Een familieruzie voorkomen? Stel een testament op!

Een familieruzie voorkomen? Stel een testament op!

Geschreven door Lisanne Vanhommerig

‘Life is what happens while you’re busy making other plans.’
Helaas klopt deze zin maar al te vaak. Je staat er niet bij stil, maar als het zover is dan is het vaak te laat. Als één van je dierbaren overlijdt hoop je dat die persoon zijn laatste wil goed heeft vastgelegd. Je hoopt dat deze persoon duidelijk heeft gemaakt wat er moet gebeuren met de spullen en het geld dat hij of zij achterlaat. Niet alleen omdat je graag wil doen wat die persoon had gewild, maar ook om familieruzies te voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je zelf goed vastlegt wat er moet gebeuren met je spullen en geld als je komt te overlijden. 

Het opstellen van een testament
Het opstellen van een testament gebeurt bij de notaris en kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Een testament wordt geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister. Hier wordt geregistreerd wie een testament heeft en bij welke notaris dat is opgesteld. Een testament kan dan ook niet meer kwijtraken. Je kunt het testament altijd veranderen zolang je leeft. Hieronder hebben we een paar belangrijke zaken voor je uitgelegd die je kunt opnemen in een testament.

Verblijvingsbeding
Als je ongehuwd en zonder notarieel samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap samenwoont is het verstandig een testament op te stellen. Je erft namelijk niet van elkaar als de ander overlijdt. Alles komt dan toe aan de wettelijke erfgenamen. 

In je testament kun je een verblijvingsbeding opnemen. Dit houdt in dat je partner gebruik kan blijven maken van de gemeenschappelijke bezittingen. Na overlijden van de partner kunnen deze spullen worden verdeeld onder de erfgenamen. Zo voorkom je dat je partner problemen krijgt als jij overlijdt. De kinderen of andere erfgenamen krijgen zo weliswaar een vordering op de langstlevende partner, maar deze is pas opeisbaar als ook die partner is overleden.  Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan is het niet nodig dit testamentair vast te leggen. Dit is dan wettelijk geregeld.

Kinderen
Daarnaast is het verstandig in het testament vast te leggen wie de voogdij over de kinderen krijgt als beide partners overlijden. Dit kan één persoon zijn, of twee personen gezamenlijk. Als beide ouders het gezag hebben en een van beiden komt te overlijden, dan heeft de andere ouder automatisch het gezag en daarmee de voogdij. Maar let op, het gezag moet apart worden geregeld, dat is niet hetzelfde als erkenning. Als het gezag niet bij beide ouders ligt of beide ouders komen te overlijden, dan bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt over de kinderen. Kijk hier voor meer informatie over ouderlijk gezag.  

Testamentair executeur
Tenslotte kun je in je testament een testamentair executeur aanwijzen. Deze persoon gaat alles regelen met betrekking tot je nalatenschap, hij of zij kan dan bepalen hoe snel alles gebeurt en zal uitzoeken wie wat precies moet krijgen in de lijn van jouw testament. 

Nalatenschap aan een goed doel
Je kunt er ook voor kiezen (een deel van) je spullen en geld na te laten aan een goed doel. Naast het feit dat zo familieruzies voorkomen kunnen worden, is het ook goed om te weten dat goede doelen vrijgesteld zijn van erfbelasting. Zo komt je geld dus helemaal ten goede van het doel dat door jou is gekozen en werk je ook na je overlijden nog mee aan je eigen idealen. Je kunt het goede doel als erfgenaam opnemen of een bepaald goed of geldbedrag nalaten. Dat wordt een legaat genoemd. Het nalaten van een legaat maakt dat het goed toekomt aan het door jou gekozen doel, zonder dat eerst je eventuele schulden verrekend moeten worden. 

Wat als je geen testament hebt?
Veel mensen denken dat het alleen zinvol is een testament op te stellen als je veel geld hebt. Als je geen testament hebt bepaal je niet zelf aan wie je wat nalaat. De wetgever bepaalt dat dan voor jou. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan erven je partner en eventuele kinderen je gehele nalatenschap. Ze erven ieder een gelijk deel, maar het deel van de kinderen komt pas vrij als de langstlevende partner ook is overleden. Als je geen kinderen of partner hebt of deze verwerpen de erfenis, dan komt deze toe aan je kleinkinderen. Zijn deze er ook niet? Dan erven je ouders, broers, zussen, halfbroers en halfzussen je nalatenschap. Een halfbroer of halfzus erft de helft van wat een volle broer of volle zus erft (zonder testament). Als ook deze personen er niet zijn of de erfenis verwerpen, dan erven de grootouders of overgrootouders. Als ook deze niet erven, dan vervalt de erfenis aan de Staat. 

Meer informatie?
Wil je weten wat je in jouw specifieke situatie het beste kunt vastleggen in je testament? Vraag je je af hoe je het beste iets kunt nalaten aan een goed doel? Of is een van je dierbaren overleden en wil je weten wat je moet doen met de erfenis? Neem dan contact op met een van onze juristen! Bel met ons op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger. Onze juristen kunnen je hier alles over vertellen. 

Afbeelding: William Potter/Shutterstock.com
 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur