De rol van het Centrum voor werk en inkomen (CWI) bij ontslag

Het CWI verleent ontslagvergunningen
Eén van de taken van het CWI is het verlenen van ontslagvergunningen. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan door het arbeidscontract op te zeggen kan dat niet zomaar. Hiervoor zal hij in beginsel eerst toestemming moeten verkrijgen van het CWI.

Geen ontslagvergunning nodig:
In geval van ontslag op staande voet, bij beëindiging met wederzijds goedvinden, bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of bij ontbinding voor de kantonrechter is een dergelijke vergunning niet nodig. Ook wat de opzegging betreft geldt er een aantal uitzonderingen. Zo zal de werkgever bij opzegging tijdens de proeftijd geen toestemming nodig hebben. Daarnaast kan de curator, bij faillissement van de onderneming, gewoon opzeggen zonder dat hij een vergunning nodig heeft. Tenslotte geldt de ontslagprocedure niet voor bepaalde categorieën zoals werknemers die in dienst zijn bij een publiekrechtelijk lichaam (ambtenaren).

Ontslagprocedure bij CWI
De ontslagprocedure bij het CWI begint met de schriftelijke aanvraag van de vergunning bij de afdeling Juridische Zaken.

De werkgever moet bij de ontslagaanvraag de reden van het ontslag kunnen aantonen en beargumenteren. Een goede reden is bijvoorbeeld dat het bedrijf moet inkrimpen waardoor de arbeidsplaats is komen te vervallen. De werkgever zal dit dan met boekhoudkundige gegevens moeten kunnen aantonen.

Na indiening van de aanvraag zal het CWI beoordelen of alle relevante gegevens aanwezig zijn.

CWI brengt vervolgens de betrokken werknemer op de hoogte van het voornemen tot ontslag.

De werknemer krijgt dan twee weken de tijd om te reageren. Hiertoe krijgt hij een verweerformulier toegezonden met daarbij een kopie van de ontslagaanvraag. Het is voor de werknemer noodzakelijk zich tegen het ontslag te verweren. Doet hij dit niet dan wordt hij verwijtbaar werkloos waardoor hij zijn recht op een uitkering mogelijk verspeelt. Men kan zich bij het voeren van verweer tegen de ontslagaanvraag laten bijstaan door HelloLaw.

Nadat de werknemer heeft gereageerd kan het CWI indien nodig nog een ronde van hoor en wederhoor houden.

Update: het CWI is inmiddels overgegaan in het UWV Werkbedrijf

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (2)

eddy
Wed, 01/24/2007 - 17:10

N.a.v. de rol van het CWI bij ontslag, ben ik benieuwd waar het UWV ALS WERKGEVER in deze kwestie staat.

Mickyandrade@hotmail.com
Fri, 02/02/2007 - 16:02

Geachte heer/mevrouw,
Ik had een vraagje. Ik ben mijn werk zat, ik ben nu ziek thuis sinds vandaag. Ik was vorige week 10 dagen in Portugal om uit te rusten. De werkdruk is zeer hoog bij ons. Ik kwam laatst achter dat ik alweer de langst werkende werknemer ben op de afdeling, namelijk 2.5 jaar. Dat zegt al wat. Ik wil nu weg daar. Wat ik wil is dat ik terwijl ik aan een nieuwe baan begin, een maand een beetje rusten. Ik zat te denken om deze maand ontslag te nemen. Heb ik dan recht op een bijstandsuitkering. Ik weet dat WW-uitkering niet mogelijk is. Maar hoe zit het met de bijstandsuitkering. Heb ik daar recht op?
is dit de beste oplossing? Waar moet ik rekening mee houden?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur