De Gemeentelijke Basisadministratie


In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zijn gegevens opgenomen van iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en binnen de gemeente woonachtig is. Het doel van de GBA is de overheid te voorzien van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar taken. Het gaat hierbij niet alleen om je  adresgegevens, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, sofinummer, ouders en kinderen.

Je gegevens worden onder meer gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke- en andere overheidstaken en het verlenen van diensten, zoals het verstrekken van uittreksels, vergunningen, rijbewijzen en paspoorten.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Vaak wordt gedacht dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is op je persoonsgegevens die in de GBA voorkomen. Dit is niet het geval: de wet die het juiste gebruik van je gegevens regelt is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA).

Burgerlijke stand
Ook is de GBA niet hetzelfde als de burgerlijke stand. In de burgerlijke stand worden namelijk alleen gebeurtenissen geregistreerd over de burgerlijke staat van mensen zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Deze gebeurtenissen worden bovendien slechts vastgelegd in de gemeente waar ze plaatsvonden. 

Wet GBA
De Wet GBA regelt de rechten en plichten van zowel de gemeente als de burger: met name hoe je gemeente dient te handelen bij het opnemen van je persoonsgegevens in de GBA, verstrekkingen aan derden en het verlenen van inzage.

Er zijn vier categorieën van verzoekers aan wie je persoonsgegevens verstrekt mogen worden:

 • afnemers (overheidsinstanties als UWV, CWI, Belastingdienst)
 • verplichte derden (advocaat, gerechtsdeurwaarder) 
 • bijzondere derden (financiële instellingen als pensioenfondsen en verzekeraars) 
 • vrije derden (niet-commerciële instellingen zoals sport- en muziekverenigingen en met uw toestemming particulieren)

Rechten en plichten 
In de Wet GBA is het inzagerecht geregeld: niet iedereen kan zo maar persoonlijke gegevens van een ander opvragen bij de gemeente. Zo moeten verzoeken tot verstrekking of inzage voor incassodoeleinden door de gemeente worden geweigerd.

Inzage persoonsgegevens
Je kunt zelf wel inzage krijgen in je persoonsgegevens. Indien je een afschrift wil, mag de gemeente hiervoor een redelijke vergoeding vragen. Ook kun je een overzicht opvragen aan wie in het afgelopen jaar je gegevens zijn verstrekt uit de GBA (kosteloos). Binnen enkele weken krijg je dan een overzicht thuisgestuurd.

Geheimhouding persoonsgegevens
Je kunt tevens bij je gemeente schriftelijk het verzoek indienen dat je persoonsgegevens niet aan bepaalde derden worden verstrekt. Het verbinden van een termijn of het vragen naar de motivering van je verzoek om niet-verstrekking is niet toegestaan. In bepaalde gevallen kun je de verstrekking van je gegevens aan overheidsinstellingen niet tegengaan, omdat de wet dit niet toestaat. 

Correctie gegevens
Ook heb je het recht om je gegevens in de GBA te laten corrigeren of aanvullen, indien die onjuist of onvolledig zijn. Je zult dan met behulp van bewijsstukken moeten aantonen dat de betreffende gegevens niet juist of volledig zijn. Daarnaast dien je ervoor te zorgen dat de gegevens in de GBA juist en actueel zijn. Een verhuizing dien je direct door te geven aan de gemeente waar je je nieuwe adres hebt. 

Verplichtingen
De belangrijkste verplichtingen uit de Wet GBA zijn de plicht om je te laten inschrijven bij de gemeente waar je woont en om alle wijzigingen door te geven die van belang zijn voor de bijhouding van de GBA.

Indien je het niet eens bent met de beslissing van je gemeente op een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van je gegevens, dan kun je daartegen binnen zes weken nadat die beslissing aan je bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken bij je gemeente.

Wil je meer weten over bezwaar en beroep, neem dan contact met ons op.

Lees ook: Bezwaar en beroep (8): recht op proceskostenvergoeding

Bron: College Bescherming Persoonsgegevens, www.gba.nl

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

hendrik wilhelm giesbert
Tue, 06/12/2018 - 18:34

de vraag is waasr mijn officieele gba adres is en waar die is ingeschreven.

vriendelijke grt hw giesbert

bsn nmr135718053

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur