Echtscheidingspapieren kwijt, wat nu?

Echtscheidingspapieren kwijt, wat nu?

Een echtscheiding is voor velen geen prettige gebeurtenis en wordt daarom het liefst zo snel mogelijk vergeten. De echtscheidingspapieren komen al snel ergens op zolder terecht. Wat nou als je je echtscheidingspapieren kwijt bent? Lees in dit artikel wat je dan moet doen!

Echtscheidingspapieren zoek geraakt

Jaarlijks vinden er ruim 18.000 echtscheidingen in Nederland plaats. Als de echtscheidingsprocedure eindelijk achter de rug is, wil je het liefst alles zo snel mogelijk achter je laten. Toch kun je jaren later nog geconfronteerd worden met je echtscheiding, doordat je bepaalde scheidingspapieren moet aanleveren. Bijvoorbeeld op het moment dat je een hypotheek wil afsluiten of als er plotseling schulden boven water komen die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Maar wat nou als je je echtscheidingspapieren kwijt bent? In dit artikel leggen we je uit wat je dan kunt doen.   

Hoe verloopt het papierwerk als je gaat scheiden?

Als je wil gaan scheiden, moet dit officieel worden vastgelegd. Hier komt veel papierwerk bij kijken. Hieronder staat stapsgewijs beschreven hoe deze procedure verloopt en welke echtscheidingspapieren nodig zijn:

Stap 1 Verzoekschrift

De eerste stap is het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Dit moet volgens de wet door een advocaat worden gedaan. Je kunt dit samen doen of alleen (eenzijdig).

  • Samen: Als je in onderling overleg uit elkaar gaat, heb je in principe maar één advocaat of mediator nodig. Deze optie is altijd aan te raden, mits beide partijen nog wel door één deur kunnen. Vaak is een mediator ook advocaat en dus bevoegd om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

  • Alleen (eenzijdig): Als het niet mogelijk is om er in onderling overleg uit te komen, dan kun je ook eenzijdig een verzoekschrift laten indienen door een advocaat  bij de rechtbank. Binnen 14 dagen ontvangt jouw partner dan een kopie van het verzoekschrift. Hij of zij kan dan eventueel samen met een advocaat bezwaar maken tegen het verzoekschrift.

Stap 2 Echtscheidingsconvenant

Vaak wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld door de advocaat of mediator. Je kunt ook zelf een echtscheidingsconvenant opstellen. In dit document kunnen afspraken worden opgenomen over bijvoorbeeld de verdeling van spullen, partneralimentatie en een eventuele koopwoning. Aan de rechter kan gevraagd worden om dit aan een rechterlijke beschikking (ook wel: de uitspraak van een rechter) te hechten. Hiermee krijgt het echtscheidingsconvenant een zogeheten executoriale titel. Dit betekent dat de afspraken over bijvoorbeeld alimentatie afdwingbaar zijn. Als alimentatie niet wordt betaald, kun je een deurwaarder inschakelen.

Stap 3 Ouderschapsplan

Als er kinderen zijn moet  je naast het echtscheidingsconvenant ook een ouderschapsplan opstellen. Dit kan ook door de advocaat of mediator worden opgesteld. Hierin worden voornamelijk afspraken gemaakt over omgang, kinderalimentatie en opvoeding. Als de ouders samen geen ouderschapsplan kunnen opstellen, dan zal de rechter hierover beslissingen maken. Allemaal in het belang van het kind.

Stap 4 Echtscheidingsbeschikking

Dit is de uitspraak van de rechter over de echtscheiding. Hierin staan alle afspraken waaraan iedereen zich moet houden. Aan deze uitspraak kan het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan zijn toegevoegd. Let op! Hiermee is de echtscheiding nog niet definitief.

Stap 5 Akte van berusting

Met deze akte geef je aan dat je geen beroep zal instellen tegen de uitspraak van de rechter. Pas als je geen hoger beroep meer kunt instellen, kun je de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Uiteraard kun je ook drie maanden wachten tot de hoger beroepstermijn is verstreken. Voor veel mensen is dit vaak een te lange wachttijd om de echtscheiding te kunnen inschrijven, waardoor zij ervoor kiezen om een akte van berusting op te stellen.

Stap 6 Akte van echtscheiding 

Als je de echtscheiding met echtscheidingsbeschikking (en eventueel een akte van berusting) inschrijft bij de gemeente krijg je een akte van echtscheiding. Dit is eigenlijk een kopie van de huwelijksakte met daarop de datum waarop het huwelijk is ontbonden. Hiermee is dan eindelijk de echtscheiding definitief.

Er gaat dus een hele administratieve rompslomp aan vooraf, voordat je echt bent gescheiden. Als je vragen hebt hierover, kun je contact opnemen met een van onze juristen. Zij kunnen je uitleggen welke stappen je moet ondernemen. De documenten worden bij verschillende instanties voorgelegd. Zij hebben allemaal andere regels omtrent de bewaring van de documenten. Wat deze regels zijn wordt hieronder uitgelegd.

Regels bewaring echtscheidingspapieren

Er zijn drie verschillende instanties/personen waar jouw echtscheidingspapieren kunnen liggen. Er gelden  een aantal regels omtrent de bewaring van de documenten.

Ten eerste is een advocaat volgens de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht om in ieder geval een dossier tot vijf jaar na sluiting van de zaak te bewaren. Daarna is een advocaat pas bevoegd om het dossier te vernietigen. Dit komt doordat de advocaat tot vijf jaar aansprakelijk gesteld kan worden, in het geval dat hij of zij een fout heeft gemaakt. Daarna is deze fout pas verjaard en kan hij niet meer aansprakelijk worden gesteld. Zelfs als de advocaat is overleden (en het advocatenkantoor nog bestaat), of het advocatenkantoor failliet is, moet het dossier worden bewaard. Persoonsgegevens moet een advocaat zelfs zeven jaar bewaren voordat hij deze mag verwijderen.

Ook de gemeente is belast met de bewaring van alle aktes van de burgerlijke stand. De gemeente moet de akte van echtscheiding bewaren. Volgens de wet is de akte van echtscheiding onderdeel van het huwelijksregister. Dit register wordt gesloten op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente. De gemeente moet de akte van echtscheiding vanaf dat moment 75 jaar bewaren. Vervolgens gaat de akte naar de gemeentelijke archiefplaats. Volgens de Archiefwet moet een gediplomeerde gemeentearchivaris de gemeentelijke archiefbewaarplaats beheren.

Tot slot bewaart ook de rechtbank waar de echtscheiding heeft plaatsgevonden altijd de echtscheidingsbeschikking. Een echtscheidingsbeschikking wordt voor altijd bewaard. Beschikkingen van voor 1990 worden bewaard in het regionaal archief. Let op! Er bestaat een verschil tussen een officieel afschrift van een echtscheidingsbeschikking (grosse) en een kopie van een echtscheidingsbeschikking (reproductie). Beoordeel dus altijd goed voor jezelf wat je nodig hebt.

Waar vind ik mijn echtscheidingspapieren?

Hier vind je een kort overzicht waar je je echtscheidingspapieren kunt opvragen als je ze kwijt bent.

Overzicht echtscheidingspapieren

* Indien gehecht aan de echtscheidingsbeschikking.

Ben jij je echtscheidingspapieren kwijt? Of heb jij een andere vraag met betrekking tot een echtscheiding? Bel met ons op 088 1411 0 11 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger. Onze juristen helpen je dan graag verder.

Geschreven door Roel van den Berg

Afbeelding: Hassan Khan
 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (8)

Ard
Tue, 10/16/2018 - 13:09

En hoe zit dit met een flitsscheiding?

rudi
Tue, 10/16/2018 - 19:45

beste
bij deze heb ik een persoonlijke vraag , ik ben met mijn vrouw in het buitenland gaan wonen , en na 3 weken dat haar documenten in orde waren heeft ze mij verlaten en de officieele documenten gestollen, zij is in het buitenland blijven wonen, ik woon terug in belgie hoe kan ik verder werken

mvg

[Wegens privacy redenen is persoonlijke informatie verwijderd]

Marian
Wed, 10/17/2018 - 18:05

Geachte heer, mevrouw,
Met de verhuis ben ik mijn scheidingpapieren kwijtgeraakt. Mijn advocaat is gestorven en de maatschap is verhuist. In mijn scheidingpapieren staat geschreven dat ik over de 18 jaar dat we getrouwd zijn geweest ik de helft van zijn pensioen krijg.
Bij de KPN zeggen ze dat als ik 1 maand eerder was gescheiden dit automatisch zou gaan. Nu moet dat via mijn ex man waar ik geen contact mee heb. Is hier een oplossing voor?
Met vriendelijke groet,
Marian

Lisanne van HelloLaw
Thu, 10/18/2018 - 12:24

Hoi Ard, wat wil je precies weten over de flitsscheiding?

 

Hoi Rudi, ik vermoed dat in deze situatie niet het Nederlands recht van toepassing is. Ik adviseer je contact op te nemen met een Belgische jurist of advocaat.

 

Hoi Marian, wellicht dat er een oplossing is. Ik heb je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen.

Henny
Tue, 09/24/2019 - 11:10

Kunnen jullie mij helpen heb mijn evhtscheingspapieten nodig en die ben ik kwijt is nu 10 jaar geleden.

Ryanne van HelloLaw
Thu, 09/26/2019 - 15:12

Beste Henny, je kan deze opvragen bij de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken.

Ben
Sun, 10/20/2019 - 19:56

Geachte dame/heer.
Ik ben mijn echtscheiding convenant kwijt, ik ben in september 2013 gescheiden. Ik had met mijn partner een geregistreerd partnerschap. Mijn advocaat heeft het niet meer en die verwijst mij naar de rechtbank in den Bosch. Ik heb gemaild en zelfs de akte van ontbinding zoals opgenomen in de burgerlijke stand waar het is ingeschreven mee gestuurt. Ik krijg vervolgens van de griffier van family zaken te horen dat ze het niet kunnen vinden??? Ik heb het convenant nodig voor mijn hypotheek....wat nu???

Met vriendelijke groet,
Ben Ruiterman

Ryanne van HelloLaw
Mon, 10/21/2019 - 14:12

Beste Ben, wat vervelend voor je. Je kan het echtscheidingsconvenant opvragen bij de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken. Kijk eens op deze website om erachter te komen of je bij de juiste rechtbank bent geweest: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Paginas/Opvragen-afschrift-echtscheidingsbeschikking.aspx

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur