Boseigenaren aansprakelijk voor letsel bezoekers door vallende takken

Tak op hoofd
Bezoekers van een bos- of natuurgebied kunnen op verschillende manieren schade ondervinden. Vallende takken kunnen ernstig letsel bij bezoekers veroorzaken, net als slecht onderhouden wegen met kuilen. Wanneer een slachtoffer zijn schade vergoed wenst te zien, kan hij de eigenaar van het terrein voor de schade aansprakelijk stellen. Of een eigenaar op zo’n moment ook aansprakelijk is, dat bepaalt rechter. Wel kan een eigenaar maatregelen nemen, waardoor de risico’s op ongelukken afnemen. Door het nemen van deze maatregelen, zal een eigenaar minder snel aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan bezoekers.

Bijzondere zorgplicht
De eigenaar van bomen is de eigenaar van de grond waarop deze staan. Op de eigenaar rust een zorgplicht. Dit betekent dat hij zijn bomen dient te onderhouden en ze daarnaast regelmatig moet controleren op uitwendig zichtbare gebreken. In beginsel volstaat uitwendige inspectie, tenzij er een bijzondere aanleiding is om ook tot een inwendige inspectie over te gaan. Op dat moment ontstaat ook een onderzoeksplicht. De inspectie dient met enige regelmaat plaats te vinden. De zorgplicht is intensiever voor bomen die langs openbare wegen of fietspaden staan of op andere drukbezochte plekken. De kans op schade is daar immers het grootst. Aanbevolen wordt om de inspectie van deze bomen (minimaal) jaarlijks uit te voeren.

Beperking aansprakelijkheid
Wanneer de boomeigenaar kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, zal hij minder snel aansprakelijk zijn, indien er toch schade optreedt. De eigenaar is doorgaans niet aansprakelijk voor schade die de wortels aanrichten op andermans terrein, aan bijvoorbeeld funderingen, kabels en leidingen. Degene die hinder ondervindt, mag - na de eigenaar aangemaand te hebben - deze wortels zelf kappen om de schade te beperken.

Maatregelen nemen
Wanneer te verwachten is dat het publiek het terrein zal betreden (opengestelde terreinen, struinnatuur en afgesloten terreinen) en er een bepaald gevaar is dat voor het publiek al dan niet kenbaar is, dient de terreineigenaar maatregelen te nemen. Een duidelijke afsluiting van het terrein met verbodsborden of hekken is dan een optie. Soms kan volstaan worden met een  waarschuwingsbord maar dan dient het bord wel voldoende concreet te zijn. Bij het eventueel beoordelen van de aansprakelijkheid wordt door de rechter betrokken in hoeverre de schade voorzienbaar was en in hoeverre het bezwaarlijk was om maatregelen te nemen.

Eigen verantwoordelijkheid bezoekers
In beginsel zijn bezoekers zelf verantwoordelijk voor hun gedrag jegens elkaar. Voor wat betreft de inrichting van een terrein geldt wel een zorgplicht: denk daarbij aan het aanleggen van de infrastructuur. Het aanleggen van een intensief gebruikte mountainbikeroute die een uitgezette wandelroute kruist kan onder omstandigheden onzorgvuldig zijn, omdat de kans op botsingen hierdoor wordt vergroot.

Bron: Aansprakelijkheid in bos en natuur: ‘een wegwijzer voor eigenaren en beheerders’ door Het Bosschap, 2007

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur