Erfdienstbaarheden en het recht van overpad

Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een bepaald recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Meestal is de grond van uw buurman, maar het kan ook om twee erven gaan die niet aan elkaar grenzen. Een voorbeeld van een dergelijke erfdienstbaarheid is het recht van overpad. In bovenstaand voorbeeld kan de grond waar het pad overloopt zijn belast met het recht van overpad. Als dat het geval is, dan wordt uw grond het 'heersend erf' genoemd. De grond van uw buren is dan het 'dienend erf'.

Rechten eigenaar heersend erf
Als eigenaar of huurder van een heersend erf heeft u het recht om alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om te kunnen profiteren van de erfdienstbaarheid. Heeft u bijvoorbeeld recht van overpad, dan mag u het pad bestraten. U heeft wel de plicht om uw recht zodanig te gebruiken dat de eigenaar van het dienend erf er zo min mogelijk last van heeft.

Rechten eigenaar dienend erf
Bent u eigenaar of huurder van een dienend erf, dan moet u de eigenaar van het heersend erf in staat stellen van de erfdienstbaarheid gebruik te maken. U kunt daarvoor een vergoeding vragen, mits dit in de vestigingsakte is vastgelegd. Gaat het om een recht van overpad of een andere concrete zaak, dan kunt u ook verlangen dat de gebruiker voor zover nodig voor het onderhoud zorgt.

Ontstaan van een erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of door verjaring. Bij vestiging gebeurt dit door middel van een notariële akte. Alleen als u eigenaar bent van het dienend erf, kunt u een erfdienstbaarheid vestigen. In geval van verjaring heeft een bepaalde situatie zo lang bestaan, dat er na verloop van (een bepaalde) tijd automatisch een erfdienstbaarheid is ontstaan. Dat is het geval na 10 jaar als de verjaring 'te goeder trouw' gebeurt. Is de eigenaar van het heersend erf niet te goeder trouw, dan is de termijn 20 jaar. Zowel de eigenaar van het dienend als van het heersend erf kunnen zich op verjaring beroepen.

Welke erfdienstbaarheden zijn er zoal?

 • Recht van overpad: de eigenaar van het heersend erf mag over de grond van het dienend erf lopen of fietsen om zijn erf te bereiken.
 • Recht van weg: hetzelfde als een recht van overpad, maar dan voor een bredere weg waar u met de auto overheen kunt.
 • Recht van uitzicht: het recht om uitzicht te hebben, wat vaak neerkomt op een verbod om iets te bouwen boven een bepaalde hoogte.
 • Gootrecht: de eigenaar van het heersend erf mag water en vuil lozen op het dienend erf.
 • Recht om een boom in de tuin te hebben binnen 2 meter van de erfgrens.

Tip: controleer in het kadaster, voordat u een huis gaat kopen, of dat er een erfdienstbaarheid is gevestigd op het bijbehorende erf. 

Wilt u weten of er in uw situatie sprake is van een erfdienstbaarheid, neem dan contact op met JuroFoon BV 0900-1411.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (19)

J.Klok
Sat, 09/06/2008 - 17:36

Mag de dienende partij na het sluiten van een notarieele akte eenzijdig beperkingen opleggen aan de heersende partij omwille van "de minst bezwarende wijze" We hebben een kadastraal erf met daarop 3 adressen waarvan alle gebruikers( gerechtigden van de heersende erven)
het recht hebben van doorgang van en naar de straat.Een van de drie adressen is een apartement met hotel vergunning en het andere adres een winkel,waarvan men de winkelier uitsluit om achter het pand bij het parkeerterrein te komen, wat deel uitmaakt van hetzelfde erf.
Wij als eigenaar hebben alleen 3 sleutels ontvangen om door een nieuw gebouwde doorgang te mogen gaan.Wij hebben onze oude erfdienstbaarheid opgeofferd voor het laten bouwen van een complex met apartementen en ons was een goede nieuwe erfdienstbaarheid beloofd met voldoende sleutels om van de doorgang gebruik te kunnen maken.De eigenaar van dit complex is een woningbouwvereniging.Wij hebben een advocaat maar hebben de indruk dat hij niet tegen zo,n grote rijke macht durft te vechten,of kan hij daarbij belangen hebben?Ons offer heeft al heel veel geld gekost en we waren blij met de nieuwe akte.....maar nu?

M van Hooijdonk
Thu, 11/06/2008 - 17:35

Geldt de verjaring (10 jaar) van het recht van overpad vanaf de invoering van het Nieuwe Burgelijk Wetboek (2002)of vanaf het begin van de situatie.

Wat blijft over van het recht van overpad (erfdienstbaarheid) als de eigenaar van de grond verhuisd of als de gebruiker verhuisd? Vervalt dit recht/plicht dan?

michel
Sun, 02/22/2009 - 23:29

vraag
wat als er in mijn koopcontract staat dat ik recht van overpad heb
en bij de buren staat volgens hun hier niks over bescheven in hun koop contract
dus zij weigeren mij dan ook de toegang
mag dit

c bijkerk
Wed, 04/15/2009 - 20:02

ik heb recht van overgang en ik kan lopend over het pad
maar als ik met mijn motor wil dan staat de buurman zijn auto in de weg
heb ik he recht om ook met mijn motor in en uit te kunnen ?

Hans van Driel
Tue, 04/28/2009 - 14:39

Ik ben eigenaar van zon dienend erf, met aangrenzende garages. Het plein heeft een breedte van ruim 7 meter. Ik heb de plicht om ruimte te bieden aan de parkeerders, inclusief de ruimte die nodig is om een auto in-uit de garage te rijden. Maar hebben de garage-eigenaren hierbij het recht om de volle vrijheid op de volle breedte te claimen, zodat ik zelfs mijn klikoniet op het plein zou kunnen plaatsen?
In het koopcontract is alleen opgenomen "het recht om te komen en te gaan van de percelen" (de garages) tot aan de straat waar wij wonen; er zijn geen maten bij opgegeven.

Katrien H
Sun, 07/26/2009 - 23:05

Mogen de buren ons verbieden om het deel grond te betreden met de auto? Wetende dat dit de enigste ingang is??

J.H.Vossen
Thu, 09/24/2009 - 00:15

Ik woonal 30 jaar op nr. 7 Nu Plaatsen nr. 11 en nr13 een
poort in de dam tussen die twee huizen.ikheb in mijn koopcontrac staan dat ik recht vanvrijen door gang heb.Daarbij ben ik de eerste eigennaar van die twee blokken nr 11 +-10jaar en 13+-20 jaar mag dat zomaar.
de meeste hinder heb ik van de poort omdat ik op een scootmobiel rij die kan niet door de voordeur.

van den Berg
Sun, 09/19/2010 - 13:18

een specifiek gebied wordt in het vonnis aangegeven als erfdienstbaarheid / recht van overpad voor een auto. boete clausule € 250,00 bij elkeovertreding
Nu stonden wij 5 cm op dit gebied Buurman eist nu deze € 250,00 op Als wij in korte geding nadat de deurwaarder is gekomen hebben we een kans dat we deze boete dan niet behoeven te betalen. Hoe gaat een rechter hier mee om.
Het vonnis luidde: gebied vrij te haven van obstakels en voertuigen. Het gebied is 2.50 meter bij 7.00 meter. een ander vb we stonden 30 cm op het gebied en liepen naar voren om de garage deur te openen. Buurman maakt foto en wil wederom € 250,00 Ik hoor graag zodat ik voor mijn ouders weet of wij dit inderdaad moeten doen ( dit kort geding of beter gewoon kunnen betalen )

Cam Verweij
Sat, 03/05/2011 - 23:41

Ik heb een geschil met de wooning stichting van Den Helder zij beweeren dat zij recht van overpad hebben maar dit is nooit door de gemente Den Helder afgegeven nu ik hier net tien jaar woon en binnen deze termijn bij de gementeheeft na gevraagt over recht van overpad is verstrekt en deze niet is verleend en dat ik de poort heb dicht gemaakt op gront wat van mijn is als eigenaar en dat er geen recht van overpad is aangevraagt wie heeft er dan gelijk de eigenaar of de mensen die beweren dat ze recht van overpad hebben.

jan
Tue, 10/25/2011 - 20:26

ik heb een vraag,ik moet overpad verlenen aan het perceel naast mij,dat betekent dat er recht is van voetpad alsmede aan de hand van fietsen kinderwagens etc.
is dit nu van toepassing voor alleen diegen die naast me wonen of ook voor uitwonende kinderen familie vrienden en kennissen etc.
wie weet dit?bedankt

Rob van Haren
Wed, 12/07/2011 - 14:37

Heer van den Berg kunt u een vindplaats van dit vonnis geven?

Siem
Thu, 04/19/2012 - 01:40

Ik heb een heel simpele vraag: ik verkoop een deel van mijn grond door omstandigheden. Op dat deel bevindt zich een pad (A), waar ik al 20 jaar gebruik van maak om ook op de openbare weg te kunnen komen. Daarnaast heeft de grond die ik niet verkoop een andere uitweg (B). Heb ik nu automatisch recht van overpad of van weg op pad A?

M vB
Wed, 02/13/2013 - 18:18

Wij hebben recht van overpad, wat in onze koopakte is vastgelegd. Onze buren hebben dit niet en maken te pas en onpas gebruik van ons pad. Kan dit zomaar?

Stephanie
Sun, 08/23/2015 - 02:47

Onze buren hebben nu bijna 5 jaar recht van overpad zodat hun ook een achterom hebben, nu gaan ze verhuizen en vragen wij ons af of de nieuwe eigenaren hier dan automatisch ook recht op hebben, want wij eillen eigenlijk dat stukje tuin weer terug hebben.

erfdiensbaarheid
Wed, 12/09/2015 - 02:57

ik heb een winkelpand gekocht 1961 uit de splitsing gelijk die dag gedeeltelijk van de tuin afgepaald erfdienstbaarheid gevestigd ik heb 7 ramen en balkon , daar voor 9500 gulden apart betaalt voor gemeenschappelijk gebruik aan woningbouw vereniging, , voor gedeeltelijk hebben wij noterieelakte +tekening apart geregeld openbare register ingeschreven . voor zover ging in overleg als goede buur met erfdienstbaarheid met huurders van woningbouw vereniging opeens ging nabuur naar bejaardenden huis komt jong stel binnen die heeft hele gangpad eigen gebruik gemaakt en huidige woningbouw verenigen accepteren niet 100 jarig erfdienstbaarheid eenzijdig vervallen verklaard ,ook al heeft u eigendom bewijs van kadaster zegt niets ,u blijft altijd bloot eigenaar iedereen loopt van door u krijgt geen kans naar rechter ,dat mensen na laten achterwege maken. ik heb nog steeds geen goede advocaat tegen gekomen ,al drie jaar geen resultaat welke wet ?

Moon
Fri, 03/04/2016 - 20:20

mijn buren mogen door mijn tuin lopen om bij de berging te komen de berging heeft een deur aan de straatkant en een deur in mijn tuin ik wil graag een schutting om mijn tuin maken maar volgens de woningbouw mag dit niet ik zou heel graag weten wat mijn rechten zijn van alle buren betaal ik het meeste huur en heb het minste woongenot omdat er meerdere buren (die er niets te zoeken hebben) over het pad lopen ik word er helemaal stapelgek van

E.J. Bos
Wed, 06/22/2016 - 08:55

Maak mij zorgen over het mogelijke verlies van erfscheiding, de buren en ik delen een steeg. Heb in het verleden altijd toegestaan dat zij daarvan volledig gebruik van konden maken. staat geen schutting of aanbouw ben er zelden feitelijk alleen voor onderhoud van mijn huis. Nu willen zij mij het recht daartoe ontzeggen. Lees dreigement. Ben ik nu moreel verplicht daar een schutting te plaatsen wil ik niet het recht verliezen van het recht daartoe.

Patric
Thu, 01/17/2019 - 12:27

Wij zijn met 3 geburen dat gebruik maken van een weg (lengte 200 m) waarover dagelijks wordt gereden met de wagen. Deze erfdienstbaarheid bestaat reeds 100 jaar. Een landbouwer heeft 8 jaar geleden een perceel landbouwgrond gekocht (inclus de voornoemde uitweg - maakte één geheel met het perceel). Dit jaar zou hij de weg verharden met asfalt. Welke rechten of plichten hebben wij tov de landbouwer? Kan hij een deelname in de investering vragen of een vergoeding voor het gebruik. Indien een vergoeding, hoe is die te berekenen (over een periode van 20 of 25 jaar - termijn van afschrijving van de investering door de landbouwer en hoe te verdelen over de 3 geburen - de één gebruikt de ganse weg, terwijl een andere een kortere weg gebruikt).
Graag een advies!

Lisanne van HelloLaw
Thu, 01/17/2019 - 17:39

Beste Patric, ik heb je een e-mail gestuurd om te kijken hoe we je het beste verder kunnen helpen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur