Bezwaar en beroep (5): Bezwaar tegen boete Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie houdt er toezicht op dat de arbo-wetgeving zowel door werkgevers als werknemers wordt nageleefd. Ze kan een boete opleggen als één van de arbo-regels wordt overtreden. Om inspecties goed te kunnen uitvoeren, hebben de inspecteurs speciale
bevoegdheden. Zo hebben ze toegang tot alle arbeidsplaatsen en zijn ze bevoegd om inzage te eisen in identiteitsdocumenten, werktijdregistraties, loonadministraties en andere documenten. Het gaat hierbij om handhaving van de volgende wetten:

 • Arbowet,
 • Arbeidstijdenwet,
 • Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav),
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag,
 • Warenwet.

8000 euro per illegaal
De Arbeidsinspectie kan een boete opleggen aan werkgevers die werknemers illegaal laten werken. Bedrijven die de regels overtreden krijgen een boete van 8000 euro per illegale werknemer. Particulieren betalen 4000 euro per illegale werknemer. Bovendien worden de boetes verdubbeld als er binnen 2 jaar opnieuw een overtreding wordt geconstateerd. Wordt de Wav overtreden dan is de Arbeidsinspectie bevoegd de administratie in beslag te nemen. Bij vermoeden van onderbetaling mag de arbeidsinspectie dat binnenkort ook.

Boetes bij onderbetaling
De Arbeidsinspectie kan werkgevers die hun werknemers te weinig loon betalen een boete opleggen. De hoogte van de boete hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon of minimumvakantiebijslag. De boete kan per werknemer oplopen tot 6700 euro bij betaling onder het minimumloon en 700 euro bij betaling onder de minimumvakantiebijslag.

Boete voor werknemer
Ook als werknemer kun je een boete krijgen van de Arbeidsinspectie bij overtreding van bovengenoemde wetten. De hoogte van de boete wordt bepaald door de aard van de overtreding. We noemen een aantal voorbeelden waarin de Arbeidsinspectie handhavend kan optreden.

 • Je hanteert arbeidsmiddelen of gevaarlijke stoffen niet op de voorgeschreven wijze.
 • Je hebt persoonlijke beschermingsmiddelen niet op de juiste wijze gebruikt.
 • Je hebt aangebrachte beveiligingen zonder noodzaak veranderd of verwijderd.
 • Je werkt niet mee aan voorlichting en onderricht over arbeidsomstandigheden.
 • Je draagt geen noodzakelijke, voorgeschreven werkkleding.
 • Je gebruikt geen gehoorbescherming als het geluidsniveau meer dan 90dB is.
 • Je rookt, eet of drinkt op plaatsen waar gevaar bestaat voor blootstelling aan biologische agentia.

Boete ontvangen en dan?
Als je een boete krijgt, is de hoogte nog niet bekend. Het boetebedrag wordt namelijk niet door de inspecteur bepaald maar door de boeteoplegger. Voor elke soort overtreding is er een boetenormbedrag vastgesteld. Als je een schriftelijke kennisgeving van boeteoplegging ontvangt, maak dan bezwaar. Doe dit binnen twee weken, waarbij je jouw zienswijze geeft.

Dit bezwaar wordt beoordeeld, waarna je een boetebeschikking ontvangt. Hierin staat of de boete gehandhaafd wordt. Ook hiertegen kun je bezwaar maken. Je dient dan binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. de Arbeidsinspectie.

Let op!
Het bezwaar neemt niet weg dat je de boete binnen zes weken moet betalen, tenzij je de rechter verzoekt om een voorlopige voorziening, namelijk uitstelling van je betalingsverplichting. Als je hier hulp bij nodig hebt, neem dan contact op met één van onze juristen. 

Lees ook: Transactievoorstel CJIB ontvangen en nu?  

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur