BKR vs. Dynamiet, hoe zit het?

Geschreven door Rachelle Goessen

Voor veel mensen heeft de BKR-registratie een negatieve betekenis. Vaak hoeft dat helemaal niet zo te zijn, de meeste Nederlanders zijn zelfs BKR geregistreerd. Toch heeft ook een positieve registratie gevolgen als je bijvoorbeeld een hypotheek wil aanvragen. Een negatieve registratie kan er zelfs voor zorgen dat je helemaal geen lening meer kunt krijgen. Veel mensen willen daarom graag af van deze registratie. Dynamiet Nederland is een organisatie die aanbiedt BKR-registraties te verwijderen. BKR is hier uiteraard geen voorstander van en er zijn dan ook al de nodige confrontaties en rechtszaken geweest. Wij vertellen je meer over deze partijen, wat er allemaal speelt en we bespreken de meest recente rechtszaak.

BKR vs. Dynamiet
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert de kredieten die in Nederland verstrekt worden, zoals leningen en hypotheken, maar ook private lease van een auto. De stichting registreert dus ook de betalingsachterstanden. Het doel van de organisatie is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. 
Dynamiet Nederland helpt mensen met een negatieve BKR-registratie op hun naam. Zij zijn met name gespecialiseerd in het verwijderen van terechte registraties. Kun je bijvoorbeeld geen vijf jaar wachten totdat de registratie vanzelf verwijderd wordt, lukt het niet om een hypotheek te krijgen of heb je een andere reden, dan bekijkt Dynamiet je situatie en probeert je te helpen deze negatieve registratie te verwijderen.

Hoe werkt het verwijderen van je registratie?
Als je wil weten welke gegevens er van jou geregistreerd staan bij het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem), kun je BKR vragen een overzicht van je persoons- en kredietgegevens te geven. Stel je hebt een registratie, dan kun je naar aanleiding van het overzicht contact opnemen met de kredietverstrekker die jouw gegevens heeft laten registreren, bijvoorbeeld de bank, en verzoeken deze te verwijderen. De kredietverstrekker gaat dan kijken of het inderdaad zo is dat deze gegevens onjuist zijn en kan ze dan bij het CKI laten verwijderen.

Wat speelt er zoal tussen Dynamiet en BKR?
Dynamiet is na een uitspraak van de Hoge Raad in 2011 opgericht om terechte registraties te kunnen verwijderen. In die zaak heeft de rechter geoordeeld dat elke verwerking van persoonsgegevens, in dit geval een BKR-registratie, in de eerste plaats moet zijn toegestaan op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast moet er altijd een belangenafweging gemaakt worden. De inbreuk op de belangen van de geregistreerde moet in verhouding staan met het doel van de registratie. Bovendien moet bekeken worden of dit doel ook op een andere, voor de klant minder nadelige, wijze kan worden bereikt. Op basis van deze belangenafweging heeft de rechter geoordeeld dat er in dit geval geen BKR-registratie had mogen plaatsvinden. Er was namelijk sprake van slechts een kleine betaalachterstand, langdurig correct betaalgedrag en de persoon in kwestie had het openstaande bedrag direct betaald nadat hem dit bekend was geworden. 

Dynamiet heeft aan de hand van die uitspraak geprobeerd in meerdere situaties registraties te verwijderen. BKR is van mening dat Dynamiet niet op de juiste manier werkt en heeft Dynamiet gevraagd om de claim ‘verwijderen van terechte BKR-registraties’ niet meer te gebruiken. Dynamiet weigerde dit en BKR is naar de rechter gestapt. De rechter oordeelde dat als er reclame gemaakt wordt, er altijd gebruik wordt gemaakt van compact geformuleerde zinnen die de kern van de boodschap weergeven. Volgens de rechter is de gemiddeld geïnformeerde en oplettende gewone consument hiermee bekend. Verder twisten partijen over de vraag wanneer er sprake is van een ‘terechte registratie’. De rechter gaat mee met de uitleg van Dynamiet, namelijk dat een registratie terecht is als er op het moment van de registratie werd voldaan aan de gestelde criteria. Het is vervolgens mogelijk dat een latere belangenafweging, zoals na een verzoek tot verwijdering, ertoe leidt dat zo’n registratie alsnog wordt verwijderd. Volgens de rechter is het gebruik van ‘terechte BKR-registratie verwijderen’ daarom niet misleidend.

Afgelopen januari is in het tv-programma Radar aandacht besteed aan de mogelijkheid en wenselijkheid om BKR-registraties te laten verwijderen. Dynamiet was niet aanwezig tijdens het programma, maar heeft enkele dagen ervoor via een brief op de website van Radar haar verhaal gedaan. Een bestuurder van BKR heeft voorafgaand aan het programma verteld wat  een BKR-registratie is en aangegeven dat een bank een registratie die helemaal klopt, niet zomaar kan verwijderen. Dit is uitgezonden tijdens de uitzending. Ook heeft BKR gereageerd op de brief van Dynamiet.

Op 17 januari heeft BKR een aantal berichten op haar website geplaatst, waaronder: ‘Radar, schuldhulpverlening en BKR waarschuwen nadrukkelijk voor bedrijven die tegen hoge betaling beloven uw registratie te verwijderen!’. Dynamiet vraagt BKR dit bericht te verwijderen, maar BKR doet dit niet. Dit heeft een nieuwe rechtszaak tot gevolg.

De zaak bij de rechter
Dynamiet stapt naar de rechter en vordert:

  • dat BKR een rectificatie plaatst op haar website;
  • een rectificatie in een uitzending van Radar of in een reclameblok;
  • dat Radar de reactie op haar website vervangt door rectificerende teksten. 

Zij vinden dat BKR zich misleidend en onjuist heeft uitgelaten over hun bedrijf. Het is volgens Dynamiet wel mogelijk om soms terechte registraties te doen verwijderen. Ze lijden schade door de uitlatingen van BKR, omdat consumenten minder gebruik maken van hun dienstverlening. De uitlatingen zijn volgens Dynamiet onrechtmatig en om verdere schade te voorkomen is een rectificatie op zijn plaats. 

Het gaat er in deze zaak dus vooral om of BKR onrechtmatig heeft gehandeld en of zij als gevolg hiervan een rectificatie moet plaatsen.

Oordeel van de rechter
De bestuurder die namens BKR in het tv-programma Radar sprak, heeft algemene informatie gegeven over BKR en niet echt gewezen naar andere bedrijven. Dynamiet heeft ook niet goed duidelijk gemaakt hoe de uitleg van BKR onrechtmatig zou zijn ten opzichte van hen.

Een ander punt waar de rechter waarde aan hecht, is dat Dynamiet in de brief gericht aan Radar aangeeft dat het jaarlijks in circa 3000 gevallen lukt om een registratie te verwijderen. Radar heeft Dynamiet gevraagd om enkele stukken als bewijs aan te leveren, waarna Dynamiet 11 gevallen heeft geleverd. BKR stelde dat er in 10 gevallen sprake was van technische of formele fouten waardoor er in feite geen reden was voor registratie. Van deze 11 gevallen was er slechts één geval waarin de kredietverstrekker na een eerste verzoek de registratie daadwerkelijk heeft verwijderd. Bovendien stelde BKR dat navraag bij de kredietverstrekker duidelijk maakte dat het verzoek eigenlijk had moeten worden afgewezen. Volgens de rechter heeft BKR daarom goede redenen om te stellen dat Dynamiet in het kader van de uitzending van Radar niet aannemelijk heeft gemaakt dat er daadwerkelijk sprake is van zoveel verwijderingen. 

Dynamiet heeft in deze procedure een aantal stukken aangeleverd om de hoeveelheid verwijderingen te onderbouwen. Dit maakt voor de rechter geen verschil, BKR was hier immers ten tijde van de uitzending niet mee bekend. 

Kortom, dat BKR onrechtmatig heeft gehandeld richting Dynamiet, kan de rechter niet volgen. Het is volgens de rechter niet aannemelijk geworden dat BKR in het programma Radar specifiek Dynamiet heeft willen treffen. Daarbij heeft Dynamiet ook niet goed onderbouwd waarom de uitlating van BKR een onrechtmatige daad zou zijn. 

Hoe gaat het verder?
In deze zaak kreeg BKR dus gelijk, maar dit zal waarschijnlijk niet de laatste confrontatie tussen deze partijen zijn. In het kort kunnen we zeggen dat het verwijderen van een BKR-registratie in sommige gevallen mogelijk is. Zo heeft Dynamiet na de uitzending aan Radar een 40-tal voorbeelden toegestuurd waaruit bleek dat kredietverstrekkers op verzoek, na een afweging van de correcte omstandigheden, terechte registraties zouden laten verwijderen. Maar dit zal zeker niet altijd lukken. Ga dus niet zonder informatie met een partij in zee, en laat je niet gek maken door ophef op social media. Zorg dat je goed nadenkt en alles goed checkt. Heb jij vragen over de BKR-registratie? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.
 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

Mick
Tue, 04/25/2017 - 17:28

Het BKR is veel te ver doorgeschoten en gaat nog steeds verder, getuige nieuwe registraties van o.a. telefooncontracten. Waarom is BKR niet verplicht om b.v. regelmatig een kosteloos persoonlijk overzicht te verstrekken wat er zoal geregistreerd staat bij hen.
Ik zou dat op prijs stellen, maar ben er van overtuigd dat het overzicht onjuist zal zijn, want ik heb al eerder eens gezien dat verlopen schulden (> 5 jaar) nog steeds niet zijn verwijderd.

Bas
Tue, 04/25/2017 - 21:16

Zoals bij bijna alles in dit land trekt alles te ver door naar een kant , steeds meer mensen hebben hier direct last van dan dat zij of een ander er baat bij hebben.
BKR Heeft meerdere keren laten zien dat zij mensen kapot maken door verkeerde of niet verwijderde registraties. schandalig dat je ook nog betalen moet om je eigen gegevens in te mogen zien, criminelen dat zijn het.

Nelfrid
Tue, 04/25/2017 - 22:04

Ik ben benieuwd wat de werk wijze is van BKR. Wat is de procedure voor het registreren van iemand, de reden waarom ik vraag is dat ik heb de indruk dat als een bedrijf verkeerde informatie verstrekt naar BKR hoe wordt deze informatie op echtheid getoetst door BKR? Als dit niet zo zou zijn dan kan een bedrijf iemand zijn leven voor ten minste 5 jaar zuur maken. Ik ben zeer geïnteresseerd in het antwoord van BKR. Alvast bedankt

bob
Wed, 04/26/2017 - 01:37

Volg het geld....bkr.....wie betaalt hen....aan hen zijn ze trouw....maffia dus

Guus
Wed, 04/26/2017 - 07:14

Het zou volgens mij een prima idee zijn om via de site MijnOverheid.nl inzage te krijgen over de eigen BKR-registratie. Waarom moeten alle instanties communiceren en BKR niet?

Nes
Wed, 04/26/2017 - 11:58

Ik lees veel negatieve uitspraken over BKR. Deels ben ik het er ook mee eens. Waarom inderdaad niet, zoals Guus aangeeft, via mijnoverheid.nl ook je BKR gegevens bekijken.... waarom zo geheimzinnig allemaal.

Daarentegen vind ik dat Dynamiet misbruik maakt van deze situatie door hoop te geven aan mensen met een BKR terwijl dit niet waargemaakt kan worden. Zij beloven hun cliënten dat de kans erg groot is dat je BKR-registratie (terecht of niet) weggehaald wordt omdat zij met een zaak bezig zijn.
Dat is absoluut misleidend!!!!
En ik spreek uit eige ervaring (van dichtbij meegemaakt)

Henk
Wed, 04/26/2017 - 15:41

Ik kan me volledig vinden in de suggestie om alle gegevens die over iemand geregistreerd staan voor die persoon direct toegankelijk te maken via DIGID. Dus niet alleen voor de overheid en ziektenkostenverzekering maar ook voor de BKR-registratie: door wie ingebracht en waarvoor. Bovendien behoort te worden aangegeven hoe men daadwerkelijk onterechte registraties (zoals voorvallen van 5 jaar of ouder e.d.) onmiddellijk kan doen verwijderen op straffe van een schadevergoeding voor de persoon die met onjuiste of achterhaalde data is geregistreerd. Te betalen door de veroorzaker van de registratie.

joop
Sat, 04/29/2017 - 16:42

als je slim ben doe je hetzelfde als dynamite
10 euro storten voor inzage bij bkr en dan zelf naar die bank of geldverstrekker gaan
want als het fout is, wordt deze ook onmiddellijk verwijderd en scheelt het je honderde euro die dynamite voor hetzelfde werk doet 900 euro is veel geld voor nietsdoen want garantie krijg je niet is de melding bij BKR terecht wordt deze never verwijderd

Peter
Mon, 08/14/2017 - 22:50

Ik wil graag mijn BKR registratie verwijderen

Nico
Wed, 10/18/2017 - 15:00

Zes maanden was ik bezig om een BKR registratie uit het systeem van BKR te krijgen. Het betrof het 1000 euro rood staan op een oude rekening en het niet op tijd aanzuiveren. De bank (ING) had de post en aanmaningen naar mijn oude adres gestuurd en ik kwam er pas achter toen het incassobureau Flanderijn een brief stuurde naar het juist adres ('ja, wij kijken gewoon in het GBA...'). Ik heb direct het hele bedrag betaald, acht maanden na de eerste nooit ontvangen brief van ING. Stom natuurlijk van mij dat ik te lang rood stond, en gelet op de regels dus een terechte BKR registratie. Maar ik ben pas na 2 jaar (!) achter deze registratie gekomen. Ik was niet op de hoogte gebracht. Mijn hele leven betaal ik al netjes al mijn rekeningen, ik gebruik geen creditcards, heb verder geen leningen lopen. Maar ik kon dus geen nieuwe hypotheek krijgen. Ik werd van de ING naar incassobureau Flanderijn, naar BKR, weer terug naar ING en weer Flanderijn gestuurd. Om daarna uiteindelijk na een stuk of 20 telefoontjes en welgeteld 10 lange mailtjes te horen te krijgen dat ING het echt niet ging verwijderen. ING vond het jammer voor mij, maar regels zijn regels.

Dus toen op hoop naar zegen naar Dynamiet gestapt. Zij zagen wel aanknopingspunten voor een verweer. Na het verzamelen van de benodigde documenten stuurde Dynamiet 1 mail (!) en jawel, ING ging direct om. Amper een dag later schrijft de ING: 'Om ons moverende redenen zullen we de registratie verwijderen.' Super natuurlijk, maar wat belachelijk dat je als consument niet serieus wordt genomen, maar als een jurist met de juiste munitie voor de deur staat, buigt een bank meteen. Het hele BKR verhaal is te belachelijk voor woorden, ze beschermen de consument niet, nee, ze kleineren de consument, zijn kortzichtig en kijken niet naar de persoonlijke situaties van mensen. Natuurlijk moeten notoire wanbetalers geregistreerd worden, maar dat 10,2 miljoen (!) Nederlanders in de database van BKR staan, lijkt me echt heel erg overdreven!! Opdoeken dus die BKR-tent en ga de echte wanbetalers aanpakken (of helpen, dat werkt beter dan straffen).

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur