Ervaringen met Dexia-procedures

In deze zaken hebben we voor onze cliënten een ruime schadevergoeding weten te bereiken die aanmerkelijk beter is dan de Duisenberg-regeling. Deze schaderegeling geldt voor alle Dexia-gedupeerden die - om welke reden dan ook - hebben afgezien van hun recht om tegen de bank te procederen.De Duisenberg-regeling geeft doorgaans recht op kwijtschelding van twee derde van de restschuld, maar niet op een vergoeding voor de verloren inleg.

De aandelenlease-affaire sleept zich al jaren voort. Na een trage start en een periode waarin alle Dexia-procedures stil kwamen te liggen, lijkt de vaart er nu goed in te komen. De kantonrechters in Amsterdam (vrijwel alle Dexia-zaken dienen in de hoofdstad) zijn gefocust om zonder al te veel juridische poespas tot een gedegen eindvonnis te komen. 

Voorbeelduitspraken
In aandelenleasezaken kan een gedupeerde zich op veel verschillende juridische argumenten beroepen. De rechters gaan op de meeste argumenten niet inhoudelijk in, maar verwijzen naar voorbeelduitspraken die de rechters eerder dit jaar in april hebben gedaan. De aandelenlease-zaken worden aan de hand van de schending van de zorgplicht beoordeeld. Voor het uiteindelijke (financiële) resultaat maakt het niet veel uit langs welke weg de zaak wordt beoordeeld. 

Versnelde procedure
Rechtszaken doorlopen verschillende fasen. Een zaak begint met het dagvaarden van Dexia, die daarop vervolgens reageert met een "conclusie van antwoord". Normaal gesproken zouden hierop dan nog "repliek" en "dupliek" moeten volgen, maar in Dexia-zaken worden deze fasen overgeslagen en wordt er direct een "comparitie" gelast. Hierdoor wordt veel tijd bespaard. 

Hoorzitting
Een comparitie houdt in dat de gedupeerde en Dexia voor een hoorzitting samen in de rechtszaal komen. Tijdens de comparitie mag de gedupeerde zijn verhaal doen. Dan wordt duidelijk wat zijn persoonlijke situatie was ten tijde van het aangaan van het contract. Ook vraagt de rechter naar beleggingservaring, opleidingsniveau, inkomenspositie en hoe het contract tot stand is gekomen. 

Schikken
De rechter laat vaak alvast doorschemeren hoe de vlag erbij hangt als er gevonnist zou moeten worden. Dexia en de gedupeerde krijgen dan de mogelijkheid om het geschil alsnog onderling te schikken. Lukt dat niet, dan moet de rechter de knoop doorhakken en vonnis wijzen.

Strikte categorie-indeling
Rechters hebben een categoriemodel ontwikkeld aan de hand waarvan zij bepalen welk percentage van de schade door Dexia vergoed moet worden. Hierbij zijn vooral inkomen, vermogen, opleiding en beleggingservaring van belang. Onze indruk is dat rechters de categorie-indeling strikt hanteren. Zo stond HelloLaw een cliënt bij die, toen hij het aandelenleasecontract tekende, een bescheiden gezinsinkomen had en door een torenhoge schuld in het schuldsaneringstraject zat. Maar omdat deze cliënt een HBO-opleiding had genoten, verklaarde de rechter categorie 2 van toepassing. Deze categorie biedt 55 tot 65 procent schadevergoeding. Bij een lager opleidingniveau zou deze cliënt in categorie 1 (75 tot 85 procent) zijn ingedeeld. Uiteindelijk bepaalde de rechter het percentage op 65 procent.

Ontbrekende handtekening 
In zaken waarin de echtgenoot of partner van de gedupeerde het aandelenleasecontract niet mede heeft ondertekend én duidelijk is dat het contract op tijd is vernietigd, laten de rechters de comparitie achterwege. Het rechtsgevolg van een geslaagde vernietiging is dat Dexia alles voor 100 procent moet terugbetalen. Inkomen, vermogen, opleiding en beleggingservaring doen er in dat geval niet toe en is er geen noodzaak de partijen samen te brengen voor nadere informatie of om te kijken of er een schikking mogelijk is. De procedure verloopt dan geheel schriftelijk, maar wel met de fasen repliek en dupliek.

Opstelling Dexia
Onze indruk is dat ook de wederpartij, Dexia, vrij coöperatief is. De bank probeert niet meer om de rechtszaken onnodig te vertragen door zand in de juridische raderen te strooien. Na de uitspraak van de rechter gaat Dexia snel tot uitbetaling over, indien de bank daartoe is veroordeeld. 

Berekening van wettelijke rente
Vaak moet Dexia ook nog wettelijke rente betalen. Rechters bepalen niet de exacte hoogte van de wettelijke rente, dat wordt overgelaten aan de procespartijen. Een berekening van de wettelijke rente kan een moeilijke klus zijn omdat dit voor elke termijnbetaling apart moet worden gedaan en omdat de hoogte van de wettelijke rente in de loop der tijd meerdere keren is gewijzigd. Ons is gebleken dat Dexia de berekening van de wettelijke rente correct uitvoert en tot het juiste bedrag komt. 

Kortom, we zijn bepaald niet ontevreden hoe op dit moment de aandelenlease-zaken worden afgehandeld. Juridisch gezien zijn de zaken niet al te moeilijk. Het verloop van de zaken is in de meeste procedujes vrij goed voorspelbaar en voldoet ook vaak aan de gestelde verwachting.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (3)

WILLEMS
Fri, 11/09/2007 - 00:47

Betreffende "ontbrekende handtekening" U zegt hierover dat na uitspraak van de rechter gaat Dexia snel tot uitbetaling over: Naar mijn weten, vertraagt Dexia eegaleasezaken door afwachting op het resultaat in hoger Beroep.

baay
Sat, 02/02/2008 - 08:36

Betreffende de ontbrekende handtekening?
Ik ben veroordeelt door de kantonrechter in Eindhoven tot 100% betaling aan Dexia. Ondanks dat mijn vrouw daarna is overleden.Ik zit nu diep in de ellende. Mijn hele AOW is door GGN Brabant in beslag genomen. Gerechtigheid in Nederland?

Martin meurs
Fri, 03/28/2008 - 12:30

In 2000 heb ik lease-overeenkomsten van Bank Labouchere heden Dexia aangegaan, het genaamde Capital effect.
Volgens de website van Dexia Heb ik sinds 04-08-2003 geen lopende overeenkomsten meer. Het zijn volgens hun be?indigde contracten die onder de Duisenberg-Regeling vallen.
Wel sta ik nog steeds geregistreerd bij de BKR met een A codering voor een totaal bedrag van 108.891€.
Na een schrijven aan Dexia met de vraag deze notering te schrappen mede omdat de toenmalige vertegenwoordiger van de in totaal 4 leaseovereenkomsten heeft bevestigd dat deze overeenkomsten op niet correcte wijze zijn aangegaan, kreeg ik van Dexia als antwoord: “pas nadat de betalingachterstand is ingelopen, zal aan de registratie een H-codering worden toegevoegd” verder staat er te lezen “uw beroep wordt gebaseerd op ‘standaard’ verwijten en we zien daarom geen reden om op de door u opgestelde brief nader in te gaan. Voor zover in uw brief een beroep op vernietiging, dan wel nietigheid van de overeenkomsten wordt gedaan, aanvaarden wij dat niet en blijft de verklaring wat ons betreft zonder effect. Tevens wijzen wij, indien van toepassing, elke aansprakelijkheid van de hand.
Vervolgcorrespondentie zullen wij, behoudens bijzondere omstandigheden, slechts ter kennisgeving aannemen.
Ook heb ik naar de BKR een brief geschreven en na dat zij in contact zijn getreden met Dexia deelde Dexia aan hun mee dat na afronding van hun onderzoek er geen onjuistheden zijn vastgesteld en de inschrijving ongewijzigd zullen worden gehandhaafd.

Er is bij het afsluiten van deze overeenkomsten niet nagegaan of het beleggingsproduct goed past binnen mijn financi?le mogelijkheden, want met een inkomen van 1045€ kan ik mij nu niet voorstellen dat een lease van 108.891€ binnen mijn budget viel.
Wat kan ik nu hiertegen doen? Het openstaande bedrag kan ik nooit terugbetalen en een lening of hypotheek die kan ik wel vergeten, op de notering staat 2021 als verwachte einddatum, de rest van mijn leven zal ik dus negatief genoteerd staan en word mij zo een mogelijkheid tot aankoop van een huis of anders ontnomen?
Kunt u of iemand van de lezers mij adviseren wat de mogelijkheden zijn om van Dexia en zijn notering af te komen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur