Bizarre ontslagzaak: Demente vrouw hele nacht op het toilet

 

 

Geschreven door Rachelle GoessenWe zitten al bijna een maand in 2017. Waarschijnlijk heb je verschillende bijzondere ontslagzaken meegekregen in andere media. Wij beschrijven een van de meest vreemde ontslagzaken van 2016 in deze Bizarre Zaak. Het gaat het om een werknemer in de zorg, die ernstig nalatig is geweest. Toch is hij niet door de rechter ontslagen. Er zijn namelijk twee kanten van het verhaal.

De casus: Te veel taken en te weinig tijd
Een werknemer van een verzorgingstehuis werkte als verzorgende altijd trouw op zijn afdeling, maar één avond liep het helemaal mis. Tijdens zijn dienst heeft hij om 6 uur ‘s avonds een bewoonster van de afdeling, een dementerende vrouw, via een tillift op het toilet gezet. Deze avond was drukker dan gebruikelijk, waardoor de werknemer besloot om ondertussen nog andere taken af te handelen. De vrouw liet hij daarom even op het toilet zitten.

De volgende ochtend trof een collega de vrouw aan, nog steeds hangend in de tillift boven het toilet. De werknemer had gerapporteerd dat de vrouw erg moe was, een beetje gegeten had en vervolgens door hem naar bed is gebracht. Maar hoewel dit in zijn rapportage staat beschreven, is dit niet gebeurd.

De werknemer werd door zijn teamleider op het matje geroepen en heeft te horen gekregen dat hij op non-actief werd gesteld. Op de camerabeelden en de aftekenlijst van zijn taken is te zien dat hij nog meer fouten heeft gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld pillen te vroeg gegeven en vergeten oogdruppels bij de vrouw toe te dienen. Op de aftekenlijst heeft hij aangegeven dit wél te hebben gedaan. Een paar dagen later, tijdens een tweede gesprek, heeft de teamleider aan de medewerker aangegeven dat het management de arbeidsovereenkomst wil ontbinden. De fouten die hij heeft gemaakt waren te ernstig. Met andere woorden: hij heeft verwijtbaar gehandeld.

Als een werkgever een arbeidscontract wil laten ontbinden vanwege verwijtbaar handelen, gaat dit via de rechter.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
De werkgever heeft vervolgens bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend. Dit omdat de werknemer op onaanvaardbare wijze tekort is geschoten: hij heeft de bewoonster onacceptabel lang op het toilet laten zitten en heeft twee keer niet naar waarheid gerapporteerd.

De werknemer geeft toe dat hij ernstig tekortgeschoten is en zich ontzettend schuldig voelt, zo erg dat hij uiteindelijk zelfs in een depressie is geraakt. Bovendien was de werkdruk die avond erg hoog en was er sprake van een té lage bezetting. Hij kon daardoor onmogelijk zijn taken fatsoenlijk uitvoeren.

De werkgever geeft aan dat de werknemer nooit geklaagd heeft over een te hoge werkdruk, maar geeft toe dat de verzorgende die bewuste avond meer verantwoordelijkheden had dan gewoonlijk. Maar - zo stelt de werkgever - als hij een controleronde had gelopen, had hij kunnen zien dat de mevrouw nog op het toilet zat en was dit niet gebeurd.

De uitspraak van de rechter
De rechter heeft uiteindelijk besloten dat ontslag een te zware straf is. De rechter zegt dat er geen sprake is van een redelijke grond voor verwijtbaar handelen. Hij bepaalt dat de werknemer een laatste kans moet krijgen, maar wel moet worden overgeplaatst naar een andere vestiging. Het feit dat er ook sprake was van een (te) hoge werkdruk en de werknemer al meer dan 25 jaar wél goed functioneerde, telde voor de rechter mee in het maken van de beslissing.

Ervaar jij enorme werkdruk op je werk? Dreig je ontslagen te worden? Of ben je volgens jou onterecht ontslagen? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger. Onze juristen bekijken je situatie en helpen je verder.


 

 

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (16)

joop
Tue, 01/31/2017 - 17:20

Als ik dit lees was de verzorgende aan het doordraaien was druk op de afdeling en kan het begrijpen dat er dingen gebeuren die niet goed gaan dit is tries voor de dame en voor de verzorgende

sheira
Tue, 01/31/2017 - 17:33

Dit kan iedereen overkomen, het is begrijpelijk voor beide personen. Maar ontslag gaat te ver. Niemand is perfect. Dan moet er niet zoveel bezuinigd worden.

Dingena
Tue, 01/31/2017 - 17:45

Sorry maar het verhaal is volgens mij niet compleet. Ik vraag me af wanneer de nachtdienst, welke de late dienst overneemt, zijn/haar ronde gelopen heeft en blijkbaar is ook niemand naar de wc geweest na avonds 18:00 uur ? Vreemd.

Robert
Tue, 01/31/2017 - 18:01

Het moet niet veder gaan, dit is triest! En dan nog de schuld krijgen , stoppen met bezuinigen, de verantwoordelijke is de teamleidster bij wacht wisseling en eind verantwoordelijke is ALTIJD bedrijfsleider.

joske
Tue, 01/31/2017 - 18:36

Weet je wat het ergste is: door alle bezuinigingen zijn dit soort verhalen geen uitzondering meer. Ik ken iemand die een hele nacht in de rokersruimte was opgesloten op de interne afdeling voor mensen met een syndroom van down. Ze gaven de stagiaire de schuld.

Arie
Tue, 01/31/2017 - 18:48

de problemen in de zorg zijn meestal niet de zorgverleners aan te rekenen, deze moeten roeien met de riemen welke deze krijgen. deze zijn altijd van een slechte kwaliteit, het is enkel afwachten tot wanneer het Fout gaat, en dan zal je maar juist op dat moment ter plaatse zijn om te worden geholpen .. Waarom worden niet de verantwoordelijke leidinggevenden voor de Rechter gebracht ?? . deze ontvangen de Hooooge salarissen met bijbehorende voorzieningen . of de verantwoordelijke Minister .

Angelique
Tue, 01/31/2017 - 18:50

Te hoge druk in de zorg is er zeker.
Maar dat iemand zolang op de wc heeft gezeten vind ik zeker verwijtbaar . Ook dat de formulieren niet naar waarheid zijn ingevuld . Dit doe je wel degelijk bewust.
Ook de nachtploeg heeft ernstig verzaakt. Je zal maar zo oud moeten worden schande!

petra
Tue, 01/31/2017 - 20:29

ik werk zelf in de zorg... het is zeker niet terecht dat deze collega zo zwaar aan gepakt zou worden, dit is rond 18 uur gebeurd.... niet goed te praten laat dat duidelijk zijn! er begint rond 23 uur normaal gesproken een nachtdienst, deze had de mw moeten missen dat zij bij de eerste controlle ronde niet in haar bed lag. de nachtdienst is ook ergens te kort geschoten. wat gaat er daar in dat verzorgingshuis niet goed?! daar zou naar gekeken moeten worden.

Dirk
Tue, 01/31/2017 - 20:49

Meestal gaat het heel goed, maar een fout die valt altijd heel erg op en is natuurlijk heel erg.
Naar als je ziet wat deze mensen moeten doen met vaak veel te weinig mensen is het ook geen wonder dat het helaas wel eens verkeert gaat.
De grote oorzaak licht bij het bezuinigen dat moet nodig eens stoppen.
Ik wil wel eens zien als die grote mannen uit Den haag zo komen te liggen of ze dan ook zo voor bezuinigen zijn.

martin1945
Wed, 02/01/2017 - 09:45

Klopt, men moet de politici die verantwoordelijk zijn voor die smerige bezuinigingen voor de rechter brengen. Maar het feit dat dat niet gebeurt geeft duidelijk aan dat men zich in Den Haag ook niet interesseert voor de gevolgen. Gelukkig deze keer een niet al te wereldvreemde rechter.

Guido
Wed, 02/01/2017 - 10:36

Goed, dat rechter wijze uitspraak heeft gedaan. De werkdruk van beklaagde is extreem groot, dat hij te kwetsbaar is geworden.
Mijn advies: stem niet op VVD en ook PVV!

Johanna
Wed, 02/01/2017 - 12:34

Ik wil het niet goed praten, maar begrijp het wel.
Had laatst ook te hoge werkdruk, ging zelfs rennen door de gang. Ik heb mezelf hierop aangesproken en ben weer normaal flink door gaan stappen. Een moment gezocht om snel eten in mijn mond te proppen, wist dat iedereen veilig op een stoel of in bed lag, na 10 min weer begonnen. Tijdens bukken kwam mijn eten gewoon weer omhoog en kreeg ik een buitenlijn, moeten we ook opnemen tijdens de zorg. Met de politie, er heeft een client gebeld dat ze geholpen wil worden en niet wil wachten.?.? Ik vraag je waar gaat het naar toe, ik weet het niet.?.........

Maria
Wed, 02/01/2017 - 13:34

Met die mensen in Den Haag gebeurt dat niet want die verdienen genoeg om een privé verzorgende aan te stellen en ook niet met hun familieleden.

BG
Wed, 02/01/2017 - 14:07

Deze persoon had zeker ontslagen moeten worden.
Iets vergeten kan iedereen overkomen en dat kan ook niet de grond voor ontslag zijn. Maar valsheid in geschrift (het opzettelijk verkeerd invullen van controlelijsten) is een handeling die je niet toevallig verricht of door werkdruk, dat is opzet. Deze medewerker liegt dus en kan daarom niet worden vertrouwd.

Jan
Wed, 02/01/2017 - 18:22

Als je even snel op deze casus wilt reageren dan begrijp ik reacties uit beide "kampen", ja het is een nalatigheid, ja het is ook een veel te hoge werkdruk, ja een mens kan ook maar een bepaalde hoeveelheid werk(druk) aan.
Wat ik hier mis is de nuancering dat het huis, zeg werkgever, hier ook een verantwoordelijkheid heeft en op zich zou moeten nemen, zij is het via delegeren die een hoeveelheid werk op iemands schouders legt, zij is het die eindverantwoordelijk is voor de invulling van de planning van deze werknemer. (zou mij niet verbazen dat de rechter dit wel heeft mee gewogen, denk maar aan "ik vul de formulieren vast in dan hoef ik dat straks niet te doen en kan ik nu mevr./men. die en die even snel helpen). Extra en nieuwe protocollen gaan deze problemen niet voorkomen.
Mijn vrouw werkt in soortgelijke omstandigheden en ik hoor vaak de voor mij zo langzamerhand beruchte zinsnede "men heeft er weer eens een cliënt bij tussen gepland, uiteraard geen extra werktijd. M.a.w. het systeem waarin allen in de zorg moeten werken nodigt tot dit soort fouten uit, de overheden, landelijk en op gemeentelijk niveau, inclusief de zorgverzekeraar vertrouwd "de handen" aan het bed niet waardoor ze onevenredig veel informatie, schriftelijke en of digitale vastlegging wil. Daar komt bij dat langzamerhand klasse verschillen op de arbeidsvloer aan het toenemen zijn. voorbeeld: een huisarts wil alleen maar praten en overleggen met een verpleegkundige hoe er met "zijn" patiënt(e) moet worden omgegaan. Een telefonisch overleg met de verzorgende kon niet, zij was in zijn ogen van te laag niveau, het ging niet om een zwaar gezondheidsprobleem. Kijk maar eens in het publieke debat over de gezondheidszorg. Er wordt alleen gesproken over verpleegkundigen waar er meer van zouden moeten komen, men gaat volledig voorbij de werkelijkheid dat er in de (ouderen)zorg veel meer verzorgenden werken en nodig zijn dan verpleegkundigen. Laat dan de verzorgenden ook nog eens die handelingen uitvoeren waarvoor ze zijn opgeleid zoals spuiten, katheters wisselen enz. enz. handelingen die niet voorbehouden moeten zijn aan verpleegkundigen, deze trekken dat naar zich toe omdat dat meer interessant werk is. Laat men ook hier de verschillen in rangen en standen op de werkvloer terugbrengen naar respect en gelijkwaardigheid zodat zowel de organisatie(s) alsook de mensen die in de zorg werken zich voor 100% kunnen richten op datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Alleen dan kan er vooruitgang geboekt worden en zullen fouten/ongevallen zoals dit voorval of hoe u het ook noemen wil minder voorkomen, laat onverlet dat mensen nu eenmaal hoe vervelend ook fouten zullen maken. Hier zal de politiek het voortouw moeten nemen en rekening moeten houden met de belangen van instanties en personen en deze ook zichtbaar maken. Men zal hoe dan ook een keer het gedrocht van de huidige gezondheidszorg, ontstaan uit compromis op compromis moeten aanpakken.

Ellen
Wed, 02/15/2017 - 21:26

De rechter heeft waarschijnlijk zelf geen dementerende moeder in een instelling. En misschien had hij - voor dat hij een vonnis uitsprak- zelf eens een nachtje in een tillift moeten gaan hangen. Ik walg ervan hoe men hier met demente mensen omgaat!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur