Dilemma (20): heeft pedofiel recht op foto zoon?

Een man en een vrouw zijn in 1990 met elkaar getrouwd. Uit het huwelijk zijn 2 kinderen geboren. De zoon is nu 16 jaar en de dochter 18 jaar. In 2004 is het stel gescheiden, waarbij alleen de moeder het gezag over de kinderen behield. Daarnaast bepaalde de rechtbank dat de moeder eenmaal per kwartaal de vader schriftelijk op de hoogte diende te stellen omtrent ontwikkelingen van het kind zoals bijvoorbeeld zijn gezondheid, schoolgegevens en vrijetijdsbesteding. Ook diende de moeder ten minste eenmaal per jaar een recente foto van de zoon te overleggen. De moeder is hiertegen in hoger beroep gegaan.  

Veroordeling
De vader was strafrechtelijk veroordeeld wegens het plegen van pedoseksuele delicten die geen betrekking hadden op zijn eigen kinderen. Hij had daarvoor onder meer een gebiedsverbod voor een aantal steden opgelegd gekregen. Hij zat nu in een TBS-kliniek.

Standpunt moeder
Volgens de moeder was het niet in het belang van de zoon dat de moeder de informatieplicht was opgelegd. Uit de verklaring van de zoon zelf bleek dat hij bang was dat de vader een concreet contactverzoek zou doen, maar eveneens dat hij niet wilde dat er informatie over hem of een foto van hem aan zijn vader zou worden verstrekt. Het belang van de zoon - de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer – verzette zich tegen het verschaffen van informatie aan de vader. De vader kon bovendien schoolinformatie over hem bij zijn school opvragen.

De vader voerde, kort samengevat, het volgende aan:

De rechtbank had terecht een informatievoorziening bepaald. Uit niets bleek dat het belang van de zoon zich daartegen verzette. De vader sloot zich aan bij het standpunt van de raad voor de kinderbescherming. De vader wilde enkel algemene informatie zoals informatie over hoe het met hem gaat en welke vakken hij op school leuk vindt. Ook wilde de vader een foto om te zien hoe de zoon opgroeit.

Nu de vader niet meer het gezag had, kon hij geen informatie op school opvragen. De zoon hoefde niet bang te zijn dat vader contact zou zoeken, aldus de vader. Het was de vader bovendien verboden om, in verband met het gebiedsverbod, in verschillende plaatsen te komen waaronder de plaats waar de school was gevestigd.

Standpunt raad
De raad voor de kinderbescherming vond het tegenstrijdig dat enerzijds de moeder geen informatie wilde verstrekken aan de vader, maar dat anderzijds de vader wel toestemming van de moeder had om informatie op school op te vragen. De raad had niet de indruk dat de vader wist op welke school de zoon zat. De raad had ook het gevoel dat de moeder vond dat de vader zijn kansen had verspeeld. De raad was echter van mening dat een informatieregeling niet indruiste tegen de belangen van de zoon.

Mening zoon
De zoon zelf had verklaard dat hij niet wilde dat de vader een foto kreeg, omdat de zoon lid was van enkele verenigingen en hij niet wilde dat zijn vader hem aan de hand van een foto bij deze verenigingen kon gaan opzoeken.

Wettelijk kader
Een gezaghebbende ouder is wettelijk verplicht de ouder zonder gezag op de hoogte te houden van de belangrijke ontwikkelingen van het kind (informatieplicht) en zelfs te raadplegen - zo nodig door tussenkomst van derden - over te nemen beslissingen aangaande het kind. Op verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een regeling vaststellen. Indien het belang van het kind zich daartegen verzet, kan de rechter een informatieplicht weigeren.

Wat vind jij? Zou de moeder verplicht moeten worden om informatie en / of een foto aan de vader te geven? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (15)

sterredag
Tue, 11/08/2011 - 15:47

Dat deze man iets verschrikkelijks heeft gedaan, moet los staan van het contact met zijn zoon. Uit niks blijkt dat hij zijn zoon negatief zou bejegenen in wat voor vorm dan ook. Ik krijg zelfs eerder het vermoeden dat de problemen die zoon uit, komt door de opvoeding die hij krijgt van zijn moeder.

Er zijn zat neutrale fotos te regelen (schoolfotos bijvoorbeeld) het argument gaat dus niet op. Ook zie ik niet in waarom zoon bang zou moeten zijn dat zijn vader hem wil opzoeken, hem is niks misdaan, lijkt mij ook weer meer indoctrinatie vanuit moeder.

Bovendien zie ik niet in wat voor "last" zoon zou kunnen hebben van de informatieplicht. Dus gewoon elk jaar netjes schoolfoto op sturen of pasfoto laten maken en die man vertellen hoe het gaat met zijn zoon. Pedofilie is verschrikkelijk, maar er zijn er genoeg die het van zichzelf net zo erg vinden en smeken om behandeling en deze dan niet of te laat krijgen. Pedofilie is een ziekte, deze man is ziek en moet geholpen worden, en die man heeft recht op gegevens en informatie over zijn zoon. Gewoon geven dus!

L.Koppenol
Tue, 11/08/2011 - 17:03

Dit land is kompleet waanzinnig geworden. Ernstig borderliners-vrouwen krijgen zonder enig onderzoek per automatisme gezag over geborenen, terwijl prima vaders eigen vaders, al jaren worden vervreemd door zulke waanzinnigen en dat doen onder de plu van verzwijgende ggz en al. En die discussie zal een keer open moeten in het echte belang van het kind.
Walgelijke toestanden, waar zelfs verduistering van Staat van kinderen plaatsvindt bij duizenden gepleegd door moeders al dan niet met BL, waarbij de Nederlandse Staat toekijkt en niksdoet. Zo ook de familierechtspraak niet....
Dat zijn jullie Nederlandse zogenaamde kinderrechten.
En dan zie je zulke figuren n.b. in de tbs die nog een toneel wordt aangeboden ook?
Hypocriete mensen, hypocriete en verrotte politiek die dat verzwijgt en hypocriete en gewoonweg kinderbeschadigende familierechtspraak. Nederland ten top. De patientjeskwekerij bij uitstek onder de jeugd zo ook later en als volwassenen. Nogal logisch. Hier mag alles en de grofste waanzin is aan de orde.

Jacq
Wed, 11/09/2011 - 11:28

Wat mij wel verbaast is de zoon is 16 jaar en heeft volgens mij zelf ook iets te zeggen als hij niet wil dat de vader een foto krijgt omdat hij bang is dat zijn vader hem opzoekt. dan heeft de zoon wat mij betreft ook een punt.

De vader die heeft pedofiele neigingen en die mogen niet genegeerd worden, of hij nou vader is of niet. De vader zal moeten beseffen dat zijn zoon dit niet accepteerd en daarom niet wil dat hij informatie krijgt of een foto krijgt.

Dat de vader informatie krijgt over hoe het met zijn zoon gaat en hoe hij de school vind en zijn keuze in het leven is prima. Maar dat voldoet als een geschreven velletje door de moeder.

Bij een scheiding worden kinderen van een bepaalde leeftijd ook gevraagd hoe ze vinden om bij papa of mama te zijn. Dus waarom word er in dit geval neit geluisterd naar de zoon. Die is toch oud genoeg om zelf ook een mening te geven.

ger
Wed, 11/09/2011 - 13:46

Mijn vraag is
waarom is deze moeder er op tegen?
is er iets wat er niet bij vertelt wordt bij dit verhaal.
laat deze jongen zelf beslissen wat hij wil
tegenwoordig mogen kinderen niet eens hun mond meer open doen.
want daar word toch niet naar geluisterd.
hoop niet dat jeugdzorg aan te pas komt want dan is het einde zoek.
allemaal sterkte hoop dat het tot een goed eind mag komen

veertje
Wed, 11/09/2011 - 17:05

he bah dacht toch echt dat kinderen als ze 12 jaar waren ook stem hadden bij de rechter. Ik hoop echt voor de moeder maar vooral voor de zoon dat hij deze zaak wint. Kinderen die geen contact hebben en willen met vader(moeder dat kan natuurlijk ook) worden op deze manier altijd geconfronteert met het verleden en met een ouder waar ze geen contact mee willen hebben. Ze zullen hierdoor nooit de rust vinden die voor hun zo belangrijk is en er blijft altijd een privesie breuk op hun leven.
sterkte ermee

sandra
Thu, 11/10/2011 - 09:15

allemaal leuk en aardig maar er wordt met geen woord gerept over de dochter????
Waarom gaat het alleen over de zoon?? bovendien hebben zijn kinderen niets te duchten van hem dus wat maakt het dan uit dat hij info en een foto krijgt,begrijp mij niet verkeerd pedofilie keur ik af en walg ervan,maar hij heeft er wel recht op om te weten hoe het zijn kinderen vergaat.
Met andere woorden,zolang hij zijn kinderen niets heeft aangedaan heeft hij recht op info en foto,moeder sorry maar werk mee en leg je kinderen uit dat er niets mis mee is om vader op de hoogte te houden,hij mag weten hoe het gaat en hoeft tenslotte ook niet ALLEs te weten!!!

# Redactie JuroFoon
Thu, 11/10/2011 - 10:17

T.a.v. sandra:
In de zaak gaat het alleen om de zoon, omdat die nog minderjarig is en de moeder het gezag over hem heeft. De dochter daarentegen is 18 jaar, dus meerderjarig. Zij mag zelf beslissen of en op welke manier ze contact heeft met haar vader.

J.Vroegop
Thu, 11/10/2011 - 12:22

Laat de kinderen zelf beslissen. Dat is makelijk gezegd dan gedaan. Vaak zijn ze door allerlei verschillende omstandigheden niet in staat om een keus te maken. Het is verschrikelijk dat als ze zo jong zijn een keuze van dit gewicht te laten maken. Ik hoop dat jeugdzorg de andere kant op fietst want als die club zich er mee bemoeit dan zijn de rapen pas echt gaar. Gevallen humaan per dossier bekijken is denk ik een mogelijkheid.

kelly
Thu, 11/10/2011 - 12:36

ik ben het meer dan eens met onderstaande reactie in elk op zicht !!

Jacq 09.11.11 10:28

Wat mij wel verbaast is de zoon is 16 jaar en heeft volgens mij zelf ook iets te zeggen als hij niet wil dat de vader een foto krijgt omdat hij bang is dat zijn vader hem opzoekt. dan heeft de zoon wat mij betreft ook een punt.

De vader die heeft pedofiele neigingen en die mogen niet genegeerd worden, of hij nou vader is of niet. De vader zal moeten beseffen dat zijn zoon dit niet accepteerd en daarom niet wil dat hij informatie krijgt of een foto krijgt.

Dat de vader informatie krijgt over hoe het met zijn zoon gaat en hoe hij de school vind en zijn keuze in het leven is prima. Maar dat voldoet als een geschreven velletje door de moeder.

Bij een scheiding worden kinderen van een bepaalde leeftijd ook gevraagd hoe ze vinden om bij papa of mama te zijn. Dus waarom word er in dit geval neit geluisterd naar de zoon. Die is toch oud genoeg om zelf ook een mening te geven.

jos van w.
Thu, 11/10/2011 - 15:51

Men schiet nu een beetje door. Het kind wordt ongetwijfeld meegesleurt in de mening van moeder. Een 16 jarige heeft m.i. nog geen evenwichtige of uitgekristalliseerde mening. Hij heeft wel een mening maar nog niet doorslaggevend.
Een schoolfoto (zoals al eerder door iemand geopperd) is vrij neutraal. Daarbij dan voorafgaande eerst de belofte a.d.h. daarvan later geen contact te zoeken, ook niet via verenigingen etc. Eenmalig dan toch de fout in, direct definitief het recht op volgende fotos ontnemen.

ALAIL
Fri, 11/11/2011 - 22:37

als die vader iets misdaan heeft-dat hij oprot!!!
dat hij rot in de hell
WANT DADEN ZIJN NIET GOED TE PRATEN !!!!

EN DE ZOON MAG ZICHZELF BESCHERMEN !!!!
ALS DIE VADER DENKT VAN RECHTEN TE HEBBEN OP DIE MANIER ?
HEEFT DE ZOON OOK RECHTEN!!!!

Janine
Mon, 11/14/2011 - 12:10

Iedere ouder heeft het recht om geinformeerd te worden over belangrijke zaken die zijn/haar kind betreffen. Nu het gaat om een 16-jarige lijkt me dat dit kind ook zelf een stem mag/moet hebben. Omdat moeilijk te beoordelen valt of deze 16-jarige zoon zélf geen contact wil of dat deze wens vooral tegemoetkomt aan de wensen van moeder (waar de zoon woont en van wie hij afhankelijk is), zou ik me kunnen voorstellen dat de rechter de vader niet het recht op infomatie ontzegt, maar dat hij tegelijkertijd bepaalt, dat de man niets met de informatie mag doen, tenzij hij wordt benaderd door zijn zoon met het verzoek op de verkregen informatie in te gaan. Ook over de aard van de informatie zou de rechter een uitspraak kunnen doen. Een foto zou op dit moment mogelijk tegen de belangen van de jongen indruisen, zeker nu hij zélf aangeeft dat niet te willen.

sterredag
Tue, 11/15/2011 - 22:49

at Alail, zoon is 16, 16 valt niet onder pedofilie, die zoon heeft niks te vrezen.

----
Als die man iemand vermoord heeft, zou er dan ook gezegd worden dat hij die foto niet mag krijgen?
Als die man drugsverslaafd zou zijn dan ook?
Als die man met aids ziek ligt te wezen dan ook? Of een andere besmettelijke ziekte.

Vergeet niet pedofilie is een ziekte, niet iets wat iemand moedwillig doet om er beter van te worden (zoals bij de meeste misdaden wel het geval is)

n.
Tue, 08/07/2012 - 21:35

Daarnet mocht een meisje van 13 weigeren dat moeder om de 6 mnd info zou krijgen, hier mag een jongen van 16 waarvan de vader tbs heeft omdat hij pedo is(!) geen eigen menig hebben. Raar zeg. Kom op, we hebben het over pedofilie, waarbij de toekomst van kinderen gruwelijk wordt afgepakt. Deze beste man heeft zich dus hier schuldig aan gemaakt, ongeacht wiens kind het is. Tevens weten wij niet 100% zeker of hij aan zijn eigen kinderen heeft gezeten. Als pedofilie een ziekte is, moet hij maar ervoor zorgen dat ie geneest.

shamsa
Thu, 12/25/2014 - 10:56

belachelijk dat pedofiele mensen recht hebben over informatie en een foto van hun minderjarige kinderen, dat is wachten op nog grotere problemen

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur