main image

Eindelijk meer bescherming bij aanvaarding van een erfenis

Op 1 september 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden die erfgenamen beter moet beschermen bij het aanvaarden van een erfenis. Met name tegen onbekende schulden waar erfgenamen niet van op de hoogte zijn, maar wel ‘erbij krijgen’ doordat ze de erfenis zuiver hebben aanvaard.

Een erfenis aanvaarden

Als jij de erfgenaam bent van een persoon die is overleden, kun je de erfenis zuiver of beneficiair aanvaarden. Bij een zuivere aanvaarding, aanvaard je de gehele erfenis inclusief schulden en bezittingen. Als je beneficiair aanvaardt, dan wil je als erfgenaam eerst weten waaruit de erfenis bestaat. De nalatenschap wordt volgens de wettelijke regels vereffend, wat betekent dat eerst alle schulden voldaan moeten worden uit de erfenis, voordat de erfgenamen over de nalatenschap kunnen beschikken. Op deze manier zijn de erfgenamen niet met hun privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden, tenzij de schulden geaccepteerd worden. Als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan kun je er als erfgenaam voor kiezen de erfenis niet te accepteren. Het is dus heel belangrijk om de erfenis op de juiste manier te aanvaarden, zodat jij niet aansprakelijk bent voor schulden van de overledene.

Hoe was de aanvaarding vroeger geregeld?

In de oude situatie kon het gebeuren dat men onbewust de erfenis zuiver aanvaardde door een kleine, verkeerde handeling. Nam een erfgenaam ook maar zoiets kleins als een foto mee uit het huis van de overledene, dan was de erfgenaam gebonden aan de erfenis inclusief schulden. Het meenemen van spullen van de overledene werd namelijk aangemerkt als het zuiver aanvaarden van de erfenis. Kwam een schuldeiser erachter dat er spullen waren meegenomen door de erfgenamen, dan konden zij worden aangesproken voor de schulden van de overledene.

Betere bescherming: niet meer zomaar zuivere aanvaarding door meenemen fotoalbum

De nieuwe wet is ingesteld om een erfgenaam meer te beschermen. Precies om deze problemen met schulden te voorkomen. Vanaf nu is het bijvoorbeeld zo geregeld dat je als schuldeiser pas de erfgenaam aansprakelijk kunt stellen als hij/zij spullen van de overledene verkoopt óf op een andere manier waarde onttrekt aan de nalatenschap. In dat geval worden namelijk schuldeisers daadwerkelijk benadeeld, omdat zij het risico lopen dat de schulden niet meer geïncasseerd kunnen worden. Het gaat er dus om dat je de schuldeisers niet mag benadelen en dat ze de schulden (eerst) moeten kunnen verhalen op de goederen van de overledene.

Verkoopt een erfgenaam toch de goederen? Dan kun je ervan uitgaan dat dit bewust gebeurt. Op zo’n moment is er wel sprake van een zuivere aanvaarding van de erfenis door het handelen van de erfgenaam. Voor alle handelingen die niet leiden tot het onttrekken van goederen aan schuldeisers, zoals bijvoorbeeld het meenemen van een fotoalbum of het veiligstellen van goederen, geldt dat dit niet leidt tot zuivere aanvaarding.

Ook bijvoorbeeld het uit eigen middelen betalen van een rekening van de overledene om een incassoprocedure te voorkomen leidt niet tot zuivere aanvaarding van de erfenis.

Betere bescherming: uitzondering voor onverwachte schulden

Voor het probleem van de erfgenaam die na een (weloverwogen) zuivere aanvaarding van de erfenis wordt geconfronteerd met onverwachte schulden is er nu ook een oplossing. Dit is bijvoorbeeld het geval als pas na overlijden blijkt dat iemand een onrechtmatige daad heeft begaan en daardoor schadeplichtig is. In dit soort gevallen kan de erfgenaam vanaf nu bij de kantonrechter terecht om te vragen voor bescherming van zijn privévermogen.

Niet standaard beneficiair aanvaarden

De minister koos er bewust voor om beneficiaire aanvaarding niet tot standaard te maken. De meeste nalatenschappen zijn namelijk positief. Beneficiair aanvaarden zou dan voor onnodige extra kosten en lasten zorgen, aangezien de erfenis op dat moment volgens de wettelijke vereffeningsregels afgewikkeld moet worden. De minister wil met deze wet bescherming bieden aan erfgenamen die (onbewust) zuiver aanvaarden en daarna onverwachts geconfronteerd worden met schulden.

Herken jij problemen rondom erven en de erfenis?

Word jij geconfronteerd met onverwachte schulden bij een erfenis? Of word je aangesproken door een schuldeiser omdat je de erfenis aanvaard zou hebben, terwijl je alleen enkele spullen met emotionele waarde van de overledene hebt meegenomen? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.

Je krijg direct een jurist aan de lijn die luistert naar jouw verhaal. Wij bekijken waar je recht op hebt, geven je advies en kunnen je desnoods bijstaan bij een verzoek bij de kantonrechter. Ook met andere vragen over het aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden van een erfenis kun je bij ons terecht. 

Afb. Vladimir Volodin / Shutterstock.com

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur