Ero-site maakt opzeggen haast onmogelijk

LJN: AT8505,Sector kanton Rechtbank Arnhem, 3786349\CV EXPL 05-425
 
Datum uitspraak: 29-06-2005
Datum publicatie: 30-06-2005
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Eisende partij vordert de kosten van een abonnement, genaamd Platinum Membership, wat gedaagde onbetaald heeft gelaten. Gedaagde had een proefabonnement wat is omgezet in een jaarabonnement. Gedaagde stelt dat hij niet tijdig heeft kunnen opzeggen omdat hij niet beschikte over een adres waar hij de (aangetekende) opzegging naar toe diende te sturen. De kantonrechter oordeelt dat gedaagde onvoldoende duidelijk is gemaakt op welke wijze hij zijn proefabonnement kon opzeggen en wijst de vordering van eiseres af.
 
 
 
 
 
 
Uitspraak
 
Rechtbank Arnhem
Sector kanton
Locatie Tiel


  zaakgegevens  378649 \ CV EXPL 05-425 \ 55 MK
  uitspraak van  29 juni 2005


Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap [eiseres]
gevestigd te Emmen
eisende partij
gemachtigde mr. G.F.M.G. Heutink
(postbus 128, 7300 AC Apeldoorn)

tegen

[gedaagde]
wonende te (4191 WC)Meteren, W.J. van der Hooftstraat 41
gedaagde partij
procederend in persoon


Partijen worden hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd.


1.  De procedure

  Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 1 februari 2005 met producties
- de conclusie van antwoord met producties
- de conclusie van repliek
- de conclusie van dupliek.


2. De vordering en het verweer

2.1. [eiseres] vordert de veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 415,94, vermeerderd met de contractuele vertragingsrente ad 2% per maand ingaande 26 januari 2005 tot aan de dag der algehele voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

[eiseres] heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde] een bedrag van € 239,95, verschuldigd voor het abonnement genaamd Platinum Membership, ondanks diverse betalingsverzoeken en sommaties onbetaald heeft gelaten. Tevens vordert [eiseres] een bedrag van € 50,99 ter zake van reeds berekende contractuele rente tot en met 25 januari 2005 en een bedrag van € 125,00 ter zake van buitengerechtelijke incassokosten. De totale vordering bedraagt derhalve € 415,94.

2.2. [gedaagde] heeft de vordering betwist. [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij na het proefabonnement niet tijdig heeft kunnen opzeggen, omdat in de algemene voorwaarden geen adres was te vinden, waar de (aangetekende) opzegging naar toe gestuurd diende te worden en dat [eiseres] hierdoor er vanuit is gegaan dat hij zich heeft verbonden tot een abonnement (Platinum Membership) van één jaar. [gedaagde] heeft ter onderbouwing van zijn verweer een kopie van de door hem op 23 maart 2002 van de website van adulttvchannel afgehaalde algemene voorwaarden overgelegd. Voorts heeft [gedaagde] aangevoerd dat het hem eerst na veel zoekwerk via de Kamer van Koophandel gelukt is het adres te achterhalen.

2.3. [eiseres] heeft gesteld dat de door [gedaagde] overgelegde voorwaarden niet van toepassing zijn. [eiseres] heeft een afschrift overgelegd van de volgens haar wel van toepassing zijnde algemene voorwaarden, waarin het vestigingsadres van [eiseres] is opgenomen. Voorts heeft [eiseres] gesteld dat deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2002.


3. De beoordeling

3.1. Kernpunt in dit geschil is de vraag of aan [gedaagde] voldoende duidelijk is gemaakt op welke wijze hij zijn proefabonnement heeft kunnen opzeggen. Omdat [eiseres] niet heeft gesteld dat in maart 2002 de door haar overgelegde algemene voorwaarden via het internet te verkrijgen waren en [gedaagde] onweersproken heeft gesteld en heeft aangetoond dat de door hem overgelegde algemene voorwaarden wel via het internet zijn verkregen, houdt de kantonrechter het ervoor dat de door [gedaagde] overgelegde algemene voorwaarden van toepassing waren en derhalve aan [gedaagde] onvoldoende duidelijk is gemaakt op welke wijze hij zijn proefabonnement kon opzeggen. Hieruit volgt dat [eiseres] er ten onrechte vanuit is gegaan dat, omdat geen opzegging van [gedaagde] werd ontvangen, een abonnement (Platinum Membership) van één jaar tot stand is gekomen. De vordering dient dan ook te worden afgewezen.

3.2. [eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure, zoals hierna bepaald.

 


4.  De beslissing

  De kantonrechter

  rechtdoende

4.1. wijst de vordering af;

4.2. veroordeelt [eiseres] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

 


Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. P.J. Wiegman en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2005.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (2)

wvbra
Mon, 08/15/2005 - 11:44

zie voor deze problematiek ook www.antilis.tk

René
Mon, 05/08/2006 - 22:27

Op 24 mei ben ik gedagvaard tegen LIS (of BER zoals zij zich ook noemen). Ik ben met spoed op zoek naar een print van de algemen voorwaarden zoals vermeld in deze zaak. maredaro@planet.nl

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur