Dag van de leraar; een vast contract of een half jaar zonder werk?

main image
04-10-2016 Particulieren Arbeidsrecht Arbeidsovereenkomst

Morgen is het 5 oktober: de jaarlijkse Dag van de leraar. Op deze dag wordt er internationaal steun en erkenning gegeven aan alle leraren in de wereld. Ook in Nederland wordt deze dag gevierd en is dit een reden voor HelloLaw om stil te staan bij een aantal zaken. Sinds de wijziging van het arbeidsrecht in 2015 zijn scholen min of meer gedwongen sneller een vast contract te bieden aan bijvoorbeeld invalleerkrachten.  Maar kunnen scholen deze capaciteit aan? Hebben zij de financiële mogelijkheid om tijdelijke leerkrachten zo snel een vast contract te bieden?

Wet werk en zekerheid: geen flexibiliteit voor onderwijs
In het primair onderwijs is er maar voor een zeer klein deel sprake van flexibele arbeid: van de 170.000 werknemers heeft maar liefst 93% een vast contract of uitzicht op een vast contract. Toch is voor het onderwijs het bestaan van een zogenaamde ‘flexibele schil’, invalleerkrachten, van groot belang voor vervanging tijdens ziekte.

Vanaf juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Deze wet heeft gezorgd voor de grootste verandering in het arbeidsrecht sinds tientallen jaren. Het doel van deze wet is om flexibele arbeid terug te dringen. Dit levert echter voor het onderwijs diverse problemen op. De Wet werk en zekerheid maakt het namelijk minder goed mogelijk om leerkrachten flexibel in te zetten.

Flexibele vervanging bij ziekte versus de ketenregeling
Voornamelijk in het basisonderwijs is behoefte aan een zekere flexibiliteit. Op een basisschool wordt namelijk gezorgd dat een kind altijd naar school kan, ook als de leraar ziek is. Het doorgaan van de lessen is namelijk voor zowel kind als ouders van belang.

De wet kent een zogenaamde ketenregeling, wat inhoudt dat er na drie tijdelijke contracten, binnen een periode van twee jaar, een vast contract dient te worden verleend. Tussen deze opeenvolgende contracten mag maximaal zes maanden zitten. Bij een langere periode start een nieuwe keten. Voor jou als leraar kan dit betekenen dat je drie tijdelijke contracten krijgt, maar vervolgens zes maanden thuis zit. Deze ketenregeling zorgt onder meer voor problemen wanneer er sprake is van een griepgolf. Dit kan er namelijk voor zorgen dat zelfs met gebruik van vaste vervangers er niet genoeg leerkrachten beschikbaar zijn en er een beroep gedaan moet worden op extra leerkrachten. Deze leerkrachten krijgen per ziektevervanging een contract, wat als gevolg kan hebben dat er na drie keer één dag vervangen al een vast contract gegeven dient te worden, met alle gevolgen van dien.   

Leerplicht bij asielzoekerskinderen en de inzet van tijdelijke leerkrachten
In Nederland geldt de leerplicht niet alleen voor Nederlandse kinderen, ook asielzoekerskinderen hebben recht op onderwijs als ze leerplichtig zijn en in Nederland verblijven. Voor hen wordt vaak een nieuwe onderwijslocatie opgezet, waar natuurlijk ook leerkrachten nodig zijn. Omdat op veel locaties vluchtelingen maar voor een beperkte periode worden opgevangen, zullen veel leraren een contract voor bepaalde tijd krijgen. Wanneer de verblijfsperiode van deze kinderen wordt verlengd, dient de leraar ook opnieuw een (vast) contract te krijgen. Schoolbesturen hebben helaas niet altijd het budget om iedereen een vast contract aan te bieden, terwijl ze dit volgens de Wwz wel verplicht zijn na drie tijdelijke contracten. Wil je weten hoe het met jouw contract zit? HelloLaw kan je inzicht geven in je rechtspositie.

Langer werken onder tijdelijk contract
Om de eerder genoemde problemen het hoofd te kunnen bieden is een poging ondernomen dit te regelen door middel van een wijziging in de cao. In de nieuwe cao voor het basisonderwijs is bepaald dat er bij vervangingen mag worden afgeweken van de wettelijke drie opeenvolgende contracten en er maximaal zes contracten achter elkaar mogen worden afgesloten binnen een periode van 3 jaar. Je kan als leerkracht op deze manier langer aan het werk onder een tijdelijk contract.

Verschil bijzondere en openbare basisscholen
Naast de hierboven genoemde situaties, is het zo dat de Wet werk en zekerheid alleen geldt voor bijzondere basisscholen, en niet voor openbare basisscholen.

Dit levert de nodige zorgen op bij schoolbesturen die zowel bijzondere als openbare basisscholen onder hun hoede hebben. Dit zorgt namelijk voor een verschil in rechtspositie tussen werknemers op de twee typen scholen, omdat de ketenregeling enkel op werknemers in het bijzonder onderwijs van toepassing is. Voor leraren in het openbaar onderwijs gelden de regels zoals deze in het ambtenarenrecht zijn opgenomen. Hierdoor kan het zelfs voorkomen dat een leraar tijdens de ene vervanging onder het ambtenarenrecht valt en bij de andere vervanging onder de Wet werk en zekerheid, waardoor veel onduidelijkheid kan ontstaan bij beide partijen.

Krijg ik nu een vast contract?
Als leraar wil je je vooral bezighouden met lesgeven en niet met alle zaken eromheen. Alle nieuwe regels in het arbeidsrecht kunnen er helaas voor zorgen dat je als leraar een stuk minder aan lesgeven toekomt. Door de strenge regels die gelden rondom een vast contract na zes contracten voor bepaalde tijd komt het steeds meer voor dat je als vervanger een half jaar thuis komt te zitten voordat je weer opnieuw een zestal tijdelijke contracten kunt krijgen.

Gelukkig is er voor dit probleem een oplossing gevonden, namelijk het min-max contract. Het min-max contract voorziet in een flexibel aantal uren per week, maar wel met een minimum dat binnen de bandbreedte van het contract kan worden uitgebreid. Zo kan de leraar binnen een schoolbestuur flexibel worden ingezet zonder dat een vast contract vereist is. Daarnaast kan hiermee ingespeeld worden op de vraag naar vervanging die op dat moment speelt.

Vragen over je (tijdelijke) contract en je rechten?
Ben jij leraar en heb je vragen over deze ketenregeling van opeenvolgende contracten? Is jou niet duidelijk of je recht hebt op een vast contract? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger. Onze juristen kunnen je alles vertellen over de Wet werk en zekerheid en de ketenregeling. Zij bekijken jouw persoonlijke situatie en leggen je uit waar je recht op hebt.

Afb: Kisialiou Yury/Shutterstock.com

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Dag van de leraar; een vast contract of een half jaar zonder werk?

Wij staan voor je klaar. Bel ons of sluit nu een abonnement af en maak direct gebruik van ons juridisch advies. Je kunt onbeperkt bellen met onze juristen, wij geven je snel en deskundig advies voor al je juridische problemen. Daarbij kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrieven en krijg je korting op onze diensten en op de advocaten uit ons bestand.

Registreer nu
Direct advies: ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur