Betere aanpak schuldhulpverlening per 1 juli 2012Steeds meer Nederlanders hebben problemen om financieel rond te komen. Sommigen komen door een opeenstapeling van schulden zelfs onder het bestaansminimum terecht. Ruim een kwart van alle huishoudens had in 2011 een betalingsachterstand. Niet alleen het aantal schulden is opgelopen, ook de hoogte van betalingsachterstanden is het afgelopen jaar verdubbeld.

Gemeentelijke schuldhulpverlening
Huidige mogelijkheden voor mensen met problematische schulden zijn het minnelijke schuldsaneringstraject en de wettelijke schuldsanering (WSNP). Om schuldhulpverlening effectiever te maken, treedt binnenkort de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Het voornaamste doel van deze wet is gemeenten meer verantwoordelijkheid te geven om schuldhulpverlening uit te voeren.

Beleid per gemeente
Van gemeenten wordt nu verwacht dat ze hun beleid afstemmen op integrale schuldhulpverlening. Preventie is een onderdeel waaraan in ieder geval per gemeente aandacht moet worden besteed. Deze plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulpverlening worden per gemeente voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld.

Wacht- en doorlooptijden
Ook moet de schuldhulpverlening breed toegankelijk zijn: er mogen geen groepen mensen op voorhand worden uitgesloten. Bovendien worden wacht- en doorlooptijden aan regels gebonden. De maximale wachttijd bedraagt vier weken. Wie in de schulden zit en voor hulp aanklopt bij de gemeente moet dus binnen vier weken duidelijkheid krijgen over wat er gaat gebeuren.

Voor bedreigende schulden (zoals een huurschuld waardoor ontruiming dreigt) geldt een maximum van 3 werkdagen. Ook moet een gemeente beleid opstellen hoe de gemeente omgaat met schuldhulpverlening aan gezinnen met minderjarige kinderen.

Groeiende incassoproblematiek
Het is geen overbodige luxe dat er betere regelgeving komt voor schuldhulpverlening. Naast de groeiende schulden, komen veel schuldenaars in nog grotere problemen door misstanden in de incassobranche. Zo menen veel schuldeisers dat ze recht hebben op incassokosten, zelfs al is de schuldenaar niet in verzuim. Verzuim treedt doorgaans pas in, nadat de schuldenaar is aangemaand om te betalen. Desondanks eisen veel schuldeisers incassokosten, terwijl ze daar (nog) geen recht op hebben.

Aantasting beslagvrije voet
Uit recent onderzoek blijkt ook dat incassobevoegdheden van sommige schuldeisers heeft geleid tot aantasting van de beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet (vergelijkbaar met 90% Van de bijstandsnorm) is het bedrag dat bij beslaglegging op inkomen niet onder het beslag kan vallen. Op deze manier kunnen schuldenaren in hun minimale levensonderhoud blijven voorzien.

Doordat steeds meer mensen bij verschillende organisaties schulden hebben, weten schuldeisers als zorgverzekeraars, verhuurders en fiscus vaak niet van elkaar hoeveel geld ze bij iemand proberen te innen. Mede daardoor gaan schuldeisers vaak verder dan wettelijk is toegestaan, waardoor een schuldenaar onder het bestaansminimum komt. Bovendien ontbreekt het aan controle op de manier waarop schuldeisers hun schulden innen.

De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe wet inzake incassokosten moeten hier nu verandering in gaan brengen.

Bronnen: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK), Monitor Betalingsachterstanden (SZW), Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBG)

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (4)

C. dAncona
Tue, 04/24/2012 - 15:50

Eindelijk ziet de overheid hun verantwoording naar de ongelukkigen die door incassobureaus en deurwaarders naar de afgrond worden gebracht. (lees... worden bestolen). Hoop nu maar dat ook de gemeentes nu eindelijk eens hun verantwoording nemen en bv EEN ambtenaar aanstelt per schuldenaar.. en die geheel verantwoordelijk is voor de afloop. en.. bv.. dat elke schuldeiser zijn 1e incassopoging laat verlopen via de soc. dienst. Die bepaald of de vordering rechtstreeks naar een incassobureau mag of dat ze via de schuldhulpverlening moet gaan. Dwz.. elke incasso dient te worden ingediend bij de gemeente. Deurwaarders uitschakelen.. dat scheelt miljoenen aan kosten. Kosten stijging voorkomen dus. Bovendien zal aan commerci?le bedrijven die op rekening verkopen een eigen risico dienen te worden opgelegd zodat ze beter gaan letten op de kredietwaardigheid.
C. dAncona
.

Anoniem
Tue, 04/24/2012 - 19:31

Het is ook zo, weet ik uit eigen ervaring, dat juist schuldeisende overheden zelf over elkaar heen rollen en geen rekening houden met elkaars regels, of zelfs met uitspraken van de rechter.
Bijvoorbeeld de belastingdienst claimt altijd voorrang en houdt niet altijd rekening met beslagvrije voet. Ook alimentatieverplichtingen kunnen leiden tot beslag boven de beslagvrije voet, zelfs als daarmee de schuldenaar onder het bestaansminimum komt en er weer andere schulden ontstaan. etc.

Marylin
Fri, 04/27/2012 - 20:10

Er moet een wet komen om de schuldenaars te beschermen ipv de schuldeisers.Is niet normaal hoeveel kosten de schuldeisers heffen.
Het wordt echt tijd dat iets hieraan wordt gedaan.

Gok
Thu, 07/03/2014 - 19:13

De rijken worden rijker en armen armer.
Wie gaat hier een halt roepen? De deurwaarders worden door de rechters gezien als naaste collegas!! Mensen die in de financi?le problemen komen, kunnen nergens heen!!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur