/30/2014 - 02:11

Ik betaal sinds een aantal jaren kinderalimentatie en dit is 637 euro per maand voor 4 kinderen uit een eerder huwelijk. Nu ben ik verwikkeld in een scheiding en heb een brief gekregen van haar advocaat dat zij een verzoek bij de rechtbank gaat indienen voor partneralimentatie van 1000 euro per maand. Ik werk gewoon in loondienst, dus mijn vraag is, zal een rechter dit toewijzen?.

coortje
Mon, 12/01/2014 - 16:10

Verbijsterend hoe vrouwen soms misbruik maken van alimentatie rechten. Mijn vriend zijn vrouw is vreemdgegaan. Om zijn kinderen te beschermen is hij vrijwillig uit huis gegaan. heeft zijn ex (en nieuwe vriend) al die jaren ondersteund bij de opvoeding van de kinderen (financieel). de kinderen zijn verwend tot op het bot. De oudste heeft nog nooit gewerkt en heeft alles wat haar hartje begeert. Nu ze 21 is wilde mijn vriend stoppen met alimentatie betalen. (hij betaald haar studie nog deels, en allerlei andere zaken in ruil voor geen indexering was de afspraak). Nu heeft zij indexering geeist en heeft hij geen poot om op de staan. Jarenlang heeft zijn leven in het teken van zijn kinderen gestaan. Nu uit wraak en jaloezie wil zij indexeren en moet hij dus gewoon maar betalen. Waar zijn de rechten van de ex in dit geval? Verschillende juristen gebeld en die zeggen allemaal dat hij maar beter kan betalen! Ik ben verbijsterd ! is er iemand in Nederland die opkomt voor de rechten van de ex-man?

rg
Tue, 12/02/2014 - 00:10

het is toch wel erg slecht met dit land gesteld ..als het om geld gaat ... maar recht zie ik ook nergens .. in mijn gezin was en is het na de scheiding simpel er is 1 bedrag ..ik werk mijn vriendin werkt mijn ex werkt .. en met dat bedrag moeten we allemaal redelijk leven de kids als eerste .. dus op het gelijke niveau als toen.. en daar is geen Rechter of mediator aan te pas gekomen.. wel veel goede wil en liefde

hannah
Sun, 01/18/2015 - 17:02

ik lees veel reacties ivm vaststelling van de hoogte van (partner-)alimentatie. Kinderalimentatie gaat vóór op parneralimentatie. bij de berekening wordt uitgegaan van de behoefte van de kinderen(/partner) tijdens de huwelijkse periode. dat wil dus zeggen; had het kind toen een hoge levensstandaard, dan blijft die standaard als maatstaf gelden.
De draagkracht wordt berekend door het salaris van de betalende ouder te nemen, hier gaan alle vaste lasten af, (dus als je geen huurcontract hebt, zul je in de toekomst ook nooit kunnen huren, omdat die financiele ruimte aan de kinderalimentatie op zal gaan).
Blijft er na de kinderalimentatie nog ruimte over, dan komt partner alimentatie pas om de hoek kijken.

Schulden worden wel degelijk meegenomen, Zowiezo de schulden die tijdens de huwelijkse periode zijn ontstaan. Andere schulden soms, mits het opdoen van die schulden "niet verwijtbaar en niet vermijdbaar" zijn; met andere woorden; hij/zij kon er niets aan doen dat deze schulden zijn ontstaan.
Mijn advies na 10 rechtszaken;
DOCUMENTEER!! Geef alles mee wat ook maar enigszins relevant is! Je advocaat weet wel wat er al dan niet bruikbaar is.
Zorg dat de (hoge) huurkosten duidelijk worden, zodat je financieel niet in de knel komt. Je kunt namelijk altijd nog vrijwillig bijdragen, zonder dat dit juridisch verplicht is gesteld. Wel zo leuk als je met je kind een keer een paar nieuwe schoentjes kunt gaan halen, toch? Drie keer in de week vissticks eten omdat die zo voordelig zijn, is ook niet alles!

Dan las ik nog iets over erkenning en gezag, financiele verplichting tot onderhoud van een kind.
Bij een kind dat binnen het huwelijk is geboren rust het gezag automatisch bij beide ouders. Is het kind voor of na het huwelijk geboren, dan is dit niet zo. Wanneer je het kind erkent, krijg je geen gezag, maar wel onderhoudsplicht!!
naast de betaalplicht verandert er verder niet zo veel.

als laatste; blijf positief! als het donker is, zie je de sterretjes het helderst, mits je omhoog kijkt!

Mientje
Tue, 07/28/2015 - 19:44

Wat als je ex zijn finaciele gegevens weigert te verstrekken en blijft beweren dat partneralimentatie niet nodig vindt, zelf er een, lux leventje op na houd, niet meer hoeft te werken terwijl je zelf de eindjes aan elkaar moet knopen en werken moet. Zelfs bij de rechtbank zijn er geen gegevens ingeleverd, nu dient er een hoger beroep... In de tussentijd zijn we 5 jaar verder en is er niets gregeld. Tot hoever kan iemand gaan met tegenwerken en traineren...

Daphne
Tue, 10/04/2016 - 18:50

In hoeverre is er een verplichting van een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat als het gaat om inlichtingen. Mijn vriend is gescheiden van zijn ex-partner en zij hebben twee jonge kinderen. In het echtscheidingsconvenant is een bedrag voor de kinderalimentatie opgenomen. Echter staat er nergens in dit convenant een betaaldatum vermeld, de advocaat heeft dit ook niet mondeling meegedeeld. Wij hebben, om problemen te voorkomen, uren op internet gezocht. Maar er was geen eenduidig verhaal te vinden over de wettelijk bepaalde betalingsdata, blogs van niet erkende rechtspersonen vindt ik niet betrouwbaar genoeg om te gebruiken als bron.
Wij hebben ook de advocaat om verduidelijking gevraagd. Maar deze geeft aan dat de scheiding afgerond is en het daarom ook een afgeronde zaak. De advocaat wil na het uitspreken van de officiële scheiding geen partij kiezen. Recentelijk hebben wij een email ontvangen van de echtscheidingsadvocaat met daarin de melding dat mijn vriend gesommeerd wordt om per direct het alimentatiebedrag vóór het eerste van de maand te betalen.
Eigenlijk vind ik dat de echtscheidingsadvocaat in gebreken is gebleven met betrekking tot het verstrekken van informatie. Kinderalimentatie moet betaald worden, zoals overeengekomen in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, dat staat buiten kijf. Maar een advocaat heeft volgens mij ook verplichtingen naar (ex)cliënten.
Daarnaast is het wonderlijk om te lezen dat zij in deze zaak wel partij "kiest" voor de ex-partner van mijn vriend. Maar op het moment dat hij vragen stelt, nul op rekest krijgt. Blijkbaar mag dit zomaar en staat een vrouw een stuk sterker dan een man.
Daarnaast kan mijn vriend, zonder hard bewijs, aantonen dat de kinderalimentatie niet ten goede komt van de kinderen. De kinderen geven zelf aan geen normaal eten bij moeder te krijgen. Moeder is de hele tijd vader aan het zwart maken, naar de kinderen, als het aankomt op geld. Vader gunt haar en de kinderen helemaal niets.
Overigens heeft de ex-partner van mijn vriend ook nog een schuld van 7000 euro uitstaan bij mijn vriend. Maar op het moment dat wij de echtscheidingsadvocaat daarop wijzen, geeft deze geen gehoor en heeft nooit tijd.
Kan dit zomaar?

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur