Dexia moet beleggers inzage geven in eigen klantgegevens

Inzagerecht
Een aantal beleggers had bij het CBP geklaagd over het feit dat Dexia onvoldoende inzage gaf in de gegevens die de bank van hen bijhield. Het CBP is zelfstandig een onderzoek gestart naar het beleid van Dexia begonnen en heeft uitvoerig beschreven hoe ver het inzagerecht reikt. 

Positie Dexia
Dexia vond dat veel inzageverzoeken alleen worden gedaan met het doel Dexia te schaden. De klanten misbruiken hun rechten, volgens de bank. Dexia vond ook dat zij door te voldoen aan de inzageverzoeken, zij haar eigen positie in een rechtszaak zou ondergraven. Het belang van Dexia zou dus vóór moeten gaan boven het belang van haar klanten. 

Rechten van klanten
De klant heeft op grond van artikel 35 lid 1 WBP het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Dexia te wenden met het verzoek hem mede te delen of Dexia gegevens van hem verwerkt. Het CBP noemt nog een aantal wettelijke bepalingen waarop betrokken zich kunnen beroepen. 

 • Artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geeft iedereen het grondrecht om vermeend onrecht aan de rechter voor te leggen. 
 • De Europese Richtlijn 95/46/EC spreekt in artikel 12 over ‘vrijelijk en zonder beperkingen’. Het belang van de betrokkene bij het recht op kennisneming wordt voorondersteld. Dit betekent dat ieder het recht heeft kennis te nemen van de verwerkingen van zijn persoonsgegevens. 
 • De wetgever heeft geen motiveringsplicht voor een verzoek om kennisneming bij de betrokkene gelegd. 
 • In lijn hiermee vermeldt de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen dat het recht kennis te nemen van de eigen gegevens een algemeen erkend recht is dat slechts in uitzonderingssituaties vervalt.

Dexia moet volledig overzicht geven. Indien Dexia een verzoek om inzage ontvangt, moet Dexia binnen vier weken schriftelijk laten weten of er gegevens van de verzoeker worden verwerkt. Als dit het geval is, dan moet Dexia hiervan een volledig overzicht van de gegevens verschaffen, inclusief bijkomende informatie: doel van de gegevensverwerking, categorieën van gegevens, herkomst van de gegevens en wie de gegevens ontvangen. Bovendien moet het overzicht begrijpelijk zijn. 

Overzicht
Er bestond ook verschil van mening over de betekenis van het woord 'overzicht'. Dexia vertaalde het woord als: 'een beknopt verhaal, korte samenvatting synoniem samenvatting'. Dexia mag niet volstaan met het geven van een samenvatting van de gegevens. Daardoor zou een groot deel van de relevante details wegvallen. Het CBP ziet wel in dat het soms moeilijk is om een volledig overzicht te geven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij geautomatiseerde systemen, waarvan een uitdraai voor betrokkene onbegrijpelijk zou zijn.

Telefoonnotities
Dexia weigerde ook structureel inzage te geven in telefoonnotities en gespreksverslagen. Dexia voerde aan dat de betrokkene geen reden had opgegeven. Het CBP veegt dit argument van tafel. De verzoeker hoeft geen reden aan te voeren bij het verzoek. Het is een algemeen erkend recht om kennis te nemen van de eigen gegevens. Slechts in uitzonderingsgevallen mag Dexia inzage weigeren, maar Dexia mag verzoeken niet structureel en zonder motivering afwijzen. 

Juridisch brandhout
Dexia beriep zich met betrekking op de interne notities op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het CBP maakt ook van deze redenering juridisch brandhout:. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is totaal iets anders dan de WOB, die niet op Dexia van toepassing is. De WOB geeft iedereen toegang tot documenten van bestuursorganen, terwijl de WBP toegang biedt aan individuele personen wiens gegevens ergens worden opgeslagen en verwerkt. 

Algemene verzoeken
Het CBP geeft aan dat Dexia bij zeer algemene verzoeken om inzage mag vragen om een precisering van de vraag. Anders zou het een een onevenredige administratieve inspanning vergen. Ook zou Dexia ervoor kunnen kiezen om in eerste instantie alleen een overzicht van de stukken in het dossier te geven.

Overigens gelden deze regels niet alleen voor Dexia. Andere bedrijven en instellingen moeten ook inzage geven in de persoonsgegevens die wij verwerken.

Update 26-10-2004
Dexia blijft het inzagerecht van cliënten frustreren, aldus het CBP in een persbericht van 22 oktober 2004. De werkwijze van Dexia om cliënten inzage te geven in de gegevens die de bank van de betrokken persoon verwerkt, is nog steeds onrechtmatig. Dexia moet alsnog haar beleid aanpassen aan de geldende privacywet- en regelgeving.

Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur