Dilemma (21): moeten onderhuurders eruit?

Andre huurde sinds 1988 van woningstichting Pre Wonen een sociale huurwoning voor 453 euro per maand. Uit een controle van de woning in 2008 door de verhuurder bleek dat er vier mensen in de woning verbleven. Geconstateerd werd dat er vier slaapkamers waren die gebruikt werden als aparte woonruimte. Alle kamers hadden een eigen slot, kledingkast, televisie en in diverse kamers werden etensresten aangetroffen.

GBA
Uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) bleek dat er 4 personen woonden: Andre, zijn zoon Dirk, en nog twee (kennelijke) onderhuurders. Een korte tijd later ging het zo slecht met Andre dat hij moest worden opgenomen in de Boerhaave Kliniek met een alcoholverslaving en de ziekte van Korsakov. Andre, die inmiddels een curator had, zegde vervolgens de huurovereenkomst op. De andere (onder)huurders wilden allen in de woning blijven, maar de verhuurder weigerde dat. Vervolgens stapte de verhuurder naar de rechter en verzocht toestemming te mogen ontruimen. De huurachterstand bedroeg toen zo'n 1.491 euro.

Illegale onderhuur
Pre Wonen gaf aan dat Andre de woning illegaal had onderverhuurd. Gezien de schaarste aan sociale zelfstandige huurwoningen, was dat ontoelaatbaar. Andre was ernstig tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst, zodat de ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd was.

Bea, Chris en Dirk waren weliswaar mogelijk onderhuurders, maar van Pre Wonen kon redelijkerwijs niet worden gevergd dat zij de huurovereenkomst met hen voortzette, aldus de stichting. Pre Wonen diende de beschikbare woningen op een rechtvaardige wijze te verdelen onder de woningzoekenden. Door het gehuurde te betrekken buiten de spelregels om, hadden de bewoners voorgedrongen ten koste van andere woningzoekenden die al veel langer op een woning wachtten.

Chris en Dirk
Chris en Dirk en Bea voerden verweer tegen de ontruiming. Chris gaf aan dat hij officiëel in één van de kamers verbleef en dat hij 300 euro per maand huur betaalde voor deze kamer, soms aan Andre, soms aan zijn zoon. De huur werd steeds cash betaald. Hij was bereid en in staat om de huurovereenkomst van Andre over te nemen. Dirk gaf aan dat hij al twee jaar een kamer in het huis had. Hij betaalde geen huur, maar hij had de verzorging van Andre op zich genomen. Hij waste zijn kleren en deed boodschappen voor hem.

Bea gaf aan dat zij sinds vijf jaar een verhouding had met Andre en zij sindsdien ook in de woning verbleef. Ze had in de loop der jaren heel veel voor Andre gedaan. Ze beriep zich op medehuurderschap om in de woning te kunnen blijven.

Wettelijk kader
Een onderhuurder van een zelfstandige woonruimte heeft een zekere mate van bescherming ten opzichte van de verhuurder als de hoofdhuur wordt beëindigd, ongeacht of de onderhuur bevoegd of onbevoegd is aangegaan. Het gaat in deze zaak om de vraag of aan Chris en Dirk die bescherming toekomt en of Bea zich op medehuurderschap kan beroepen.

Wat vind jij? Hebben Bea, Chris en Dirk het recht in de huurwoning te blijven? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

sterredag
Tue, 11/15/2011 - 22:46

Omdat de woningbouwvereniging zelfs toestemming heeft gegeven tot het inschrijven van deze personen.

Let op, als je iemand wilt bijschrijven in een woning, en je gaat naar de gemeente, moet je toestemming hebben van de eigenaar van die woning, in dit geval de woningbouwvereniging.

Ik weet dit, omdat ik destijds een vriendin bij mij wou laten inschrijven omdat ze bij mij zou verblijven. Ik kreeg in eerste instantie geen toestemming, omdat er al 2 mensen met een andere achternaam op hetzelfde adres wonen. Ik vond dat gek, ik dacht stel het is mijn zus... of ik en mijn vriend zouden getrouwd zijn, dan zou het wel mogen? De persoon van de WB vond het wat kort door de bocht, maar moest dit idd toegeven dat dat zo was. Zelfs de TV gebeld hierover, zo raar vonden we dit, toen de TV contact opnam met de WB, zei de WB dat ze een foutje hadden gemaakt en dat er tot en met 3 mensen met een andere achternaam mochten wonen.

De woningbouwvereniging heeft deze toestemming klaarblijkelijk gegeven. (ze staan er immers ingeschreven) Deze mensen wonen er al meer dan 1 jaar, en kunnen de huur overnemen. Ik zie het probleem van die woningbouwvereniging niet. Hoe ze binnen leven is hun pakkie aan niet, als iedereen behoefte heeft aan zijn eigen ruimte.....

Bovendien als mijn zoon 18 is en werkt, zal hij ook meebetalen aan de huur, dat maakt hem geen onderhuurder.

RRV
Wed, 11/16/2011 - 11:23

Ingeschreven staan bij de gemeente wil niet zeggen dat de woningbouwvereniging toestemming heeft gegeven. De gemeente wil alleen maar een vorm van bewijs zien dat je er woont. Doorgaans een huurcontract maar echt moeilijk is dat niet om te vervalsen voor iemand die echt wil.
Daarbij geeft je zelf in je commentaar al aan dat er tot 3 verschillende achternamen op een adres mogen wonen (iets overigens waar wederom een woningvereniging niks mee te maken heeft; zie bv pleeggezinnen waar de verhuurder ook niks mee te maken heeft) en de man woonde er met zijn zoon en 2 anderen. Dat is dus een totaal van 3 achternamen.

Daarbij betekend het einde van het contract met de hoofdhuurder dat de woning leeg moet. Wanneer de ouders overlijden mogen kinderen niet blijven wonen wanneer ze niet als medehuurder ingeschreven staan bijvoorbeeld. Waarom zou dit anders zijn?

tokkelaar
Wed, 11/16/2011 - 15:03

Onderverhuur is NIET tegestaan. Dat wist de verhuurder en dat wist de onderverhuurder.
Onderverhuurders moeten de woning verlaten en nu niet gaan huilen omdat hun onrechtmatigheid aan het licht komt.

Brutus
Wed, 11/16/2011 - 16:14

Citaat: "Pre Wonen gaf aan dat Andre de woning illegaal had onderverhuurd. Gezien de schaarste aan sociale zelfstandige huurwoningen, was dat ontoelaatbaar."

Vreemd argument!! Door ontruiming wordt de schaarste enkel groter!! 3 extra personen die een ruimte moeten zoeken! Wordt tijd dat die organisaties eindelijk eens doen wat ze moeten doen en dat is betaalbare woningen bouwen!! BOUWEN BOUWEN!! Herverdelen is niet de oplossing! Duurder maken ook niet! Het lijkt de overheid wel! Gewoon bouwen tot de schaarste over is!

hansa
Thu, 11/17/2011 - 15:48

er uit met dat volk , en snel

Henk
Thu, 11/17/2011 - 20:15

Ik vind dat ze er uit moeten, omdat ze er onrechtmatig wonen.
Mensen die staan ingeschreven zouden anders nooit in aanmerking komen voor de woning, maar als er niemand in wil dan kunnen ze er wat mij betreft blijven wonen.
En als ze niet aan hun betalingsverplichting voldoen, gewoon uit de woning zetten, en als er wat is vernield aan de woning deze herstellen op kosten van de huidige bewoners.

NoDilemma
Sat, 11/19/2011 - 18:03

Onderhuur en huurbescherming

Als onderhuurder heeft u huurbescherming. Dit geldt ook als uw verhuurder (dus niet de hoofdverhuurder) vertrekt en zijn of haar medehuurder (bijvoorbeeld de ex-echtgenoot) de huurovereenkomst voortzet. De medehuurder wordt dan uw nieuwe verhuurder en de onderhuur loopt gewoon door.

Huurt u een zelfstandige woning en heeft u daar uw hoofdverblijf, dan heeft u huurbescherming ten opzichte van de hoofdverhuurder als de huurovereenkomst van degene van wie u onderhuurt eindigt. De hoofdverhuurder wordt dan uw verhuurder.

Als u een kamer onderhuurt van een huurder, eindigt uw huur als de huurovereenkomst van degene van wie u onderhuurt eindigt. De hoofdverhuurder wordt dan niet uw verhuurder en u moet de kamer ontruimen.
Toestemming voor onderhuur

In het huurcontract kan vastgelegd zijn dat onderhuur toegestaan is na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Zolang deze toestemming niet is gegeven mag u niet onderverhuren. Als in het huurcontract een verbod op onderhuur staat, is onderverhuur helemaal niet toegestaan. Een uitzondering hierop is het verhuren van een gedeelte van een zelfstandige woning, bijvoorbeeld een kamer. Dit mag alleen als de huurder zelf in de woning woont. Ook hierbij geldt dat het absoluut niet is toegestaan als het huurcontract dit niet toelaat.
Voortgezette huurovereenkomst na onderhuur

Wanneer de huurovereenkomst van een zelfstandige woning tussen de (hoofd)verhuurder en huurder eindigt, wordt de overeenkomst automatisch voortgezet tussen de onderhuurder en de verhuurder. Dit heet een voortgezette huurovereenkomst. Wel kan de verhuurder binnen 6 maanden bij de rechter vragen de huurovereenkomst te be?indigen.

Voor onzelfstandige woningen (kamers) geldt dit niet. Bij be?indiging van de huurovereenkomst eindigt ook de onderhuurovereenkomst.
Be?indiging voortgezette huurovereenkomst

Een voortgezette huurovereenkomst kan be?indigd worden om de volgende redenen:

U kunt de huur niet betalen vanwege uw financi?le situatie.
De onderverhuurovereenkomst was aangegaan om u de positie van huurder te geven.
Het is in uw situatie niet redelijk dat de verhuurder de onderhuur op dezelfde manier voortzet.
U kunt geen huisvestingsvergunning tonen, maar u heeft er wel een nodig.

sterredag
Tue, 11/22/2011 - 15:35

at RRV,

In mijn geval was dat toch echt het geval, ik kon iemand niet bij mij laten inschrijven omdat ik toestemming nodig had van de woningbouwvereniging (hier gaat het ook om een woningbouwvereniging) Dus ik MOEST toestemming halen van de woningbouwvereniging/verhuurder. Die Toestemming kreeg ik in eerste instantie niet, vanweg dat achternamen argument. U stelt dat de woningbouw daar niks mee te maken heeft, maar die heeft daar dus wel degelijk mee te maken!!! ja idd lastig met pleegkinderen, of kinderen van gescheiden ouders etc, het was dus ook een erg vaag argument die na dreiging met tv ineens werd verruimd. Hoe dan ook woningbouw wist wel degelijk van inschrijving, moest wel degelijk toestemming geven en had zeker te maken met die stelregel van die achternamen (dat was niet de gemeente die daarmee kwam, woningbouw wou namelijk vanwege dat argument geen toestemming geven.

sterredag
Tue, 11/22/2011 - 15:37

O ja, ivm opmerking kinderen bij ouders wonen. Als deze kinderen volwassen zijn, al langer dan een jaar daar wonen, en voldoen aan de normen die stellen voor die woning, hebben ze wel degelijk het eerste recht om het huurcontract over te nemen. Dit geld niet voor 1 kind in een 5 kamerwoning bijvoorbeeld, maar dan moet de verhuurder zorgdragen voor een passende woning. Uithuiszetting is dan zeker NIET aan de orde.

RVV
Tue, 11/22/2011 - 17:17

At Sterredag:
Dat mag je dan aan een voormalige buurman gaan uitleggen. Toen diens moeder overleed had hij tot het einde van de maand om het huis leeg te krijgen. Hij stond namelijk alleen maar als bewoner en niet als medehuurder ingeschreven. Hij heeft het nog wel proberen aan te vechten maar moest echt vertrekken.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur