Eega-argument geaccepteerd in Dexia-zaak zonder eerdere vernietiging

Op 15 december 2005 deed de kantonrechter in Den Bosch uitspraak in een Dexia-zaak. Het ging hier om een getrouwde man die een WinstVerDriedubbelaar had afgesloten waarvoor hij € 7.951,65 aan rente had betaald en waaraan hij in plaats van de voorgespiegelde gouden bergen een restschuld van € 14.140,82 overhield. De gedupeerde kon of wilde de schuld niet betalen, waarna Dexia hem voor de rechter daagde.

Huurkoop
Veel aandelenlease-producten van Dexia, zoals de Winstverdriedubbelaar, zijn juridisch aan te merken als huurkoop. Indien de contractant ten tijde van ondertekening gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, vereist de wet dat het aandelenlease-contract tevens door de partner ondertekend wordt. Het contract kan vernietigd worden door de partners wiens handtekening ontbreekt. Dit argument van de ontbrekende handtekening wordt ook wel het eega-argument of partner-argument genoemd.

Op vrijwel alle contracten die aan HelloLaw zijn voorgelegd, ontbreekt die dubbele handtekening waar dat wettelijk verplicht was. Dexia wil tot op de dag van vandaag niet erkennen dat haar aandelenlease-producten huurkoopcontracten zijn, hoewel vrijwel alle rechters Dexia op dit punt in het ongelijk stellen.

Juridische argumenten
De echtgenote voegde zich in het geding om het partner-argument te kunnen inroepen. Naast het argument van de ontbrekende handtekening, had de gedupeerde zo ongeveer alle denkbare juridische verweren in stelling gebracht:

 • dwaling;
 • misleiding;
 • onrechtmatige daad;
 • schending zorgplicht;
 • toerekenbare tekortkoming in de nakoming;
 • overtreding verbod op "cold calling" (ongevraagde telefonische benadering);
 • onvoldoende informatieverschaffing;
 • geen cliëntprofiel opgesteld;
 • geen risicoprofiel opgesteld;
 • geen saldibewaking gedaan;
 • onjuiste afrekening;
 • ontbreken van transparante rapportage.

Alleen het WCK-argument (Dexia had geen vergunning om aan consumenten krediet te verlenen) ontbreekt omdat de totale lease-som van (fl 103.920,42) boven de toenmalige grens van 50.000 gulden lag.

Geen buitengerechtelijke vernietiging
Het bijzondere van deze zaak is dat de kantonrechter hier heeft beslist op grond van het partner-argument, terwijl de echtgenote nooit een vernietigingsbrief heeft gestuurd. In andere Dexia-zaken zaken waarin met succes hetzelfde argument werd ingeroepen, had de partner eerder het contract buitengerechtelijk vernietigd.

De kantonrechter gaat snel voorbij aan de kansloze stelling van Dexia dat het contract geen huurkoop zou betreffen waarvoor de dubbele handtekening is vereist. Begin 2005 heeft het Gerechtshof in Den Bosch het standpunt van Dexia als onjuist beoordeeld.

Schriftelijke toestemming
Van belang is dat de toestemming van de echtgenote schriftelijk moet worden gegeven, hoewel Dexia het daar - hoe verrassend - niet mee eens was. Dexia stelde in deze zaak dat de echtgenote weldegelijk de toestemming had verleend omdat het in normale gezinsverhoudingen gebruikelijk zou zijn dat belangrijke beleggingsbeslissingen niet zonder betrokkenheid van de partner worden genomen. Dexia vergat echter één ding: wie stelt moet bewijzen, zo luidt één van de belangrijkste procesrechtelijke beginselen. Dexia kon inderdaad niet bewijzen dat de echtgenote op de hoogte was.

Verjaring
Een probleem is de verjaring. De partner van de gedupeerde lease-belegger kan het contract binnen een termijn van drie jaar vernietigen. Die termijn gaat lopen op het moment dat de partner bekend raakte met het bestaan van het aandelenlease-contract. In veel gevallen hebben partners langer dan drie jaar na het ingaan van het contract een buitengerechtelijke vernietigingsbrief gestuurd naar Dexia. Je ziet dan dat Dexia in rechtszaken het argument van verjaring inroept. Rechters zijn vaak op de hand van de gedupeerde en zijn of haar partner. Rechters hebben vernietigingen geaccepteerd tot wel 4 à 5 jaar na de begindatum van het contract.

In deze zaak was de kantonrechter het niet eens met de stelling van Dexia dat het recht op vernietiging verjaard zou zijn. Die termijn gaat lopen vanaf het moment waarop de echtgenote geacht wordt op de hoogte te zijn gebracht van het bestaan van de overeenkomst. Ook hier moest de kantonrechter constateren dat Dexia haar stelling niet met concrete omstandigheden heeft onderbouwd.

Bewijslast
In deze zaak heeft de rechter de bewijslast bij Dexia gelegd, terwijl in andere zaken de bewijslast bij de gedupeerde lease-belegger en partner ligt: de gedupeerde moet dan omstandigheden aanvoeren waaruit blijkt dat de partner niet of pas laat op de hoogte is geraakt van het bestaan van het aandelenlease-contract.

Schadevergoeding
Tot slot vond Dexia dat zij niet alle schade aan de belegger dient te vergoeden. Jammer genoeg voor Dexia heeft het hof Den Bosch ook in hoger beroep al bevestigd dat wanneer het partner-argument opgaat, de gedupeerde naast kwijtschelding van de restschuld, ook recht heeft op teruggave van de volledige inleg en niets minder.

Conclusie
Wanneer de belegger bij ondertekening getrouwd was, kan het partner-argument worden ingeroepen. Indien het contract binnen drie jaar is vernietigd, kan de zaak juridisch haast niet stuk. Wie later heeft vernietigd, heeft nog steeds een sterke zaak, maar in dat geval gaat de verjaring spelen. Het is dan afhankelijk van de rechter wie van de partijen moet bewijzen op welk moment de partner bekend is geraakt met het bestaan van de aandelenlease-overeenkomst.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (5)

Mehmet
Thu, 02/02/2006 - 14:12

Hallo Hr/Mw
Eindelijk is het echt voorbij wanneer. hoort de gedupeerden..

elly
Mon, 02/06/2006 - 15:03

Ik ben ook een gedupeerde. Na een behaald succes in 2000 heb ik dat geld gestoken en vele andere produkten bij legiolease. 20.000 euro schade. De duisenberg regeling doet niets want ik heb ook kunnen innen, maar ik had nooit zoveel produkten moeten kopen want mijn schuld is erg hoog.
Ik heb geen geld genoeg om een rechtzaak aan te spannen. Misschien een NOCure, Nopay?
Weet iemand die mij zou kunnen helpen?
Ellymol@zonnet.nl

marle@253@planet.nl
Mon, 02/06/2006 - 19:38

ik heb ten tijde van de het bestaan
vernomen dat alle contracten het karakter
hadden van koop op afbetaling het is Dexia geweest om dat te veranderen in
Afkopend Krediet.

albert
Wed, 02/15/2006 - 17:56

Is het nu mogenlijk om met de uitspraak van 15 december 2005 die de kantonrechter in Den Bosch deed , alsnog een buitengerechtelijke vernietigingsbrief te sturen naar dexia.
Mijn contracten zijn van 1998 en 1999 zonder dat de echtgenoot mee getekend heeft.
Indien dit mogelijk is hoe formuleer je dat.

willem
Fri, 02/16/2007 - 12:29

Beste Albert,

Ik zit men dezelfde situatie. Ik ben ook zeer benieuwd naar de mogelijkheden. Graag verneem ik van anderen die met succes ook de juiste handelswijze.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur