main image

De deurwaarder belt aan! Wat nu?

Een deurwaarder speelt een belangrijke rol in juridische procedures, zowel in de voorbereiding als in de sluiting van een rechtszaak. De deurwaarder zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen waardoor de rechtszekerheid vergroot wordt. Als een rechter namelijk beslist dat jij iemand een bedrag verschuldigd bent, kan de deurwaarder ervoor zorgen dat deze uitspraak wordt nageleefd.

Maar wat nu als de deurwaarder ineens voor je deur staat? In een eerder artikel lagen we het verschil uit tussen een deurwaarder en het incassobureau. In dit artikel nemen we onder de loep wat de deurwaarder allemaal mag doen en wat jij kunt doen als je van mening bent dat de deurwaarder onterecht op de stoep staat.

De deurwaarder mag veel
Een deurwaarder heeft zeer vergaande bevoegdheden. Alleen een deurwaarder mag dagvaardingen of vonnissen betekenen en beslag leggen. In het uiterste geval kan de deurwaarder zelfs overgaan tot executoriale verkoop. Dit noemen we ambtshandelingen. Moet je verschijnen voor de rechtbank of heeft de rechter een uitspraak gedaan in jouw zaak? In beide gevallen ontvang je een bericht van de deurwaarder. Wanneer je een uitspraak van de rechter niet naleeft, kan de deurwaarder beslag leggen op je loon, je inboedel of andere bezittingen, zoals je auto, motor of caravan. Een andere bevoegdheid van de deurwaarder is de ontruiming van een huurwoning, bijvoorbeeld na ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van het niet betalen van de huur. Ook voor incassowerkzaamheden kan een deurwaarder ingeschakeld worden.

Incassowerkzaamheden
Maar de deurwaarder mag ook, net als het incassobureau, zonder uitspraak van de rechter incassowerkzaamheden verrichten. Denk hierbij aan het versturen van aanmaningen en het namens de schuldeiser opstellen van betalingsregelingen. Een schuldeiser kan dus in plaats van een incassobureau ook direct een deurwaarder inschakelen als een factuur niet wordt betaald. De deurwaarder zal dan namens de schuldeiser proberen de factuur te innen. Voor deze werkzaamheden mag hij, net als het incassobureau, incassokosten in rekening brengen. Maar ook voor de deurwaarder geldt dat er eerst een aanmaning, ook wel ingebrekestelling genoemd, met een betalingstermijn van 14 dagen verstuurd moet worden. Lees meer over deze ingebrekestelling en de incassokosten in het vorige artikel over het incassobureau.

De deurwaarder en de gerechtelijke procedure
Heb je al diverse incassobrieven ontvangen van een incassobureau of van een deurwaarder, maar heb je nog steeds niet betaald? Dan kan een schuldeiser of het incassobureau ervoor kiezen om de deurwaarder opdracht te geven een gerechtelijk traject te starten. De deurwaarder zal, namens de schuldeiser, een dagvaarding opstellen en betekenen aan de schuldenaar. Betekenen houdt in dat de deurwaarder de dagvaarding bij jou persoonlijk probeert langs te brengen. Op die manier zorgt de deurwaarder ervoor dat je ervan op de hoogte bent dat je voor de rechtbank moet verschijnen.

Na de hele procedure bij de rechtbank volgt de uitspraak van de rechter, het vonnis. Heeft de rechter de schuldeiser in het gelijk gesteld, dan kan de deurwaarder op basis van dit vonnis je opnieuw vragen tot betaling over te gaan. Eerst zal de deurwaarder het vonnis bij jou betekenen, zodat de uitspraak van de rechter bij jou bekend is en deze nageleefd kan worden. Betaal je nog steeds niet, dan kan de deurwaarder, in overleg met de schuldeiser, overgaan tot het leggen van beslag op bijvoorbeeld je loon of je bezittingen. Dit beslag is bedoeld als laatste drukmiddel om jou te laten betalen. Betaal je nog steeds niet, dan kan de deurwaarder uiteindelijk je bezittingen zelfs verkopen om met de opbrengst de openstaande rekening te voldoen. Dit noemen we een executoriale verkoop.

Wanneer mag een deurwaarder aan de deur staan?
Een deurwaarder mag in principe tussen 7.00 en 20.00 uur bij iemand thuis een dagvaarding of vonnis betekenen of beslag leggen op iemands bezittingen. Als jij niet bereikbaar bent op deze reguliere tijden, kan de deurwaarder de President van de Rechtbank om toestemming vragen om tussen 20.00 en 7.00 zijn werkzaamheden uit te voeren.   

Wat als er een dwangbevel is?
In principe kan een deurwaarder dus geen beslag leggen op jouw spullen of loon zonder vonnis van de rechter. Let op: hierop bestaat een uitzondering. De deurwaarder kan dit namelijk wel als hij handelingen verricht op basis van een dwangbevel van bijvoorbeeld de Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau. Dit geldt als jij bijvoorbeeld een aantal keer de kans hebt gehad je boete te betalen, maar dit tot op heden niet hebt gedaan.

Dwangbevel
Een dwangbevel is een namens een overheidsinstantie uitgevaardigd bevel gericht aan een persoon of een rechtspersoon. Op basis van een dwangbevel kan een bedrag worden geïncasseerd.


Wat als er iets fout is gegaan?
Als bij jou de deurwaarder aan de deur staat omdat jij een rekening niet hebt betaald, zul je toch echt moeten betalen. Maar er kunnen natuurlijk fouten gemaakt worden. Wat kun je dan doen en wie moet je aanspreken? Wij geven een paar voorbeelden.

Onterechte vordering
De deurwaarder is niet aansprakelijk voor een onterechte vordering. Hij handelt in opdracht van de door de schuldeiser aangeleverde stukken, maar hoeft deze niet op juistheid te controleren. Heb jij al betaald en kun je dit bewijzen? Dan is er voor de deurwaarder geen reden om te incasseren.

Verkeerd adres
De deurwaarder heeft toegang tot de BRP-gegevens en kan zo je adresgegevens controleren. Als jij de dagvaarding of het vonnis niet hebt ontvangen doordat een verkeerd adres is gebruikt, ligt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats wel bij de deurwaarder. Hij had op zijn minst de gegevens moeten controleren.

Onrechtmatig beslag
Er kan sprake zijn van een onterechte vordering, bijvoorbeeld als de schuldeiser in de veronderstelling is dat hij nog een vordering op de schuldenaar heeft, maar dit uiteindelijk niet zo blijkt te zijn. Als er in dat geval beslag is gelegd, is ook dit onrechtmatig. Een onrechtmatig beslag wordt in de juridische wereld een vexatoir beslag genoemd. Als inderdaad blijkt dat de schuldeiser onterecht beslag heeft laten leggen, zal hij deze ongedaan moeten maken. Heb jij door dit beslag schade opgelopen, dan kan je deze kosten verhalen op de schuldeiser.

Normen overschrijden
Als de deurwaarder heeft gehandeld in strijd met de tuchtrechtelijke normen uit de Gerechtsdeurwaarderswet, dan kan hierover een klacht worden ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Denk hierbij aan onzorgvuldig handelen, zoals het leggen van loonbeslag, terwijl je schuldeiser al akkoord is gegaan met een betalingsvoorstel en geen toestemming heeft gegeven voor het beslag. Ook als je niet netjes wordt behandeld door de deurwaarder, bijvoorbeeld als er sprake is van dreigementen, kun je hierover klagen. De Kamer is een tuchtrechtelijk college dat bijvoorbeeld een berisping of geldboete kan opleggen.

Een deurwaarder bij jou op de stoep?
Als een deurwaarder bij jou op de stoep staat, kan dit grote gevolgen hebben. Zorg daarom altijd dat je de zaken zwart op wit hebt staan, bijvoorbeeld als je de betaling al hebt voldaan.

Lukt het jou niet om je papieren op orde te krijgen of heb je het gevoel dat je onterecht door de deurwaarder wordt lastiggevallen? Is de voorgestelde betalingsregeling voor jou niet haalbaar en dreig je daardoor (verder) in de financiële problemen te komen? Laat het niet zover komen, onze juristen staan voor je klaar om je te helpen als je het gevoel hebt niet te kunnen praten met de deurwaarder. Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.


Afbeelding: Nomad_Soul/Shutterstock.com

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

george
Tue, 10/25/2016 - 17:22

duidelijke uitleg

Ben
Tue, 10/25/2016 - 17:48

in geval dat een incassao buro/deurwaarder aan je deur komt
voor een ander persoon die op je adres woont zorg er dan voor dat je
via de notaris hebt vast gelegd dat de goederen niet tot die persoon hoort want er mag geen beslag gelegd worden op goederen die niet tot de gene behoord wie de shulden heeft
deze akte kan je circa 400 euro kosten maar dat is altijd goedkoper dan nieuwe goederen te moeten aanschaffen

Erwin
Tue, 10/25/2016 - 20:25

Helaas werken lang niet alle deurwaarders even netjes.

Zo heb lk meegemaakt bij een kennis, dat er een uitkeringsbeslag werd gelegd, dat de beslagvrije voet, ver overschreef. Toen ik voor deze kennis de deurwaarder (Flanderijn) hierover belde, kreeg ik doodleuk te horen, dat ze dat wel wisten. Maar omdat de kennis nu toch geen advocaat kon betalen, bleven ze het beslag handhaven. De kennis moest er eerst maar aanvechten.

Zelfde deurwaarder heeft al meerdere keren 'naast de pot gepiest', maar komt er telkens mee weg, omdat hij een ambtseed afgelegd zou hebben.

Ger
Tue, 10/25/2016 - 21:54

Laat ik nou heel toevallig ook een geschil hebben met FLANDERIJN. cs En wel om € 16 betalingsachterstand bij UNIVE (dit mogen ze bij de rechter maar eens bewijzen) met aangehechte acceptgiro plus € 60,-
Ik zal hun op weg naar de rechtbank op gepaste afstand volgen.
Maar te beginnen met de Ombudsman......

Willem
Tue, 10/25/2016 - 22:20

Deurwaarders zijn sowieso kunstenaar in het berekenen van de beslagvrije voet. Twee situaties meegemaakt. In het eerste geval berekende ik zelf een heel andere beslagvrije voet dan de deurwaarder. De Nationale ombudsman gaf mij gelijk. In het tweede geval een deurwaarder in opdracht van de Gemeentebelasting. Die maakte dezelfde fout. Als je je laat overbluffen door een deurwaarder dan ben je de klos.

Nico
Wed, 10/26/2016 - 12:43

Ik heb een keer meegemaakt dat een deurwaarder bij mij kwam met een document waar "In naam der Koningin"boven stond. Dit terwijl ik van de gemeente Den Haag dezelfde brief met zelfde document nummer had gekregen zonder "In naam der Koningin"erboven.
Daar was wat kopieren en plakken werk aan vooraf gegaan. Onterecht en eigenlijk gewoon valsheid in geschrifte!

Een tweede gevalletje gerechts deurwaarder is dat er een categorie van deze lieden is die bij uitgesproken faillissementen, als nog een factuur/vordering gaan sturen. Later is dan op deze manier de BTW terug te halen bij de belasting als blijkt dat de vordering oninbaar is.
Dit trucje wordt trouwens door meerdere ondernemers uitgehaald.

Kaatje
Thu, 10/27/2016 - 22:27

PWN heeft mij er niet van op de hoogte gebracht dat ik nog €10,- moest betalen omdat het wel betaalde bedrag was verekend met administratie kosten. Ik was inmiddels verhuist en heb maanden niets gehoord. Totdat ik opeens een brief van de deurwaarder kreeg. € 10,- was opeens € 300,- geworden.
Naar mijn idee een veel te hoog bedrag. En uiteraard kon ik dat niet betalen omdat er al beslag lag op mijn loon en ik dus ver boven mijn beslag vrij voet zat want beslag houdt geen rekening met betalingsafspraken die je al hebt en anders om ook niet. Ook niet met die van de belasting. Uiteindelijk is de rekening opgelopen tot € 500,- en ik ben maar de bewindvoering in gegaan. Je weet op een gegeven moment echt niet meer hoe je wat moet regelen.
En nee ik heb geen postorder schulden, maar het heeft zo erg kunnen oplopen door scheiding, rechtszaken, geen of wel een baan, maar gewoon te weinig inkomen. Geen aanvulling of veel te laat een uitkering. En de kosten lopen gewoon door.

Bart
Sat, 11/12/2016 - 16:44

Het is toch buiten alle proporties om voor 10 of 16 euro een deurwaarder in te schakelen? In geval van verhuizing vind ik wel dat je moet kunnen aantonen dat de schuldeiser op de hoogte is gebracht van je verhuizing.

Bart
Sat, 11/12/2016 - 16:56

PS.: Ik heb enkele malen van dichtbij meegemaakt hoe mensen op een niet nette manier werden benaderd , of zelfs gewoon genegeerd , door een deurwaarder. Erg dat mensen die het al zwaar hebben en meestal erg kwetsbaar zijn , regelmatig door een deurwaarder straffeloos onheus bejegend mogen worden.

giannopoulou
Tue, 11/13/2018 - 14:55

hello ik dacht mijn ervaring hier te schrjiven, ik heb een regeling gevraagd aan mijn zorg verz.
toen de laatse 2 betalingen ging miss, dit was van 26 en 24 euros.. bij ongeluk ik heb niet herrineringen gezien van anderzorg , en heelemal niks van deze deauwaarder, toen ging naar griekeland voor 2 maanden , en de deaurwaarden kon mij niet vinden bij mijn deur, dus ben ik terug en bamm!!! ik zie een bedrag van 478 euros!!!k kan ik niet geloven ,dat ik moet zoooo veel betalen! en ik heb geen email gekregen of gebeld geweest van de deaurwaarder gewoon een brief bij mijn deurr, is dat nu niet oneerlijk??????mart moest ik de latste betaling overmaaken(automatisch incasso daroom ging ook mis) en 15 augustus was ik AL bij de rechtbank gebracht,(sorry voor mijn nederlandss :))) dus in 4 maandenn naar de recht gebracht voor 50 euros???? are we serious now? ik vind het belachelijk , how slopy het system hier is , een brief en heuppp naar de recht voor 50 euros

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur