Echtscheiding: recht op gedeelte letselschadevergoeding partner?

De zaak
Een man en een vrouw waren getrouwd geweest in gemeenschap van goederen en tijdens het huwelijk ontving de vrouw als gevolg van een ongeval een schadevergoeding vanwege opgelopen letsel. De vergoeding bedroeg toen NGL 170.000,=. Bij de echtscheiding heeft de rechter bepaald dat ten aanzien van de letselschadevergoeding, de man recht had op een bedrag van € 7.646,=. De vrouw was het daar niet mee eens en vocht de beschikking aan bij het Gerechtshof.

Gemeenschap
Op grond van de wet omvat de gemeenschap van goederen alle tegenwoordige en toekomstige goederen der echtgenoten. Deze hoofdregel lijdt uitzondering ingeval sprake is van enigerlei bijzondere verknochtheid van een goed aan een van de echtgenoten en die verknochtheid zich er tegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt. Of dat en zo ja, in hoeverre, de verknochtheid zich er tegen verzet dat een goed in de gemeenschap valt, hangt af van de aard van dat goed, zoals deze mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald.

Bij een echtscheiding zal dan door de rechter bepaald moeten worden of dat de schadevergoeding verknocht is of niet. De vrouw meende dat in haar geval de vergoeding aan haar verknocht was.

Whiplash-arrest
De vrouw verwees bij de rechter naar het zogenaamde Whiplash-arrest. In dat arrest van de Hoge Raad is bepaald dat de aanspraak op een vergoeding van immateriële en materiële schade naar hun aard op bijzondere wijze verknocht zijn. Daaruit volgde volgens de vrouw dat ook de uitkering op dezelfde gronden aan haar is verknocht. Zij is degene die het leed heeft ondergaan en zij is degene die als gevolg van het ongeval in haar verdiencapaciteit is beperkt.

De rechter
De rechter maakte een onderscheid in immateriële schadevergoeding en materiële schadevergoeding. Immateriële schadevergoeding geldt als compensatie voor het door de vrouw ondergane leed en is dus verknocht. De materiële schadevergoeding ziet op een verminderde verdiencapaciteit als gevolg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en valt dus binnen de gemeenschap.

Ongerechtvaardigde verrijking
Omdat het paar destijds getrouwd was geweest in gemeenschap van goederen, viel de zogenaamde materiele schadevergoeding in die gemeenschap. Bij de echtscheiding moest die gemeenschap ontbonden en verdeeld worden. De rechter meende dat door de toevoeging van die materiele schadevergoeding aan de te ontbinden gemeenschap van goederen, de man ongerechtvaardigd verrijkt werd. De reden is dat de schadevergoeding zag op een compensatie voor de verminderde verdiencapaciteit van de vrouw. Tijdens een huwelijk vangt men elkaar in zo’n situatie financieel op maar na een echtscheiding gaat dat niet meer.   

Redelijkheid en billijkheid
De redelijkheid en billijkheid brengen met zich mee dat de vrouw een vergoedingsrecht heeft op de ontbonden gemeenschap terzake van dat deel van de schade-uitkering dat betrekking heeft op de periode na ontbinding van de gemeenschap. Aangezien de man ongerechtvaardigd werd verrijkt ten koste van de vrouw, is hij verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.

Kort gezegd houdt dat in dat de materiële schadevergoeding binnen de gemeenschap valt en dat de vrouw een vergoedingsrecht of te wel een geldvordering heeft op de man ten aanzien van zijn verrijking.
 
Aangezien in deze zaak de vrouw de schadevergoeding volledig had uitgegeven, was er voor de man niets meer te halen. Daarmee had de vrouw wel haar vergoedingsrecht verspeeld. Dat deed volgens de rechter niets af aan de ontstane rechtsverhouding en de vrouw werd in het gelijk gesteld. De man had ten aanzien van de schadevergoeding niets meer te vorderen.

Gerechtshof Den Haag, 13 februari 2008, LJN: BC4531<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur