'Eneco heeft er een potje van gemaakt'

"Buitengewoon slordig"
De kantonrechter Zwolle (28 juli 2005, LJN: AU0722) moet niets hebben van de rommelige werkwijze van UPC.

Een man werd in 1997 abonnee van UPC voor de doorgifte van tv- en radio-signaal. In 1999 heeft de man de overeenkomst schriftelijk opgezegd wegens een verhuizing. Vervolgens hoorde hij ruim vier jaar niets meer, totdat UPC hem opeens aanmaningen begon te sturen wegens achterstallige betalingen. In de aanmaningen was telkens sprake van wisselende bedragen en ook ontbrank een specificatie van de bedragen. Tijdens de procedure zegt UPC nooit een opzegging te hebben ontvangen, maar is verder niet ingegaan op vragen hierover van de abonnee. 

De kantonrechter vindt dat UPC voorafgaand aan de rechtszaak slordig te werk is gegaan:

"De kantonrechter constateert aan de hand van de door gedaagde overgelegde stukken dat de incasso-gemachtigde van eiseres in de buitengerechtelijke fase buitengewoon slordig heeft gewerkt door steeds wisselende bedragen zonder begin van specificatie te vermelden, waardoor op zichzelf al alleszins begrijpelijk is dat gedaagde daardoor niet werd overtuigd."

Ook de opgestelde dagvaarding blijkt niet te voldoen aan de wettelijke normen:

"Voorts heeft de kantonrechter moeten vaststellen dat eiseres in de procedure gebruik heeft gemaakt van een dagvaarding die de kwalificatie “obscuur libel” (een schriftuur waar niemand meer wat van begrijpt) ternauwernood ontgaat, laat staan dat daarin bijvoorbeeld het haar bekende verweer van gedaagde is vermeld, zoals wettelijk voorgeschreven. Integendeel, daarin is in strijd met de werkelijkheid (...) verklaard dat gedaagde geen verweer zou hebben gevoerd."

UPC blijkt verder niet in staat een begrijpelijke specificatie te presenteren:

"Daarnaast vermeldt de dagvaarding een betaling zijdens gedaagde, die, na verweer van gedaagde, opeens een correctie van een ten onrechte niet toegepaste verrekening blijkt te zijn. Voorts blijkt eiseres niet bij machte om haar vordering bij repliek op een enigszins begrijpelijke wijze te specificeren, waar zij volstaat met overlegging van een niet nader toegelichte uitdraai die als vroegste datum 27 juni 2002 kent, terwijl in het licht van het verweer de relevante periode in januari 2000 begint, en die uitdraai overigens voor een buitenstaander niet inzichtelijk is."

De kantonrechter kan daarom niet anders dan de vordering van UPC af te wijzen. UPC wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.


"Eneco heeft er een potje van gemaakt"
Naast bedrijven als UPC staan ook de grote energiebedrijven onder consumenten bekend om de administratieve puinhoop. Zo ook Eneco Energie, dat al een paar keer door de rechter op de vingers is getikt. 

De Maastrichtse kantonrechter (5 april 2006, LJN: AV9128) moest een oordeel vellen in een zaak van Eneco tegen een van haar klanten. De rechter ergerde zich enorm aan de gebrekkige administratie van Eneco en de wijze waarop het bedrijf zonder noodzaak procedeert tegen consumenten. 

De rechter zegt letterlijk in het vonnis dat Eneco er in deze zaak "een potje van heeft gemaakt". De rekeningen zijn volgens de rechter "onbegrijpelijk of dubbelzinnig" en gaan uit van "onjuiste gegevens". Verder stoorde de rechter zich aan onduidelijkheden over verrichte metingen of schattingen, het feit dat de klant met een verbasterde naam werd aangeschreven en de afwijkende mededelingen aan de schuldsaneerder van de betreffende klant.

Ook wat betreft de proceskwaliteiten van Eneco is de rechter duidelijk: de dagvaarding was in "vage bewoordingen" opgesteld. De rechter stoorde zich aan Eneco die tijdens de procedure haar vordering nog op tal van onderdelen wijzigde en met een nieuwe correctienota kwam die bovendien naar het oude adres van de klant werd gestuurd.

De klant erkende nog geld schuldig te zijn aan Eneco, maar hij was het niet eens met de hoogte van de rekening. Hij heeft dikwijls tevergeefs geprobeerd duidelijk te maken dat Eneco van de verkeerde gegevens is uitgegaan. Ook was de man bereid om een afbetalingsregeling te treffen. 

Tijdens de procedure verlaagde Eneco haar vordering zodat de klant en Eneco het eens waren over de hoogte van de rekening. Toch wilde Eneco per se doorprocederen om eerst een rechterlijk vonnis te krijgen voordat het bedrijf over een afbetalingsregeling wilde praten. 

De rechter wees de vordering toe, maar wees de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en proceskostenveroordeling af. Eneco heeft volgens de kantonrechter zonder noodzaak een rechtszaak gevoerd en moet daarom de proceskosten van de klant betalen. 


"Administratie niet op orde"
In een andere zaak (Kantonrechter Dordrecht, 14 november 2005, LJN: AU6563) maakte Eneco er net zo'n potje van. Eneco vorderde van de betaling van eindafrekeningen van een klant die twee panden op zijn naam had staan. De leverancier had zijn adminstratie niet op orde waardoor betalingen voor het ene pand op het andere pand werden geboekt. 

De eindafrekening van Eneco liet een positief saldo zien: de klant moest dus nog geld terugkrijgen. Desondanks wilde Eneco bewijzen dat de klant nog moest betalen en liet zelfs een incasso-medewerker van Eneco als getuige opdraven. Maar die verklaarde dat de klant inderdaad nog geld tegoed heeft in plaats van dat Eneco nog geld krijgt voor dat pand. 

De kantonrechter vond het maar niets dat Eneco tegen beter weten in een vordering handhaaft terwijl de afrekennota overduidelijk het ongelijk van Eneco aantoont. De kantonrechter wees de vordering van Eneco 'gelet op de door haar gevoerde wijze van procederen' af. Ook de vordering van Eneco voor het andere pand vertrouwt de rechter niet meer: 

"Blijkbaar heeft eiseres haar administratie niet, althans onvoldoende op orde, zodat ook ten aanzien van het pand aan de thans onvoldoende duidelijk is of de gestelde achterstand correct is en daarmee de vordering onvoldoende is komen vast te staan."


"Eneco had procedure kunnen voorkomen"
De kantonrechter in Rotterdam (28 juni 2005, LJN: AT8357) stoort zich aan de onnodige juridische procedures van Eneco.

Eneco vorderde van een klant een achterstallige betaling van ruim 700 euro, plus nog een keer een regulier maandbedrag. Verder wilde Eneco vergoeding van buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en proceskosten. De klant was het met Eneco eens dat hij een betalingsachterstand had, maar hij had een meningsverschil over de hoogte van de maandbedragen. Volgens hem klopten de meters niet. 

De kantonrechter wijst alleen de hoofdvordering van Eneco toe. Het gevorderde maandbedrag wordt niet toegewezen omdat dit bedrag nog niet opeisbaar was op het moment van dagvaarden. 

De rechter vindt dat de rechtszaak voorkomen had kunnen worden: 

"Eneco had ondanks het feit dat gedaagde steeds opnieuw aandacht heeft gevraagd voor de situatie een weinig toegeeflijke opstelling had om tot een oplossing met gedaagde te komen zodat de onderhavige procedure had kunnen worden voorkomen." 

Kortom, als u voor de rechter wordt gedaagd door een bedrijf dat zijn administratie niet op orde heeft, dan is de kans groot dat de rechter zeer kritisch kijkt naar de wijze van procederen en het bewijs dat de gestelde vordering moet ondersteunen. De vordering wordt dan niet of slechts gedeeltelijk toegewezen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (45)

r. leurs
Mon, 04/24/2006 - 21:23

Ook bij mij heeft eneco er een flink potje van gemaakt. Continue krijg ik op het adres van mijn vader aanmaningen dat hij zijn gas en licht niet heeft betaald. En dat terwijl de stortingsbewijzen van mijn vader toch bewijzen dat deze wel degelijk zijn voldaan. Ook deze maand durft Eneco wederom dat er voor het laatst op December 2005 een betaling heeft plaats gevonden, echter alle betaalbewijzen van Januari 2006, februari 2006 en maart 2006 geven aan dat de openstaande bedragen zijn voldaan. Zelfs een incassomedewerker van Eneco kwam vandaag aan de deur met het dreigement als er morgen voor 11:30 niet is voldaan Eneco de boel afsluit! Ik heb met me vader alle papieren bij elkaar gezocht en ga hierover vanavond een pittige brief faxen. Mijn advocaat (Nauta Duthil) lust eneco rauw!

r van schaik
Sat, 05/20/2006 - 16:49

Elk jaar in de afgelopen drie jaar heb ik met ENECO moeten corresponderen over de jaarnota. Ook over het jaar 2005 / 2006 zit de jaarnota vol fouten.
Meterstanden waarop de jaarnota van 2004 / 2005 zijn gebaseerd kloppen niet met de beginstanden van de nieuwe nota.
Er zijn 4 betalingen van mij niet in de eindafrekening meegenomen waardoor ik volgens ENECO een bedrag verschuldigd ben waar ik in werkelijkheid een tegoed heb.

E.Sliep
Mon, 05/22/2006 - 22:55

Ik zal wel de zoveelste zijn met een klacht conform eneco ik betaal mijn maandtermijn netjes soms schipper ik een maandje maar ik ben zeker geen wan- betaler en als ik meer verbruikt heb ben ik ook zeker bereid om het bedrag te betalen maar vorig jaar begonnen de problemen daar kwam ik dus van koude kermis thuis zeg maar , ik stapte over naar energie direct die beloofde mij een voordeliger maand tarief maar vervolgens was ik veel meer kwijt dus wilde ik weer terug naar eneco maar omdat ik was over gestapt moet ik nu betalen voor netbeheer logisch vindt ik want ik was overgestapt maar nu 5 - 2006 krijg ik mijn jaarnota en wat blijkt ik moet ruim drie honderd euro betalen incl nieuw termijn van 140 euro en ben mij afschriften gaan conteroleren en kwam tot de coclusie dat die betalingen van netbeheer nergens stonden vermeld.
Dus ik heb contact opgenomen met eneco en daar wordt gezegt dat ik die andere betalingen daar niet in moet betrekken want het klopt volgens deze medewerker van eneco, alleen hadden ze mij geschat en zouden kijken wat ik werkelijk verbruikt heb en mij een nieuwe nota toesturen dus ik wil dan wel graag weten waarom ik die bedragen voor netbeheer voor heb betaalt als die toch niet op mijn nota staan , ik ben benieuwd hoe dit gaat verlopen ik hou jullie op de hoogte want ik wil betalen als ik dat bedrag schuldig bent maar geen cent meer !!!!!!!!

J.de Kloet
Fri, 06/02/2006 - 11:54

Ik ben al 6 maanden bezig een foutieve eindafrekening gecorrigeerd te krijgen. Tussen december 2005 en juni 2006 is de volledige eindafrekening 3 keer van mijn rekening afgeschreven. Telefonisch wordt correctie beloofd, vervolgens gebeurt er niets; zonder toelichting of excuus correspondeert men via mijn bankrekening. Geen niveau.

w.v.lemmeren
Wed, 06/14/2006 - 10:58

Naast de dwaal rekeningen van m,n verbruik die torenhoog zijn en ik allen woon zonder luxe apparatuur.word ik geconfronteerd met verhoging van 110€ naar 200 € p.m!!!daar nasst heeft enco nooit moeite genomen te informeren dat zij afzien van riool en zuiverings heffing i.v.m de vrije markt.
Na jaren krijg ik opeens van de gemeente een aanslag van 800€!!!direkt te betalen anders volgt beslag!!! dit land en z,n monopolie postie,s en warboel brengt de consument op de afgrond!!!

A. Maller
Fri, 07/14/2006 - 02:30

Energiebedrijven maken er zowiezo een groot potje van..ondanks dat ze zwaar in hun ongelijk staan en de consument in hun gelijk dreigen ze gewoon met afsluiting ondanks dat je je rechten kent ga je dan alsnog overstag want je staat met je rug tegen de muur..heb vorig jaar een heel gedoe met de nuon gehad en nu komen ze weer..idem met essent en de ONS..hoeveel je ook met hun medewerkers belt (en dat kost je aardig wat die 0900-nummers) de ene persoon zelgt altijd wat anders dan de andere en ondertussen blijven de onterechte aanmaningen binnenstromen..Zelf ben ik een alleenstaande moeder en studente,de spanning die het het oplevert gaat ten koste van je studie en opvoeding, een advocaat genomen kost toch ook weer geld..een goede regeling getroffen en nu kan ik weer opnieuw beginnen..de consument raakt echt gedupeerd door de administratieve fouten van dit soort grote bedrijven.zodra een rechter eraan te pas komt zijn de mensen zowiezo meestal al afgesloten van energievoorzieningen, en dat is op zich toch wel heel erg vooral als je een gezinnetje hebt en weinig centjes

K. Sloots
Thu, 07/20/2006 - 12:41

Al vanaf het moment dat ik zelfstandig ben gaan wonen (1971), betrek ik mijn energie van de NUON. In die periode ben ik 3 maal verhuisd. Tot op de dag van vandaag heb ik nog nooit één probleem gehad met NUON. Ik krijg af en toe de indruk dat problemen met nutsbedrijven nog wel eens veroorzaakt worden door de afnemers zelf, het wisselen van energieleverancier zal daar ongetwijfeld debet aan zijn.
In ieder geval wil ik NUON complimenteren met hun goede administratie.

C.van Heusden
Tue, 07/25/2006 - 21:20

Sinds december 2005 alles opgezegd zowel telefonie als internet van UPC, volgens de voorwaarden van hen tot heden het is nu juli 2006 heb ik nog niets terug gehad zoals teveel betaalde abonnement en mijn borg van 45,= EURO dit willen ze direct gaan verrekenen met de toekomstige facturen die ik volgende maand zou gaan ontvangen, volgens zeggen gaat UPC nu weer zelf incasseren dan loopt het niet meer via ENECO zonder enige kennisgeving aan haar klanten ook heb ik diverse buurtbewoners aangesproken of zij een brief hierover hebben gehad en bij iedereen is dit niet bekend....

Ben benieuwd of het bovenstaande eigenlijk wel allemaal wettig zou mogen ??

Met vriendelijke groet

DM Engelen.
Tue, 08/08/2006 - 13:18

Ook ik heb zoals zovelen hier problemen met enoco.
November jl ben ik voor mijn energie overgestapt naar oxxio .
In april kreeg ik daarvoor van eneco een
eind afrekening...ik zou bij elkaar 431
euro terug krijgen.
Maar ik weet dat het bij eneco met de administatie niet helemaal goed loopt
dus heb ik gebeld of dat allemaal wel klopte...en ze hebben mij verzekerd dat
het klopte.
Mijn termijn nota was altijd 94 euro p/m
Maar toen ik mei mijn termijn nota kreeg
schrok ik behoorlijk want die was in een keer 247 euro...!!! Nu ben ik alleenstaande moeder met 3 kinderen dus dat kan ik gewoon niet betalen.
Ik ben gaan bellen waarom die termijn nota omhoog was gegaan en ja u raad het
al die 431 euro moest terug betaald worden voor november.
Nu heb ik een klein reken sommetje gemaakt en daarbij kwam ik tot de conclusie dat als ik vanaf mei 60 euro extra betaal boven op die 94 euro dan ben ik er in november vanaf.
Met die wetenschap ben ik weer gaan bellen de mevr die ik toen aan de telefoon had zei dat ze 247 euru ook wel erg hoog vond en ik kon die acceptgiro
verscheuren ik zou een nieuwe krijgen.
Maar die nieuwe kwam niet ...wel een aanmaaning van die 247 euro...ik weer bellen maar toen zeiden ze dat ze van die afspraak niks terug konden vinden..??!!
Nu weet ik niet hoe het bij andere is maar als ik bel krijg ik te horen dat het
gesprek opgenomen wordt voor trainingsdoeleinde...dus toen ze zeiden dat ze niks terug konden vinden heb ik dat aangevoerd ...maar natuurlijk zeiden ze dat ze dat niet mochten gebruiken.
Ik betaal u vanaf mei iedere maand 160 euro en heb net weer een dreigbrief gehad....dus vandaag of morgen zullen we wel afgesloten worden ik heb contact gehad met het bureua voor rechtshulp maar die zeggen niets voor mij te kunnen doen ik snap dat niet heb ik dat geen rechten ik weet niet wat ik hier mee aanmoet en heb er slapeloze nachten van...!!!!!!
Maarja niemand schijnt tegen eneco op te kunnen ....en erg menselijk zijn ze al helemaal niet.
Succes allemaal...!!!

Vriendelijke groet DM Engelen.

J. Zwart
Tue, 08/08/2006 - 14:57

Op 10 mei ontving ik een jaarnota van Eneco gebaseerd op meterstanden die door de netwerkbeheerder zouden zijn doorgeven. Voor het lage tarief was de eindstand vastgesteld op 8599 en voor het hoge tarief 9261.Ik moest 371 euro bij betalen. Toen ik mijn meterstanden controleerde zag ik dat de meterstand voor het lage tarief 7018 was en voor het hoge tarief was 7158. Dit betekent dat mij 3684 Kwh in rekening is gebracht die ik nog eens verbruikt heb. Ik heb inmiddels meerdere e-mails en brieven verstuurd en ook vele telefoontjes gepleegd, maar na 4 maanden heb ik nog steeds geen correctienota ontvangen. wel ontving ik de standaard brieven waarin gemeld werd dat de klacht in behandeling was, maar tot een afhandeling is het nog steeds niet gekomen. Z.s.m. overstappen dus.

j beeris schoffelvoorde 16 spijkenisse
Wed, 08/30/2006 - 17:45

daar ik in 2005 een totaal bedrag van enego 2911 euro heb betaald en ik maar 1608 euro hoevde te betalen krijg ik van enego niets terug,wel moet ik nu 565 euro betalen zo als zij zeggen.daar ik 6 jaarafrekeningen heb gehad van elke afrekening van 500 euro terug te ontvangen,maar ik krijg hellemaal niets.het is een zooitje bij enego,maar doordat ik zoveel heb moeten betalen kom ik met mijn gezondheidszorg wat betrefd betalingen in de problemen en ook heb ik daar nog bij vier incasso,s burau,s aan de deur dank zij enego.ik ben hier al een jaar aan bezig om mijn geld terug te krijgen.ze lachen je gewoon uit.nu willen zij mij afsluiten van gas en licht,ik loop zelf door grove dokters fouten na 38 jaar werken in de w.a.o.zelfs mijn voeding die ik elk half uur moet innemen omdat ik geen maag en geen fitamine aanmaak meer heb kan ik niet betalen.wie kan mij helpen a.u.b.graag wil ik ook het adres van die advocaat de heer nauta duthil en zijn telefoonnummer a.u.b.want zo kan ik niet verderleven daar ik nu al 35 kilo ondermijn gewicht zitik weeg nu 57 kilo.enego maakt zo velle mensen kapot,en ze lachen je nog uit ook,ze zeggen gewoon meneer beeris u moet gewoon betalen,en ik heb van enego nog geld te goed,ook de kosten van de deurwaarders wil ik van enego terug eisen,ik hoop dat de heer r leurs mij zou willen bellen voor een advocaat de heer nauta duthil mijn telefoon is 0181643681 of 0641317699,meschien dat er eindelijk na een jaar vechten met enego dat ik een rechtzaak kan beginnen om mijn geld terug te krijgen ,want zo maken zij ons totaAL kapot.

Chris
Sat, 09/16/2006 - 17:30

Na 2 1/2 jaar komt eneco met een rekening van 2065 euro.We hebben trouw elke maand betaald en de meterstanden door gegeven, dit lieten ze ons weten via een incassobureau.
Normaal krijg je toch eerst bericht van hen?
Geen idee waar de fout zit, maar niet bij ons. Ik moet weer gaan bewijzen.
Ik heb een specificatie gevraagd aan eneco, maar ik krijg een mistig a4 waar je niet wijzer van word.
Vandaag kreeg ik weer een aanmaning : betalen binnen 5 dagen.
Mooi niet dus.
Ze kunnen de pot op. Ik heb alles betaald en van 21/2 jaar geleden heb ik dus niets meer om te laten zien.
Maandag vraag ik rechtsbijstand, daar ben voor verzekerd.
Voor mij?
Nooit meer eneco

A.J. Onsman
Wed, 10/04/2006 - 00:44

Eneco is een chaos. Je kunt doen wat je wilt je krijgt nooit antwoord op je vragen.
Ik begrijp niet dat de gemeenten met deze Mij. in zee gaan en niets doen aan het leed en de verwarring die ze de burgers bezorgen. Eneco, ik kan er van kotsen.

M. Versendaal
Sun, 11/12/2006 - 19:32

Ook ik al 30 jaar klant van Eneco, naar tevredenheid. TOT vorig jaar, dus niet overgestapt. Wat een ellende. Al 30 jaar betaal ik vooruit. Nu ligt er elke maand een aanmaning, er is al 1 dreiging geweest voor afsluiting.Gek wordt ik ervan IS HET TROUWENS AL OPGEVALLEN DAT ENECO OP DE JAARNOTA ALLEEN DE DOOR HUN IN REKENING GEBRACHTE BEDRAGEN HANTEERT.
aL HEB JE VEEL MEER BETAALD ZOALS IK. Dat kan ze niet schelen. De betaalde bedragen staan niet op de rekening. En nog iets geks. Mijn afrekening is precies op de cent af het door hen in rekening gebrachte. Zouden ze behalve chaotisch ook HELDERZIEND zijn.
En dan krijg je bij de eindafrekening terug en heb je gelijktijdig schuld. Bellen Mailen enz helpt niet. Wel kreeg ik antwoord toen ik antwoord binnen 2 weken eiste anders zou ik een kort geding beginnen. Nu ligt alles klaar voor de rechtsbijstandverzekering.

Mensen kijk je jaarrekening nog maar eens na er klopt heel veel NIET

W. Vogels
Thu, 11/16/2006 - 23:10

Bestaat er een reglement voor termijnbedragen? Ik woon sinds 1 jaar in een nieuw appartement. Eneco heeft 3 (!) keer een nieuwe termijnbedrag voorgesteld, 77, 80 en 95 euro. Ik heb er 100 van gemaakt. Blijkt eind van t jaar het effectief termijnbedrag ligt hoger dan 200 euro (reken 100++ x 12, ik moet 1600 bij betalen). Ten eerste is dit niet reeel gezien het spaarzaam verbruik en gemiddeld verbruik van de buren (man vrouw en kind = 170), ten tweede acht ik t mijn recht als klant tijdig op de hoogte gebracht te worden dat mijn verbruik meer dan 2x zo hoog is als ik voorschiet.

Oh ja mijn toegewezen klachten specialist spreekt gebrekkig nederlands en is niet in staat een dialoog te voeren.
-"Dus u zegt de steekproef van een maand is verkeerd berekend? Met welke formule bereken ik dan het gebruik van warmte, niet gewoon het verschil in GJ keer de gehanteerde tarief?"
-"Maar meneer, dat is niet de essentie van Eneco...."

Ik zie een lange strijd tegenmoet, en dat mag. Eneco is gelukkig zn monopolie kwijt.

N.P. van den Berg
Mon, 02/12/2007 - 13:09

Ik ben geen klant bij Eneco maar kreeg wel via een incassobureau een sommatie dat ik € 840,- zou moeten betalen omdat ik de rekeningen niet betaald zou hebben. Toen ik gemeld had dat ik geen rekeningen ontvangen had en dat dit ook klopt omdat ik helemaal geen klant ben, kreeg ik via het incassobureau van Eneco het bericht dat ik wel moet betalen omdat ik nooit opgezegd had. De rekening is inmiddels vanwege de incassokosten etc opgelopen naar € 980,- en moet per direct telefonisch worden overgemaakt. Zo niet dan komt de deurwaarde en alle kosten daarvan en de gerechtelijke procedure zijn voor mij. Het is toch wel de zot voor woorden dat Eneco zomaar klanten die geen klanten zijn in hun bestand opnemen. Geen rekeningen stuurd maar wel een incassobureau inschakeld om behoorlijke bedragen te innen. Als je hen wijst op het feit dat zij een fout hebben gemaakt durven ze nog te stellen dat ik had moeten opzeggen. Nu was ik al geen klant van Eneco en na dit voorval zal ik dat zeker ook nooit worden. Ik laat het nu maar op een rechtszaak aankomen, ben benieuwd wat de rechter hiervan gaat zeggen. Maar erger nog uiteindelijk moeten al deze kosten toch door iemand betaald worden, in dit geval Eneco. En wie wordt hier de dupe van? Jawel wij allen als consument. Inmiddels snap ik ook worden de kosten van energie zo ontzettend stijgen.

Kennelijk heeft Eneco zelf het licht nog niet gezien.

En bij Eneco krijg je geen energie maar kost het je wel veel energie!

Gijs
Mon, 04/02/2007 - 19:20

Tje het kan ook gekker

ik geef mijn standen op via het internet
en toch gaat Eneco uit van een schatting.

Laat vorig jaar de metersv zijn vervangen
door nieuwe van Landis Gyr (ultraheat)
krijg ik mijn jaaroverzicht of ik effe
eur. 1477,00 wil bij betalen...mijn maand tarief stond al op eur.181,-

dit verlaagde de eneco in December naar 96,- ik bellen met Eneco dit klopt niet gaarne terugzetten..kon niet kon niet
begin Maart een brief dat ik te weinig betaalde ....wel erbij vermeld dat het hun fout was.

Maar die meter van Landis Gyr heeft kuren de standen gaan van plus....dan weer naar 00000 omhoog en maar omlaag

nu wil ik er een monteur bij hebben
2 weken wachttijd.

grappig detail is dat ik niet de enige gedupeerde in de straat ben er zijn ook mensen
die 1000,- tot 1200,- moeten bij betalen
en allemaal hebben wij zon meter gekregen.

ik zou als Eneco toch maar eens wakker worden en denken hier klopt iets niet....
en daar moeten wij maar even naar kijken.

maar nee de consument mag erachter aan gaan.

gr

vanuit capelle a/d IJssel

denhaag
Fri, 04/13/2007 - 11:39

ik ben ook een slachtoffer geworden van eneco. ik zit met een groot probleem. ik moet eneco rond de 4000 euro betalen. deze schatting werd gemaakt op basis van mijn kapotte meterstand. daarna weken bezig met foutive eindafrekeningen. uiteindelijk een nota van 760 euro gekregen. vervolgens krijg ik een telefoontje van eneco dat ik toch 3200 euro moet betalen omdat ze de afgelopen 3 jaar een verkeerde inschatting hebben gemaakt. en nu kreeg ik dit verhaal voorgeschoteld. aangezien ik altijd betaald heb, en nooit hoge eindafrekenigen had gekregen. administratie klopte niet. elke keer een ander rekeningnummer, niet van mij in ieder geval!
gister ben ik naar de wetwinkel gestapt.
Eén ding moeten ze weten, ze kunnen goed volhouden. maar ik ook!!!!

Mohamed
Mon, 05/07/2007 - 12:47

Eneco Energie kost de arme burger een hoop enerie!

Roos
Fri, 06/01/2007 - 23:31

Ook ik ben klant bij Eneco, maar niet voor lang meer. Ik wilde net boodschappen doen en mijn saldo was ontoereikend. Thuis bleek via internetbankieren dat er door Eneco eventjes €1500,00 van mijn rekening was afgeschreven. Ik heb dit jaar een eindafrekening gehad van €1250,00. Hier ben ik erg van geschrokken, want ik woon hier alleen met mijn dochter van 4. Na telefonisch contact met de klantenservice blijkt dat het bedrag zo hoog is, omdat zij mij ingeschat hebben de afgelopen JAREN (ik woon hier net 2 en half jaar)! Verleden jaar heb ik de standen opgestuurd met de post en dit jaar is een medewerker de standen komen opnemen. Dit terzijde, want ik heb op het internet al heel veel keer kunnen lezen dat Eneco toch zelf invult wat zij willen. Ook al geef je standen door via internet en krijg je er Airmiles voor, Eneco houdt gewoon lekker vol dat er geen standen zijn doorgegeven. Verder is er dit jaar een monteur geweest nadat ik de Eneco heb gebeld, dat mijn gang vol stond met water. Er bleek iets defect te zijn gegaan in de meterkast. Die monteur zei nog letterlijk tegen mij dat als dit soort lekkage al langer aan de gang zijn, dit enorm veel geld kan kosten. Dit heb ik ook aangegeven bij de Eneco, maar volgens hen was er geen monteur geweest. Ik heb een bezwaarschrift ingedient, met kopie van de werkbon van de monteur. Hier kreeg ik netjes bericht van. Mijn bezwaar was ontvangen. Binnen 20 werkdagen zou Eneco contact met mij opnemen, waarna de klacht in behandeling zou worden genomen. Dat hebben ze dus ook gedaan vandaag, maar wel op een erg asociale manier. Ik heb zojuist een klacht ingediend via de site van Eneco met het verzoek het geld maandag direct terug te storten en contact met mij op te nemen. Mocht ik maandag niets hebben vernomen of er niet uitkomen met Eneco, dan neem ik direct juridische stappen. Wat een bende is het daar. Ik laat her hier niet bij zitten en net zoals de meneer die boven mij een stukje heeft geschreven, ga ik doorzetten.

A. Jansen
Sun, 09/23/2007 - 01:16

Ik ben het zoveelste slachtoffer van Eneco. Een jaarafrekening van bijna 1400
euro. Volgens Eneco waren de electriciteitswaarden normaal, dus veel hoger gasgebruik.
Dit is volkomen in tegenstelling met de werkelijkheid. Mijn huishouden is bijna de helft van de periode 1 persoon minder geweest, geen nieuwe gasapparaten, geen winter en de ketel is volgens de onderhoudmonteur in orde.
Al ongeveer 18 jaar is er niets aan onderhoud/ijking van de meter gedaan, geen enkel ander bedrijf komt hier mee weg. Hoe vaak moeten bezinestations wel niet laten ijken??
Als je de meter wilt laten ijken kost dat 600 euro bij een door Eneco aangewezen bedrijf. Puur ontmoedigingsbeleid met minimale kansen op succes. Dan is het ook niet vreemd, dat "maar" 1% Van de meters niet in orde is. Hoewel, 1% Van een stad van pakweg 40.000 inwoners is 400 inwoners die worden gedupeerd, terwijl Eneco de pure winst zo in zn zak steekt.
Wat moet je in dit land doen om tegen bedrijven als Eneco beschermd te worden zonder dat dit een vermogen kost?? Wie het weet mag het zeggen.

Jan van Oel
Mon, 10/08/2007 - 18:36

Ook wij hebben een groot probleem met eneco. Het probleem is al een tijd aan de gang sinds 2004. Ik heb toen alles via internet door gegeven en hun zeggen dat ze nooit wat ontvangen heeft. Sinds 2006 in de wsnp en overgestapt naar een andere leverancier. Dus moet alleen nog de transsportkosten te betalen en de huur van me geiser totaal 29 euro.
Aangezien mijn post via de bewindvoerder gaat die controleert of wij geen nieuwe schulden maken hebben wij dus een dubbele controle op onze betalingen. Maar nog zegt eneco dat ik niet betaald. Alles gedownload van internet bankeiren en uit geprint opgestuurd naar eneco en die zeggen gewoon weg doen we niets mee. Bewindvoerder gebeld en die zei laat maar voorkomen dit win je makkelijk. En ja hoor daar komt het incasso buro met de zelfde rekekning plus kosten. Deze gebeld en die zegt doodleuk doen we niets aan. Dus weer boos onze bewindvoerder gebeld en gevraag of zij wat kan doen. Later mailtje gehad dat ze gebeld had en dat we de stukken weer naar het incasso buro meosten sturen en als die vragen heeft moesten ze haar bellen want zij weet dat wij wel betalen hebben. Dus tja Eneco is al meerdere keren door de rechter terug gefloten omdat ze hun administratie niet in orde hadden. dus laat ze maar komen met hun bewijzen want die hebben wij ook voor de rechter en onze bewindvoeder ook.

van rossem
Fri, 12/14/2007 - 01:52

denk dat we gewoon de boel daar bij eneco maar eens moeten gaan bezetten lijk me een heel goed plan weten ze ook eens wat in de kou staan is afz 3 jaar al gedupeerde een keer 1500,- bijbetaald een keer 1575,-bijbetaald incasso later weer 700,- terug lachertje daar bij eneco
en nu dit moment moet ik weer 1180,- bij betalen donder maar op eneco ja dat horen jullie goed!!!!

15-06-2007 tot 07-08-2007 ja hoeveel tijd lees je hier tussen en in welke periode juist juni juli 2 redelijke warme maanden en hebben ze het gorre lef om een jaarnota te sturen van je ziet het goed euro 861,- excl. incl,1018,73 jeh lekkerrrrrrrrr een ding ben ik 100% oven uit als niemand iets gaat doen doe ik het zelf wel als ik dit bedrag moet gaan betalen trek ik die meter er uit en pleur dat ding voor de deur bij ze ben ze nu echt echt fucking zat eneco reageer maar op mijn bericht jullie kunnen mij volledige klantennummer krijgen ik ga er voor zorgen dat jullie kop wordt ingedrukt mede jullie hondse telefonistes want jullie kunnen nergens iets mee als de klant ergens om vraagt net met het ontvangen van post wat jullie word gezonden nooit hebben ze iets ontvangen zelfs geen fax leugenaars en diefen mafia geld bij de mensen afpersen daar zijn jullie goed in daar weten jullie alles van.

makkelijker willen wij het u niet maken wel moeilijker dat is waar eneco voor staat.....

m mouthaan
Mon, 02/25/2008 - 15:13

ook ik heb een eindafrekening gekregen van bijna 2900 euro

m mouthaan
Mon, 02/25/2008 - 15:18

ook ik heb een einafrekening van enoco gekregen van ruim 2800 euro terwijl ik hier al 21 jaar woon en nog nooit boven de 100 euro bij heb moeten betalen kan mn meter laten yken wat me 500 euro kost als die goed is ben ik mn gels kwijt wie kan hier iets aan doen ik wwon met 2 mensen minder als voorheen maar ga alleen maar meer betalen

Bellen,Bellen ,en nog eens bellen
Thu, 03/20/2008 - 10:27

ekje maand bel ik weer ,krijg het antwoord het is geregeld menneer met de betalingen,en elke keer komt er weer een incassomedewerker aan de deur,kosten 50 euro ,die ik dus moet betalen anders woord ik afgesloten ,heb zojuist weer gebeld erover kosten 5 euro met weer het zelfde antwoord wat ik heb gekregen meneer het is geregeld ,ik wacht erop dat ze me komen afsluiten je woord er gek van wat een zooitje daar ,hoeveel transformator huisjes heb je in nederland ? de fik erin zou ik zeggen , komen hun eens met kosten te staan , de rotlijers

Bellen,Bellen ,en nog eens bellen
Thu, 03/20/2008 - 10:39

ekje maand bel ik weer ,krijg het antwoord het is geregeld menneer met de betalingen,en elke keer komt er weer een incassomedewerker aan de deur,kosten 50 euro ,die ik dus moet betalen anders woord ik afgesloten ,heb zojuist weer gebeld erover kosten 5 euro met weer het zelfde antwoord wat ik heb gekregen meneer het is geregeld ,ik wacht erop dat ze me komen afsluiten je woord er gek van wat een zooitje daar ,hoeveel transformator huisjes heb je in nederland ? de fik erin zou ik zeggen , komen hun eens met kosten te staan , de rotlijers

bob
Thu, 07/24/2008 - 23:39

ik heb van eneco een rekening gekregen van 5120.00 euro ..na 1.5 jaar heb ik mijn eneco opgezegd van mijn oude woning kreeg toen mijn eindafrekening met een euro of 30 terug gestoort .. nu zeggen ze je hebt een lekkkage gehad (van ruim 5000 kub.meter dit iss een zwembad toch?) dit kan niet ik woonde op de tweede etage met de hoofdaansluiting op de begande grond ik had dit moeten zien , me huis zou wegzakken toch !!! ik ga maandag naar de wetswinkel ze hebben gisteren het heele bedrag ff ingehouden zonder ook maar iets van de afschriften e.d opgesturen waar ik om had gevraagt .. zit nu ff zonder geld .. p.s reacties wat ik moet doen ... vriendelijke groet b.

Thierry
Wed, 08/20/2008 - 16:03

Ik loop 1 maand achter met betalen en dan en dan gelijk een incassomedewerker sturen. Allemaal leuk en aardig maar dat is een extra 50 euro erbij. Ik bel dus eneco op en vraag of ik die maand in delen kan betalen, daar willen ze niks van weten. Als ze een monteur sturen om af te sluiten dan komen ze van een koude kermis thuis. Als de monteur een burger is hoef ik hem niet binnen te laten en dan zoeken ze het maar uit. Eneco is een dievenbende en moet zeer snel op hun vingers worden getikt.

Nog een ontevreden klant van ENECO
Wed, 09/24/2008 - 00:55

We hebben onlangs een bedreigende brief van ENECO met in totaal meer dan 100 euro aan extra kosten, voor een voorschot van maanden geleden, dat volgens hen we niet betaald hebben.
Volgens hen ook, hebben we herinneringen en aanmaningen gehad en zijn die kosten daardoor.
Nou, we zijn 2 personen thuis en we hebben ze niet gezien. Tenzij de katten er vandoor zijn gegaan, hebben we geen aanmaning gekregen! Hoe kan je in godsnaam bewijzen dat je iets NIET gekregen hebt als je het niet heb gekregen?

Voordat ze meer dan honderd euro erbij doen, kunnen ze niet iets aangetekend sturen? Dan weet je zeker dat het niet bij een verkeerd adres komt bijvoorbeeld.

En ook: ondertussen hebben we wel honderden euros aan voorschoten betaald de laatste maanden. En trouwens, zeker al die al betaalde energie niet gebruikt, want we zijn heel zuinig, voor het milieu. Als je daarna nog honderden euro betaalt, zelfs als je een acceptgiro van daarvoor was vergeten, is het niet gek dat je als fraudeur wordt behandeld?

En ook nog geen goede ervaring met de klantenservice. Als je belt, alles dat ze doen (na betaling, want het is een betaald telefoonnummer) is hetzelfde herhalen dat op papier staat: want het staat op de computer, alsof dat heilig is.
Oh, ja, dan is er zeker geen fout geweest... iedereen weet toch dat er nooit fouten zijn?

Wat als het inderdaad niet ons fout is geweest? wie beschermt de klanten?

Alles wat ze doen is je opnieuw hetzelfde nota sturen, dan "overzicht" genoemd:
We zijn allebei HOOGOPGELEID (ja, als er grammatica fouten hier zijn, komt doordat Nederlands niet mijn moedertaal is, hoor), zeker niet dom, en WE KUNNEN HUN "OVERZICHT" NIET BEGRIJPEN!

((en daar heeft de taal niets ermee te maken want het zijn allerlei data en nummercodes...))

Eneco moet aangepakt worden
Fri, 10/31/2008 - 23:16

Ik heb nog geen problemen met Eneco gehad maar als ik het hier zo lees en elders, dan denk ik is een andere energie leverancier beter? Zo ja welke. Waarom pakt niemand eneco aan? Als rechters zich er zo aan storen en vele burgers dan moet er toch eens wat gaan gebeuren? Half Nederland heeft Eneco en Eneco kan gewoon zijn gang gaan? Duizenden euros claimnen en dan terug storten wanneer het hun uitkomt? Dat moeten wij eens doen, dan staat er inderdaad een incasso miep op de stoep of je wordt belaagd met dreig brieven.

Waarom doet niemand wat aan Eneco en hun administratieve puinhoop?

Willems
Thu, 11/20/2008 - 15:27

ook ik heb grote problemen met Eneco. Naar aanleiding van een telefoontje ben ik overgestapt naar Eneco, omdat ze een mooi aanbod deden. Namelijk € 85,- gestort op bankrekening als bedank voor het overstappen en daarnaast zou ik mijn boetebedragen vergoed krijgen. Nu ben ik inmiddels al maanden verder, maar heb nog niets gezien. Constant krijg ik te horen dat zijn mijn brief niet ontvangen hebben. En als ik dan vraag wat ik nog meer kan doen zeggen ze dood leuk. U hoeft niets meer te doen, want u heeft alles al gedaan. Ik wil gewoon mijn geld terug zien. Het gaat namelijk niet om een lullig tientje.

Michel (Rozenburg)
Thu, 11/20/2008 - 16:07

In 2005 nieuwe woning gekocht, verbouwen en verbouwen, is al met al een leuk stulpje geworden. Maandelijkse energie lasten toen € 272,00/mnd. Eindejaarsnota geopend en toch enigzins verbaast over de minimale bijbetaling voor het afgelopen jaar. We hebben een groot gezin, 5 kinderen, dus erg oplettend op onnodige verspillingen van energie.
Het maandbedrag voor 2006-2007 werd verhoogd naar € 313,00/mnd, in oktober 2007 meterstanden opgenomen om per mail door te geven naar Eneco, waterstand ok, gas ok, maar het verbruik van elektra leek mij niet ok, normaal verbruikten wij gemiddeld rond de 3.000kw stroom (dag en nacht) zo ook over 2005-2006 en ik las nu op de meters een totaalverbruik van bijna 12.000kw. Wij dachten dit kan niet kloppen en voordat we de cijfers per mail vertuurden heb ik contact opgenomen met Eneco. We werden gelijk gerust gesteld : meneer het is een Engelse meter en die wordt anders uitgelezen, maakt u zich geen zorgen.
Prima, alles doorgemaild in afwachting van mijn eindejaarsnota. Nota ontvangen en inderdaad viel hetgeen ik moest bijbetalen niet tegen (de clou komt nog).
Weer een jaartje verder, eindejaarsnota komt binnen van 2007-2008 maar ook nog een correctienota van 2006-2007.
Men heeft mijn gegevens over 2006-2007 niet overgenomen ( daar het dus toch om bizarre getallen ging) en een schatting ingevuld. Nu blijkt volgens de cijfers (wel of geen Engelse meter) dat ik aan stroom in 2006-2007 ca. 9000 kw en in 2007-2008 ca. 4000 kw meer ben gaan gebruiken.
Gebeld en een maand uitstel van betaling gekregen, zelf onderzoeken waar het probleem zit, elektricien ingehuurd, kan niets vinden. Enige mogelijkheid is dat de meter niet goed functioneerd. Dit kan ik op basis van ongelijk uit laten zoeken.
Maar mocht de meter toch goed zijn (36 jaar oud) komen die kosten ook nog eens voor mijn rekening.
Ik heb nu al flinke kosten gemaakt, elektricien € 250,00, tuin omgespit om te kijken of dat er geen aftakkingen door mijn tuin liepen naar misbruikers, herstellen van de bestrating € 1000,00.
Waar wij ons over verbazen is dat je van zon groot concern als Eneco (dienstverlenend) mag verwachten dat er een helpende hand wordt geboden, maar nee, maand uitstel van betaling en dat is het dan.....( wordt vervolgd)

Moritz
Sun, 11/30/2008 - 19:56

Ook ik heb last van mn nekharen als het over dit bedrijf gaat... Vorig jaar verhuist en de meterstanden doorgegeven aan eneco zoals het hoorde. Essent (de lokale netwerkbeheerder) behoorde deze standen van hun te ontvangen, wat waarschijnlijk niet is gebeurt. Dus Essent hanteert andere standen, en Eneco beweert weer op zijn beurt hier afhankelijk van te zijn... Levert mij dus een meerverbruik op van 1305kWh en 285m3, terwijl ik met makelaars papieren kan aantonen dat zij de verkeerde standen hanteren... je krijgt het niet aan hun verstand. Ze kunnen je alleen naar elkaar doorverwijzen en je maar wat aan laten modderen. Heel herkenbaar alle bovenstaande gevallen. Hopeloos zooitje

Kees
Fri, 12/12/2008 - 00:19

Eneco we gaan vooruit, keihard achteruit zal je bedoelen. Ik ben overgestapt in augustus naar Greenchoice. Er ging blijkbaar iets fout met het doorgeven van de meterstanden, want die hadden ze niet gekregen zeiden ze. Nu houd ik elke dag mijn electra en gas bij, water op maandbasis, dus ik weet precies wat ik verbruik. in 10 jaar elk jaar een verbruik van 500-550 m3 voor gas en 25-30 voor water. Geschatte eindstand door eneco bij de eindafrekening 729m3.250 te hoog is te weinig verschil om terug te draaien, dat doen ze pas boven 50%.

Nu komt de eindafrekening van het water.
Meterstanden doorgegeven via internet, bevestiging van Eneco gas 17281= 450m3 en water 166= 25m3
Geschatte verbruik!! over drie maanden 30m3 dus op jaarbasis 120m3!!!!!
Hoe belazer ik de klant en probeer zijn rekening leeg te persen. Ook wordt op deze rekening de afvalstoffenheffing opgevoerd die er nooit op stond. Wij betalen nl via de servicekosten. Er is net een brief van de gemeente dat de energiebedrijven hem niet meer mogen innen, dus wat doet Eneco :INNEN.
klantje pesten, volgens mij hebben ze er mensen voor in dienst. Tenslotte wordt ik dan ook nog als alleenwonenende aangeslagen als meerhuishouden. Eerst betalen en dan moet je maar zien dat je het geld terugkrijgt.
Ik heb hun meegedeeld dat ik ze voor de rechter daag, als het niet wordt rechtgezet.
Eneco het misschien tijd voor een nieuwe slagzin

Wij gaan vooruit, want we halen de klant keihard onderuit

kees
Tue, 01/20/2009 - 02:08

Even een update van 30-11-08

Ondanks het feit dat zowel de woningbouwvereniging (heb ik op schrift laten zetten!) als de gemeente zegt dat de bewoners van uilenstede de afvalstoffenheffing betalen via de servicekosten en na ettelijke mails naar eneco hierover met telefoonnummers van de betrokken heffingsambtenaren blijft eneco volharden : u zult en moet deze heffing aan ons betalen, ook al hebben wij er geen enkel recht op. De muur van onbegrip, rigiditeit en bureaucratie van de eneco en zijn klantenservice begint haast spreekwoordelijk te worden. Misschien nog een paar nieuwe slogans:

Eneco uw geld, onze winst

Klantenservice, uw wordt speciaal door ons afgeserveerd.

Wij zitten er warmpjes bij door u in de kou te zetten

klantenservice, alleen bellen als uw ruim voldoende tijd en geld heeft

en zo kan ik nog wel even doorgaan.

raat1979@gmail.com
Fri, 10/16/2009 - 22:44

tja, wat moet ik zeggen ik word al 7 jaar geschat (eigen schuld) recentelijk ben ik afgesloten van electriciteit ivm een "betalings achterstand" klopt ook wel ik liep wat achter met mijn VOORSCHOT NOTA, betaald 700 (telegiro, naar boven afgerond) en na een week toch de eindnota voor electriciteit ontvangen... Eindnota is 329kwh te hoog(79)
vervolgens een week later meterstanden opnamekaart. Voor de verandering maar eens ingevuld (via de site en een bevestiging per email ontvangen) vandaag mijn jaarnota ontvangen...ik ben GESCHAT! ik krijg 23 terug. Echter is er dus 539 kubike meter gas teveel berekend. Totaal dien ik nu 777.22 terug te krijgen... geloof me dat ik hier redelijk zit te vloeken bij kaarslicht (ik tik dit op mijn telefoon) maandag maar een net briefje schrijven en ze uitnodigen om langs te komen om mijn meters te verrifieren en stellen dat ik mijn maandtermijn wil verlagen naar 0.00

rodney
Sun, 01/03/2010 - 15:44

al deze bovenstaande verhalen komen mij heel erg bekend voor ,en hebben mij er toe aangezet dat ik na dreiging op 3 dec met afsluiting die zou plaatsvinden op 16 dec(vlak voor de kerst met 3 kleine kinderen de kerst in de kou zou moeten doorbrengen) voor de ingang van het kantoorgebouw aan de slinge met benzine heb staan overgieten(niet om de boel in de brand te steken maar om aandacht te vragen voor mijn kwestie. helaas enige menselijke reactie uit het gebouw bleef achterwege en 16 dagen gevangenis werd het gevolg,met net voordat ik werd vrijgelaten een telefoontje aan mijn vriendin met de vraag of de medewerkers nog enige actie,s van mij zouden kunnen verwachten (hadden ze eerder moeten bedenken toen ze mijn vriendin ijskoud meedeelde dat het beter voor ons was om een allesbrander aan te schaffen en later de hele boel nog even blokkeerde om ons over te laten stappen naar een andere leverancier!!) deze medewerkers vinden het heerlijk om hun macht uit te buiten en klanten te laten smeken voor een oplossing, die dan strikt volgens de regels geweigerd word!! aan dit verhaal gaat een jarenlange historie aan vooraf waarbij rekeningen van 3100 euro door incassokosten werden opgestuwd tot bijna 7.000 euro, en alleen door mijn vastberadenheid als zijnde ik peter,r,de vries en het joran v.d.sloot verhaal heb ik dit naar beneden bij kunnen stellen tot een schappelijke 331 euro door mij te betalen??????? eneco en haar medewerkers zullen bij zichzelf eens goed te rade moeten gaan omtrendt klachtenoplossing e.d anders voorspel ik straks hele groepen mensen die zichzelf collectief in de brand gaan steken!!!!! eneco en haar medewerkers zouden zich rot moeten schamen!!!!!!!! (in idd ik hoop dat er nu echt eens wat gebeurt waardoor de directie(want de telefonistes zijn slechts kudde dieren die kunnen kijken op een computerscherm maar als het te moeilijk wordt schuiven zij het weer door naar een ander bureau die dan een andere mogelijkheid zoekt om toch maar vooral de openstaande rekening te voldoen (al is deze rekening geschat en dus niet gebaseerd op werkelijke standen) maffia is het!!!! alleen verschuilen deze nepmaffia zich achter stoffige bureautjes en kogelvrije balie,s)

rodney
Sun, 01/03/2010 - 17:35

al deze bovenstaande verhalen komen mij heel erg bekend voor ,en hebben mij er toe aangezet dat ik na dreiging op 3 dec met afsluiting die zou plaatsvinden op 16 dec(vlak voor de kerst met 3 kleine kinderen de kerst in de kou zou moeten doorbrengen) voor de ingang van het kantoorgebouw aan de slinge met benzine heb staan overgieten(niet om de boel in de brand te steken maar om aandacht te vragen voor mijn kwestie. helaas enige menselijke reactie uit het gebouw bleef achterwege en 16 dagen gevangenis werd het gevolg,met net voordat ik werd vrijgelaten een telefoontje aan mijn vriendin met de vraag of de medewerkers nog enige actie,s van mij zouden kunnen verwachten (hadden ze eerder moeten bedenken toen ze mijn vriendin ijskoud meedeelde dat het beter voor ons was om een allesbrander aan te schaffen en later de hele boel nog even blokkeerde om ons over te laten stappen naar een andere leverancier!!) deze medewerkers vinden het heerlijk om hun macht uit te buiten en klanten te laten smeken voor een oplossing, die dan strikt volgens de regels geweigerd word!! aan dit verhaal gaat een jarenlange historie aan vooraf waarbij rekeningen van 3100 euro door incassokosten werden opgestuwd tot bijna 7.000 euro, en alleen door mijn vastberadenheid als zijnde ik peter,r,de vries en het joran v.d.sloot verhaal heb ik dit naar beneden bij kunnen stellen tot een schappelijke 331 euro door mij te betalen??????? eneco en haar medewerkers zullen bij zichzelf eens goed te rade moeten gaan omtrendt klachtenoplossing e.d anders voorspel ik straks hele groepen mensen die zichzelf collectief in de brand gaan steken!!!!! eneco en haar medewerkers zouden zich rot moeten schamen!!!!!!!! (in idd ik hoop dat er nu echt eens wat gebeurt waardoor de directie(want de telefonistes zijn slechts kudde dieren die kunnen kijken op een computerscherm maar als het te moeilijk wordt schuiven zij het weer door naar een ander bureau die dan een andere mogelijkheid zoekt om toch maar vooral de openstaande rekening te voldoen (al is deze rekening geschat en dus niet gebaseerd op werkelijke standen) maffia is het!!!! alleen verschuilen deze nepmaffia zich achter stoffige bureautjes en kogelvrije balie,s)

Ferayi
Sat, 03/06/2010 - 11:36

Beste mensen,

Eneco zal vast wel Google gebruiken om te kijken hoe goed hun leedvermaak werkt. Zij lezen alles wat er wordt geschreven en hoe hopeloos iedereen is. Vervolgens zitten ze lachend met hun pi te spelen.
Wees alsjeblieft niet laf en pak Eneco aan! Ik ga het doen en als iemand de moed, kracht heeft om het ook te doen dan hoor ik het graag. Ik ben het schapengedrag in Nederland spuugzat. Waar zijn jullie bang voor? Als wij met zijn allen aangifte doen en 1 zaak tegen Eneco beginnen, wat hebben wij dan te verliezen?
Graaf of niet, ik heb in ieder geval geen hulp nodig, maar het zal fijn zijn als het recht (ook voor jullie) zal zegevieren!
Hier nog een klein voorbeeld van een vriendin van mij:
Zij heeft een accountantskantoor en krijgt een afrekening van € 15.000,-. Na onderzoek blijkt er een lek in het systeem van Eneco te zitten. Dus mijn vriendin denkt “opgelost”. Nee hoor! Betalen, anders sluiten we af!
Ja maar ik heb het niet verbruikt, het ligt aan jullie systeem!
Ja, jammer! Betalen, anders sluiten we af!
Dus VOORLOPIG heeft mijn vriendin betaald, maar het geld komt natuurlijk wel terug! Maar dit soort gevallen zullen lang duren als iedereen zijn mond houdt en alleen op internet zijn verhaal doet.
PS: in 2002/2003 schijnt Peter R de Vries Eneco al eens flink in beeld gezet wegens oplichting!
LEES VERDER EN REALISEER JE DAT DIT ECHT GEBEURT!!!! LEES TOT HET EINDE, ZO LANG IS HET NIET!
Na onderstaand samenvatting is de correspondentie tussen Eneco en mij vrij kort samengevat te lezen:

?Eneco spaart de eindafrekeningen op, want zij ontvangen de meterstandenkaarten niet???
?Jaren later wordt er een afrekening van een paar duizend euro verstuurd met het verzoek dit binnen een paar dagen te betalen en of je een AOW hebt maakt geen donder uit!
?Betalingsregeling is niet mogelijk (is afgeschaft maar alleen Eneco weet dit!) en als je niet betaalt word je afgesloten. De tijd die je nodig hebt om schuldsanering het proces te laten starten krijg je niet. Dus nooit melden dat je schuldsanering gaat inschakelen! Dan zullen ze je voor zijn.
?0900 nummer € 0,10 per minuut bellen is zinloos!
?088 nummer bellen is zinloos!
?Bovenstaande nummers dienen alleen om een kostbaar spelletje met je te spelen.
?Je wordt afgesloten! Wet wordt overtreden want onder geen enkele voorwaarde (behalve als je, je betalingsreling niet nakomt die overigens nooit wordt gerealiseerd) mag een energieleverancier tussen 1 oktober en 1 april afsluiten!
?Conclusie: Eneco is als het ware ONBEREIKBAAR! Of je rekening klopt of niet betalen! Zij hebben de sleutel (om je af te sluiten) en dat weet je, dus je gaat toch betalen. Hierna wordt je zo gek en moe gemaakt (dat hopen ze) dat je de strijd opgeeft. Want de meeste mensen denken nooit van zo een groot orgaan te kunnen winnen en starten ook geen strafrechtelijke zaak.

?ik ga een strafrechtelijke zaak starten tegen Eneco wegens: ‘

Ik begin met een aangifte over;
Wetovertreding
Machtmisbruik
Opzettelijke psychische mishandeling met als gevolg een zenuwinzinking
Diefstal

Don quichotte
Mon, 11/01/2010 - 11:33

Eneco

Als er problemen zijn, door in ons geval te late betalingen,
dan moeten die opgelost worden. Nog binnen de termijn
van afsluiten werd ons gevraagd, het totaalbedrag en indien wij contractverlenging wilden tevens de daarbij behorende waarborgsom van 400,00€ te betalen.

Alles geregeld op de dag dat we Eneco spraken en de betalingen gedaan hadden, zo dachten wij immers.....

14 Dagen later meldt de netwerkbeheerder zich bij ons, dat ze voornemens zijn ons af te sluiten??

Hmm, er is toch betaald.....

Een telefoontje aan Eneco leerde ons, dat met het verlengen
van een contract, niet alleen de rekening betaald moet worden en de waarborgsom, maar moet u ook een koop- of
huurovereenkomst en een geldig ID meesturen.

Iets dat mij niet medegedeeld was op de dag van betaling.
(luister uw opnames nog maar eens af vragen wij dan.....)

En dan dan begint het gedraai, het beloven, het verschuilen
het negeren, het aantonen een logge reus te zijn die geen
problemen kan oplossen, die haar protocollen en procedures onvoldoende aangescherpt heeft, om afsluiting,
die inmiddels plaatsgevonden heeft, te voorkomen.

Een koude douche voor deze organisatie, die in eerste instantie een nog enigszins luisterend oor heeft, maar de problemen in de volgende (oplossende) fase naast zich neer legt, wegwuift en haar handen in onschuld wast en daarmee consumenten dupeert en kleineert!

Schaam u ENECO, U zou elke vorm van energielevering ontzegd moeten worden, zo ga je niet met klanten om.
Indien u aanoont dat u ook daadwerkelijk in staat bent
mensen te helpen....zullen we u weer aansluiten...

Jan
Wed, 11/03/2010 - 00:28

...maar ik heb een positieve ervaring, en dat mag toch ook wel eens gezegd worden, ivm een zeer schrijnend geval een toch redelijk voorstel gedaan en Eneco accepteert dat zonder boe of bah en alles wordt terstond zeer netjes geregeld. Niet alles is negatief hoor bij Eneco, ik denk juist dat we ons wel moeten realiseren dat het hier over een bedrijf gaat met zeg 1 miljoen klanten en ja daar zitten een aantal hele slechte ervaringen tussen, de goede daar lees je natuurlijk niets over maar die hoeven dan ook geen stoom af te blazen op het net, sterkte allemaal en hou de moed erin!

Marijke
Wed, 11/02/2011 - 14:49

Jaaaa daar is er weer 1 met een conflict met eneco.
Ik betaal bij de eneco €14, p/m voor het vastrecht. Mijn gas e.d heb ik bij de nuon lopen. Sinds ik met mijn zoon alleen woon betaal ik dus die 14 euro aan de eneco maar hoe gek ook na 4 maanden elke maand 14 euro te hebben betaald ontvang ik van de eneco 120 euro op mijn bankrekening dus ik bellen hallo waarom krijg ik van jullie 120 euro???? de telefoniste verteld mij dat ik dat bedrag schijnbaar tegoed heb uit saldo. Dus ik HUH??? uit saldo??? bij mij is 4 x 14 euro geen 120 euro maar 56 euro. ik het bedrag terug gestort om het een week later weer terug te krijgen dus ik denk naja goed... 2 weken later een aanmaning ik zou al maanden die 14 euro niet betaald hebben :S weer bellen bellen bellen maar er komt geen oplossing. Nu kreeg ik vorige week een mailtje 204 euro betalen anders wordt ik afgesloten.... kunnen ze geen brieven meer sturen??? naja ik heb 54 euro overgemaakt en een mail terug gestuurd maar tot de dag van vandaag heb ik nog geen reactie terug gehad en stroom heb ik ook nog ;) zal het nog een keer proberen maar ik verwacht zoals gewoonlijk geen antwoord.

Ik ben het met iedereen hier eens ENECO MOET EEN KEER WORDEN AANGEPAKT.

Marc
Thu, 02/05/2015 - 00:39

Ben ik ook slachtoffer van ENECO.
1. maandtermijn ca 30% te hoog vastgesteld; aan de deur werd mij een korting beloofd van 10% (dus verschil is in totaal 40%) NB: een onderbouwing van het geschatte verbruik willen ze niet geven!
2. op TOON wacht ik al 10 weken! en wanneer het komt? Who knows?
3. site ligt voortdurend plat: "mijn eneco" is een ramp.
En antwoorden krijg je niet

Arie
Tue, 10/04/2016 - 00:44

Ik heb bij bijna twee jaar betaald voor een huurapparaat wat er niet was. eneco heeft toegeven dat ze een fout hebben gemaakt. Ze wisten vanaf het begin dat dat apparaat er niet was. Nu zit ik al een half jaar te wachten op die centen. Ongeveer 2,5 uur nu aan de telefoon gehangen om duidelijkheid te krijgen, voorlopig nog steeds geen geld. Heb ik recht op een onkostenvergoeding en wettelijke rente bovenop het geld dat zij onrechtmatig hebben afgeschreven?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur