Etentje betaald, dus erfenis aanvaard

Let op: er is een recenter artikel over het aanvaarden van een erfenis: Eindelijk meer bescherming bij het aanvaarden van een erfenis >>

Wanneer je recht hebt op een erfenis, moet je bepalen wat je met je (aandeel van de) erfenis wil doen. Dit is een belangrijke beslissing, omdat dit vergaande gevolgen kan hebben. Aanvaard je bijvoorbeeld de erfenis ('zuivere aanvaarding') en blijkt deze naderhand schulden te bevatten, dan kunnen deze schulden op jou verhaald worden.

Beneficiaire aanvaarding
Om te voorkomen dat je in zo’n situatie terecht komt, doe je er verstandig aan de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit houdt in dat je de erfenis aanvaardt, voor zover deze geen schulden bevat. Bevat een erfenis alleen maar schulden, dan kun je daarvoor na beneficiaire aanvaarding niet aangesproken worden. Bevat de erfenis na aftrek van de schulden nog geld, dan heb je daar na beneficiaire aanvaarding recht op. Maar er schuilt in deze situatie een addertje onder het gras.

Reeds zuiver aanvaard
Een beneficiaire aanvaarding geef je aan bij de rechtbank. Deze wordt slechts geaccepteerd, indien je tot aan dat  moment op geen enkele manier (dat wil zeggen direct of indirect) hebt aangegeven de erfenis zuiver te willen aanvaarden. Het is namelijk mogelijk dat je – zonder dat je je daar geheel bewust van was – de erfenis zuiver hebt aanvaard door bepaalde handelingen uit te voeren, waarna je de erfenis niet meer beneficiair kunt accepteren.

Welke handelingen?
Het gaat dan om handelingen of gedrag waaruit is af te leiden dat je de erfenis direct of indirect hebt aanvaard. Je gaat bijvoorbeeld in de auto van de erflater rijden of je geeft geld uit dat aan de erflater toebehoorde. Niet alle handelingen die betrekking hebben op de erflater, vallen hieronder. Het opzeggen van de huurovereenkomst van de erflater ('daad van beheer') of het regelen van de uitvaart bijvoorbeeld, zijn geen handelingen waaruit zuivere aanvaarding is af te leiden.

Praktijkvoorbeeld
In een recente zaak voor het Gerechtshof hadden twee erfgenamen een etentje betaald met geld uit de erfenis, terwijl er nog geen beneficiaire aanvaarding had plaatsgevonden. Het draaide in deze zaak om de vraag of de erfgenamen hiermee gedrag hadden vertoond waaruit af te leiden was dat ze de erfenis hadden aanvaard. Zo ja, dan zou de later gedane beneficiaire aanvaarding komen te vervallen.

De twee erfgenamen betwistten dat er van een zuivere aanvaarding sprake zou zijn. Het betrof slechts een eenvoudige maaltijd (kosten 119 euro) die samen met hun partners was genuttigd op de dag van het overlijden. Op deze dag hadden zij de uitvaart geregeld, zoals het verzamelen van adressen, het schrijven van enveloppen, het uitzoeken van een kist en het bestellen van bloemen.

Volgens het hof was er sprake van handelingen die waren aan te merken als (indirecte) zuivere aanvaarding. Het hof zag niet in hoe het betalen van het etentje met geld uit de erfenis een daad van beheer kon opleveren. Hoe gering het bedrag in hun ogen ook  mocht zijn, de twee erfgenamen hadden geld van de nalatenschap gebruikt ten eigen behoeve en er aldus als heer en meester over beschikt.

Met het betalen van het etentje uit de erfenis, hadden de erfgenamen de erfenis zuiver aanvaard. Hun latere beneficiaire aanvaarding kwam hiermee te vervallen, met alle negatieve gevolgen van dien.

Wil je meer weten over erven, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Erfenis verwerpen voordat erflater overleden is? 
Lees ook: Aansprakelijk voor schulden van overleden zus?
Lees ook: Kan ik mijn echtgenoot onterven?
Lees ook: Hoe voorkom je ruzie over de uitvaartkosten?

Bron: ECLI:GHDHA:2014:1799

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (18)

anoniem
Tue, 06/03/2014 - 14:57

Dat doen ze dus nooit meer haha...fail

Bluedive
Tue, 06/03/2014 - 16:21

Maar hoe heeft de rechtbank dan bepaald dat het geld waarmee het etentje betaalt is uit de erfenis afkomstig was, en niet uit eigen middelen?

# Redactie JuroFoon
Tue, 06/03/2014 - 17:02

Tav Bluedive: uit de bankafschriften van de erflater bleek dat de kosten ten laste waren gebracht van het banksaldo van de erflater.

Bluedive
Tue, 06/03/2014 - 17:15

Ah, dan begrijp ik m. Lijkt me een terechte beslissing dan.

Yvonne
Tue, 06/03/2014 - 18:15

Hoe zit het met de kosten van de uitvaart zelf bij beneficiaire aanvaarding?

# Redactie JuroFoon
Tue, 06/03/2014 - 18:20

Tav Yvonne: de kosten voor de uitvaart staan min of meer los van de erfenis; soms is er tenslotte geen erfenis (dwz geld) en moet de uitvaart toch betaald worden. Zie hiervoor het artikel op onze site: Kan de gemeente uitvaartkosten verhalen na verwerping?

eddo
Tue, 06/03/2014 - 19:56

Ik vind dat de wet hier een hele grote valkuil laat liggen.
Hoeveel mensen zijn zich nu bewust van de consequentie van zon onbenullige fout? Degenen die er wel mee te maken hebben gehad of lang de tijd hebben gehad om de wensen van de erflater en alle regels hieromtrent te bestuderen, vinden het natuurlijk niet meer als logisch.
Maar er zijn hele volksstammen die op deze wijze, zonder er erg in te zien, geconfronteerd worden met hele ernstige gevolgen.
Mijns inziens moet de wet dan ook de mogelijkheid bieden om mensen die een dergelijke vergissing maken, de gelegenheid te geven om het bedrag wat is onttrokken (met een maximum uiteraard) terug te storten om met een "schone lei" te kunnen beginnen en weloverwogen de keuze te kunnen maken tussen beneficiaire of zuivere aanvaarding.

Martin
Wed, 06/04/2014 - 14:15

Dit is wel erg kort door de bocht van de rechtbank. Zelfs al zouden de nabestaanden hiervan op de hoogte zijn dan sta je daar op zon moment niet bij stil. Vaak komen nabestaanden uit alle hoeken van het land en in dat geval is het naar mijn mening best te verdedigen om zon etentje (tot een bepaald maximum) als kosten voor het regelen van de uitvaart etc. mee te nemen. Ook de mogelijkheid tot terugstorten zoals Eddo voorstelt maar dan bij overschrijding van een evt toegestaan bedrag zou inderdaad een mogelijkheid moeten zijn.

Danny
Wed, 06/04/2014 - 14:29

Echt belachelijk! De wet zit soms raar in elkaar! Dus omdat deze mensen na een hoop geregeld te hebben besluiten afsluitend een hapje te gaan eten van het geld van de overledenen, erven zij de gehele schuld van hem! Als het nu om duizenden euros ging, ok. Als ik de erfgenamen was, zou ik zeggen dat dit etentje mondeling was afgesproken met de overleden persoon!

leo
Wed, 06/04/2014 - 15:10

He? Dus je staat er niet bij stil dat je de bankpas van de overledene gebruikt en dus met andermans geld de rekening betaalt?? Dan heb je dat geld toch als van jezelf verklaard en hebt de erfenis aanvaard. Maakt het verder niet uit hoe hoog of laag dat bedrag is. Blijf er dan ook van af todat alles goed geregeld is.

Peggy
Wed, 06/04/2014 - 15:29

Graaiers zijn het. Ze moeten zich schamen dat ze dit deden. Mijn ouders zijn ook beide plotseling overleden. We hebben ook veel moeten regelen maar ik ben thuis mijn boterhammetje gaan eten en niet op de kosten van mijn ouders die net overleden waren.

Ze zijn zowiezo heel fout bezig geweest. Je mag geen gebruik maken van banksaldos van de overledenen vanaf het moment van overlijden. Je moet meteen bij de bank melden dat de persoon is overleden en je zal eerst naar de de notaris moeten voor een verklaring van erfrecht voor je weer aan de banksaldos mag komen. En dat kan al gauw drie weken duren.

Ik praat uit ervaring. Ik vindt dat de rechter zeer terecht heeft gehandeld. Die mensen moeten zich echt schamen. Als je zelf niet eens een etentje kunt betalen en het dus dan maar meteen met de bankpas van de overledene doet. Bah. Walgelijk gewoon!!!!

Peggy
Wed, 06/04/2014 - 15:35

Nog even verder op mijn reactie hierboven. Bankrekeningen moeten trouwens meteen worden geblokkeerd bij een overlijden. Er komt dan een speciale code bij te staan. Het verschilt per bank, maar veel banken hebben dus een verklaring van erfrecht nodig. Deze dien je dus te halen bij de notaris. En deze legt je dus haarfijn de dos en donts uit aan diegenen die een verklaring van erfrecht komen halen. Dus ja, ze hadden het kunnen weten. Hebben de dit niet gedaan? Dan waren ze, zoals ik al eerder zei, heel fout bezig. Dit artikel is niet compleet lijkt mij. Er ontbreekt hier dus nogal het een en ander is. Er is hier meer aan de hand dan alleen maar dat etentje.

Didi
Wed, 06/04/2014 - 19:55

Je gaat de uitvaart regelen, etc, vervolgens ga je uitgebreid met je partners eten, 2 met aanhang = 4 personen, EENVOUDIG? vind ik niet, je kan ook wat broodjes bij appie halen met een plakje kaas, of bij de friettent of chinees een rijsttafel bestellen. dan nog ben je met 4 personen geen 119 euro kwijt, vind het dus apart. Ik heb na een overlijden niet zo honger omdat ik verdriet heb, en dan zal ik het zeker niet zo van de erflater van de pas afhalen. Ik zou het zelf betalen, en mijn familie ook. De rest komt dan later want ze waren daar toch voor het regelen van de uitvaart en bloemen bestellen, daar hoort uitgebreid uit eten niet bij (110 vind ik, m.i.!, geen eenvoudige maaltijd), maar dan dat ook nog niet eerst zelf betalen maar meteen van de erflater? Vind ik heel apart. Denk ik dat er idd zoals gesuggereerd wordt meer aan de hand kan zijn, maar denk dat de rechter het in zoverre goed heeft ingeschat en juist heeft geoordeeld. Zeker als er nog schulden waren, dan voor 119 euros een zgn. een voudige maaltijd nuttigen, ahum...

R.Dompeling
Thu, 06/05/2014 - 15:11

Hoe je het ook aanpakt
Hoe je het ook probeert te regelen
Zorg altijd dat je een Notaris neemt
Ook al aanvaard je de erfenis
Een beneficiaire aanvragen alleen helpt ook niet altijd je recht te halen
Wij hebben met het overlijden van onze zoon Heel veel problemen gehad om de schulden te laten kwijtschelden
En men gaat letterlijk en figuurlijk over lijken
Wij hadden gelukkig een hele goede Notaris
En een ding is zeker
Het bedrag dat wij moesten betalen aan de Notaris was goedkoper dan de schulden
En ga niet eerst zelf een aanvraag doen bij de rechtbank
Zij doen ook niet altijd wat jij vraagt met als gevolg nog meer kosten
Tenslotte naar bijna een jaar brieven schrijven naar de instanties die geld wilden zien
Zijn wij er gelukkig goed uit gekomen
En vooral Lindorf is een instantie die met van alles dreigt zelf die moest het dankzij de Notaris de activiteiten stoppen
Het bekende spreek woord is
Voorkomen is beter dan genezen

Wij zijn daarom ook heel blijk met ons lidmaatschap van HelloLaw

bert
Fri, 06/06/2014 - 06:33

een notaris is ook niet altijd heilig.
daarbij wie zegt dat je dat geld hebt liggen om hem te kunnen betalen. Je kan wel zeggen ik geef 500 uit om er geen 10000 uit te hoeven geven. Maar als die 500 er niet zijn heb je wel een probleem.
Tevens is er te weinig bekend om een uitspraak te doen over bovenstaand. Hebben ze verlof uren opgenomen en uit eigen zak betaald. Hoeveel uren indien. Was dat op vrijwillige basis. Iedereen gooit altijd uurtje factuurtje bij je in de bus. Maar zoveel vrijetijd heb je als particulier ook niet.
Ik verzin maar even een scenario waar de inboedel rechtstreeks naar de vuilstort gaat. Ik kan een ontruimingsdienst bellen en rekening op de hoop gooien. Of evt zelf met een kar zodat het gedaan is. Krijg nu meer het gevoel dat de zoek het toch zelf uit gemeente mijn pakkie an niet geef maar door waar en wanneer ik afscheid kan nemen antwoord weer het veiligste is.

danni
Sun, 06/08/2014 - 11:22

Hoe zit het met een e/o rekening? Veel ouderen hebben problemen met pinnen en financi?le zaken regelen. Om deze reden wordt rekening van (dementerende) ouderen vaak omgezet naar e/o rekening.

JuroFoon lid
Fri, 06/12/2015 - 19:28

Dit oordeel van het gerechtshof s-Gravenhage is inmiddels alweer vernietigd (zie arrest ECLI:NL:PHR:2015:231). Alles wat betrekking heeft op de begrafenis (uitvaart) kon onder het oude erfrecht (geldig tot 2003) niet als daad van zuivere aanvaarding worden gekwalificeerd. Het Gerechtshof heeft in haar arrest erop gewezen dat dit onder het huidige erfrecht nog steeds het geval is. De Hoge Raad is het hiermee eens. Handelingen die erop gericht zijn de erflater een passende uitvaart te verzorgen, strekken er niet toe om als heer en meester voor eigen gewin over diens nalatenschap te beschikken. Volgens de Hoge Raad geldt dat er redelijke kosten ten laste van de nalatenschap mogen worden gemaakt om deze passende uitvaart te verzorgen. De kosten van een maaltijd kunnen onder omstandigheden hieronder vallen, zoals in deze zaak het geval is.

Hierdoor hebben de erfgenamen door het betalen van het etentje met de pinpas van bankrekening van de erflater de nalatenschap niet zuiver aanvaardt. Hun latere beneficiaire aanvaarding heeft hierdoor rechtskracht en heeft als gevolg dat zij de vordering van de schuldeiser niet uit eigen zak hoeven te voldoen.

Het blijft wel erg oppassen geblazen, omdat een zuivere aanvaarding altijd van de omstandigheden van het geval afhangt. De Hoge Raad vindt dat de maaltijd in dit geval zonder gevolgen ten laste van de nalatenschap mocht worden gebracht, omdat: (i) de erfgenamen en hun partners op de sterfdag van de erflater vanuit diens huis de begrafenis en uitvaart hebben geregeld, (ii) er geen eten of drinken in het huis van de erflater was, en (iii) de eisers en hun partners vanwege het regelen van de begrafenis te ver van huis waren om thuis te eten. Andere omstandigheden zouden (wellicht) tot een andere conclusie kunnen leiden.

# Redactie JuroFoon
Mon, 06/15/2015 - 12:22

Tav JF lid: klopt, zie ons artikel op deze site: Etentje betaald, geen erfenis aanvaard van 26 mei 2015.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur