Dexia en gedupeerden aandelenlease bereiken akkoord

Wim Duisenberg, oud-president van de Europese Centrale Bank, bemiddelde sinds enkele maanden tussen Dexia Bank Nederland en de stichtingen Leaseverlies en Eegalease en de Consumentenbond, ondersteund door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Een eerdere bemiddelingspoging van oud-ombudsman M. Oosting was op niets uitgelopen, vooral door een halsstarrige houding van Dexia. De bank werd de afgelopen tijd echter gedwongen tot een vergelijk te komen doordat rechters steeds meer gedupeerden in het gelijk stelden.

Hoofdpunten
De oplossingen zijn zowel van toepassing op overeenkomsten die zijn beëindigd vanaf januari 1997, als op lopende overeenkomsten.

 • Cliënten met een effectenleaseovereenkomst krijgen een korting van tweederde op hun mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliënt worden verrekend.
 • Cliënten die op basis van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek (meetekenen van de partner) tijdig en op correcte wijze vernietiging van de overeenkomst hebben ingeroepen krijgen een volledige korting (100%) op de mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliënt worden verrekend.
 • Cliënten met een product dat niet kan eindigen met een restschuld krijgen 10% korting op de restschuld die na vroegtijdige beëindiging zou kunnen ontstaan.
 • Cliënten die het Dexia Aanbod hebben aanvaard krijgen een vierde optie; bij direct aflossen van de restschuld wordt een korting van eenderde gegeven.
 • De bestaande coulanceregeling van Dexia die bedoeld is om sociale problemen te voorkomen en voor alle cliënten toegankelijk is, wordt verder verruimd.

De stichtingen Leaseverlies en Eegalease adviseren hun aangesloten gedupeerden met het akkoord in te stemmen. Wanneer een meerderheid positief reageert, beëindigen de stichtingen de twee collectieve procedures die zij tegen de bank hebben lopen.

Het is de bedoeling bovenvermelde hoofdlijnen te implementeren en beschikbaar te hebben voor alle cliënten voor het einde van de maand juni 2005.

De regeling geldt niet voor de specifieke groep cliënten die een productcombinatie van een effectenleaseovereenkomst en effectendepot zijn aangegaan. Hiervoor bestaat reeds een regeling.

Geen schuldbekentenis
Dexia benadrukt dat haar bereidheid om een algemeen bemiddelingsvoorstel te aanvaarden, geen schuldbekentenis inhoudt.

Dirk Bruneel, voorzitter van Dexia Bank Nederland: "Ondanks het feit dat Dexia meent dat zij juist heeft gehandeld en haar argumenten sterk zijn, erkennen wij ook dat deze kwestie zich in Nederland heeft ontwikkeld tot een maatschappelijk probleem. Hiervoor moesten wij een oplossing zoeken." Dexia is hoopvol dat de reactie van de cliënten positief zal zijn. 

De totale strop van de aandelenlease-affaire bedraagt voor Dexia inmiddels meer dan 1 miljard euro, zo zei hij. Voor de schikking wordt een extra voorziening getroffen van 100 miljoen euro.

Let op!
Het compromis geldt alleen voor Dexia-cliënten, niet voor gedupeerden die met andere aandelenlease-aanbieders als Aegon en Levob in zee zijn gegaan.

Beleggers laten wellicht juridische mogelijkheden liggen
Na aanvaarding van de voorgestelde regeling kan de belegger niet meer naar de rechter om zijn zaak te laten beoordelen. Gedupeerden die overwegen in te gaan op het compromis, doen er verstandig aan eerst hun individuele zaak voor te leggen aan een juridisch adviseur. Afhankelijk van de specifieke situatie van de belegger kunnen er namelijk juridische mogelijkheden zijn om het contract aan te vechten.

Het Duisenberg-compromis gaat alleen over de restschulden waarmee beleggers zijn blijven zitten, niet over de oorspronkelijk inleg en betaalde rente. In een aantal rechtszaken hebben rechters eerder geoordeeld dat behalve de restschuld ook een gedeelte van de inleg terugbetaald moest worden. Cliënten die nu akkoord gaan met de voorgestelde regeling laten daarom mogelijk kansen liggen om het maximale uit hun juridische geschil met Dexia te halen. Sommige beleggers kregen 75% of zelfs 100% Van hun totale schade (inleg en restschuld) kwijtgescholden. Dit is nog altijd meer dan de 66,6% Van de restschuld (niet van de inleg) waarvan in het compromis van Duisenberg sprake is.

Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (25)

touw
Wed, 05/04/2005 - 17:10

Gaarne verneem ik waarom dit alleen voor Dexia-clienten geld en niet opkomen voor mensen die bij b.v.Aegon een lease-overeenkomst hebbben afgesloten en in het zelfde schuitje zitten
met een restschuld

Desiree
Tue, 05/10/2005 - 13:51

Onder dwang (omdat ik me geen raad wist) heb ik getekend voor het Dexia aanbod. Als de periode afgelopen is, heb ik nog geen geld om de restschuld te betalen... Dus betekent dat dat er voor mij geen enkele regeling is???? Ik vind dit niet zo terecht. Ik grabbel elke maand weer alles bij elkaar om de euro 200,00 die ik per maand moet betalen... en ik blijf betalen.... waar is het einde????

Glasz
Wed, 05/18/2005 - 14:27

hoe zit het inderdaad met mensen die bij Spaarbeleg/Aegon hetzelfde mee maken? waar moeten wij naar toe voor advies?

monique
Wed, 05/18/2005 - 16:02

Ik zou in ieder geval niet aanraden om naar de HelloLaw te gaan. Ik heb dit helaas wel gedaan en kreeg hiervan een belachelijk hoge rekening! Toen ik daar een verklaring voor wou kreeg ik een lullig mailtje waarin zij zeiden sorry dat wij u niet een advies kunnen geven dat gunstig is voor u. Maar het ging mij niet om de uitkomst van het advies. Maar je maakt mij niet wijs dat ze 3 uur met een contract bezig zijn alleen om te concluderen dat ik maar mijn restsxchuld moet betalen plus 212.50 euro voor de HelloLaw.

JuroFoon
Wed, 05/18/2005 - 18:57

Beste monique,

Zoals u waarschijnlijk verteld is, is iedere aandelenlease zaak anders. Zaken als uw persoonlijke situatie type, uw contract, uw inleg , uw restschuld, de omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand kwam, de verschillende mogelijkheden die er zijn om dit soort zaken aan te pakken en de continue ontwikkelingen in de rechtspraak op dit gebied, maken het dat er redelijk wat tijd nodig is om tot een goed oordeel te komen over uw mogelijkheden. Of dit uiteindelijke oordeel nu gunstig voor u is of niet, dat maakt in de tijdsbesteding voor de beoordeling van een dergelijke zaak natuurlijk weinig uit.

Indien u verdere toelichting wenst hieromtrent of de facturering van HelloLaw kunt zich altijd richten tot de jurist die uw zaak behandeld heeft.

Overigens, als u een organisatie kent die tegen minder kosten uw zaak zo grondig bestudeerd zou hebben, dan vernemen wij dat ook graag.

Met vriendelijke groet,

monique
Wed, 05/18/2005 - 22:22

Hartelijkl bedankt voor uw reactie, ik heb geen idee of er een organisatie is die voor minder mijn zaak zou kunnen bekijken. Hier ga ik niet naar zoeken. Ik mag toch aannemen dat wat mij verteld is door de HelloLaw ook door een ander verteld zal worden dus om nou uit te zoeken of iemand het voor minder kan doen heeft mijn inziens weinig zin. Ik volg gewoon jullie raad op en wie weet valt er nog iets te schikken met Dexia.

Joop Jacobs
Fri, 05/20/2005 - 17:58

Krijg ik automatisch bericht over de teruggave van 2/3 van de restschuld, welke ik al heb afgekocht. Of moet ik mij melden en zo ja waar ?

michel
Mon, 05/23/2005 - 13:54

Mijn ouders hebben onder protest het schuldig zijnde bedrag betaald.In hun geval praat ik over de eegalease constructie.Ook aan alle bezwaren is voldaan.Wat moeten zij nu verwachten mbt terug te ontvangen gelden?
Gaarne U reactie.

J.v.d.Heuvel
Mon, 05/23/2005 - 17:44

Ik heb me aangemeld bij Eegalease en om verenietiging gevraagd.
Het lijkt mij dat als er sprake is van huurkoop, het hele contract niet geldig is en ook de inleg terugbetaald moet worden. Wij hebben wel al eerder een aandelenlease bij Legiolease gehad. Maar in bovengenoemd geval lijkt me dat bij vernietiging van het contract, dat niet mag worden verrekend!
Graag Uw mening hierover

H.O.Kuipers
Sat, 05/28/2005 - 01:56

Ik ben destijds in zee gegaan met Legio Lease. Ik zou 5 jaar lang iedere maand 100 gulden betalen, wat dus neerkomt op een totaalbedrag van 6000 gulden. Legio Lease zou er voor zorgen dat ik na die 5 jaar misschien wel de dubbele inleg terug kreeg. In plaats daarvan moest ik Legio Lease (nu Dexia) nog 1200 gulden extra betalen. Ik heb aan al mijn financi?le verplichtingen voldaan om er maar van af te zijn. Dexia heeft verklaard, dat ze niets meer van mij hebben te vorderen. Nu hoor ik, dat er sprake is geweest van een huurkoop overeenkomst. Mijn vrouw heeft die niet mee ondertekend. Is het in mijn geval nog mogelijk de klok geheel terug te draaien en mijn totale inleg inclusief de door mij betaalde restschuld terug te ontvangen?
Kunt U mij adviseren?

Lia
Wed, 06/01/2005 - 00:03

Mijn vraag is ongeveer dezelfde als bovenstaand.Hoe help ik mijn ouders bij het terug vragen van inleg en restschuld bij de MillenniumVersneller van Fortis?
Graag een advies.
31-5-2005

Henk
Sun, 06/12/2005 - 16:22

Cli?nten die op basis van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek (meetekenen van de partner) tijdig en op correcte wijze vernietiging van de overeenkomst hebben ingeroepen......
Wat houdt tijdig en correcte wijze precies in? Moet het dan binnen een bepaalde tijd ?

Fran?oise
Thu, 06/23/2005 - 19:05

Ik heb een lease overeenkomst met Dexia.Het contract duurt 15 jaar, ik zit nu in de 7de jaar.Kan ik het contract afbreken, ik probeer het al 2 jaar maar zit met die schuld.Bij wie kan ik terecht?

yvonne
Mon, 07/04/2005 - 23:57

In september 1999 ben ik in zee gegaan met Dexia lease. Mijn inleg was 50 gulden per maand (€22,20). In die tijd leefde mijn man en gescheiden,ik had toen net een invalkracht baan gevonden en een p[aar maanden daarvoor had ik een uitkering. Mijn man is toen in Jan. 2002 weer bij mij terug gekomen. Mijn man heeft toen niet mee getekent. Twee jaar geleden moest ik €1800,00 betalen aan legio lease. Wij hebben het toen maar betaald omdat we onze hypotheek niet rond kreeg omdat wij bij bkr stond dat wij een schuld had. Mijn vraag is het mogelijk om alsnog mijn inleg plus de €1800,00 terug te vorderen

nieuwenkamp
Mon, 09/19/2005 - 15:39

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een flexbelegcontract afgesloten met OHRA (aandelenleasecontract), en ik ben blijven zitten met een restschuld.

Is het mogelijk om, met de verwijzing naar de overeenkomst met Dexia, mijn restschuld te beperken?

Wat zijn de ervaringen wat dat betreft?

Mvg,

Jaap

Lucas De Coninck
Thu, 09/29/2005 - 14:53

Ik heb ook een flexbeleg, dat nu eindigt met een schuld. Ik heb dezelfde vraag.

m.v.g.

Lucas

Pascal
Mon, 11/28/2005 - 13:26

Ik hoor nu allemaal verhalen over dat we wel 100% terug kunnen krijgen van de inleg en met directe ingang kunnen stoppen met de lease. Wat is hiervan waar? Ik ben zelf nu al bijna 5 jaar bezig met € 225,- per maand en loop tegen allemaal problemen aan m.b.t. hypotheken etc., omdat die schuld blijft staan.

JuroFoon
Mon, 11/28/2005 - 13:35

Alleen bij correcte vernietiging door de echtgenoot/partner, krijgt de belegger van de rechter (vrijwel altijd) 100% Van de inleg terug.

Pascal
Mon, 11/28/2005 - 14:01

Dank voor uw snelle reactie. Helaas was ik op het moment van tekenen van het contract alleenstaand, dus dat zal voor mij geen optie zijn.

Ik heb net weer een spotje gezien van Leaseproces. Deze organisatie meld absoluut niet akkoord te gaan met de Duisenberg-regeling, maar altijd te procederen (uiteraard via hun en na betaling van € 895,-). Ze melden dat in 80% Van de gevallen er meer geld uitkomt op die manier dan via de Duisenberg-regeling. Is dit waar en is dit bedrijf niet alleen maar uit op de rest van mijn geld? Jullie begrijpen dat ik heel erg skeptisch ben geworden tegenover bedrijven die geld van me willen sinds Dexia dit me heeft aangedaan.

met vriendelijke groet,

JuroFoon
Mon, 11/28/2005 - 14:10

Er zijn meerdere gronden om te procederen: meestal is ook sprake van schending van de zorgplicht en het feit dat Dexia niet over de verplichte kredietvergunning beschikte. Over andere organisaties zoals Leaseproces kunnen wij niet oordelen. Neemt u voor verdere vragen a.u.b. contact met ons op via e-mail of door invullen van het intake-formulier.

Ben Lubbinge
Tue, 02/28/2006 - 22:15

Ik had bij Legiolease 2 contracten lopen van de winst-verdriedubbelaar. Voor de eerste betaalde ik 4000 gulden en kreeg 3550 gulden terug.(Koerswinst...) De tweede was 3 jaar a 24,26 euro per maand,restschuld aan het eind 2334 euro.
Nu wordt de eerste "winst" verrekend met het vorige contract en krijg ik,als ik op de Duisenbergregeling inga, 750 euro terug. Vreemd eigenlijk, je koopt 2 producten en de een wordt met de ander verrekend. Net zoiets als: je huurt 2 wasmachines, maar gaat de ene stuk, dan moet je de reparatie zelf betalen omdat je nog een andere hebt die het wel doet...Eigenlijk had een bank als Legio/Dexia na het aandelendebacle failliet moeten zijn, maar je ziet dat ze uitstekend voor zichzelf hebben gezorgd: een overdadige (woeker-)rente vangen en 0.0% zekerheid en zorg voor de klant.Die heeft het hele gelag moeten betalen. Professioneel beleggen : alleen voor zichzelf. Ons is een suikerklontje met vergif er in voorgehouden: wij maar happen en zij maar lachen...

Elina Alp
Wed, 03/15/2006 - 17:53

Ik ben in 2001 een contract met Dexia Lease aangegaan. Hier betaal ik elke maand netjes € 68,32 voor. Nu is het zo dat het contract voor 20 jaar is aangegaan. Ik was vanmiddag bij de Rabobank om een consumptief krediet te openen voor € 1000. Volgens de bankmedewerker kon ik geen krediet meer opnemen omdat, ik bij BKR een schuld heb van circa € 16000. Kan ik nog van het contract afkomen?

PETRA WERKMAN
Thu, 07/20/2006 - 17:31

IK BEN BIJ EAGON SPAARBELEG IN ZEE GEGAAN EN HAD EEN INLEG VAN 500 TOEN NU GULDENS PER MAAND,SPAARBELEG BELOOFDE IDD DUBBELDE UITBETALING NA 5 JAAR.WIE HEEFT OOK MEEGEDAAN AAN SPAARBELEG EN ZIT MET HET ZELFDE PROBLEEM EN WIE HEEFT DOOR MIDDEL VAN PROCEDURE WEL ZIJN GELD TERUG GEKREGEN?
REACTIES GRAAG NAAR P.WERKMAN1@CHELLO.NL

R, van Marle
Mon, 02/08/2010 - 16:38

Persoonlijk heb ik met uiteraard hulp van een advocaat gewonnen van Dexia, want het is en bljft een boevenbank om iedere maal met een regeling te komen die een hoog
fobspeen gehalte heeft, aangezien zij met putopties heel veel leed hadden kunnen afdekken, als inderdaad de klantenservice hoog in het vaandel was gebleven.

veel succes nog iedereen

Arjen Vos (a.vos@consultant.com)
Wed, 03/10/2010 - 14:38

Ik heb in 1999 een legio lease contract afgesloten. In totaal
€ 13.245.-- (ruim 29.000 gulden) Ik heb tussentijds getekend voor de Duisenberg-regeling en het hele bedrag wat ik nog moest betalen ruim € 5400,- eind 2005 volgestort)
Ik heb jaren € 137,-- per maand betaald ruim 70 maanden dus ruim € 9590> Dus € 15.000,-- betaald door volstorting. Dan heb ik toch recht op een terugbetaling of niet soms!!!!

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur