Stoepzitter

Bizarre Zaak: OM niet-ontvankelijk verklaard in zaak ‘Stoepzitter’

Geschreven door Amy Vroemen & mr. Nikki van Dijk

De 73-jarige Maastrichtse antiquair Ton Stille moest zich op vrijdag 20 oktober 2017 verantwoorden voor een strafbaar feit dat hij pleegde in 2013. Meneer zou namelijk zonder vergunning op een stoeltje voor zijn winkel hebben gezeten, waarvoor hij door twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) een boete van 220 euro kreeg opgelegd. Meneer Stille weigerde echter uit principe de boete te betalen waarop het Openbaar Ministerie een strafprocedure opstartte. Nu vraagt natuurlijk heel weldenkend Nederland zich af waarom het verboden is met een stoeltje voor je eigen winkel te zitten. Daarom leggen wij je in deze blog alle kanten van het verhaal uit. Waarom vond meneer Stille dat hij onterecht beboet werd? Wat zijn eigenlijk de bevoegdheden van een boa? En waarom ging het OM over tot vervolging?

APV
Doordat het stoeltje van meneer Stille zich in de openbare ruimte bevond, was de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Maastricht van toepassing. Een APV is gemeentelijke regelgeving die voor alle burgers binnen die gemeente geldt. De gemeente kan ook boetes opleggen voor het overtreden van deze regels. Dat kan lopen via het Openbaar Ministerie of via bestuurlijke handhaving.
In dit geval was het dus het Openbaar Ministerie dat tot vervolging overging, omdat betaling van de boete door meneer Stille uitbleef. Als we naar de inhoud van de APV van Maastricht kijken, beroept het Openbaar Ministerie zich op het volgende artikel:

“Het is verboden om zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan…”

Aangezien het stoeltje zich bevond op de stoep voor het winkelpand, kan dus beargumenteerd worden dat dit in strijd is met de publieke functie van deze stoep. Een stoep is namelijk bedoeld om op te lopen en niet om op te zitten met een stoel. Sterker nog, een blokkade van de stoep kan een gevaarlijke situatie voor passanten vormen.

Bevoegdheden boa
Een boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. De boa die de boete in deze zaak uitschreef, zag toe op de orde in de openbare ruimte en dus ook op de naleving van de APV in Maastricht. In de taakomschrijving van deze boa’s openbare ruimte staat dat zij verantwoordelijk zijn voor ‘de aanpak van overlast en kleine ergernissen en andere feiten die de leefbaarheid aantasten binnen de openbare ruimte’. Met andere woorden, had de boa dus het recht de boete uit te schrijven. De vraag blijft echter of meneer Stille ook daadwerkelijk in overtreding was?

Wethouder Maastricht
Tot zover lijkt de zaak klip en klaar, meneer Stille was in overtreding en de boa heeft juist gehandeld door een boete uit te schrijven. Er was echter veel meer aan de hand…

De boete die in 2013 uitgeschreven werd, was niet de eerste die meneer Stille ontving voor het zitten op zijn stoeltje. In 2012 werd hij ook al beboet voor hetzelfde feit, waarop hij naar een Maastrichtse wethouder stapte om zijn beklag te doen. Deze wethouder nam daarop het heft in eigen hand en vernietigde de boete. Hij vond dat de boa’s te veel hadden gehandeld naar de ‘letter van de wet’ in plaats van in de ‘geest van de wet’. Daarbij deed hij ook nog de belofte dat meneer Stille nooit meer beboet zou worden voor dit feit.

Standpunt OM
De Officier van Justitie stelde echter terecht dat een individuele wethouder helemaal niet bevoegd is om een boete op basis van de APV te vernietigen. Dit mag alleen gebeuren door het College van B&W: de burgemeester en alle wethouders gezamenlijk. De boa die meneer Stille een jaar later opnieuw beboette, stond daarom volledig in haar recht.

Derde keer voor de rechter
Het was niet de eerste keer dat meneer Stille in deze zaak voor de rechter moest verschijnen. De voorgaande twee keren werd de zaak door de toenmalige Officieren van Justitie ‘aangehouden’. Dit houdt in dat de zaak als het ware gepauzeerd wordt om aanvullend onderzoek te kunnen verrichten. Ondertussen werd de zaak overgedragen aan een derde Officier van Justitie die besliste de verdachte opnieuw voor de rechter te laten verschijnen.

Zitting
Wat bleek echter tot ieders verbazing tijdens de zitting: er was nog steeds geen aanvullend onderzoek verricht door het Openbaar Ministerie. In haar slotpleidooi had de huidige Officier van Justitie hier geen verklaring voor. Zij pleitte dat er hoe dan ook sprake is van een strafbaar feit en dat in het belang van de stad Maastricht de APV moet worden nageleefd. Gezien de lange duur van de zaak was haar strafeis vooral bedoeld om een signaal af te geven: een voorwaardelijke boete van 50 euro.

Slotpleidooi advocaat
De advocaat van meneer Stille was tijdens zijn slotpleidooi vernietigend. Hij verzocht de rechter het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren, iets wat niet of nauwelijks gebeurt in de rechtspraak. Een niet-ontvankelijkheidsverklaring wordt door een rechter uitgesproken als “het Openbaar Ministerie niet gerechtigd is om de zaak bij de strafrechter aanhangig te maken”. Dit houdt dus in dat de rechter op dat moment oordeelt dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging had mogen overgaan.
De advocaat baseerde zijn eis met name op het feit dat de zaak veel te lang geduurd heeft (bijna 4 jaar) en dat tot twee keer toe geen aanvullend onderzoek is uitgevoerd door het Openbaar Ministerie.

Uitspraak
Het oordeel van de rechter werd gebaseerd op twee verschillende zaken: het kwalijke feit dat geen aanvullend onderzoek is verricht door het OM en het feit dat de wethouder van Maastricht de eerste boete vernietigde. Los van het feit of de wethouder hiertoe bevoegd was of niet, bekleedt hij een bestuurlijke functie. Hierdoor worden er door de wethouder verwachtingen geschapen op het moment dat de boete nietig wordt verklaard. Het is dus volgens de rechter logisch dat meneer Stille de wethouder vertrouwde toen die de toezegging deed dat hij niet meer opnieuw een boete zou krijgen.
Op basis hiervan verklaarde de rechter het OM niet-ontvankelijk en hoeft meneer Stille de boete niet te betalen.

Geen vrijspraak!
Let op! In tegenstelling tot wat veel media berichten, is deze uitspraak van de rechter geen vrijspraak voor meneer Stille. Er is slechts geoordeeld dat het Openbaar Ministerie teveel steken heeft laten vallen in deze zaak en het dossier niet rond heeft gekregen. Het zou dus in theorie kunnen dat zodra meneer Stille weer met zijn stoeltje op de stoep gaat zitten, hij wederom beboet wordt. De advocaat van meneer Stille geeft echter aan dat de kans dat het Openbaar Ministerie nog een keer haar vingers aan deze zaak brandt, redelijk klein is.

Principe
Het mag duidelijk zijn dat het in deze zaak met name om een principekwestie ging. De boa’s zouden te veel volgens de ‘letter’ van de wet hebben gehandeld en totaal niet in de ‘geest’ van de wet. Ook bij HelloLaw maken wij ons sterk voor mensen die onterecht ergens van beschuldigd worden. Wij geloven dat de wet over meer gaat dan alleen wetten en regels, het gaat over mensen. Wij richten ons daarom graag op oplossingen die voor persoonlijke voldoening zorgen en niet voor juridische.

Heb jij het gevoel dat je onterecht ergens van beschuldigd wordt? Of heb je een andere vraag voor ons? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (088 1411 011), WhatsApp (06 40 81 22 14) en sociale media.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (23)

john
Sat, 10/21/2017 - 19:38

belachelijk dat je een dikke boete krijgt als je voor je eigen winkeltje even op een stoeltje gaat zitten!! misschien rookt meneer wel en dat mag volgens de wet ook al niet meer binnen je eigen bedrijfje. ik kan me voorstellen dat meneer niet meer zo lang kan staan dus heeft hij een stoeltje om toch even buiten te zitten.
die BOA's moeten eens meer gaan letten op echte misstappen in plaats van burgertje pesten

ML kranenburg
Mon, 10/23/2017 - 10:22

Waar gaat dit over!! En waar gaat ons rechts systeem naar toe, om voor dit soort onzinnige dingen iemand voor te beboete.
Laat die man daar lekker zitten!!
Boa’s zoek iets waar wel op beboet moet worden en ga daar mee aan de slag!!

Hans
Tue, 10/24/2017 - 17:16

En wij dachten nog wel dat wij in hier in het zuiden het "savoir vivre" in ons bloed haden zitten en ongevoelig zouden zijn voor die scherpslijpers en calvinisten van daar boven. Ontsnapt aan een veroordeling maar het geeft te denken.

Irene
Tue, 10/24/2017 - 19:24

Wat een verspilde moeite en geld, dat een BOA zulke zaken teweegbrengt. De kosten in totaal hiervan overschrijden een veelvoud van de opgelegde boete, volkomen absurd. En de burger maar betalen! Misschien moeten die BOA's eens beter opgeleid worden en zich op echte overtredingen storten, die zijn er echt wel genoeg. Ik heb hier geen woorden voor! Wat een ONZIN!

frits
Tue, 10/24/2017 - 19:34

Klasse dat die man zich geweerd heeft, kost best moeite tegen zoiets als APV, te vechten. Zal wel beslist worden achter een bureau, of zo.

Had iets soortgelijks, maar is (net?) niet tot het gerecht gegaan.

Had een Camper, inmiddels verkocht, maar volgende de APV moest ie elke 3 dagen op een andere plek staan.
De gemeente wil ook de uitstoot minimaliseren van diesels. (koude motor ca 15 min zoeken???). Lekker tegenstrijdig.
Deze gemeente (A'dam) heeft geen passanten-regeling.

OK Volgens de RDW was mijn camper een personenauto met M1 . Én ik had een parkeervergunning van de gemeente.

Lastig en nog een lastig voor de gemeente.

In die APV werd mijn camper gelijkgesteld met kantine-wagens, caravans en aanhangers ed. Op zich al vreemd, appels en peren??? Kortom allemaal hulpvoertuigen zonder motor.

De handhaving die ik aan de deur kreeg kon er ook geen brood van bakken. Wel een vergunning én ik moet elke 3 dagen verkassen? Kan ook ziek zijn of zo? Daarnaast blokkeerde ik geen uitzicht. Heb er een uitgebreide discussie over gehad met een jurist van DAS en die zei uiteindelijk dat een APV wel degelijk aanvechtbaar is.
Probleem is nu over, maar blijf het raar vinden.

.

wil
Tue, 10/24/2017 - 21:23

Stel dat die stoep voor zijn winkel volgens het kadaster tot zijn eigendom behoorde, wat dan? Kan iemand hierop een antwoord geven. Of prevaleert dan nog steeds een ander recht?

hans
Tue, 10/24/2017 - 21:24

daar zakt je broek van af.
veiligheid en justitie of justitie en veiligheid.
bonnen en kassa....

Roberto
Tue, 10/24/2017 - 22:06

Hier houdt de N.V. Nederland zich mee bezig, dé facto een Democratie in verval die zich als een laatste stuiptrekking verlaagd tot een lafhartige burocratische dictatuur waarbij fundamentele mensenrechten met voeten wordt getreden. Nota bene een land dat de héle wereld de les wil lezen.

ron
Tue, 10/24/2017 - 22:09

*[geen ander gebruik dan communicatie met mij]

kopje 'uitspraak': verwachtingen worden geschapen, niet 'geschept'.

Anne
Tue, 10/24/2017 - 22:49

Gniffel, gniffel, voor de volgende keer misschien; geen stoel maar een rollator met een zitje?

Dan is het uitrusten!~ op een voetgangers pad!

Kees
Tue, 10/24/2017 - 23:50

Beste mensen,

leuk stukje met goede uitleg.
Twee opmerkingen: 1) de wet is een vrouwelijk woord. (Overigens leerde ik bij het college grondslagen van het recht dat ook gewoonterecht etc. grondslagen zijn.) 2) De wethouder heeft geen verwachtingen geschept, maar geschapen.

Teunis
Wed, 10/25/2017 - 00:45

eens kwam bij mij een briefje binnen van de Gemeente, of ik even 50.000,00 Euro, ja vijftigduizend euro, wilde betalen als boete voor het door de politie "geconstateerde" dat ik in mijn loods zou slapen. Dat is op een bedrijfsterrein en zonder speciale vergunning verboden. Nu was het zo dat ik na mijn scheiding niet op een woonadres stond ingeschreven en wel toestemming had gehad voor een bepaalde periode in de loods te "wonen". Die periode was voorbij. Detail: De Wethoduer van destijds wilde mij als bedrijf weghebben opd at terrein en er woningen bouwen. Wegpesten dus. Immers tijdens een controle van Bouw en Woningtoezicht stelde de ambtenaar dat het wel mag. ZIjn schriftewlijke bevestiging was andersom en keurde hij het af. Einde periode.
Ik kreeg van buren toen de sleutels van hun huis en sliep tijdelijk daar.
Toch een boete schrijven van jawel 50.000,00 euro.
Die deed ik in de map "GEIN". Zo irreëel was dat voor mij.
Tot ik over iets anders een avocaat sprak en aan het einde aangaf dat ik die "boete"had gekregen.
De advocaat maakte mij duidelijk dat het wel serieus was en wilde met de Gemeente gaan praten om de boete te gaan verlagen. Dit heb ik tegen gehouden.
We zijn naar de kantonrechter gegaan en de Gemeente heeft ongelijk gekregen.
Het kan je toch blijkbaar gebeuren dat zoiets serieus wordt opgelegd !
En dat was de (aangestuurde) politie !
Een goed voorop gezette aanval op mij persoonlijk, die afketste.

R.O.
Wed, 10/25/2017 - 01:16

Hierdoor worden er door de wethouder verwachtingen geschept op het moment dat de boete nietig wordt verklaard.
Pardon? Geschept? Met een schop in de grond? Als in gegraven? Mon dieu....

EGH(Fred)
Wed, 10/25/2017 - 05:02

De laatste zin in de opmerking Principe:

Wij richten ons daarom graag op oplossingen die voor persoonlijke voldoening zorgen en niet voor juridische.

Hier komt naar mijn recht gevoel, nog een argument naar voren dat niet strookt met de doelstelling, inhoud van het APV regel.

Deze APV regel kan nooit van toepassing zijn voor de uitbater van de zaak zelf.
De uitbater maakt gebruik van de ruimte voor zijn zaak als rust punt.
Als dat storend is voor het publiek zou zijn kan nog geen glazenwasser voor de zaak mogen toegelaten?
Elke burger van Maastricht die zich ophoudt op de stoep voor zijn huis zou strafbaar zijn?
Aan de stoel Zitter zou op zich minst een tijdlimiet moeten staan in het APV hoe lang dat je mag zitten cq. vertoeven voor je eigen woning of zaak op de stoep, om storend te zijn voor het publiek.

Hans Visscher
Wed, 10/25/2017 - 10:36

Een zeer lezenswaardig artikel. Ik weet niet of alle gemeenten een dergelijk artikel in de APV hebben staan maar denk het wel. De APV is veelal opgesteld i.o.m. de VNG om zo eenduidigheid te krijgen. Strikte naleving van dit art. zou feitelijk kassa voor de gemeenten inhouden. Met name in volksbuurten zie je dat buurtbewoners hun stoelen voor hun woning plaatsen en daarmee een oase van gezelligheid creëren. Dus in de openbare ruimte. Zoals veel APV-artikelen zijn ze bedoeld als een kapstok. Zo is het verboden om in de avond en nacht met een ladder over de straat te lopen. Als je als eerzaam burger dat zou doen is het geen probleem. Art is slechts bedoeld om inbrekers tegen te gaan. Dat impliceert dat je moet handelen in de geest van de wet. Het is de taak v.d. gemeente om de BOA's op dat punt goed te instrueren .

paul van appeven
Wed, 10/25/2017 - 13:27

"van Rechtstraat tot rechtstaat" !!!!

Harry
Wed, 10/25/2017 - 13:30

De auteurs van dit prutsartikel zijn volkomen geschift.

Jan
Wed, 10/25/2017 - 15:06

Eindelijk eens een oordeel naar de geest van de wet. Zal deze geest van de wet ook van toepassing gemaakt worden als het over grote financiële malversaties (belastingontwijking bv gaat)? Ik heb het idee dat daar tot het gaatje de letter van de wet gegaan wordt dankzij goedbetaalde financieel deskundigen.Wat daar mis mee is? Zie de eerste regel van dit commentaar.

Bart
Wed, 10/25/2017 - 15:26

In wat voor land/maatschappij leven wij dat je niet met een stoeltje voor je huis op de stoep mag zitten !!?? Uit alle berichtgeving over deze zaak blijkt niet dat de heer Stille de doorgang blokkeerde noch het wandelende publiek in gevaar bracht !! Waar hebben we het over ???!!!
En dan nog : 220 euro ?

A M Rauwerda
Wed, 10/25/2017 - 17:23

Dag Hallo law, dit is niet te beschrijven hoe kinderlijk dit is. Het kost de staat een hoop geld en de belasting betaler moet deze kosten weer ophoesten. Er zijn genoeg ernstige zaken die meer prioriteit hebben dat dit zo hachelijk moment stoep zitten. Wat ik belachelijk vind dat CJIB steeds meer macht krijgt, daar waar vele dingen mis gaan. Het is net of is de staat er op uit om je zover te krijgen dat je als zwerver op straat komt te staan. Zo ben ik onterecht beboet en is het tot aan het hongerberoep gekomen waar ik het nog steeds niet mee eens ben over de uitspraak. Daar waar het maatschappelijk mis gaat. Mocht u hier meer van willen weten dan wil ik het u maar al te graag uit leggen.

martijn
Thu, 10/26/2017 - 03:08

Ok, did is puur leftie politiek correct onzin.... wat is er met nederland aan de hand? ik weet het de nederlanders mogen niks en hele rare regels worden hun opgelegd maar is het een buitenlander dan is er niets aan de hand... dit is echt corruptie leftie politiek onzin en pesten en nog veel meer ... mensen worden echt gestoord.... mag niet met een stoel voor je winkel zitten LOL!!! de wereld is echt gek geworden....

Harald
Fri, 10/27/2017 - 00:38

Er is maar een strafbaar feit en dat is dat de overheid en justitie deze zaak
tot een veroordeling MOETEN laten komen - deze dwangmatige straffing
vind ik een beschadiging van de goede orde..
Mem kan in dit geschil ook de vraag stellen in hoeverre er is van
een onveilige situatie, in hoeverre het zitten een strafbaar feit kan zijn
in hoeverre een stukje terrein niet tot vrijzone kan zijn, tenslotte
lopen er ook mensen de winkel in - dat zou wel eens tot onveilige
situaties kunnen leiden - of erger - de wandelaars op het trotoir
zouden wel eens tot onveilige situaties kunnen leiden- denk aan
het gebruik van oordopjes en speledingetjes.. WAT tot een onveilige
situatie leid is de vraag en hoe.. niet een zone of een terrein toewijzing.

En hoe komt het eigelijk dat het voorportaal winkel niet tot de winkel
behoord - als iemand iets uit de winkel pakt en weg loopt mag je deze
buiten de winkel niet meer staande houden want.. tja.. een andere zone
een vreemd gebied.. de lokale overheid heeft gebieden omgezet in
inkomsten generende zones - enerzijds een terras vergunning en anderzijds
een verboden zone - moet de winkel eigenaar een terras vergunning aanvragen?

a.Thijssen
Fri, 10/27/2017 - 13:20

Wat een ophef over doodgewoon zitten voor je eigen winkel en de opgelegde boete 220,00 ongelooflijk terwijl andere zaken de vrije loop hebben want zo is het wel in Nederland . Je mag winkels beroven ,oude mensen in hun eigen woning beroven met alle gevolgen van dien en staan ze op de camera in beeld en nog komen deze criminelen er mee weg . Ik vraag me ook af waar gaat dit naar toe? Maar dit is echt krom voor je eigen winkel zitten daardoor een boete krijgt opgelegd en vervolgens voor moet komen echt we leven in een omgekeerde wereld.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur