Duisenberg-regeling voor alle gedupeerden?


De Wet collectieve afwikkeling van massaschade

Op 1 augustus 2005 is de nieuwe Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) in werking getreden die het mogelijk maakt schade te regelen voor grote aantallen gedupeerden. Dexia wil deze wet laten toepassen op het grote aandelenlease-drama. De Duisenberg-regeling gaat dan gelden voor alle Dexia-gedupeerden. Het is echter nog lang niet zeker of dit gaat gebeuren. De wet geldt weliswaar ook voor schade die in het verleden is ontstaan, maar de wet is meer geschikt voor de juridische afwikkeling van eenmalige gebeurtenissen zoals de vuurwerkramp in Enschede.


Enkele consequenties van het verzoek

 • Iedereen automatisch gebonden. Wanneer het hof het verzoek verbindend verklaart, dan zal elke Dexia-gedupeerde aan de Duisenberg-regeling gebonden zijn. De regeling gaat dan ook gelden voor gedupeerden die niet zijn aangesloten bij de stichting Leaseverlies en degenen die tegen de schikking hebben gestemd. 
   
 • Opgeven van alle rechten. Een ander gevolg van een eventuele verbindendverklaring is dat zo'n 400.000 gedupeerden geen enkele mogelijkheid meer hebben om juridische procedures te voeren tegen Dexia. 
   
 • Opt-out mogelijkheid. Mocht het hof het verzoek van Dexia accepteren, dan moeten benadeelden die niet aan de overeenkomst gebonden willen zijn, zelf in actie komen en gebruik maken van de "opt-out"-mogelijkheid. Zij moeten dit doen binnen een termijn die minimaal 3 maanden zal duren.
   
 • Stilleggen van procedures. Tegelijkertijd heeft Dexia het verzoek gedaan om alle lopende rechtszaken stil te leggen. Dit is de zoveelste vertragingstactiek van Dexia. Er zijn duizenden beleggers die absoluut niet aan de Duisenberg-regeling gebonden willen zijn. Hopelijk zullen rechters lopende procedures gewoon blijven behandelen als de gedupeerde belegger dat wenst. In onze ogen moeten rechters de behandeling voortzetten, wanneer de gedupeerde, naast kwijtschelding van de restschuld, teruggave van de inleg vordert. Dit is namelijk schadevergoeding waarin de Duisenberg-regeling niet voorziet. Volgens de wet (artikel 1015 lid 2 sub a Burgerlijke Rechtsvordering) wordt een opgeschort geding dan weer hervat. 


Gronden om het verzoek af te wijzen

In de wet staan enkele gevallen waarin het verzoek van Dexia en de verschillende belangenorganisaties moet worden afgewezen (art. 907 lid 3 Burgerlijk Wetboek). De belangrijkste vragen die het hof zal moeten beantwoorden: 

 • Is de hoogte van de toegekende schadevergoeding redelijk?
 • Zijn de belangen van gedupeerden voldoende gewaarborgd?
 • Zijn de belangenorganisaties voldoende representatief voor alle gedupeerden?
 • Vertegenwoordigen de belangenorganisaties een voldoende aantal gedupeerden?

Het hof in Amsterdam heeft dus een aantal goede mogelijkheden om het verzoek af te wijzen. In het verzoekschrift lopen de belangenorganisaties vooruit op de mogelijke afwijzingsgronden. 


Hoogte schadevergoeding redelijk?

De Duisenberg-regeling biedt volstrekt onvoldoende schadevergoeding gezien de juridische positie van gedupeerden en de huidige stand van de rechtspraak. De meeste lease-beleggers krijgen bij de rechter een veel hogere schadevergoeding dan de vergoeding waarop zij op grond van de Duisenberg-regeling aanspraak maken. De Duisenberg-regeling voorziet slechts in een gedeeltelijke kwijtschelding van de restschuld, niet in de teruggave van de betaalde inleg. In veel rechtszaken veroordelen rechters Dexia tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de inleg. 

Voorbeeld: het eega-argument
Het meest duidelijk blijkt dit in het geval waarin de eega (echtgenoot/partner) het aandelenlease-contract niet heeft meegetekend en het contract vervolgens heeft vernietigd. In dat geval besluiten rechters (vrijwel zonder uitzondering) dat Dexia alles, dus ook de inleg, moet teruggeven. Rechters hebben geen juridische mogelijkheden om het terug te betalen bedrag te matigen. In de Duisenberg-regeling krijgen deze gedupeerden alleen de eventuele restschuld kwijtgescholden. 

Desondanks vinden de belangenorganisaties dat ze de regeling moeten steunen. In het verzoekschrift wordt hun standpunt toegelicht (zie punten 40 en 41). Daarin staat dat Dexia vindt dat aandelenlease geen "koop op afbetaling" is waarvoor de tweede handtekening van de echtgenoot/partner is vereist. Dit argument van Dexia wordt door bijna alle rechters afgewezen en is reeds in hoger beroep bevestigd. Verder valt te lezen dat Dexia "zich van additionele argumenten kan bedien terzake van de vraag of vernietiging ook integrale restitutie meebrengt". Welke argumenten dit zijn blijft duister. In rechtszaken beroept Dexia zich telkens op artikel 6:278 Burgerlijk Wetboek, maar dit artikel is niet van toepassing wanneer een niet-contractspartij de overeenkomst vernietigd. Voor zover bekend heeft nog geen enkele rechter dit artikel toegepast. 


Belangenorganisaties voldoende representatief?

De rechter zal moeten beoordelen of de stichtingen wel voldoende representatief zijn voor alle gedupeerden. Een meerderheid van aangesloten beleggers heeft vóór het schikkingsvoorstel gestemd. Aan de andere kant zijn er nog altijd honderdduizenden gedupeerden die níet door de belangenorganisaties werden vertegenwoordigd. Het zijn vooral beleggers met kleine restschulden voor wie de schikking aantrekkelijk kan zijn. De kosten en onzekerheid van een rechtszaak wegen vaak niet op tegen het eventueel te behalen resultaat. 

De belangenorganisaties werpen zich op als de enige echte vertegenwoordigers van gedupeerde lease-beleggers. In het verzoekschrift (punt 25) kloppen zij zich flink op de borst: "De Belangenorganisaties hebben zich van aanvang af de belangen van de gedupeerde afnemers aangetrokken. Als eersten en lange tijd als enigen hebben zij de aandacht op de aandelenleaseproblematiek gevestigd en gewezen op de juridische wapens die de gedupeerde in stelling zouden kunnen brengen."

Over andere belangenbehartigers wordt geschreven: "Inmiddels hebben zich ook andere groeperingen als behartigers van belangen van gedupeerde leasebeleggers opgeworden. Het maatschappelijk draagvlak van die groeperingen is echter slechts een fractie van het draagvlak van de Belangenorganisaties". 


Slechte voorlichting aan gedupeerden

Hoe hard de belangenorganisaties ook roepen dat ze voldoende representatief zijn, er zijn zeer veel gedupeerden en rechtshulpverleners die ontevreden zijn over het werk van de organisaties. Een van de verwijten is dat de aangesloten beleggers niet of nauwelijks objectieve informatie hebben gekregen. Degenen die vóór de regeling hebben gestemd hadden de indruk dat de Duisenberg-regeling een redelijke vergoeding biedt. Leaseverlies en de andere organisaties hebben geen enkele kritisch geluid laten horen over de Duisenberg-regeling, terwijl de meeste beleggers juridisch heel sterk staan en goede proceskansen hebben. Voor veel beleggers is het erg moeilijk om hun situatie goed in te schatten. Dexia en de betrokken “belangenorganisaties” hebben de gedupeerden slechts een positief advies gegeven om in te stemmen met de Duisenbergregeling. Voormalig aangesloten gedupeerden die inmiddels HelloLaw hebben ingeschakeld, blijken op geen enkele wijze correct voorgelicht over hun positie en de stand van de rechtspraak. In onze ogen is het niet verwonderlijk dat veel gedupeerden de Duisenberg-regeling in eerste als redelijk hebben gezien. 


Mening HelloLaw en andere belangenbehartigers

Gezien het grote aantal rechterlijke uitspraken die gunstig uitpakken voor beleggers, blijft het gissen waarom de zelfbenoemde belangenorganisaties de Duisenberg-regeling zo kritiekloos steunen en niet aan goede voorlichting doen. HelloLaw en andere belangenbehartigers (bijvoorbeeld Platform Aandelenlease) zijn van mening dat het hof het verzoekschrift van Dexia en de belangenorganisaties dient af te wijzen. Gedupeerden die de Duisenberg-regeling willen accepteren, moeten zelf uit vrije wil tot deze beslissing komen. Zij kunnen nu reeds heel eenvoudig het aanbod van Dexia accepteren. Daarom gaat het algemeen verbindend verklaren veel te ver. Het gaat hier immers om grote sommen geld en gedupeerden die in principe juridisch sterk staan wordt het recht ontnomen om nog te procederen. Wanneer de regeling verbindend wordt verklaard, zal een deel van de gedupeerden hiervan niet op tijd op de hoogte raken en zo ongewild gebonden worden. Het is duidelijk dat Dexia, terwijl zij in rechtszaken aan de verliezende hand is, nog zoveel mogelijk gedupeerde klanten de mogelijkheid probeert te ontnemen om te procederen. 

Links:

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (14)

w.vleeshouwers
Thu, 12/08/2005 - 12:28

Hallo,

Ik ben al lid van Leaseproces.
Dit is toch hetzelfde als uw no cur no pay regeling?

gaarne uw reactie.

W.V.

pewi
Thu, 12/08/2005 - 23:50

Mooi en compleet bericht, HelloLaw. Alleen noem ons aub geen beleggers. Wij dachten te sparen.
Vrgr pewi

betty
Fri, 12/09/2005 - 13:25

Wij werden opgelicht door spaarselekt

mr bibber
Sat, 12/10/2005 - 12:42

zie mijn reactie op rtlz
politiek wordt wakker en dwing Dexia tot terugbetaling !!

Mr.Sailor
Sun, 12/11/2005 - 17:53

Ik heb het Dexia-aanbod geaccepteerd en heb na een aantal maanden de gehele restschuld aan Dexia terugbetaald. Had ik dat maar niet gedaan, dan had ik in ieder geval nog1/3 teruggekregen.
Dexia betaald en als straf geen tegemoetkoming, schandalig!

deklokjes1@home.nl
Tue, 12/27/2005 - 18:02

ik heb het Allround spaarplan na 60 termijnen beeindigd. ik heb de restschuld voldaan. had verwacht 2/3 van de restschuld (Duisenberg) terug te krijgen. Nu blijkt dat een Allround spaarplan een aflossingsproduct is en krijg ik volgens Dexia per brief de medeling dat ik niet voor 2/3 Duisenberg in aanmerking kom. Wat nu???

Sharif Qaderdan
Sun, 02/05/2006 - 23:42

Ik heb eens € 50 betaald voor inspaning van juridische procedures tegen ligiolees bij de belangen organisatie, heelaas weet ik niet meer welke. In edere gevaal had ik op dat moment geen e-mail adres om door te geven voor verder informatie over de resultaten van de juridische procedures. Nu heb ik wel tot 17 feb.2006 een e-mail adres en dat is qaderdan@versatel.nl Als iemand weet hoe kan dat informatie krijgen wil ik graag uw help.

M.Hopman
Sat, 02/18/2006 - 15:27

Net als mr Sailor had ook ik het Dexia aanbod aangenomen en vervroegd afgelost.
Helaas wordt goed gedrag niet beloond door Dexia. Geen Duisenberg regeling, want de aflossing was 2 maanden te vroeg!

S. Pijnacker
Sun, 03/05/2006 - 08:44

Ik betaal nog steeds aan Dexia wat kan ik het beste doen? Dit staat er onder de betaling DEXIA BANK NEDERLAND N.V
CONTR. ******** TERMIJN 60 / 240
DE DUISENBERG-REGELING*
EEN ZEKERE OPLOSSING.

ria
Wed, 03/15/2006 - 22:06

ook ik ben door spaarbeleg opgelicht wat kunnen we doen?

Peter Kristelijn
Thu, 03/23/2006 - 23:43

Ik heb het Dexia-aanbod geaccepteerd en heb na een aantal maanden de gehele restschuld aan Dexia terugbetaald. Had ik dat maar niet gedaan, dan had ik in ieder geval nog1/3 teruggekregen.
Dexia betaald en als straf geen tegemoetkoming, schandalig!

Jurjen Grijpstra
Wed, 02/21/2007 - 14:20

Door alle aandacht in de pers voor dit onderwerp heb ik ook even naar mijn papieren gekeken, en ondekt dat mijn contract niet is ondertekend door mijn echtgenote. Kan ik nu nog iets ondernemen?. Ik betaal nog steeds aan Dexia en heb gezien dat ik gelukkig geen restschuld meer heb, maar mijn eenmalige inleg ben ik wel kwijt.

peters s
Tue, 04/10/2007 - 21:07

Ook ik heb een Allround sparen contract en wil weten of ik mijn spaar geld terug kan krijgen van dexia. Ik spaar nog steeds 45 euro per maand.

Frank
Sat, 08/25/2007 - 18:28

Ook wij hebben mee gedaan aan de Vliegwiel-polis van Aegon.Nu Dexia onze inleg heeft verspeeld,zonder ons tussentijds op de hoogte te houden zijn wij onze inleg kwijt geraakt.Bij Lease-Proces hebben wij ons aangemeld,die voor ons de zaken behartigt tegen Dexia.Termijn is april 2008, dan is het 2 jaar geleden. Volgens Lease-Proces kan het dan afgerond zijn , maar dan in ons voordeel!!!!Dus gedupeerden niet het aanbod van Dexia aannemen!! Spelen met het geld van een ander is schandalig

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur